Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (6)
Alingsås (14)
Bollebygd (2)
Borås (41)
Dals-Ed (1)
Essunga (0)
Grästorp (0)
Göteborg (128)
Götene (6)
Hjo (1)
Härryda (15)
Karlsborg (2)
Kungälv (9)
Lerum (8)
Lidköping (11)
Lysekil (0)
Mariestad (10)
Mark (3)
Mellerud (4)
Munkedal (0)
Mölndal (15)
Orust (1)
Partille (4)
Skara (6)
Skövde (11)
Sotenäs (8)
Svenljunga (10)
Tanum (5)
Tibro (6)
Tidaholm (3)
Tjörn (7)
Tranemo (1)
Töreboda (2)
Uddevalla (8)
Vara (10)
Åmål (13)
Öckerö (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 405 st.

Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 1
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 2
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Utbyggnad av mejeri i Götene
Avser utbyggnad av mejeri för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av ekologisk mjölk.
Nytt elektromobilitetslaboratorium i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad innehållande såväl tung som komplex utrusning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer, drivlinor fordon.
Nybyggnad av lager i Falköping
Avser nybyggnation av jättelager om ca 40 000- 50 000 kvm på området inriktat huvudsakligen mot svensk exportindustri.
Nybyggnad av vattenverk i Härryda, Etapp 4
Projektet avser nybyggnad av vattenverk i Hindås.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av vattenintag (brandvatten och kylvatten för fabriksområdet), processvatten samt reningsverk och ställverk.
Nybyggnad av logistikbyggnad i Balteryd, Tibro
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 60 000 kvm.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Planer finns för nybyggnation av industriområde på Grunnebo i Vänersborg.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås. Det blir en byggnad för säkerhetskritisk provning, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av distributionscenter för fisk- och sjömatsprodukter, med stora ytor för bla portionering och paketering av fisk och sjömat. Det kommer även att byggas en stor parkering och grönytor. Byggnaden byggs enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad och betygsnivån silver.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta.
Utbyggnad av industriverksamhet i Ulricehamn
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av befintlig industriverksamhet. Inom planområdet ska både industri- och handelsverksamhet tillåtas.
Ny ångturbin till Lidköping Energi AB
Avser ny ångturbin i storlek 5-10 MW till Lidköping Energi AB. Installation beräknas till vinter 2021.
Nybyggnad till produktionshall i Göteborg
Nybyggnad av produktionshall.
Renovering och nybyggnad av pumpstationer i Göteborg, Huvuddel 1-3
Projektet avser rivning i etapper av befintlig tryckstegeringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstegringspumpstation som ersätter den rivna. Huvuddel 1: Skra Bro avloppspumpstation. Huvuddel 1 och 2 är belägna i Skra Bro, Torslanda på Kongahälavägen Huvuddel 2: Skra Bro tryckstegringspumpstation Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation på Östergärde Industriväg
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Objektet avser nybyggnation av ett nytt betongbassängblock för avloppsrening samt teknikhus vid Stadskvarns avloppsreningsverk i Skövde med tillhörande ledningar i mark, vägar, maskinutrustning och process-el.
Nybyggnad av återvinningsanläggning i Uddevalla
Planer finns för nybyggnad av återvinningsanläggning för uttjänta fordonsdäck. Lokalisering ej fastställd.
Ny reningsanläggning gas i Stenungsund
Projektet avser ny reningsanläggning gas. Reningsanläggning: Cool Sorption A/S, Smedeland 6, 2600 Glostrup, Danmark, +45 43454745.
Nybyggnad av trävaruhandel i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av trävaruhandel. Markarbetet påbörjas i oktober 2021.
Nybyggnad av industriområde i Hamburgsund
Projektet avser nytt industriområde.
Renovering av växthus i Göteborg
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus.
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten att skapa tomter för industriändamål och samtidigt ge möjlighet för handel med skrymmande varor i ett skyltläge vid E45.
Nybyggnad av hästskola i Skara
Nybyggnad av skola med inriktning hästhållning. Projektet omfattar 7 ha mark som skall i iordningställas för ett nytt utbildningscentrum med inriktning för Naturbruksförvaltningen. 11 byggnader skall uppföras på tomten/marken och därtill erfordliga hagar/skötselytor/övningsytor med mera.
Nybyggnad av djurstallar och veterinärstation i Skara
Avser nybyggnad av djurstallar och körhall.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrilokaler i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Om- och tillbyggnad av lagerhall i Lilla Edet
Projektet avser om- och tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av produktionslokal i Göteborg
Avser byggnation av produktionsanläggning för snacksproduktion i Angered, där även Estrellas huvudkontor ligger. Den nya anläggningen omfattar en yta på 800 kvm.
Ny kylcentral i Göteborg
Projektet avser att befintlig kylanläggning 1,9 MW i kylcentral ska demonteras, ny kylanläggning ska byggas i befintlig byggnad, ny kyleffekt ska vara så hög som befintliga förutsättningar tillåter minst 5-7 MW.
Ny lager- och kontorsbyggnad vid Kikås avfallsanläggning i Mölndal
Objektet avser nybyggnad av lager och kontorslokal för hantering av sopkärl och återvinningsutrustning samt en mindre tvätthall.
Nybyggnad av skadecenter i Borås
Avser nybyggnad av ett skadecenter för Borås Bil. Verkstaden blir 4360 kvm stor och byggs på Viared, strax utanför Borås.
Renovering- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Kinna
Avser renovering och ombyggnad och omfattar renovering och ombyggnad av bassänger, personaldel, samt processförbättring vid Skene ARV.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende konsultstöd rörande beställarstöd och viss projektledning till reningsverk och pumpstationer. Avtalstid 2021-10-01 - 2029-09-30 med möjlighet till 1 +1 års förlängning.
Nybyggnad av industriområde i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling och utökning av befintlig småindustri för att anpassa detaljplanen till verkliga förhållanden. Del av planområdet föreslås att ändras från allmän plats, gatuplantering till kvartersmark för verksamheteter.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Tanum
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler.
Nybyggnad av stall- och gårdshus i Göteborg
Projektet avser återuppbyggnad av stall- och gårdshus efter brand. Återuppbyggnaden innebär en antikvarisk rekonstruktion.
Ombyggnad av vattenverk i Mariestad
Avser optimering sedimenteringssteg i Lindholmens vattenverk. Vattenverket har idag en begränsad kapacitet hydrauliskt som inte möter den framtida produktionsökningen. I den utredning som ligger till grund för upphandlingen är sedimenteringssteget en begränsande faktor. Utförs i 2 faser där fas 1 är planeringsfas och fas 2 är genomförandefas. Igångsättning för fas 1 beräknas vara 2021-03-01.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad/lager.
Nybyggnad av industrihus i Trollhättan
Nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Vara
Ny Luftningsbassäng till Vara Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Tjörn
Projektet avser nybyggnad av en industribyggnad (ersättningsbyggnad) på 900 kvm i 2,5 plan.
Ombyggnad av ÅVC i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av ÅVC.
Nybyggnad av lager i Skärhamn
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Brandskyddsåtgärder på fastigheter i Olskroken
Totalt 4 fastigheter; Direktchark: Malmsjögatan 8 (Bagaregården 17:23), Axfood: Grönsaksgatan 3C (Olskroken 35:14), Martin Servera: Grönsaksgatan 5 (Olskroken 35:9) samt Awona: Grönsaksgatan 7 (Olskroken 35:18).
Nybyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser nybyggnation av verkstad och tvätthall.
Nybyggnad av industrihotell i Karlsborg
Nybyggnad av industri -och lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lagerskepp.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gullspång
Avser ombyggnad av reningsverk med bl.a byte av inner- och ytterväggar samt ombyggnad av ventilation.
Nybyggnad av återvinningscentral i Vara
Avser nybyggnad av yta för återvinningscentral med personalbyggnad mm i Varberg.
Utbyggnad vid Alelyckans vattenverk i Lärje, Göteborg
Avser exploatering av mark med avsikt att bygga ut anläggningar för dricksvattenförsörjning samt ytor för förvaring av material, fraktioner och byggvagnar för förvaltningens byggavdelning.
Installation av biogasmotor vid reningsverk i Trollhättan
Avser installation av en biogasmotor till att producera el och värme för eget behov, Trollhättan Energi AB, Affärsområde Vatten.
Nybyggnad av silos i Uddevalla
Avser utbyte av en siloanläggning med 2 silor i pelletsfabriken vid Lillesjöverket i Uddevalla.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnad av två stycken padelhallar med 9 banor.
Nybyggnad av produktionslokal i Nol
Nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av industrihus i Stenungsund
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Mariestad
Verksamhet Teknik avser att i form av totalentreprenad bygga ett nytt avloppsreningsverk i Fägre. I uppdraget ingår ombyggnation av det befintliga avloppsreningsverket. Alternativt, demontering av det gamla avloppsreningsverket, och leverans och montering av ett nytt avloppsreningsverk.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Grimsås
Upptaget i budget, kommer ske inom en fem-årsperiod 2015-2020.
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1:1
Projektet avser nybyggnad av växthus. Detta är den första delen av detta arbete vilket är en mindre del av det totala växthuset. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt, grundläggning, platta, ett teknikrum samt el och vvs.
Tillbyggnad av industrihus i Tidaholm
Tillbyggnad av montagehall.
Tillbyggnad av industrihus i Alafors
Tillbyggnad av industri med 13 lägenheter.
Nybyggnad av industrihotell i Lidköping
Nybyggnation av lagerlokaler i två etapper Etapp 1 BYA 1535 kvm, varav Butik 170 Lager 1281 Biyta entresol 554 Teknik 19 Etapp 2 BYA 1151 varav Butik 127 Lager 946 Biyta Entresol 512 Teknik 19
Tillbyggnad av förråd med padel och spinninghall i Vara
tillbyggnad av idrottshall med padelhall,spinninghall och förråd m.m.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
tillbyggnad av industribyggnad med lagerhall, ca 2000 kvm (kallt tält)
Nybyggnad av industrihus i Nol
Tillbyggnad av väteperoxidfabrik. Minst en byggnad på cirka 100 kvm och 30 m hög byggs till mot befintlig fabriksvägg.
Om- och tillbyggnad av bruk i Mariestad
Syftet med ändringen av aktuella planer är att möjliggöra planerad om- och tillbyggnad av Katrinefors bruk.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad, butikslokal.
Nybyggnad av lagerhall i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av en komplett "nyckelfärdig" lagerhall för lagerhållning av träpellets.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Orust
Projektet avser till- och ombyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av verkstäder, lager, bostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av bl a gamla verkstäder, lager och ett bostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Svenljunga
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av tvätthall på fastigheten svenljunga 1:23 och 5:399, boråsvägen.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Om- och tillbyggnad av industribyggnad samt rivningslov.
Renovering av vattentorn Fengersfors, Åmål
Korrosionsskadad betongreservoar ska tätas med PE-lining. Befintliga rör, rördelar och ventiler ska bytas ut. Upphandlas tillsammans med Id: 1653044,1653040,1653036,1653023,1653028
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager, cirka 300 kvm
Nybyggnad av lagringshall i Borås
Nybyggnad av lagringshall för omlastning av de avfallsfraktioner som sorteras vid respektive fastighet vid ett införande av ett nytt insamlingssystem. Hallen är på ca 3000 m2.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändring av planlösning i industribyggnad och nytt entrésolplan (ca 150 kvm) för kontor.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Tillbyggnad av lager i Tibro
Avser tillbyggnad av lager.
Renovering av rötkammare i avloppsreningsverk i Uddevalla
Projektet avser renovering av två rötkammare (RK1 och RK2) utförda i betong vid avloppsreningsverk.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad industri/kontor. Markarbetet påbörjas i april 2021.
Ombyggnad av produktionslokal i Stenungsund
Projektet avser ändrad användning av industrilokaler till två lägenheter och verksamhetslokaler samt ny glasfasad.
Tillbyggnad av industrihus i Vara
tillbyggnad för inlastning av lager.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom VA-process och kommer att nyttjas för processutredningar och projektering vid kommunens vatten- och reningsverk. Avtalstid 4 år.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/ lagerbyggnad på ca 1400 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tvätthall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.