Alla aktuella industriprojekt i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av logistikfastighet på Viared i Borås
Avser nybyggnad av logistikanläggning ca 35000Kvm. Byggnaden innehåller 500 kvm kontor och en entresolplan på 6 000 kvm, för tjänster som förpackning och omförpackning.
Nybyggnad av elektromobilitetslaboratorium i Borås
Avser nybyggnad av testcenter för elektromobilitet. Byggnaden kommer att omfatta c:a 1 200 kvm och kommer att innehålla komplex utrustning för forskning och provning men även för exempelvis rökgasrening. Då labbet är ett så kallat ”abuse-lab” med förstörande provning kommer byggnaden till stor del bestå av tunga betongkonstruktioner för att provning ska kunna genomföras på ett säkert sätt.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för ändrad användning av anläggning/bilhall till padelhall samt fasadändring och fristående skärmtak.
Rivning och nybyggnad av skorsten samt reparation av betongfundament i Borås
Avser demontering av befintlig skorsten samt reparation av befintligt betongfundament och konstruera, tillverka och uppföra ny skorsten till befintligt rökgasanläggning.
Nybyggnad av lagringshall i Borås
Nybyggnad av lagringshall för omlastning av de avfallsfraktioner som sorteras vid respektive fastighet vid ett införande av ett nytt insamlingssystem. Hallen är på ca 3000 m2.
Kylmaskiner Ryaverket i Borås
Projektet avser två luftkylda kylmaskiner om vardera ca 1 MW.
Tillbyggnad av industrihus i Borås
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad (testcenter) samt skyltar.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av panncentral i Borås
Ersätta gasolsystemet med bioolja på panna 3 samt bygga om biooljasystemet på panna 2. I samband med ombyggnaden ska även styrsystemet på båda pannor bytas ut.
Nybyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Bygglov för ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Borås
Bygglov för tillbyggnad av lager och logistikbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (grillstuga).
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt marklov.
Nybyggnad av förråd i Borås
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Borås
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, skyltlov.
Nybyggnad av tvätthall i Borås
Bygglov för nybyggnad av anläggning (biltvätt) samt skyltar.
Nybyggnad av skärmtak i Borås
Bygglov för nybyggnad av cykeltak.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av 2 stycken komplementbyggnader.
Rivning av industrihus i Borås
Rivningslov för rivning av bjälklag i industribyggnad.
Rivning av förråd i Borås
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov 5 år för ändrad användning av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Borås
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad t o m 2026-03-31.
Ombyggnad av industrihus i Borås
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad (10 år).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.