Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg
Avser nybyggnad av forsknings- och utvecklingscentrum i Göteborg. Anläggningen kommer att producera nästa generations avancerade battericeller, speciellt utvecklade för att användas i nästa generations helt elektriska Volvo- och Polestar-bilar. Fabriken kommer att ha en potentiell årlig kapacitet på upp till 50 gigawattimmar (GWh), vilket motsvarar batterier till närmare en halv miljon bilar om året. Bygget av fabriken beräknas starta under 2023, med storskalig produktion beräknad till 2026, och fabriken kommer att kunna sysselsätta upp till 3 000 personer.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser tillbyggnad av lager på ca 7000-18000 kvm med diverse hyresgästanpassningar
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta. Grundläggning pågår.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring på industribyggnad.
Nytt väderskydd för stridsbåtar i Göteborg
Projektet avser väderskydd för stridsbåtar.
Utbyggnad och modernisering av kompetenscentrum i Göteborg
Avser utökning och modernisering av battericelltestanläggning. I celltestlabbet ska battericeller utvärderas. Anläggning kommer att tas i bruk under första halvåret 2023.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av maskin-/lagerhall med kontorsdel och trapphus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av maskin-/lagerhall med kontorsdel och trapphus samt option på byggnation av omklädningsbyggnad.
Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Om- oh tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av industrihus.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av klimatkammare vid industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnader, två hangarer.
Iordningställande av restaurang och kontor i Göteborg
Projektet avser åtgärder för 100 års regn med bl a höjning av golv, entréer mm för blivande restaurang och kontor.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Avser nybyggnad av lager- och logistikbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, täckt gångbro.
Nybyggnad av industri och kontorshus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad samt rivning av befintlig.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Förhandsbesked för nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan av ändring i planlösning i industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, ändring bärande konstruktion.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lager och upplag samt marklov.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad med entresolplan (ca 100 kvm). Markarbetet påbörjas under hösten 2022.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad skärmtak, fasadändring och byte av fönster på industribyggnad.
Nybyggnad av stationshus och teknikbyggnad på Liseberg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av stationshus samt teknikhus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för ändrad användning, inredning av ytterligare lokaler och fasadändring.
Nybyggnad av stall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av stall/boxar.
Invändig rivning av industrihus i Göteborg
Avser invändig rivning av k- märkt industrihus.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändrad planlösning av industribyggnad, Rivningslov för rivning av anläggning, oljetankar och fundament i kylvattenpumpschackt Bräcke 42:1.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av soprum i Göteborg
Bygglov för fasadändring på tre flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad. Installation av solceller.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Fasadändring på industribyggnad, ny rörbrygga.
Rivning av industrihus i Göteborg
Anmälan för rivning av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).