Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av målerifabrik i Göteborg
Avser nybyggnad av målerianläggning. Omfattning oklar.
Nytt elektromobilitetslaboratorium i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad innehållande såväl tung som komplex utrusning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer, drivlinor fordon.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verkstad, kontor, lager och personalutrymmen.
Nybyggnad logistikbyggnad på Hisingen i Göteborg
Avser nybyggnad av logistikbyggnad på ca 35100 kvm.
Nybyggnad av vattenverk i Göteborg
Avser nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Renovering och nybyggnad av pumpstationer i Göteborg, Huvuddel 1-3
Projektet avser rivning i etapper av befintlig tryckstegeringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstegringspumpstation som ersätter den rivna. Huvuddel 1: Skra Bro avloppspumpstation. Huvuddel 1 och 2 är belägna i Skra Bro, Torslanda på Kongahälavägen Huvuddel 2: Skra Bro tryckstegringspumpstation Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation på Östergärde Industriväg
Nybyggnad av en gym- och motionsanläggning i Göteborg, etapp 1 och 2
Projektet avser Huvuddel 1: nybyggnad av kanotförråd (byggnad C) inklusive mark och installationsarbeten till en fullt färdig byggnad samt rivning av befintligt kanotförråd. I huvuddelen ingår även lösning för temporär förvaring av kanoter och andra lösa inventarier. Huvuddel 2: nybyggnad av motionscentrum (byggnad A och B) inklusive mark och installationsarbeten till fullt färdiga byggnader. Ombyggnad av befintlig parkering.
Ombyggnad kompressoranläggning i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kompressoranläggning i befintlig byggnad.
Byggnation av zinkåtervinningsanläggning i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av zinkåtervinningsanläggning mot befintlig rökgasreningsbyggnad. I samband med projektet ska marknivåer på omgivande asfaltplan justeras.
Ledningsomläggning i Göteborg
Projektet avser omläggning och separering av spill- och dagvattenledningar på Lindholmen. Det nya ledningssystemet kommer att anslutas till en ny pumpstation (objektnummer 1635971).
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1:1
Projektet avser nybyggnad av växthus. Detta är den första delen av detta arbete vilket är en mindre del av det totala växthuset. Denna entreprenad omfattar huvudsakligen schakt, grundläggning, platta, ett teknikrum samt el och vvs.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser fasadändring samt ombyggnad av lager till kontor.
Ombyggnad i stall i Göteborg
Projektet avser golvbjälklags byte på gamla stallet.
Ny pumpstation i Göteborg
Projektet avser uppförande av en ny pumpstation. Utöver detta ska en ny pumpstation för spill- och dagvatten byggas samt rivning av en provisorisk pumpstation. Ledningsomläggning (objektnummer 2023706).
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Avser nybyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av stallar i Göteborg
Projektet avser att i samband med renoveringen moderniseras stallen och anpassas utifrån dagens krav för ekologisk produktion. Det ena stallet ska förses med en tillbyggnad utmed västra långsidan med plats för nytt foderbord. Till renoveringen hör också ny inredning, ändrad planlösning och ventilaiton.
Rivning av industrihus i Göteborg
Projektet avser rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser anmälan för ändring av ventilation och bärande konstruktion i industribyggnad.
Omrörare till rötkammare i Göteborg
Projektet avser omrörare till rötkammare.
Tillbyggnad av lastkaj vid skola i Göteborg
Projektet avser ny lastkaj och varumottagningsförråd vid skola.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt rivning av befintlig byggnad, Bygglov för nybyggnad av lager Sörred 15:3.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av verkstad i Göteborg
Rivningslov för rivning av café samt bygglov för nybyggnad av 3 stycken lokaler för båtmotorverkstad/lager.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad samt ändringar inomhus som påverkar tekniska egenskaper.
Utvändigt underhåll av lager i Göteborg
Bygglov för fasadändring av lager.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lager för hyrförråd med parkering samt markparkering.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Avser fasadändring på industribyggnad. Kontakta inkopplat företag för ytterligare information.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser inredning av ytterligare lokal i industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Avser nybyggnad av kallförråd på ca 300 kvm.
Ombyggnad av verkstad i Göteborg
Anmälan för installation av oljeavskiljare, lokal.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser anmälan för ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad, nya fönster. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Göteborg
Avser rivning av industribyggnad.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för anläggande av återvinningsstation.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av pausbod.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för cyklar.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak för hållplatser.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av skärmtak med skyddsbur utanför tunnelport.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av vaktbod.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsskjul.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för påbyggnad av förråd på garage.
Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad och fasadändring av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av entresol i lagerlokal samt fasadändring. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak och tvättplatta.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad, ytterväggsgaller.
Utvändigt underhåll av förråd i Göteborg
Bygglov för fasadändring på komplementbyggnad till flerbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 2 st komplementbyggnader till flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 7 st växthus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av avfallsbehållare.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av fordonstvätt.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av förråd för gsk:s slalombacke.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, lagerskjul.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, pausbod.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad ty2.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av komplementbyggnader.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av kompressorbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av lager i Göteborg
Rivningslov för rivning av lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av industrihus i Göteborg
Rivningslov för rivning av lagerbyggnad, industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av skorsten i Göteborg
Rivningslov för rivning av skorstenar på flerbostadshus.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning av vårdboende och lägenhetsförråd. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av förråd i Göteborg
Rivningslov för rivning komplementbyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för 3 st. bodar, Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av väderskydd/tälthall t.o.m 2025-11-30 Tingstadsvassen 12:12.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för flytt av bef gokartbana i del av industribyggnad.
Tillbyggnad av lastkaj i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för lastkaj på sjukhus.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av 2 tält t.o.m. 2024-06-14.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av pausbod.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av tält för drönare.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning i industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av komplementbyggnad, pausbod.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av pergolatak.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av återvinningshus t o m 2025-06-12.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för väderskydd till vänthall.
Ombyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för ändrad användning i ekonomibyggnad för jordbruk till lager. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov nybyggnad komplementbyggnad cykelhus.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, skärmtak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad, solpaneler på tak.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.