Aktuell nybyggnation i Lekeberg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder, vårdlokaler mm i Fjugesta, Lekeberg
Detaljplanen möjliggör för bostadsbebyggelse huvudsakligen i 1-3 våningsbyggnader för cirka 30 bostäder, byggande av vård, skapa goda förutsättningar för rekreation, både inom privat och allmänna platser samt förlängning av Dommarringsvägen som ansluter mot Fjugesta Byväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Fjugesta
Syftet med detaljplaneändringen är att ändra en planbestämmelse för att möjliggöra uppförande av en byggnad i tre-fyra våningar intill torget och kommunhuset i Fjugesta centrum
Nybyggnad av väg i Fjugesta, Lekeberg
Avser anläggande av ny väg till en återvinningscentral som är under uppförande i Fjugesta.
Anläggande av laddinfrastruktur i Lekebergs kommun
Avser inköp och leverans av hårdvara, laddstationer, samt installation, elarbeten och erforderliga markarbeten, inklusive för ändamålet avsedda laddstolpar och fundament. Omfattar 36 laddpunkter. Hasselbacken - 2 st, Hemtjänsten (Klaesson) - 12 st, Kastanjen - 2 st, Linden -2 st, ToS (Klaesson) - 8 st, Kommunhuset, garage - 8 st, Kommunhuset, sida - 2 st. Option finns på projektid: 2058274.
Anläggande av laddinfrastruktur i Lekebergs kommun
Option från projektid: 2058267. Avser inköp och leverans av hårdvara, laddstationer, samt installation, elarbeten och erforderliga markarbeten, inklusive för ändamålet avsedda laddstolpar och fundament. Mullhyttans skola - 2 st, Hidinge skola - 2 st, Lekebergsskolan - 2 st.
Nybyggnad av panncentral i Fjugesta
Bygglov nybyggnad panncentral.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.