Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 35000Kvm. Byggnaden innehåller 500 kvm kontor och en entresolplan på 6 000 kvm, för tjänster som förpackning och omförpackning.
Nybyggnad av Företagspark i Sandhult
Planer finns för en företagspark på ca 30 ha intill testanläggningen AstaZero.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Byggnaden kommer att omfatta c:a 1 200 m2, och kommer att innehålla komplex utrustning för forskning och provning men även för exempelvis rökgasrening. Då labbet är ett så kallat ”abuse-lab” med förstörande provning kommer byggnaden till stor del bestå av tunga betongkonstruktioner för att provning ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
Ombyggnad av värmeverk i Borås
Avser leverans, installation av vattensotning på 2 st avfallspannor på Ryaverket i Borås.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad (testcenter) samt skyltar.
Om-och tillbyggnad av befintlig plåtbyggnad i Borås
Projektet omfattar ombyggnation av en plåtbyggnad 576m² som dockas mot befintlig byggnad (P1)
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av väderskydd i Sandhult
Väderskyddet ska placeras på en befintlig provbana på AstaZeros anläggning i Sandhult i Borås.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Ombyggnad av brandhall i Borås
Avtalet omfattar att konstruera, beräkna hållfasthet, tillverka samt leverera ställage och tak till brandhall i Borås.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad samt skyltar.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning av 2 stycken industribyggnader. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av 2 stycken komplementbyggnader.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov 5 år för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av komplementbyggnad t o m 2021-08-31.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Borås
Bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Borås
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av cistern i Borås
Bygglov för uppförande av cistern, drivmedelscontainer.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av lagertält.
Nybyggnad av lager i Borås
Bygglov för uppförande av tält.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ändrad användning av kontor/industri till hundträningslokal i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbostadshus/gårdshus.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (grillstuga).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningscentral, stödmur och skylt.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Borås
Bygglov för fasadändring samt ändring av planlösning på ekonomibyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av arbetsbod.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.