Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av depå i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av verkstad och kontor samt utökning från två till sex spårplatser.
Nybyggnad av logistikanläggning i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikanläggning åt Schenker Logistics i Sörreds logistikpark. Etableringen blir på 30 000 kvm LOA i en byggnad som certifieras enligt BREEAM-SE Excellent.
Utbyggnad och modernisering av kompetenscentrum i Göteborg
Avser utökning och modernisering av celltestanläggning. I celltestlabbet ska battericeller utvärderas. Anläggning kommer att tas i bruk under första halvåret 2023.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till produktionslokal samt fasadändring.
Nybyggnad av miljöhus i Göteborg
Avser nybyggnad av 14 st miljöhus på fastigheterna Hjällbo 5:14 (Bergsgårdsgärdet), Hjällbo 6:8(Skolspåret) samt Hjällbo 7:7 (Sandspåret) i Göteborg. I arbetet ingår rivning av befintligt moloksystem.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Nybyggnad av verkstad och kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad och kontor. Markarbetet påbörjas i mars 2022. Portar: Hörman AB, Robert Björnli.
Iordningställande av restaurang och kontor i Göteborg
Projektet avser åtgärder för 100 års regn med bl a höjning av golv, entréer mm för blivande restaurang och kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Takrenovering på Pannverkstaden i Göteborg
Projektet avser takrenovering på Pannverkstaden och omfattar: Takdel 1 ca 850 kvm och Takdel 2 ca 6100 kvm.
Tillbyggnad av växthus i markplan i Göteborg
Projektet avser uppförande av nya växthus i markplan på flerbostadshus.
Ombyggnad/renovering av golv i byggnad 122 i Göteborg
Projektet omfattar en hyresgästanpassning avseende golvet i byggnad 122, då befintligt golv har sjunkit är detta i behov av en ombyggnad/renovering.
Utvändigt underhåll och lokalanpassning industrihus i Göteborg
Projektet avser byte av fönster och lokalanpassning industrihus.
Invändig rivning av industrihus i Göteborg
Avser invändig rivning av k- märkt industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ändrad va i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Avser byte av 2 portar på industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett växthus.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av växthus vid förskola.
Bygga ett kallförråd i Göteborg
Avser att bygga ett kallförråd på kontorsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser inredning av ytterligare lokal i industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).