Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av kontor- och lagerbyggnad. Miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av industriområde på Viared, Borås
Borås Stad arbetar med ett nytt industriområde söder om staden och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram detaljplan(er) för industriområdet. Området omfattar runt 230 hektar främst oexploaterad skogsmark i kuperad terräng där det också finns en del inslag av mossmark och sumpskog.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Avser nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad i Borås.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ljuslabb AstaZero , Borås
Avser nybyggnad av ljuslabb för test av fordonsljus, inklusive en spolplatta för tunga och konventionella fordon. Byggnaden förläggs i nära anslutning till befintlig, med tält övertäckt, testbana med två vädertätade portar mellan tält och byggnad respektive spolplatta. BTA om ca 150 kvm.
Installation av inpasseringssystem på återvinningscentral i Bollebygd
Avser komplett systemlösning för inpassering samt en webbaserad registrering och utbildning av kommuninvånare och verksamheter som vill nyttja ÅVC när den inte är bemannad.
Nybyggnad av Industrihall i Borås
Planer finns för en industrihall.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Rivning av lager i Borås
Rivning av del av lagerbyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad. Ombyggnad av entré.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Borås
Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Avser bärande konstruktion i industribyggnad, entresol.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).