Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Avser nybyggnad av omnilager om ca 40 000 kvm för Lindex i Alingsås. Inhubs kommer att stå för bygget men Lindex kommer att äga lagret när det står klart. Målsättningen är att uppnå miljöcertifieringen BREEAM-SE Excellent.
Nybyggnad av lager i Falköping
Avser nybyggnation av jättelager om ca 40 000- 50 000 kvm på området inriktat huvudsakligen mot svensk exportindustri.
Utbyggnad av pappersbruk i Mariestad
Planer finns för bla ny pappersmaskin, masslagring, konverteringshall och konverteringslinjer, automatiserat lager för färdigvaror samt nytt huvudkontor. Avser även markarbeten med bla skyddsvallar, utjämning av marknivå mm.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 1
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 1 planeras det för 15 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Nybyggnad av omlastningsterminal i Bäckefors, Bengtfors kommun
Nybyggnad av omlastningsterminal från bil till järnväg avseende virke. Samt nybyggnad av anslutningsväxel till Norgebanan.
Rivning av industrihus och nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad och nybyggnad av en flexibel lager- och logistikbyggnad. Rivningsarbetet påbörjas i april 2022.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Balteryd, Tibro
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 60 000 kvm.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikanläggning, hyresgäst Sportshopen. Byggnad som certifieras enligt BREEAM-SE Excellent.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikanläggning åt Schenker Logistics i Sörreds logistikpark. Etableringen blir på 30 000 kvm LOA i en byggnad som certifieras enligt BREEAM-SE Excellent.
Utökning av industriområde i Ulricehamn
Haglunds industri AB har i avsikt att utveckla sin verksamhet. Detaljplanens syfte är att utöka industrin som finns inom fastigheten Holmared 1:25 genom att planlägga en del av fastigheten Holmared 1:40 för industriändamål.
Ombyggnad till produktionshall i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till produktionshall. Markarbetet påbörjas i november 2021.
Nybyggnad av industri i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Uddevalla
Planer finns för nybyggnad av återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Lokalisering ej fastställd.
Nybyggnad av industrilokaler i Ellös
Intresserade exploatörer/byggherrar kan höra av sig till planansvarig på kommunen. 13 tomter kommer att säljas styckevis.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Utbyggnad och modernisering av kompetenscentrum i Göteborg
Avser utökning och modernisering av battericelltestanläggning. I celltestlabbet ska battericeller utvärderas. Anläggning kommer att tas i bruk under första halvåret 2023.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Mölndal
Nybyggnad av en huvudbyggnad som är 16 x 49 m (fasadhöjd 13 m) med tillhörande markarbeten samt pålning och grundläggning för denna byggnad. Det ingår även en hel del rör i mark, för de rör som ligger inom arbetsområdet. Ett fundament till en framtida ackumulatortank ingår. Markarbetet påbörjas i maj 2022. Leverantör av portar: Ale Portar AB, Hålstensvägen 20, 446 37 Älvängen, 076-8551502.
Nybyggnad av återvinningscentral i Trollhättan
Avser nybyggnad av en återvinningscentral på Hedeäng i Trollhättan längs med 44:an – granne med DHL. Marken motsvarar drygt 7 fotbollsplaner till ytan på ett redan etablerat industriområde. På den nya återvinningscentralen planerar Trollhättan Energi också att bygga en ny omlastningshall för mat- och restavfall.
Nybyggnad av stall och körhall i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar och körhall.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Avser nybyggnad av 14 st miljöhus på fastigheterna Hjällbo 5:14 (Bergsgårdsgärdet), Hjällbo 6:8(Skolspåret) samt Hjällbo 7:7 (Sandspåret) i Göteborg. I arbetet ingår rivning av befintligt moloksystem.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad och kontor. Markarbetet påbörjas i mars 2022. Portar: Hörman AB, Robert Björnli.
Nybyggnad av produktionslokal i Götene
Avser nybyggnad av en fabrik på ca 5000 kvm för matproduktion på sitt område i Götene.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenkullen
Avser nybyggnad av återvinningscentral. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad. Kombinerat lager och kontor.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Iordningställande av restaurang och kontor i Göteborg
Projektet avser åtgärder för 100 års regn med bl a höjning av golv, entréer mm för blivande restaurang och kontor.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt skärmtak.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av lager i Falköping
Tillbyggnad av lager.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av 2 industribyggnader.
Nybyggnad av silos i Uddevalla
Avser utbyte av en siloanläggning med 2 silor i pelletsfabriken vid Lillesjöverket i Uddevalla.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad, delar av befintligt rivs, markförändring (parkeringsplatser).
Nybyggnad av industrihus i Lysekil
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Mark- och grund-arbetet är utfört.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad av tvätthall för inventarier, maskiner och fordon.
Nybyggnad av lager i Nol
Nybyggnad av lagerbyggnad, 1700 kvm med entrésol.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av förrådsbyggnad.
Takrenovering på Pannverkstaden i Göteborg
Projektet avser takrenovering på Pannverkstaden och omfattar: Takdel 1 ca 850 kvm och Takdel 2 ca 6100 kvm.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Nybyggnad av verkstadslokal i Tibro
Nybyggnad av verkstadslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Ed
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Herrljunga
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Om- och tillbyggnad av industri/lagerbyggnad samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Kinna
Ändrad användning samt tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad, tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av lager i Färgelanda
Bygglov- nybyggnad av lagerhall.
Ny rökgasreningsanläggning i Borås
Avser levererans, installation och driftsättning av en ny komplett rökgasreningsanläggning. Rökgasreningsanläggningen ska rena rökgas ifrån det nya säkerhetslaboratoriet för RISE/SEEL i Borås.
Tillbyggnad av lager i Alingsås
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt uppsättning av staket.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Om och tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Skara
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Nybyggnad av ljuslabb AstaZero , Borås
Avser nybyggnad av ljuslabb för test av fordonsljus, inklusive en spolplatta för tunga och konventionella fordon. Byggnaden förläggs i nära anslutning till befintlig, med tält övertäckt, testbana med två vädertätade portar mellan tält och byggnad respektive spolplatta. BTA om ca 150 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Nybyggnad av industribyggnad 18 X 24 meter.
Nybyggnad av lagerhall i Lidköping
Avser nybyggnation av lagerhall vid Tågdepån på Sockerbruksgatan i Lidköpings kommun. Kallhall.
Ombyggnad av industrihus i Tibro
Rivning av gammalt skivförråd samt tillbyggnad av skivlager.
Nybyggnad och rivning av affärshus i Kungshamn
Avser nybyggnad av affärslokal och lager. I projektet ingår även rivning av affärslokal. Yta: 70-100 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Vänersborg
Marklov för tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad/renovering av golv i byggnad 122 i Göteborg
Projektet omfattar en hyresgästanpassning avseende golvet i byggnad 122, då befintligt golv har sjunkit är detta i behov av en ombyggnad/renovering.
Nybyggnad av kallager i Vårgårda
Nybyggnad av isolerat kallager.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av stationshus och teknikbyggnad på Liseberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av stationshus samt teknikhus.
Nybyggnad av lager i Alingsås
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av lager till kajaker i 2 våningar.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av miljöhus i Vårgårda
Nybyggnad av miljöhus.
Sluttäckning av deponi i Skärhamn
Projektet avser sluttäckning av Heås deponi.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Vara
Nybyggnad kallförråd/garage samt tillbyggnad av befintlig industribyggnad.
Invändig rivning av industrihus i Göteborg
Avser invändig rivning av k- märkt industrihus.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Falköping
Nybyggnad av utestall för karantän, 8 boxplatser.
Nybyggnad av stall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av stall/boxar.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Skövde
Utvändig ändring av industribyggnad. Ommålning av fasad och underhåll av parkering.
Nybyggnad av industrihus i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Falköping
Fasadändring industri. Målning.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av montagehall, 192 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).