Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg
Avser nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg. Anläggningen kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Fabriken kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året. Bygget av fabriken beräknas starta under 2023, med storskalig produktion beräknad till 2026, och fabriken kommer att kunna sysselsätta upp till 3 000 personer.
Renovering av växthus i Göteborg, etapp 1-4
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus. Renovering av Palmhuset ska ske etappvis uppdelat per byggnadskropp då övriga delar ska vara öppna för allmänheten. Byggnationen kan endast ske under sommarhalvåret /ca 15 maj - ca 15 september) vilket gör att projektet kommer att pågå fram till slutet av sommaren år 2026.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad, maskinhall.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad i delvis två plan.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av servicebyggnad i Göteborg
Avser nybyggnad av servicehus på platsen där en gammal pumpstation har stått och där grundläggning utgörs av dess kvarstående delar. I servicehuset ska i huvudsak verkstad, reservkraftsaggregat, kontor och pausrum inrymmas. Byggnation kommer att ske på mark med komplicerade geotekniska förutsättningar.
Tillgänglighetsåtgärder samt nytt plattformstak vid Göteborgs station
Plattform 6: Plattformstaket ska rivas i sin helhet och återbyggas i liknande utformning, material och färgsättning, inklusive fundamentet till pelarna ska ersättas. Plattform 6 ska även tillgänglighets anpassas vilket innebär bland annat en förändring av lutning av plattformen, ledstråk, säkerhetszon, sittplatser och belysning. Plattform 7: Tillgänglighetsåtgärder som ska utföras på denna plattform är i form av bland annat ledstråk, säkerhetszon, belysning, sittplatser och målning av befintligt takkonstruktion. Plattform 8: Åtgärderna som ska utföras på denna plattform avser omplacering av belysning samt annan utrustning i form av soffor och papperskorgar för att uppnå likartad gestaltning och funktion på Göteborg Central, samt målning av befintligt takkonstruktion
Nybyggnad av omklädningsrum i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad samt rivning/nedmontering.
Nybyggnad av maskin-/lagerhall med kontorsdel och trapphus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av maskin-/lagerhall med kontorsdel och trapphus.
Tillbyggnad av varuintag på Liseberg
Avser ombyggnad av befintligt lager med nya in- och utlastningskajer samt nytt kontor. Utvändigt logistikområde förbereds för tung trafik, inhägnas samt att portar och grindar skall installeras.
Ombyggnation av stall i Göteborg
Projektet avser ombyggnation och modernisering av Askeby gård som bedriver nötköttsproduktion med ca 70 dikor med tillhörande djur för rekrytering. Stall 2 ska moderniseras och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Ändrad användning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivning av industribyggnader.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad. Lastbils garage.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Nybyggnad av lager.
Nybyggnad av återbrukscentral i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av återbrukscentral.
Takrenovering på Pannverkstaden i Göteborg
Projektet avser takrenovering på Pannverkstaden och omfattar: Takdel 3 ca 6300 kvm Takdel 4 ca 1100 kvm Takdel 5 ca 650 kvm
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Ändrad planlösning i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring samt invändig ändring av lokal.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändrad planlösning i industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad.
Nybyggnad av miljöhus, modulhus i Hisingen, Göteborgs stad
Avser nytt ouppvärmt miljöhus, modulhus på Friskväderstorget, Hisingen.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring samt en nybyggnad av en invändig trapp.
Nybyggnad av miljöhus i Tynnered, Västra Frölunda
Avser nybyggnad av ett ouppvärmt miljöhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).