Alla aktuella industriprojekt i Västra Götalands län

Ale (6)
Alingsås (15)
Bollebygd (3)
Borås (38)
Dals-Ed (2)
Essunga (1)
Grästorp (2)
Göteborg (92)
Götene (9)
Hjo (3)
Härryda (13)
Karlsborg (2)
Kungälv (16)
Lerum (11)
Lidköping (33)
Lysekil (0)
Mariestad (10)
Mark (6)
Mellerud (6)
Munkedal (2)
Mölndal (6)
Orust (0)
Partille (2)
Skara (2)
Skövde (7)
Sotenäs (10)
Tanum (2)
Tibro (4)
Tidaholm (0)
Tjörn (7)
Tranemo (1)
Töreboda (4)
Uddevalla (14)
Ulricehamn (12)
Vara (13)
Åmål (9)
Öckerö (2)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 432 st.

Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Om- och tillbyggnad av laboratorielokaler i Göteborg
Avser om- och tillbyggnad av laboratorielokaler för experimentell biomedicin vi Göteborgs Universitet.
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 35000Kvm. Byggnaden innehåller 500 kvm kontor och en entresolplan på 6 000 kvm, för tjänster som förpackning och omförpackning.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad logistikbyggnad på Hisingen i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 35100 kvm.
Rivning-och ombyggnad av industri-och kontorslokal i Ulricehamns
Avser rivning samt ombyggnad av befintlig fastighet avsedd för industri och kontorsverksamhet.
Nybyggnad av produktion, kyl, frys och kontor i Härryda
Projektet avser nybyggnad av produktion, kyl, frys och kontor.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Hasslum
Avser nybyggnad av verksamhetsområde, cirka 30.000 kvm.
Nybyggnad av logistik/lagerbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en miljöcertifierad byggnad med ca 6000 kvm lokalyta för logistik/lager.
Nybyggnad av industrihus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av industrihus och kontor efter brand.
Nybyggnad av centrallager i Skövde
Avser nybyggnad av centrallager på 3200 kvm som kommer vara 15 meter högt med två entresolplan på 1000 m2 vardera.
Nybyggnad av vattenverk i Göteborg
Avser nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av vattentorn i Strömstad
Projektet avser nybyggnad av vattentorn.
Nybyggnad av lager och kontor i Lidköping
Borga bygger lagerhall och kontor i Lidköping. Under hösten 2021 öppnar företaget BLYS VIP sina nya lokaler där bottenplattan är 774 kvm och till det ett entresolbjälklag på 280 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Svenljunga
Avser tillbyggnation av industribyggnad på fastigheten lockryd 2:73, europavägen 1.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, Tibro
Avser om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Skövde
Nybyggnad av filterbyggnad på Stadskvarns Avloppsreningsverk.
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak, samt upprustning av körplaner.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Nybyggnad av en gym- och motionsanläggning i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser Huvuddel 1: nybyggnad av kanotförråd (byggnad C) inklusive mark och installationsarbeten till en fullt färdig byggnad samt rivning av befintligt kanotförråd. I huvuddelen ingår även lösning för temporär förvaring av kanoter och andra lösa inventarier. Huvuddel 2: nybyggnad av motionscentrum (byggnad A och B) inklusive mark och installationsarbeten till fullt färdiga byggnader. Ombyggnad av befintlig parkering.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av industriverksamhet i Åmål
Syftet med planen är att pröva möjligheten för industri, verksamhet och handel inom området.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Nybyggnad av industri i Munkedal
Projektet avser byggrätt för nytt verksamhetsområde/industriområde.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industrihotell/lager med 36 stycken moduler.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med kontor på entrésolplan.
Tillbyggnad av lager- och logistikhall i Tranemo
Avser tillbyggnad lagerlokal Nexans, Grimslund 2:77.
Tillbyggnad av industrihus i Mariestad
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ulricehamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Byggnation av zinkåtervinningsanläggning i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av zinkåtervinningsanläggning mot befintlig rökgasreningsbyggnad. I samband med projektet ska marknivåer på omgivande asfaltplan justeras.
Nybyggnad av fabrik i Skövde
Avser nybyggnad av fabrik. Omfattning oklar.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av stall i Trollhättan
Projektet avser ny stallbyggnad, uttömning av den gamla.
Renovering och ombyggnad av logistiklokaler i Jung
Renovering och ombyggnad av logistiklokaler för Kellfri.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
tillbyggnad av varmlager.
Ombyggnad av vattenverk i Mariestad
Avser optimering sedimenteringssteg i Lindholmens vattenverk. Vattenverket har idag en begränsad kapacitet hydrauliskt som inte möter den framtida produktionsökningen. I den utredning som ligger till grund för upphandlingen är sedimenteringssteget en begränsande faktor. Utförs i 2 faser där fas 1 är planeringsfas och fas 2 är genomförandefas. Igångsättning för fas 1 beräknas vara 2021-03-01.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av byggnader i Karlsborg
Fasad- och fönsterrenovering Havremagasninet Karlsborg
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av lager i Götene
nybyggnad av logistikcentrum.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av terminal.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad förrådsutrymme i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av byggnad 047 med inredning av en befintlig kallvind till varmförråd samt en utvändig trappa och byggnad 049 avser byggnation av varmförråd och kallförråd i befintlig byggnad. Även grundläggning av utvändig trappa och grusgång ska anläggas. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ledningsomläggning i Göteborg
Projektet avser omläggning och separering av spill- och dagvattenledningar på Lindholmen. Det nya ledningssystemet kommer att anslutas till en ny pumpstation (objektnummer 1635971).
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1:1
Projektet avser nybyggnad av växthus. Detta är den första delen av detta arbete vilket är en mindre del av det totala växthuset. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt, grundläggning, platta, ett teknikrum samt el och vvs.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av reningsverk i Vara
Nybyggnad av slamanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Nol
Nybyggnad av industri, 550kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 820 kvm.
Tillbyggnad av lager i Ulricehamn
Avser tillbyggnad av lagerskepp.
Nybyggnad av industrihus i Kungälv
Avser nybyggnad av industri/lagerlokal. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 1200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad på ca 5000-6000 kvm.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Ny råvattenledning mm i Skärhamn
Projektet avser ny råvattenledning mellan Tolleby tjärn och Bö tjärn, vilken ansluts till befintlig utloppsledning ute i Bö tjärn. Tillhörande ny råvattenpumpstation intill Tolleby tjärn och en ny intagssil med intagsledning ute i Tolleby tjärn.
Nybyggnad av industrihus i Kungshamn
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad för kyl och frysanläggning.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad. Totalentreprenör: Ponuda, Bosnien.
Nybyggnad av inudstrilokal Väjern
Projektet avser nybyggnad av industrilokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 2
Ombyggnad av kontor till produktionslokal.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av två lagerbyggnader, 1300 kvm.
Ny pumpstation i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Ledningsomläggning (objektnummer 2023706).
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Karlsborg
Två stycken mindre avloppsreningsverk, nyanläggning. Markarbeten, byggnadsarbeten, maskinell utrustning.
Nybyggnad av industri och lager i Bovallstrand
Avser ca 7 hektar mark som kommer att säljas till olika byggherrar.
Tillbyggnad av industrihus i Töreboda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med lastkaj.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industri.
Underhåll av pumpstationer längs Västkustbanan
Drift och underhåll av 56 dagvattenpumpstationer vid Västkustbanan.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Byggnaden kommer att omfatta c:a 1 200 m2, och kommer att innehålla komplex utrustning för forskning och provning men även för exempelvis rökgasrening. Då labbet är ett så kallat ”abuse-lab” med förstörande provning kommer byggnaden till stor del bestå av tunga betongkonstruktioner för att provning ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
Nybyggnad av lager i Götene
Nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Trollhättan
Tillbyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Essunga
Projektet för etapp 2 omfattar nybyggnad och ombyggnad av industrihus. Rivning, fasadarbeten, sockelelement, sandwichelement, plåtarbeten ingår.
Tillbyggnad av förråd med padel och spinninghall i Vara
tillbyggnad av idrottshall med padelhall,spinninghall och förråd m.m.
Ombyggnad av lagerlokal till snickeri och personalutrymmen i Svenljunga, etapp 4
Projektet avser ombyggnad från lagerlokal till snickeri och personalutrymmen.
Nybyggnad av lager i Lerum
Nybyggnad av lager- och servicebyggnad. Lager är: 3300 kvm Servicebyggnad: 1200 kvm
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Skärhamn
Avser nybyggnad av industribyggnad samt rivning. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihall i Kungshamn
Avser nybyggnad av industrihall. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av lager i Kungshamn
Avser nybyggnad av lagerbyggnad på ca 750 km. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bageri i Lerum
Avser ombyggnad av gårdsbageri.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av industrihus i Falköping
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Tanumshede
Avser nybyggnad av industribyggnad/lagerbyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Om-och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Dals Ed
Avser om- och tillbyggnad för att få plats med ny kemtank samt fordon och ett reservdelslager för avloppsnätet. Befintliga omklädningsrum, duschar, wc och städförråd skall byggas om och nya fräschas upp. Tillbyggnadsyta ca 150-160 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Mellerud
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mariestad
Nybyggnad av industribyggnad, butikslokal.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Nybyggnad av industri/lagerbyggnad på ca 540 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Härryda
Nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Anläggning för externslammottagning i Stenungsund
Projektet avser projektering, leverans, installation och driftsättning av mottagningsanläggning för kommunalt externslam.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av reningsverkets slambehandling. Objektet avser även byte av elektiskt utrustning, däribland ett nytt ställverk.
Ombyggnad av vattenverk i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av vattenverk.
Nya byggnader för scrubber i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av två byggnader för scrubber vid ishall och bandyplan.
Nybyggnad av industrihus i Lerum
Nybyggnation av en verksamhet.
Om- och tillbyggnad av produktionslokal i Vårgårda, etapp 1
Om och tillbyggnad av produktionslokal. Markarbeten pågår.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.