Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad av logistik/lager eller industri i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en miljöcertifierad byggnad med ca 6000 kvm lokalyta lämplig för logistik/lager eller industri.
Nybyggnad av vattenverk i Göteborg
Avser nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Nybyggnad av en gym- och motionsanläggning i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser Huvuddel 1: nybyggnad av kanotförråd (byggnad C) inklusive mark och installationsarbeten till en fullt färdig byggnad samt rivning av befintligt kanotförråd. I huvuddelen ingår även lösning för temporär förvaring av kanoter och andra lösa inventarier. Huvuddel 2: nybyggnad av motionscentrum (byggnad A och B) inklusive mark och installationsarbeten till fullt färdiga byggnader. Ombyggnad av befintlig parkering.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Byggnation av zinkåtervinningsanläggning i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av zinkåtervinningsanläggning mot befintlig rökgasreningsbyggnad. I samband med projektet ska marknivåer på omgivande asfaltplan justeras.
Ombyggnad förrådsutrymme i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av byggnad 047 med inredning av en befintlig kallvind till varmförråd samt en utvändig trappa och byggnad 049 avser byggnation av varmförråd och kallförråd i befintlig byggnad. Även grundläggning av utvändig trappa och grusgång ska anläggas. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av växthus. Detta är den första delen av detta arbete vilket är en mindre del av det totala växthuset. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt, grundläggning, platta, ett teknikrum samt el och vvs.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser byte av tak samt installation av solceller.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ny pumpstation i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Ledningsomläggning (objektnummer 2023706).
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två monteringsfärdiga lagerhallar för förvaring.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av lagerbyggnader.
Ombyggnad av stallar i Göteborg
Projektet avser att i samband med renoveringen moderniseras stallen och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Det ena stallet ska förses med en tillbyggnad utmed västra långsidan med plats för nytt foderbord. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilaiton.
Rivning av industrihus i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser anmälan för ändring av ventilation och bärande konstruktion i industribyggnad.
Ledningsomläggning i Göteborg
Projektet avser omläggning och separering av spill- och dagvattenledningar på Lindholmen. Det nya ledningssystemet kommer att anslutas till en ny pumpstation (objektnummer 1635971).
Omrörare till rötkammare i Göteborg
Projektet avser omrörare till rötkammare.
Yttre underhåll tak, fasad mm på tvättstugebyggnader i Göteborg
Projektet avser yttre underhåll tak, fasader o d på låghus (tvättstugebyggnader o d) på Klimatgatan 7, 31, 47 och 61 och Daggdroppegatan 5, 10 och 20 samt även byte av hängrännor mm på bostadshus på Klimatgatan 23-29 och 31-37 båda långsidorna och Klimatgatan 29-45 och 47-53 långsidor mot gård.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring, tillbyggnad samt betongtrappa invändigt, industribyggnad. Kontaktat inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av lastkaj vid skola i Göteborg
Projektet avser ny lastkaj och varumottagningsförråd vid skola.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Avser nybyggnad av verkstad/kontor samt rivning av befintlig byggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader, café sjöboa.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av pausbod.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av sjöbod samt rivning av befintliga sjöbodar.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av sophus och skärmtak samt rivning av befintligt sophus.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsskjul.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av entresol i lagerlokal samt fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad cykelhus.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser ombyggnad av containerslussar.
Rivning av industrihus i Göteborg
Avser rivning av industribyggnad.
Rivning av industri i Göteborg
Avser rivningslov för rivning av del av industribyggnad.
Ombyggnad av bryggeri i Göteborg
Avser ändrad användning av lager till bryggeri.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, ny rullport.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad, etapp 3.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring, solavskärmning och skyltar på industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser inredning av ytterligare lokal i industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Avser nybyggnad av ett mindre lager.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Avser nybyggnad av kallförråd på ca 300 kvm.
Rivning av industrihus i Göteborg
Anmälan för rivning av en mindre industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 2 st komplementbyggnader till flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för anläggande av moloker och återvinningsstation.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av kompressorbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad, industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skorsten i Göteborg
Rivningslov för rivning av skorstenar på flerbostadshus.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av vårdboende och lägenhetsförråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning komplementbyggnad.
Tillbyggnad av lastkaj i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för lastkaj på sjukhus.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 2 tält t.o.m. 2024-06-14.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av komplementbyggnad, pausbod.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av återvinningshus t o m 2025-06-12.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av en del av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.