Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av gods- och logistikhubb i Mölnlycke, Härryda
Vid Bårhultsmotet i Härryda kommun, på en yta av cirka 45 hektar eller cirka 80 fotbollsplaner, ska Next Step Group AB och Fastighets AB Balder skapa en arena för smart godshantering, samverkan och framtidens logistiklösningar. Den sammanlagda lokalytan är cirka 240 000 kvm BTA.
Nybyggnad av ärtfabrik i Lidköping
Avser nybyggnad av ärtfabrik BTA ca 3000 kvm samt lager/magasin BTA ca 2500 kvm.
Nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg
Avser nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg. Anläggningen kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Fabriken kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året. Bygget av fabriken beräknas starta under 2023, med storskalig produktion beräknad till 2026, och fabriken kommer att kunna sysselsätta upp till 3 000 personer.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd. Utöver magasinen ska det finns konservatorsateljéer, fotoateljé, inlastning och rum för skadedjurssanering, m.m.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vid Göteborgs Universitet.
Ny kretsloppspark i Göteborg
Projektet avser ny kretsloppspark. Området där kretsloppsparken byggs håller på att omvandlas från industriområde till blandstad med bostäder och skolor i närheten. För att smälta in och inte störa omgivningen byggs bullerskydd och mindre byggnader mot gatan och ÅVC-kelen är överbyggd. Kretsloppsparken ska bidra till att göteborgarna lättare kan göra rätt med sitt avfall så att mer avfall kan återbrukas, förberedas för återbruk och återvinnas. Anläggningen gör det möjligt att avfall lyfts högre upp i avfallstrappan och har stort fokus på återbruk. Byggnaderna ska så mycket som möjligt byggas av återanvänt material som ska lyftas fram så att det visar potentialen av återbruksmaterial och inspirera besökarna.
Tillbyggnad av elmotorfabrik i Floda, Falköping
Avser tillbyggnad av ”Södra lagret” för produktion av elmotorer. Samt anläggande av tillhörande utvändiga ytor för verksamheten Automotive Components Floby AB, som ägs av moderbolaget Volvo Personvagnar AB. BTA tillbyggnad ca 11000 kvm och tillhörande traileryard ca 6500 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad. Värmepumpstation.
Nybyggnad av industrifastighet i Landvetter, Härryda kommun
Den totala fastighetsytan uppgår till ca 9 500 m², varav ca 5 000 m² beräknas kunna bebyggas med uthyrningsbar yta.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 1
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 1 planeras det för 15 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av logistikfastighet i Göteborg
Avser nybyggnad av logostilfastighet i Göteborg. Den totala ytan om 11 400 kvm görs nu om till en fastighet för last mile-logistik. Byggnaden kommer utvecklas enligt höga miljöstandarder, med målet att certifiera enligt Breeam Excellent.
Nybyggnad av forkningsanläggning på RISE AB:s anläggning i Borås
Omfattar projektering och nyanläggning inom RISE område i Borås.
Renovering, om- och tillbyggnad av industrifastighet på området Stallbacka i Trollhättan
Kraftstaden Fastigheter avser underhålla och utveckla byggnaderna på fastigheten Propellern 11 på området Stallbacka genom renovering och eventuella tillbyggnader.
Nybyggnad av produktionslokal i Härryda
Nybyggnad av verksamhetslokaler samt rivning.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad samt kontor.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad samt skylt, green storage.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Fasadändring och ändrad användning, industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Trollhättan,
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Nybyggnad av verksamheter i Grebbestad, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av verksamheter.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler på Fröland, Uddevalla
Nybyggnad av spannmålsanläggning och silos. Infrastrukturen kommer under 2024 genomföras på id: 1603870.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Markanvisning i Essunga
Intresseanmälan ska märkas med "Intresseanmälan industrimark" samt vilket eller vilka områden anmälan gäller.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad med en kontorsdel i 2 våningar.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industribyggnad, företagshotell.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Öckerö
Nybyggnad av industrilokaler för etablering av varvs-, marin- och hamnverksamhet.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nytt system för värmeåtervinning från serverhall vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg
Denna entreprenad avser uppbyggnad av ett nytt system för värmeåtervinning från serverhall i byggnad 5352 för sammankoppling till VÅ0-systemet för återvinning till sjukhusområdet. Projektet omfattar även installation av ett nytt kylaggregat för återvinning av värme från serverhallen. Befintligt teknikrum HC 5352 byggs ut för placering av nytt kylaggregat och kylmedelkylare placeras på yttertak. I samband med installationen av kylvärmepump skall utbyte av fjärrkyleväxlare och byte av DDC göras.
Ombyggnad av återvinningscentral samt sluttäckning av deponi i Skärhamn
Projektet avser sluttäckning av Heås deponi och fortsatt ombyggnad av ÅVC.
Nybyggnad av ekonomibyggnad i Kungälv
Nybyggnad av ekonomibyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Nybyggnad av industrilokal/lagerlokal.
Nybyggnad av industrihall i Kungälv
Nybyggnad av industribyggnad samt mur och plank.
Nybyggnad av industriradhus i Alingsås
Avser nybyggnad av industriradhus i Alingsås. Varje fastighet är ca 72 kvm (6x12m) och har en vikport om 4,2 x 4 meter.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager, kontor och omklädningsrum i Falköping
Avser nybyggnad av lager, kontor och omklädningsrum för hyresgäst.
Nybyggnad av industri
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter. Inriktning för området är tillverkningsindustri och liknande. Vägar och VA skall göras först, finns på 1474806.
Ombyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad och fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fiskodling i Lilla Edet
Avser avelsbyggnad för fisk samt nytt läge av förråd.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Skärhamn
Nybyggnad av lagerbyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Partille
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av kallförråd/skärmtak inom F7 Skaraborgs flygflottiljs garnisonsområde i Såtenäs
Avser nybyggnation av skärmtak, kallförråd samt renovering av byggnad (förråd). Objektet är beläget i Lidköpings kommun, inom F7 Skaraborgs flygflottiljs garnisonsområde.
Nybyggnad av sorteringshall vid Återvinningscentral Kartåsen i Lidköping
Avser nybyggnation av en sorteringshall. Hallen ska vara ca 1250 kvadratmeter. Takfotshöjd ca 8,2 m.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Herrljunga
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Nybyggnad av industribyggnader och industrianläggningar samt ansökan om rivning för delar av industribyggnader och industrianläggningar.
Nybyggnad av verkstad i Kungshamn
Nybyggnad av förvaringshall och verkstad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad vid och tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad och nybyggnation av tälthall på fastigheten svenljunga 1:50, spinnaregatan 5.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Utökning samt utbyte av kylmaskiner till serverhallar i Göteborg
Projektet avser ett utbyte av 8 stycken kylmaskiner då de befintliga har uppnått sin tekniska livslängd. Vid utbytet ska kapaciteten utökas för framtida behov. Tillpassning av rördragning med mera kommer vara nödvändig för utbytet. Kylmaskinerna (4+4) försörjer 2 stycken serverhallar för vitala datorsystem inom regionen.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Herrljunga
Tillbyggnad av lager och rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad, ombyggnad och ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skara
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad samt rivning, del av industri-och lagerbyggnad, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med personaldel och utökad produktionsyta samt rivning av skärmtak och väggar Ladan 2.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av lager och industrihall, industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Mariestad
Nybyggnad av butiks- och lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad industribyggnad/lagerbyggnad/maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av industrilokal/lagerlokal samt mur och plank.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av torkanläggning i Åmål
Nybyggnad av virkestork.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Nybyggnad av lager.
Rivning av industrihus i Mölndal
Rivning av industribyggnader, byggnad 23 och 110-111.
Nybyggnad av lager i Falköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Industribyggnad som används som bilhall och verkstad för Volvo Cars retail. Rekonderingsflöde ska byggas ut med tillbyggnad ca 22 kvm samt nytt ventilationsaggregat. Skadebesiktningshall ska byggas ut med tillbyggnad ca 42 kvm. Pausrum får nytt ventilationsaggregat.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Anpassning av verkstadsbyggnad i Göteborg
Avser en hyresgästanpassning för Stadsmiljöförvaltningen innefattande renovering av verkstadslokal. Verkstadslokalen ska anpassas till hyresgästens verksamhet vilken omfattar utrymmen för snickeriarbeten, enklare mekanik verkstad och varuutlämning av verktyg.
Ombyggnad av industrihus i Öckerö, etapp 3
Projektet avser renovering av industrilokaler på andra våningen samt byte av tak.
Tillbyggnad för mottagning av farligt gods vid återvinningscentral i Tranemo
Objektet består av en fastighet som inrymmer kommunens återvinningscentral (ÅVC). Entreprenaden avser tillbyggnad av en befintlig byggnad för mottagning av farligt gods och en tillbyggnad av ett förråd. Beställaren ska ha möjlighet att beställa nedanstående optioner: Nybyggnad av ett förråd samt Solceller på tillbyggnad och befintlig byggnad.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad i Kungälv
Nybyggnad av verksamhetsbyggnad för kyrkogård.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Ändring i planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Vänersborg
Installation av ny ventilation samt frånluftskanal, Anmälan om takbyte Resedan 15.
Renovering av ladugård i Trollhättan
Renovering av ladugård.
Nybyggnad av produktionslokal i Kungälv
Nybyggnad av verksamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad, fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Hjo
Nybyggnad av skärmtak, parkeringsplatser, uppsättning av skyltar samt nybyggnad av lager/förråd.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ellös
Bön 1:30 rivning av enbostadshus samt tillbyggnad av industrilokal.
Utvändigt underhåll av industrihus i Munkedal
Byte av befintlig fasad av betongelement med dansk sjösten till sandwichpa.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad - spånlager.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).