Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (4)
Alingsås (14)
Bollebygd (0)
Borås (34)
Dals-Ed (0)
Essunga (1)
Falköping (10)
Grästorp (0)
Göteborg (146)
Götene (9)
Hjo (0)
Härryda (18)
Karlsborg (3)
Kungälv (10)
Lerum (9)
Lidköping (28)
Lysekil (4)
Mariestad (9)
Mark (1)
Mellerud (1)
Munkedal (0)
Mölndal (18)
Orust (5)
Partille (0)
Skara (9)
Skövde (18)
Sotenäs (3)
Strömstad (11)
Tanum (7)
Tibro (0)
Tidaholm (2)
Tjörn (6)
Tranemo (2)
Töreboda (2)
Uddevalla (15)
Ulricehamn (10)
Vara (9)
Åmål (6)
Öckerö (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 437 st.

Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av batterifabrik i Svenljunga
Avser nybyggnation av fabrik för battericellstillverkning i Svenljunga.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Avser nybyggnad industribyggnad för tillverkning av elmotorer för större fordon samt ändring av marknivå.
Utbyggnad av mejeri i Götene
Avser utbyggnad av mejeri för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av ekologisk mjölk.
Nybyggnad av lager i Falköping
Avser nybyggnation av jättelager om ca 40 000- 50 000 kvm på området inriktat huvudsakligen mot svensk exportindustri.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Hindås. Process: Goodtech.
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Rivning-och ombyggnad av industri-och kontorslokal i Ulricehamns
Avser rivning samt ombyggnad av befintlig fastighet avsedd för industri och kontorsverksamhet.
Nybyggnad av huvudlager i Viared
Avser nybyggnad av huvudlager och huvudkontor för Hemtex. Ytan uppgår till totalt 26 000 kvm inklusive ett entresolplan på 4 000 kvm och kontor på 1 600 kvm
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, industri och kontor inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark gata och natur.
Nybyggnad av lager i i Backa, Göteborg
Avser nybyggnad av ett högautomatiserat e-handelslager. Ambitionen är att etablera det nya e-handelslagret i anslutning till distributionscentralen i Backa.
Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser modernisering av lasthus/portar samt tillbyggnad med lagerkontor, mötesrum samt omklädningsrum.
Om- och utbyggnad avloppsreningsverk på Orust
Projektet avser om- och utbyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industri i Uddevalla
Planförslagets syfte är att inom del av fastigheten Björbäck 1:45 pröva möjligheten att tillskapa ytterligare industrimark samt industrispår. Området består idag av natur och är inte planlagt.
Nybyggnad av industrifastigheter i Uddevalla
Planförslagets syfte är att pröva möjlighet att tillskapa industrifastigheter och industrispår samt att bevara stora delar av naturområdet i sydost.
Nybyggnad av lager i Härryda
Avser nybyggnad av lagerterminal åt Budbee, ett techbolag som erbjuder logistiklösningar i teknisk framkant för e-handlare.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta.
Utbyggnad av industriverksamhet i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Inom planområdet ska både industri- och handelsverksamhet tillåtas.
Ny ångturbin till Lidköping Energi AB
Avser ny ångturbin i storlek 5-10 MW till Lidköping Energi AB. Installation beräknas till vinter 2021.
Utökning av industriområde i Ulricehamn
Haglunds industri AB har i avsikt att utveckla sin verksamhet. Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.
Nybyggnad av hundstall i Alingsås
Nybyggnad av hundstall. Anläggning kommer att bestå av en huvudbyggnad och stallängor och kommer att ha plats för ca 60 hundar.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Trollhättan
Planer finns på utbyggnad av avloppsreningsverk med kapacitetsökning och existerande reningsanläggning.
Tillbyggnad av omlastningsterminal i Falköping
Avser tillbyggnad av lager vid logisitikcentral i Falköping.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av renrum i Göteborg
Avser tillbyggnad av anläggning, renrum.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Objektet avser nybyggnation av ett nytt betongbassängblock för avloppsrening samt teknikhus vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde med tillhörande ledningar i mark, vägar, maskinutrustning och process-el.
Ny pumpstation samt ledningar i Kungälv
Projektet avser ny pumpstation och 2 nya ledningar under älven.
Ny reningsanläggning gas i Stenungsund
Projektet avser ny reningsanläggning gas. Reningsanläggning: Cool Sorption A/S, Smedeland 6, 2600 Glostrup, Danmark, +45 43454745.
Nybyggnad av trävaruhandel i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av trävaruhandel. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till produktionslokal samt fasadändring.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av stall och körhall i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar och körhall.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Mölndal
Nybyggnad av en huvudbyggnad som är 16 x 49 m (fasadhöjd 13 m) med tillhörande markarbeten samt pålning och grundläggning för denna byggnad. Det ingår även en hel del rör i mark, för de rör som ligger inom arbetsområdet. Ett fundament till en framtida ackumulatortank ingår.
Nybyggnad av industrisområde i Mariestad
Inom Korstorp 2:1 m.fl. planeras för industri av ett område cirka 140 hektar stort. Planen ligger öster om Mariestads centralort och gränsar bland annat till E20 och väg 202.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av hästskola i Skara
Nybyggnad av skola med inriktning hästhållning. Projektet omfattar 7 ha mark som skall i iordningställas för ett nytt utbildningscentrum med inriktning för Naturbruksförvaltningen. 11 byggnader skall uppföras på tomten/marken och därtill erfordliga hagar/skötselytor/övningsytor med mera.
Nybyggnad av produktionsanläggning på Orust
Detaljplanens syfte är att möjliggöra nybyggnad av en produktionsanläggning för fiskerianknuten verksamhet.
Nybyggnad av småindustrier i Stenungsund
Intresserade exploatörer kan höra av sig till kommunen.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Vårgårda
Avser nybyggnad av lokaler i kvarteret Flygaren för Vårgårda Maskinservice.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Tillbyggnad av lager i Åmål
Avser utbyggnad av befintligt lager.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Om- och tillbyggnad av lagerhall i Lilla Edet
Projektet avser om- och tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av produktionslokal i Göteborg
Avser byggnation av produktionsanläggning för snacksproduktion i Angered, där även Estrellas huvudkontor ligger. Den nya anläggningen omfattar en yta på 800 kvm.
Nybyggnad av skadecenter i Borås
Avser nybyggnad av ett skadecenter för Borås Bil. Verkstaden blir 4360 kvm stor och byggs på Viared, strax utanför Borås.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser om-, till- och nybyggnation av vattenverk och vattenreservoar vid Skräcklan och Rörviks vattenverk i Vänersborgs kommun.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att utveckla industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Projektet avser tillbyggnad med ca 1600 kvm industrilokal.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende konsultstöd rörande beställarstöd och viss projektledning till reningsverk och pumpstationer. Avtalstid 2021-10-01 - 2029-09-30 med möjlighet till 1 +1 års förlängning.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av industriradhus i Bastekärr, Strömstad
Avser nybyggnad av 24 lokaler om ca 6x12 meter där varje enhet är en friköpt fastighet.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Ombyggnad av ÅVC i Kungälv
Projektet avser ombyggnad och utförande av ytterligare sju nya containerplatser på ÅVC.
Tillbyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av industri/lager.
Iordningställande av restaurang och kontor i Göteborg
Projektet avser åtgärder för 100 års regn med bl a höjning av golv, entréer mm för blivande restaurang och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt skärmtak.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihotell i Karlsborg
Nybyggnad av industri -och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Installation av biogasmotor vid reningsverk i Trollhättan
Avser installation av en biogasmotor till att producera el och värme för eget behov, Trollhättan Energi AB, Affärsområde Vatten.
Nytt slamavattningssystem för reningsverk
Avser installation av skruvpress, styrskåp och transportskruv för slamavvattning. Entreprenören ska projektera, leverera och installera en totallösning på slamavvattning till Mariestads Reningsverk.
Nyanläggning av VA-ledningar och pumpanläggningar i Lysekil, Etapp 1
Avser markförläggning av nya dricksvatten-, spillvatten samt dagvatten- ledningar i Gullmarsbaden, med anslutning till befintliga huvudledningar.
Renovering/ombyggnad av vatten- & avloppsrening på Såtenäs flygflottilj
Avser renovering/ombyggnad av processautomationsprocesser rörande vatten- och avloppsprocesser på Såtenäs flygflottilj i Västra Götaland.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av verkstad i Borås
Om- och tillbyggnad av verkstad, bilhall, nybyggnad däckhotell.
Nybyggnad av produktionslokal i Nol
Nybyggnad av verksamhet.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av avloppsreningsverk (400 pe).
Ny råvattenledning mm i Skärhamn
Projektet avser ny råvattenledning mellan Tolleby tjärn och Bö tjärn, vilken ansluts till befintlig utloppsledning ute i Bö tjärn. Tillhörande ny råvattenpumpstation intill Tolleby tjärn och en ny intagssil med intagsledning ute i Tolleby tjärn.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Verksamhet Teknik avser att i form av totalentreprenad bygga ett nytt avloppsreningsverk i Fägre. I uppdraget ingår ombyggnation av det befintliga avloppsreningsverket. Alternativt, demontering av det gamla avloppsreningsverket, och leverans och montering av ett nytt avloppsreningsverk.
Nytt verksamhetsområde i Tranemo
Projektet är under utredning.
Tillbyggnad av industrihus i Lerum
Projektet avser tillbyggnad av industri/lager. Sprängning- och markarbeten startar i december 2021.
Tillbyggnad av produktionslokal i Mölndal
Bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal.
Nytt vattenverk Överby vattenverk
1 Nytt vattenverk: Pilotstudier pågår för två tänkbara beredningsprocesser, dessutom projektering i programskede. Processval ska ske sommaren 2021, därefter uppstart systemskede. Detaljplan och vattendom är i uppstartsskedet.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser ändring av va och ventilation, industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Tidaholm
Tillbyggnad av produktionslokal samt rivningslov för lagerbyggnad.
Tillbyggnad av förråd med padel och spinninghall i Vara
tillbyggnad av idrottshall med padelhall,spinninghall och förråd m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd vid restaurang i Mölndal
Projektet avser tillbyggnad av förråd vid restaurang.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Rivning av byggnader i Skövdes kommun
Avser rivning av 3 st byggnader i Skövde. Rivningsentreprenör kommer att avropas mot ramavtal.
Nybyggnad av stall i Göteborg
Avser nybyggnad av ridskolestall med 20 boxar, spolspilta och litet förråd. Rivning av befintligt stall påbörjades i juli 2021.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Bygglov för nybyggnad av industri/lager.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.