Alla aktuella industriprojekt i Alingsås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 1
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Ombyggnad och nybyggnation av avloppsreningsverk i Alingsås, etapp 2
Avser ombyggnad och renovering av Nolhaga ARV. Projektet väntas pågå i ca 10 år.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Alingsås
Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av verksamheter, industri och kontor inom del av fastigheten Bälinge 6:16. Planen medger också allmän platsmark gata och natur.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende konsultstöd rörande beställarstöd och viss projektledning till reningsverk och pumpstationer. Avtalstid 2021-10-01 - 2029-09-30 med möjlighet till 1 +1 års förlängning.
Nybyggnad av industri i Alingsås
Avser försäljning av mark för industri ändamål. Styckar av tomter enligt intressenters önskemål.
Nybyggnad av tvätthall i Alingsås
Bygglov för nybyggnad av biltvätt.
Nybyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov nybyggnad av industribyggnad.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Alingsås kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulttjänster inom VA-process och kommer att nyttjas för processutredningar och projektering vid kommunens vatten- och reningsverk. Avtalstid 4 år.
Tillbyggnad av industrihus i Alingsås
Bygglov tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Alingsås
Bygglov uppställning/uppsättning av Uppställning bod.
Utvändigt underhåll av industrihus i Alingsås
Bygglov utvändig ändring av industribyggnad.
Nybyggnad av pumpstation i Alingsås
Bygglov nybyggnad av pumpstation.
Ombyggnad av pumpstation i Alingsås
Bygglov för ombyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av varmförråd i Alingsås
Bygglov för tillbyggnad av varmförråd och skärmtak.
Rivning av ekonomibyggnad i Alingsås
Rivningslov för rivning av ekonomibyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.