Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industriområde på Viared, Borås
Borås Stad arbetar med ett nytt industriområde söder om staden och samhällsbyggnadsförvaltningen har därför fått i uppdrag att ta fram detaljplan(er) för industriområdet. Området omfattar runt 230 hektar främst oexploaterad skogsmark i kuperad terräng där det också finns en del inslag av mossmark och sumpskog.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad 2 industribyggnader.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad, verkstad, garage och kontor.
Installation av solcellsanläggning i Borås
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Installation av solcellsanläggning i Borås
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Tillbyggnad av tryckeri i Borås
Avser större lokaler för tryckeri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad i Borås.
Utvändigt underhåll av ladugård i Borås
Fasadändring på ladugård.
Till- och ombyggnad verksamhetslokal inom RISE AB:s anläggning i Borås
Avser om- och tillbyggnad av Hus 11 om ca 130 kvm inom RISE AB:s anläggning i Borås.
Ombyggnad av miljöhus i Borås
Ombyggnad av tak på miljöhus.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning del av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Borås
Rivning del av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad, mur och plank.
Rivning av komplementsbyggnad mm i Borås
Avser rivning av komplementbyggnad, mindre hönshus, nerbrunnet hus med skorstensnock kvar, samt bortforsling av diverse bråte som däck byggnadsmateriel mm.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).