Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 144 st.

Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Utbyggnad av mejeri i Götene
Avser utbyggnad av mejeri för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av ekologisk mjölk.
Nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg
Avser nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg. Anläggningen kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Fabriken kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året. Bygget av fabriken beräknas starta under 2023, med storskalig produktion beräknad till 2026, och fabriken kommer att kunna sysselsätta upp till 3 000 personer.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås. Det blir en byggnad för säkerhetskritisk provning, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad/logistikbyggnad med entresolplan och laddningsstation.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager, logistik, industri mm i Götene, etapp 1
Avser etablering med inriktning lätt industri, logistik, distribution och e-handel på Lundängens industriområde i Götene. I etapp 1 planeras det för 15 000–20 000 m2 byggnation. Total planerad byggnation uppgår till ca 40 000 m2.
Nybyggnad av lager och industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industri och lager för att kunna öka produktionen av plastgranulat.
Nybyggnad av återvinningscentral i Stenugsund
Projektet avser nybyggnad av återvinningscentral bestående av en mindre byggnad med kontor-/personalutrymmen samt en större byggnad för besökare samt markarbeten bl a inlastningsytor, körbanor, ramper och parkeringsplatser.
Nybyggnad av industri i Hällekis, Götene
tillbyggnad av lager och sprinkleranläggning, nybyggnad av utomhuslagring samt rivning av två lagerutrymmen på hönsäter 5:12 och del av hönsäter 5:4.
Nybyggnad av småindustri i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industrihus med 20 verksamhetslokaler i två plan med gemensam entré.
Tillbyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Planer finns för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde på Viared, Borås
Borås Stad arbetar med ett nytt industriområde söder om staden och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram detaljplan(er) för industriområdet. Området omfattar runt 230 hektar främst oexploaterad skogsmark i kuperad terräng där det också finns en del inslag av mossmark och sumpskog.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av verksamheter, handel & kontor i Skepplanda
10 ha. Området är ej detaljplanelagt.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus. Renovering av Palmhuset ska ske etappvis uppdelat per byggnadskropp då övriga delar ska vara öppna för allmänheten. Byggnationen kan endast ske under sommarhalvåret /ca 15 maj - ca 15 september) vilket gör att projektet kommer att pågå fram till slutet av sommaren år 2026.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerskepp.
Nybyggnad av asfaltsverk i Lilla Edet
Nybyggnad av asfaltsverk.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av industrilokal/lagerlokal samt mur och plank.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45.
Nybyggnad av stall och körhall i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar och körhall.
Nybyggnad av industriradhus i Skövde
Avser nybyggnad av 22 industriradhus på en tomt bredvid Circk K, invid Karstorpsrondellen och nära Skövde centrum. Varje fastighet är ca 72- 105 kvm med möjlighet att utöka ytan med 33 kvm i ett entresolplan.
Nybyggnad av fjärrkylanläggning i Mölndal
Nybyggnad av en huvudbyggnad som är 16 x 49 m (fasadhöjd 13 m) med tillhörande markarbeten samt pålning och grundläggning för denna byggnad. Det ingår även en hel del rör i mark, för de rör som ligger inom arbetsområdet. Ett fundament till en framtida ackumulatortank ingår. Markarbetet påbörjas i maj 2022. Leverantör av portar: Ale Portar AB, Hålstensvägen 20, 446 37 Älvängen, 076-8551502.
Nybyggnad av industrisområde i Mariestad
Inom Korstorp 2:1 m.fl. planeras för industri av ett område cirka 140 hektar stort. Planen ligger öster om Mariestads centralort och gränsar bland annat till E20 och väg 202.
Nybyggnad av verksamhetslokaler och sjöbodar på Öckerö
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler och sjöbodar.
Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industriradhus i Alingsås
Avser nybyggnad av industriradhus i Alingsås. Varje fastighet är ca 72 kvm (6x12m) och har en vikport om 4,2 x 4 meter.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriradhus i Tidaholm
Planer finns för uppförande av industriradhus i Tidaholm. Plats ej fastställd.
Nybyggnad av industriradhus i Tibro
Planer finns för uppförande av industriradhus i Tibro. Plats ej fastställd.
Nybyggnad av servicebyggnad i Göteborg
Avser nybyggnad av servicehus på platsen där en gammal pumpstation har stått och där grundläggning utgörs av dess kvarstående delar. I servicehuset ska i huvudsak verkstad, reservkraftsaggregat, kontor och pausrum inrymmas. Byggnation kommer att ske på mark med komplicerade geotekniska förutsättningar.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Avser nybyggnad av industri/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verksamhet i Nol
Nybyggnad av verksamhet samt skylt.
Nybyggnad av industrihus i Ulricehamn
Nybyggnad av industri.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad i delvis 2 våningar.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av verkstad samt kontor.
Nybyggnad av stall i Mölltorp
Avser nybyggnad av stall med ca 30 boxar.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av planlösning industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Alingsås
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Tillbyggnad-/ombyggnad av industrifastighet/lagerlokal.
Installation av solcellsanläggning i Borås
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Ombyggnad av återvinningsstation på Tjörn
Projektet avser ombyggnad av befintliga byggnader för återvinning. Samtliga tillhörande installationer och arbeten som el, vvs, tele, data, fiber, markarbeten, schakter, grundläggning, ledningsarbeten mm ingår i entreprenaden.
Installation av solcellsanläggning i Borås
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad av industribyggnad - m2/e fabriken ihopbyggnad. Ny sluss samt skärmtak vid nya centralförrådet m2 Penta 8.
Nybyggnad av växthus i Lerum
Nybyggnad av växthustunnel.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, sluss.
Nybyggnad av lager i Herrljunga, etapp 1-3
Nybyggnad av lager. Etapp 4 objektnummer 2228136.
Nybyggnad av industrihus i Åmål
Nybyggnad industribyggnad/lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av återvinningsstation i Vänersborg
Tillbyggnad av kretsloppsanläggning.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad samt rivning av befintlig.
Ombyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av lokalerna för Kretslopp och vattens ackrediterade dricksvattenlaboratorium.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Öppet väderskydd för trävaror. Utförs i plåt.
Tillbyggnad av industrihus i Hjo
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad, cirka 600-700 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Nybyggnad av verkstad, förråd.
Nybyggnad av växthus i Bollebygd
Uppförande av växthus.
Nybyggnad av industrihus i Kinna
Nybyggnad av lokal.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Upphandling av kärlhall i Lysekil
Projektet avser en fabriksny kärlhall med ett isolerat separat utrymme.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Alingsås
Tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Kungälv
Tillbyggnad av industribyggnad/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Färgelanda
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus på Koholmen
Projektet avser nybyggnad av industrihus.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad i Borås.
Utvändigt underhåll av industrihus i Kungälv
Fasadändring samt ändrad planlösning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av batterilageranläggning.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Järpås, Lidköping
Tillbyggnad av industribyggnad (lagerlokal).
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av sprinklertank i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lager och upplag samt marklov.
Nybyggnad av lager i Ulricehamn
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med entresolplan (ca 100 kvm). Markarbetet påbörjas under hösten 2022.
Tillbyggnad av industrihus i Skövde
Tillbyggnad samt ändrad användning av industribyggnad - M1-hallen.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).