Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås. Det blir en byggnad för säkerhetskritisk provning, bland annat kopplat till laddning, kortslutning, mekanisk chock, extrema temperaturer och brandrisker.
Nybyggnad av huvudlager i Borås
Avser nybyggnad av huvudlager och huvudkontor för Hemtex. Byggnaden blit 25 000 kvm.
Nybyggnad av industriområde på Viared, Borås
Nybyggnad av industriområde.
Nybyggnad av skadecenter i Borås
Avser nybyggnad av ett skadecenter för Borås Bil. Verkstaden blir 4360 kvm stor och byggs på Viared, strax utanför Borås.
Ombyggnad av verkstad i Borås
Om- och tillbyggnad av verkstad, bilhall, nybyggnad däckhotell.
Tillbyggnad av tryckeri i Borås
Avser större lokaler för tryckeri.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Om- och tillbyggnad av industribyggnad samt rivningslov.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lagringshall i Borås
Nybyggnad av lagringshall för omlastning av de avfallsfraktioner som sorteras vid respektive fastighet vid ett införande av ett nytt insamlingssystem. Hallen är på ca 3000 m2.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Ombyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av Industrihall i Borås
Planer finns för en industrihall.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för om- och tillbyggnad av industribyggnad samt rivningslov.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Rivning av förråd i Borås
Rivning av förråd vid samlingslokal.
Rivning av lager i Borås
Rivning av lagerbyggnad.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält (t.o.m. 2026).
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Borås
Ombyggnad av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Ombyggnad av industribyggnad (entrésolplan) samt fasadändring.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Borås
Nybyggnad av lagerbyggnad, tälthall.
Tillbyggnad av silo i Borås
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, ny silo.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för tillbyggnad av återvinningscentral.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av kommunal avloppspumpstation.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, mur och plank.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borås
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygganmälan för installation av fettavskiljare.
Nybyggnad av sophus i Borås
Bygglov för nybyggnad av 2 stycken miljöhus/kärlskåp.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av bussväderskydd med reklamvitrin (på tre platser).

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.