Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Hus 2, över Per Dubbsgatan: Byggnaden ska rymma ca 10000 kvm och ägas av Vitartes och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mot gemensamma funktioner för de övriga byggnaderna. Hus 3, på Medicinareberget: Byggnaden ska rymma ca 50000 kvm och ägas av Vitartes och huvudsakligen omfatta lokaler för verksamhet inom vård, akademi, service och näringsliv med koppling till forskning och utbildning. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd. Utöver magasinen ska det finns konservatorsateljéer, fotoateljé, inlastning och rum för skadedjurssanering, m.m.
Nybyggnad av kundcenter, demobanor i Tuve, Göteborg
Projektet syftar till att ge möjlighet för ytterligare byggrätt med markanvändningen industrimark i anslutning till befintlig fabrik samt studera möjligheten för byggrätt för kundcenter (besöksverksamhet och lager) med tillhörande körbanor (asfalt och terrängbanor) för demonstrationsverksamhet av lastbilar, bussar och anläggningsmaskiner.
Nybyggnad av logistikfastighet i Göteborg
Avser nybyggnad av logostilfastighet i Göteborg.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad samt skylt, green storage.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Nybyggnad av lager/logistikanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad vid och tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lager.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Industribyggnad som används som bilhall och verkstad för Volvo Cars retail. Rekonderingsflöde ska byggas ut med tillbyggnad ca 22 kvm samt nytt ventilationsaggregat. Skadebesiktningshall ska byggas ut med tillbyggnad ca 42 kvm. Pausrum får nytt ventilationsaggregat.
Anpassning av verkstadsbyggnad i Göteborg
Avser en hyresgästanpassning för Stadsmiljöförvaltningen innefattande renovering av verkstadslokal. Verkstadslokalen ska anpassas till hyresgästens verksamhet vilken omfattar utrymmen för snickeriarbeten, enklare mekanik verkstad och varuutlämning av verktyg.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Fasadändring och ändrad planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg, option
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad. Ny entré.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Man skall installera fönster i fasaden för att få in mer dagsljus i verksamheten. Man skall även bygga två entresoler inom befintliga lokaler.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Ändrad användning av lokal på övre plan.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad samt ändring i bärande konstruktion.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser byte av fasad och tak på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Tillbyggnad av lager med skärmtak, fasadändring samt ändrad planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring samt rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad b10.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Ändring av garage till lager.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Installation av ventilationsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av plåtskåp för förvaring av gastuber.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad. Måla fasaden svart.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för 7 skyltar på handel och mark, renault, dacia., Bygglov för fasadändring på industribyggnad Kärra 73:1.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser en Muralmålning på industri.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).