Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Nytt elektromobilitetslaboratorium i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad innehållande såväl tung som komplex utrusning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer, drivlinor fordon.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av lager- och logistikbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad (14000-15000 kvm).
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta.
Nybyggnad till produktionshall i Göteborg
Nybyggnad av produktionshall.
Renovering och nybyggnad av pumpstationer i Göteborg, Huvuddel 1-3
Projektet avser rivning i etapper av befintlig tryckstegeringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstegringspumpstation som ersätter den rivna. Huvuddel 1: Skra Bro avloppspumpstation. Huvuddel 1 och 2 är belägna i Skra Bro, Torslanda på Kongahälavägen Huvuddel 2: Skra Bro tryckstegringspumpstation Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation på Östergärde Industriväg
Nybyggnad av lagerlokaler i Högsbo, Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokaler på ca 4600 kvm uthyrningsbar yta och med över 700 förråd för privatpersoner och företag.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Renovering av växthus i Göteborg
Projektet avser total renovering av kulturminnes förklarat växthus.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Tillbyggnad av produktionslokal i Göteborg
Avser byggnation av produktionsanläggning för snacksproduktion i Angered, där även Estrellas huvudkontor ligger. Den nya anläggningen omfattar en yta på 800 kvm.
Ny kylcentral i Göteborg
Projektet avser att befintlig kylanläggning 1,9 MW i kylcentral ska demonteras, ny kylanläggning ska byggas i befintlig byggnad, ny kyleffekt ska vara så hög som befintliga förutsättningar tillåter minst 5-7 MW.
Nybyggnad av stall- och gårdshus i Göteborg
Projektet avser återuppbyggnad av stall- och gårdshus efter brand. Återuppbyggnaden innebär en antikvarisk rekonstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1:1
Projektet avser nybyggnad av växthus. Detta är den första delen av detta arbete vilket är en mindre del av det totala växthuset. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt, grundläggning, platta, ett teknikrum samt el och vvs.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ny pumpstation i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Ledningsomläggning (objektnummer 2023706).
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Projektet avser ny fasad och tak på industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Iordningställande av restaurang och kontor i Göteborg
Projektet avser åtgärder för 100 års regn med bl a höjning av golv, entréer mm för blivande restaurang och kontor.
Ombyggnad av stallar i Göteborg
Projektet avser att i samband med renoveringen moderniseras stallen och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Det ena stallet ska förses med en tillbyggnad utmed västra långsidan med plats för nytt foderbord. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilaiton.
Rivning av verkstäder, lager, bostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av bl a gamla verkstäder, lager och ett bostadshus.
Brandskyddsåtgärder på fastigheter i Olskroken
Totalt 4 fastigheter; Direktchark: Malmsjögatan 8 (Bagaregården 17:23), Axfood: Grönsaksgatan 3C (Olskroken 35:14), Martin Servera: Grönsaksgatan 5 (Olskroken 35:9) samt Awona: Grönsaksgatan 7 (Olskroken 35:18).
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser anmälan för ändring av ventilation och bärande konstruktion i industribyggnad.
Rivning av verkstad i Göteborg
Projektet avser rivning av fd båtverkstad.
Om- och tillbyggnad av tvättstugor i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av fristående tvättstuga.
Takrenovering industrihus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning av papptak.
Takomläggning på byggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning av tätskikt på taket. Taket ska förses med isolering och nytt tätskikt. Takyta ca 3000 kvm.
Takomläggning på byggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning av tätskikt på taket. Taket ska förses med isolering och nytt tätskikt. Takyta ca 4000 kvm.
Omrörare till rötkammare i Göteborg
Projektet avser omrörare till rötkammare.
Installation av solceller på lager i Göteborg
Projektet avser installation av solceller på tak på lager.
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1:2
Projektet avser att bygga stomme samt glas för en Lökträdgård, samt ett växthus. Entreprenaden omfattar även teknik för styrning samt ventilering av växthus. Storlek växthus ca 145 kvm och glas över takyta ca 180 kvm.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning förråd/skyddsrum vid förskola i Göteborg, etapp 2
Projektet avser rivning av förråd/skyddsrum, hus C.
Rivning av industrihus i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av lastkaj vid skola i Göteborg
Projektet avser ny lastkaj och varumottagningsförråd vid skola.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av befintlig byggnad, Bygglov för nybyggnad av lager Sörred 15:3. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad, fasadändring och 2 skyltar på industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan av ändring planlösning i industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för byte av balkar industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av verkstad i Göteborg
Anmälan för installation av oljeavskiljare, lokal.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Anmälan för nybyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av brandskydd i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av planlösning, industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, lagerskjul.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, växthus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av kärlskåp för avfall.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av pausbod.
Nybyggnad av pumpstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt rivning befintlig pumpstation.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak med skyddsbur utanför tunnelport.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak och plank.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av vaktbod.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för plank och tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av befintlig komplementbyggnad, virkesförråd.
Ombyggnad av industribyggnad i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med fläktrum och ändring ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och tvättplatta.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för anläggande av parkeringsplats, Bygglov för anläggande av skärmtak ovan laddstation för cykel Rambergsstaden 17:55.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för anläggande av återvinningsstation, utökning av uppsamlingsbehållare.
Tillbyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov för att bygga ihop befintliga sjöbodar.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändringar inomhus som påverkar tekniska egenskaper. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad samt 3 skyltar. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, solceller på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, ytterväggsgaller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnader vid förskola.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnader.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus samt nya förråd.
Nybyggnad av gårdshus mm i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 2 gårdshus, rivning av 2 befintliga samt ombyggnad, del av affärslokal till åv-rum, flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 4 väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering med skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av förråd för gsk:s slalombacke.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för väderskydd till vänthall.
Ombyggnad av bilverkstad i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av lager till bilrekond. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av lager till verkstad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för ändring av skärmtak på centrumbyggnad/bibliotek.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov ändring av lokal i industribyggnad samt fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av skola, skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av väderskydd på bef pumphus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring samt rivning av tält, industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och ny förrådsbyggnad/scen, skola.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Projektet avser placering av 6 st underjordsbehållare i gata.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Rivningslov för rivning av café samt bygglov för nybyggnad av 3 stycken lokaler för båtmotorverkstad/lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av tillbyggnad på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.