Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 124 st.

Nybyggnad av ärtfabrik i Lidköping
Avser nybyggnad av ärtfabrik BTA ca 3000 kvm samt lager/magasin BTA ca 2500 kvm.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd. Utöver magasinen ska det finns konservatorsateljéer, fotoateljé, inlastning och rum för skadedjurssanering, m.m.
Tillbyggnad av huvudlager i Viared, Borås
Avser tillbyggnad av lager och kontor samt en ny lastgård.
Tillbyggnad av produktionslokal i Falköping
Avser tillbyggnad av ”Södra lagret” för produktion av elmotorer. Samt anläggande av tillhörande utvändiga ytor för verksamheten Automotive Components Floby AB, som ägs av moderbolaget Volvo Personvagnar AB. BTA tillbyggnad ca 11000 kvm och tillhörande traileryard ca 6500 kvm.
Nybyggnad av kontors- och industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av kontors- och industribyggnad med 28000 kvm tillhörande markområde.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Etapp 2 innefattar områdets östra del, vilket innebär förlängningen av Tokebacka ut mot Bälinge. Området väster om Säveån utgår. Del av Bälinge 6:16
Nybyggnad av logistikbyggnad i Mariestad
Avser ny logistikbyggnad. Projektet omfattar en LOA om ca 11 900 kvadratmeter och kommer att hyras ut till DS Smith Packaging Sweden AB.
Nybyggnad av kundcenter, demobanor i Tuve, Göteborg
Projektet syftar till att ge möjlighet för ytterligare byggrätt med markanvändningen industrimark i anslutning till befintlig fabrik samt studera möjligheten för byggrätt för kundcenter (besöksverksamhet och lager) med tillhörande körbanor (asfalt och terrängbanor) för demonstrationsverksamhet av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industribyggnad i Herrestad, Uddevalla
Inom fastigheterna Herrestad 26:147 och Herrestad 26:148 avser Rooney Property AB att uppföra en ny industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Herrljunga
Nybyggnad av industri och lager., 2500 kvm.
Nybyggnad av logistikanläggning i Härryda
Panattoni har förvärvat en fastighet av Företagsparken och skall uppföra en logistikanläggning på cirka 12 500 kvadratmeter och förstärker genom köpet sin etablering i Göteborgsregionen. Byggstart planeras ske kring årsskiftet 2023/2024 och man kommer att uppföra en byggnad som består av totalt ca 12 500 kvm inklusive entresolplan innehållande ett för hyresgäster anpassningsbart konceptkontor. Byggnaden kan fördelas på en eller flera hyresgäster med beräknad inflyttning under första kvartalet 2025. Fastigheten kommer uppföras med stålstomme och sandwichelement samt förberedas för solceller på taket. Hållbarhetsambitionerna är tydliga med mål om att certifiera enligt BREEAM nivå Excellent.
Nybyggnad av industrihus i Tibro
Nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av förrådsbyggnad på Skredsvik och Villingsberg, Fortifikationsverket
Avser nybyggnad av servicepunkt i Uddevalla och Karlskoga. Servicepunkt (SeP) Villingsberg är beläget i Karlskoga kommun, inom Skövde garnisonsområde och SeP Skredsvik (option) är beläget i Uddevalla kommun, inom Göteborg garnisonsområde. Bägge byggnaderna omfattar ca 1450 kvm BTA fördelat på två plan.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industribyggnad, företagshotell.
Om- och tillbyggnad av industrifastighet i Åmål
Syftet med byggnationen är att tillskapa större ytor för i synnerhet kontor, verkstad, omklädningsrum och matsal. En ny byggnad i tre plan uppförs mellan två befintliga verkstadsbyggnader och knyter samman dessa till en enhet. I befintliga byggnader rivs delar ut för att ersättas med bland annat förrum, kontor och verkstadsytor. På tillbyggnadens framsida tillskapas en representativ huvudentré med bland annat ny växtlighet och handikapparkering.
Nybyggnad av återvinningscentral i Trollhättan
Avser nybyggnad av en återvinningscentral på Hedeäng i Trollhättan längs med 44:an – granne med DHL. Marken motsvarar drygt 7 fotbollsplaner till ytan på ett redan etablerat industriområde. På den nya återvinningscentralen planerar Trollhättan Energi också att bygga en ny omlastningshall för mat- och restavfall.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad samt skylt, green storage.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Nybyggnad av industrilokaler för etablering av varvs-, marin- och hamnverksamhet.
Ny infrastruktur inför industriområde på Fröland, Uddevalla
Objektet är beläget på Fröland och är på gamla Frölandskrossens område. Området ska bli ett industriområde. Entreprenaden ska förse industriområdet med gator, va, belysning, el samt dagvattenhantering i form av skyfallsleder.
Nybyggnad av kontor i Ellös
Avser nybyggnad av kontor, ca 8 platser.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av sorteringshall vid Återvinningscentral Kartåsen i Lidköping
Avser nybyggnation av en sorteringshall. Hallen ska vara ca 1250 kvadratmeter. Takfotshöjd ca 8,2 m.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Utbyggnad av verksamhet, i Skövde
Avser utbyggnad av Ferrocons verksamhet på Haganders väg. Markreservation på ca 9200 kvm har totalt givits till Ferrocon AB samt AB Furhoffs Rostfria.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Nybyggnad av lager/logistikanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad 2 industribyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Fjällbacka
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Strömstad
Nybyggnad av lagerhall med tillhörande kontor och personaldelar.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Tillbyggnad av industribyggnad. Utökade personalutrymmen och kontorsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad i plåt.
Nybyggnad av bageri i Göteborg
Nybyggnad av gasolcistern, blandningshus, pann- och förångarhus samt mur.
Nybyggnad av fiskodling i Lilla Edet
Avser avelsbyggnad för fisk samt nytt läge av förråd.
Rivning av lager och kontor, Mark
Planer för rivning av industri/ lager och kontor för nybyggnad av bostäder. Nybyggnad Id 2127199
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokalerna för Kretslopp och vattens ackrediterade dricksvattenlaboratorium. Detta projekt har en säkerhetsklassning.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, delar av befintligt rivs, markförändring (parkeringsplatser).
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Avser nybyggnad av industri och lagerbyggnad, avser företagshotell omfattande 659 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad industribyggnad/lagerbyggnad/maskinhall. Lagertält.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad samt parkeringsplatser.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
En byggnad med en inbyggd våg för att väga lastbilar.
Tillbyggnad av industrihus i Falköping
Tillbyggnad av entré, WC/dusch samt förråd och arbetsrum.
Nybyggnad av produktionslokal i Mölndal
Marklov samt bygglov för grund och källare till ny verksamhetsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av industrilokal/lagerlokal samt mur och plank.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö, etapp 3
Projektet avser renovering av industrilokaler på andra våningen samt byte av tak.
Rivning av fastighet i Grästorp
Avser rivning av fastighet Kärrhöken 5, som tidigare innehållit bageri med lager och personalutrymme samt kontorsbyggnad med omklädningsrum och lägenhet. Mark skall återställas. Återställning av angränsande fastigheter ingår i entreprenaden.
Renovering av ladugård i Trollhättan
Renovering av ladugård.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad (kallförråd).
Utvändigt underhåll av industrihus i Vänersborg
Utvändig ändring av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Kungälv
Nybyggnad av lager/kontorsbyggnad samt uppsättning av skylt.
Nybyggnad av industri Svenljunga
Nybyggnad av industri och förråd.
Nybyggnad av lager i Skara
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning av befintligt förråd / lager.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av bef. skorsten och bränslesilo.
Nybyggnad av lager i Vara
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skärhamn
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Kinna, etapp 2
Nybyggnad av industribyggnad, lager, Hajom 12:23|hajom 12:30|hajom 12:14, Hajom 12:23, Hajom 12:30.
Tillbyggnad av kallager i Lidköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad (kallager, skärmtak och plank).
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad, fasadändring, nybyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Lerum
Nybyggnad av verksamhetslokal. 24SJU är en obemannad konceptbutik som kommer färdig byggd till platsen.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industri/lager och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad samt installation av eldstad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Fasadändring och ändrad planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad, ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skärhamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av trävaruindustri i Borås
Uppförande av sprinklertank, tillbyggnad av hyvleri.
Nybyggnad av industrihus i Ed
Nybyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av hamnmagasin i Göteborg
Projektet avser ändring av lokal, wc och teknikrum samt soprum.
Ombyggnad av industrihus i Strömstad
Tillbyggnad av befintlig hall samt rivning av tälthall.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Avser lokaler för småindustri. Tomter för småindustri ska säljas.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Nytt lagertält till avfallsanläggning i Tanums kommun
Rambo inbjuder till att inkomma med anbud på ett fabriksnytt lager tält, montering och leverans skall ingå, till Tyft Avfallsanläggning i Tanums kommun.
Renovering av miljöhus i Stenungsund
Projektet avser renovering av miljöhus och underjordisk behållare.
Ombyggnad av industrihus i Ellös
Svanesund 2:104, 2:34 ombyggnad av industri/lagerlokal.
Byte av tak på gamla nötstallet vid SLU Götala, Skara
Byte av tak på nötstall samt ventilerad nock mm. Byggnadsyta ca 1840 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Bengtsfors
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Bollebygd
Tillbyggnad av industri.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).