Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (9)
Alingsås (16)
Bollebygd (4)
Borås (33)
Dals-Ed (3)
Essunga (0)
Grästorp (2)
Göteborg (101)
Götene (6)
Hjo (4)
Härryda (16)
Karlsborg (3)
Kungälv (15)
Lerum (7)
Lidköping (25)
Lysekil (0)
Mariestad (13)
Mark (11)
Mellerud (4)
Munkedal (1)
Mölndal (14)
Orust (0)
Partille (1)
Skara (2)
Skövde (9)
Sotenäs (7)
Tanum (4)
Tibro (6)
Tidaholm (1)
Tjörn (8)
Tranemo (0)
Töreboda (2)
Uddevalla (4)
Vara (14)
Åmål (9)
Öckerö (1)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 399 st.

Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nytt elektromobilitetslaboratorium i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad innehållande såväl tung som komplex utrusning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer, drivlinor fordon.
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 35000Kvm. Byggnaden innehåller 500 kvm kontor och en entresolplan på 6 000 kvm, för tjänster som förpackning och omförpackning.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm).
Rivning-och ombyggnad av industri-och kontorslokal i Ulricehamns
Avser rivning samt ombyggnad av befintlig fastighet avsedd för industri och kontorsverksamhet.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Tibro
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 60 000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor efter brand.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås. Det blir en byggnad för säkerhetskritisk provning, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker.
Nybyggnad av betongfabrik i Skara
Projektet avser nybyggnad av Swerock betongfabrik.
Renovering och nybyggnad av pumpstationer i Göteborg, Huvuddel 1-3
Projektet avser rivning i etapper av befintlig tryckstegeringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstegringspumpstation som ersätter den rivna. Huvuddel 1: Skra Bro avloppspumpstation. Huvuddel 1 och 2 är belägna i Skra Bro, Torslanda på Kongahälavägen Huvuddel 2: Skra Bro tryckstegringspumpstation Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation på Östergärde Industriväg
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, Tibro
Avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lagerlokaler i Högsbo, Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokaler på ca 4600 kvm uthyrningsbar yta och med över 700 förråd för privatpersoner och företag.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Nybyggnad av filterbyggnad på Stadskvarns Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Detaljplanens syfte är att bemöta kommunens behov av mer industrimark.
Nytt industriområde på Fröland, Uddevalla
Detaljplanens syfte är att kunna möjliggöra detta samt att etablera ett nytt industriområde som är anknuten till hamnen. I detta skede ska även ett mindre naturområde bevaras.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Nybyggnad av en gym- och motionsanläggning i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser Huvuddel 1: nybyggnad av kanotförråd (byggnad C) inklusive mark och installationsarbeten till en fullt färdig byggnad samt rivning av befintligt kanotförråd. I huvuddelen ingår även lösning för temporär förvaring av kanoter och andra lösa inventarier. Huvuddel 2: nybyggnad av motionscentrum (byggnad A och B) inklusive mark och installationsarbeten till fullt färdiga byggnader. Ombyggnad av befintlig parkering.
Nybyggnad av småindustri, kontor och lager i Björlanda, Göteborg
Planer finns för nybyggnad av småindustri, kontor och lager.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten för industri, verksamhet och handel inom området.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industrihotell/lager med 36 stycken moduler.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Hindås.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fabrik i Skövde
Avser nybyggnad av fabrik samt kontor.
Renovering- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Kinna
Avser renovering och ombyggnad och omfattar renovering och ombyggnad av bassänger, personaldel, samt processförbättring vid Skene ARV.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Del av planområdet föreslås att ändras från allmän plats, gatuplantering till kvartersmark för verksamheteter.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager och kontor i Lidköping
Borga bygger lagerhall och kontor i Lidköping. Under hösten 2021 öppnar företaget BLYS VIP sina nya lokaler där bottenplattan är 774 kvm och till det ett entresolbjälklag på 280 kvm.
Ombyggnad av vattenverk i Mariestad
Avser optimering sedimenteringssteg i Lindholmens vattenverk. Vattenverket har idag en begränsad kapacitet hydrauliskt som inte möter den framtida produktionsökningen. I den utredning som ligger till grund för upphandlingen är sedimenteringssteget en begränsande faktor. Utförs i 2 faser där fas 1 är planeringsfas och fas 2 är genomförandefas. Igångsättning för fas 1 beräknas vara 2021-03-01.
Nybyggnad av stall- och gårdshus i Göteborg
Projektet avser återuppbyggnad av stall- och gårdshus efter brand. Återuppbyggnaden innebär en antikvarisk rekonstruktion.
Renovering och ombyggnad av logistiklokaler i Jung
Renovering och ombyggnad av logistiklokaler för Kellfri.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad/lager.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Utvändigt underhåll av byggnader i Karlsborg
Fasad- och fönsterrenovering Havremagasninet Karlsborg
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ledningsomläggning i Göteborg
Projektet avser omläggning och separering av spill- och dagvattenledningar på Lindholmen. Det nya ledningssystemet kommer att anslutas till en ny pumpstation (objektnummer 1635971).
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1:1
Projektet avser nybyggnad av växthus. Detta är den första delen av detta arbete vilket är en mindre del av det totala växthuset. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt, grundläggning, platta, ett teknikrum samt el och vvs.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av reningsverk i Vara
Ny Luftningsbassäng till Vara Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lagerskepp.
Utökning av industriområde i Ulricehamn
Fastighetsägaren vill utveckla sin verksamhet och för att kunna förvärva det avsedda området behöver en ny detaljplan tas fram där ändamålet för den angränsade marken förändras från ”Park” till ”Industri”.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Totalentreprenör: Ponuda, Bosnien.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 2
Ombyggnad av kontor till produktionslokal.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industri.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gullspång
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av varmlager.
Ny pumpstation i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Ledningsomläggning (objektnummer 2023706).
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Tidaholm
Tillbyggnad av montagehall.
Tillbyggnad av förråd med padel och spinninghall i Vara
tillbyggnad av idrottshall med padelhall,spinninghall och förråd m.m.
Om- och tillbyggnad av bruk i Mariestad
Syftet med ändringen av aktuella planer är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk.
Nybyggnad av industrihall i Kungshamn
Avser nybyggnad av industrihall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri. Nybyggnad av vattenintag, processvatten samt reningsverk och ställverk.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Tanumshede
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om-och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Dals Ed
Avser om- och tillbyggnad för att få plats med ny kemtank samt fordon och ett reservdelslager för avloppsnätet. Befintliga omklädningsrum, duschar, wc och städförråd skall byggas om och nya fräschas upp. Tillbyggnadsyta ca 150-160 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Mellerud
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad, butikslokal.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 540 kvm.
Anläggning för externslammottagning i Stenungsund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av mottagningsanläggning för kommunalt externslam.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnation av lagerlokaler i två etapper Etapp 1 BYA 1535 kvm, varav Butik 170 Lager 1281 Biyta entresol 554 Teknik 19 Etapp 2 BYA 1151 varav Butik 127 Lager 946 Biyta Entresol 512 Teknik 19
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industri/lager samt markåtgärder.
Ombyggnad av stallar i Göteborg
Projektet avser att i samband med renoveringen moderniseras stallen och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Det ena stallet ska förses med en tillbyggnad utmed västra långsidan med plats för nytt foderbord. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilaiton.
Renovering av vattentorn Fengersfors, Åmål
Korrosionsskadad betongreservoar ska tätas med PE-lining. Befintliga rör, rördelar och ventiler ska bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653028
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för ändrad användning av anläggning/bilhall till padelhall samt fasadändring och fristående skärmtak.
Ombyggnad av vattenverk i Bengtsfors
Avser ombyggnation av Bengtsfors vattenverk
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industrihall. Markarbetet kommer att starta under hösten 2020.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager, cirka 300 kvm
Nybyggnad av lagringshall i Borås
Nybyggnad av lagringshall för omlastning av de avfallsfraktioner som sorteras vid respektive fastighet vid ett införande av ett nytt insamlingssystem. Hallen är på ca 3000 m2.
Ombyggnad av verkstad i Nol
Områdeskontor för 5 st driftpersonal. Omklädningsrum Lunchrum Kontor Förråd och snickeri/verkstad Laddstolpar – utomhus Inga markarbeten.
Ny pumpstation samt ledningar i Kungälv
Projektet avser ny pumpstation och 2 nya ledningar under älven.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad industri/kontor. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Renovering av rötkammare i avloppsreningsverk i Uddevalla
Projektet avser renovering av två rötkammare (RK1 och RK2) utförda i betong vid avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Tillbyggnad av en industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
tillbyggnad av industribyggnad.
Brandskyddsåtgärder på fastigheter i Olskroken
Totalt 4 fastigheter; Direktchark: Malmsjögatan 8 (Bagaregården 17:23), Axfood: Grönsaksgatan 3C (Olskroken 35:14), Martin Servera: Grönsaksgatan 5 (Olskroken 35:9) samt Awona: Grönsaksgatan 7 (Olskroken 35:18).
Rivning av industrihus i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Mellerud
Tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser anmälan för ändring av ventilation och bärande konstruktion i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.