Alla aktuella industriprojekt i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 126 st.

Nybyggnad av forskning, vård och utbildningslokaler i Göteborg
Hus 1, på sjukhussida: Byggnaden ska rymma ca 30000 kvm och ägas av Västfastigheter och ha en huvudsaklig verksamhetsinriktning mo Västra Götalandsregionens förvaltningar, särskilt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Arkitema Architects och Sweco har utsetts att utforma Göteborg Life Science Park.
Nybyggnad för logistikverksamhet på Biskopsgården
Projektet avser att ca 200000 kvm byggnader kan byggas på området.
Nytt elektromobilitetslaboratorium i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad innehållande såväl tung som komplex utrusning för forskning, utveckling och provning avseende laddnings- och batteriteknik, elmotorer, drivlinor fordon.
Nybyggnad av magasinsbyggnad i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av magasinsbyggnad i 2-3 våningar för Göteborgs Kulturnämnd.
Nybyggnad av processanläggning i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av processanläggning.
Nybyggnad av lager i i Backa, Göteborg
Avser nybyggnad av ett högautomatiserat e-handelslager. Ambitionen är att etablera det nya e-handelslagret i anslutning till distributionscentralen i Backa.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en byggnad med ca 6600 kvm lokalyta.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av industribyggnad.
Renovering och nybyggnad av pumpstationer i Göteborg, Huvuddel 1-3
Projektet avser rivning i etapper av befintlig tryckstegeringspumpstation och nybyggnad av två avloppspumpstationer och en tryckstegringspumpstation som ersätter den rivna. Huvuddel 1: Skra Bro avloppspumpstation. Huvuddel 1 och 2 är belägna i Skra Bro, Torslanda på Kongahälavägen Huvuddel 2: Skra Bro tryckstegringspumpstation Huvuddel 3: Östergärde avloppspumpstation på Östergärde Industriväg
Förstudie av uppgradering av utrustning till aktivslamanläggning i Göteborg
Syftet med denna förfrågan i en förstudiefas, är att göra en marknadsundersökning av vilka olika tekniker och alternativ det finns av utrustningar och hur prisbilden ser ut för luftare, omrörare och kompressorer (objektnummer 1603513) till en energieffektiv aktivslamanläggning. Gryaab vill att leverantörer anmäler sitt intresse och skickar in förslag på olika tekniska lösningar samt budgetoffert på dessa.
Tillbyggnad av renrum i Göteborg
Avser tillbyggnad av anläggning, renrum.
Nybyggnad av lagerlokal i Göteborg
Avser nybyggnad av lagerlokal.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till produktionslokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Avser ändring och tillbyggnad av lager på ca 4600 kvm.
Tillbyggnad av produktionslokal i Göteborg
Avser byggnation av produktionsanläggning för snacksproduktion i Angered, där även Estrellas huvudkontor ligger. Den nya anläggningen omfattar en yta på 800 kvm.
Ny kylcentral i Göteborg
Projektet avser att befintlig kylanläggning 1,9 MW i kylcentral ska demonteras, ny kylanläggning ska byggas i befintlig byggnad, ny kyleffekt ska vara så hög som befintliga förutsättningar tillåter minst 5-7 MW.
Nybyggnad av stall- och gårdshus i Göteborg
Projektet avser återuppbyggnad av stall- och gårdshus efter brand. Återuppbyggnaden innebär en antikvarisk rekonstruktion.
Brandskyddsåtgärder på fastigheter i Olskroken
Totalt 4 fastigheter; Direktchark: Malmsjögatan 8 (Bagaregården 17:23), Axfood: Grönsaksgatan 3C (Olskroken 35:14), Martin Servera: Grönsaksgatan 5 (Olskroken 35:9) samt Awona: Grönsaksgatan 7 (Olskroken 35:18).
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av stall i Göteborg
Avser nybyggnad av ridskolestall med 20 boxar, spolspilta och litet förråd. Rivning av befintligt stall påbörjades i juli 2021.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad av industribyggnad, tvätthall för bilar, samt rivning av befintligt skärmtak.
Rivning av verkstäder, lager, bostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning av bl a gamla verkstäder, lager och ett bostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser fasadändring och ändring av planlösning i industribyggnad och nytt entrésolplan (ca 150 kvm) för kontor.
Leverans av spånsilo i Göteborg
Projektet avser leverans av spånsilo till EBM.
Nybyggnad av växthus i Göteborg, etapp 1:2
Projektet avser att bygga stomme samt glas för en Lökträdgård, samt ett växthus. Entreprenaden omfattar även teknik för styrning samt ventilering av växthus. Storlek växthus ca 145 kvm och glas över takyta ca 180 kvm.
Takrenovering industrihus i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning av papptak.
Takrenovering industrihus i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning av papptak.
Takrenovering industrihus i Göteborg, etapp 3
Projektet avser omläggning av papptak.
Takomläggning på byggnad i Göteborg, etapp 2
Projektet avser omläggning av tätskikt på taket. Taket ska förses med isolering och nytt tätskikt. Takyta ca 3000 kvm.
Takomläggning på byggnad i Göteborg, etapp 1
Projektet avser omläggning av tätskikt på taket. Taket ska förses med isolering och nytt tätskikt. Takyta ca 4000 kvm.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av tvätthall.
Ombyggnad av lokal till tvättstuga i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av fd butikslokal till gemensam tvättstuga.
Rivning av skorsten i Göteborg
Projekt avser rivning av befintlig skorsten/panncentral.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad, nytt pumphus.
Maskinentreprenad ME01 Finrenspressar 2021 i Göteborg
Projektet avser utbyte av befintliga finpressar till "Fingallersystemet" eftersom befintliga pressar har för lite kapacitet vid höga inkommande flöden till reningsverket och då kan problem med överbelastning uppstå i finrenshanteringen.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Tillbyggnad, sprinkelcentral.
Utbyte av solskydd på industri i Göteborg, etapp 2
Projektet avser utbyte av solskydd och omfattar våningsplan 1-5 på den sydvästra fasaden.
Utbyte av solskydd på industri i Göteborg, etapp 1
Projektet avser utbyte av solskydd och omfattar våningsplan 1-6 på den nordvästra fasaden.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av verkstad i Göteborg
Rivningslov för rivning av lokal.
Rivning av panncentral i Göteborg
Rivningslov för rivning av panncentral.
Rivning av tvätthall i Göteborg
Rivningslov för rivning av biltvätt samt tankstation röra byväg 013 pvbv, industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad, ombyggnad samt fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad och fasadändring.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av verkstad i Göteborg
Bygglov tillbyggnad verkstadshall/anläggning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad byte glaspartier samt port.
Nybyggnad av växthus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, växthus.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av lager.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan av ändring av ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av tvättinrättning i Göteborg
Anmälan av ändring planlösning, Anmälan av renovering i tvättstuga Rud 9:3,9:2 Rud 9:3,9:2,9:4.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för byte av hisskorg.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för installation av va-anslutning, industribyggnad.
Tillbyggnad av reningsverk i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av hall för automatisk biltvätt, industribyggnad tunnelvägen 348 pvat, Bygglov för nybyggnad av hall för manuell tvätt med högtryck tunnelvägen 347 pvmt, industribyggnad Sörred 15:3.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad och 2 st skyltar, halosep.
Nybyggnad av industrihus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader och 3 st servicehus.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av pumpstation, vl e05 korsvägen.
Nybyggnad av skorsten i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av torn, skorsten.
Nybyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av underjordiska sopkärl.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för avfall, flerbostadshus.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av underjordsbehållare för avfall.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd.
Nybyggnad av återvinningsstation i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation och plank.
Ombyggnad av fläktrum i Göteborg
Bygglov för ombyggnad av fläkthus på tak.
Tillbyggnad av tvätthall i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av anläggning, biltvätt.
Tillbyggnad av avloppspumpstation i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av avloppspumpstation.
Tillbyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad av befintligt förråd.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, 2 st badhytter.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelrum och soprum.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelställ.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, skärmtak.
Nybyggnad av cistern i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cistern med pumphus, industribyggnad.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelparkering med väderskydd.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av cykelskjul samt rivning av befintliga.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Rivning av sophus i Göteborg
Anmälan för rivning av anläggning, miljöstation.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för uppförande av brandcell.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av industribyggnad, takkonstruktion för solceller.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av ventilation och bärande konstruktion i industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Anmälan för ändring av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Göteborg
Avser mindre fasadändring, med fastsättande av paviljonger.
Ombyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för flytt av trädgårdsbod.
Nybyggnad av sophus i Göteborg
Bygglov för nedgrävning av sopbehållare.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 2 komplementbyggnader.
Nybyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 3 st väderskydd.
Nybyggnad av sjöbod i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av 3 st. sjöbodslängor, samt vall med terrass ovan.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av anläggning, förråd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Göteborg
Bygglov för fasadändring av industribyggnad rullport bytas mot liten port samt 3 fönster.
Tillbyggnad av lager i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad lager på livsmedelsbutik, orienthus.
Tillbyggnad av skärmtak i Göteborg
Bygglov för tillbyggnad skärmtak.
Nybyggnad av förråd i Göteborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.

Ovan har vi listat upp ett urval av alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier på Sveriges framsida - i Göteborg. Med aktuella byggen avser vi projekt där det hänt något och rapporterats något från vår ständigt pågående marknadskartläggning den senaste månaden (kan då vara händelser i olika skeden) och/eller där byggstarten har varit eller är inom ett intervall av tre månader bakåt och tre månader framåt.

Som du ser i listan bevakar vi både nya aktuella byggen och aktuella renoveringar, ombyggnader samt tillbyggnationer. Här kan du specifikt se aktuell nybyggnation i Göteborg. Här kan du se aktuella renoveringar, ombyggnationer och tillbyggnationer i Göteborg.

Du kan även specifikt titta på aktuella bostadsprojekt i Göteborg här, anläggningsprojekt i Göteborg här, industriprojekt i Göteborg här eller aktuella kontor, skolor, sjukhus, hotell, butiker etc. i Göteborg här.

Vill du istället för aktuella byggprojekt i Göteborg hitta planerade, kommande byggprojekt i Göteborg kan du göra det här.

Hittar du inte den typ av aktuella byggen i Göteborg som du söker? Vi har mycket detaljerade urvalsmöjligheter i vår onlinetjänst och är det någon specifik typ av aktuell byggnation du vill ha koll på i Göteborg eller övriga landet kan du titta i vårt urvalsformulär för att se vilka möjligheter det finns att skräddarsy en bevakning av precis den typ av aktuella byggprojekt som intresserar dig. Där finns allt från aktuella idrottshallar till butiker, lager eller p-hus. Är du ute efter aktuella anläggningsprojekt i Göteborg hittar du även tunnlar, broar, gator, parker etc. i en mer detaljerad nivå.

Vill du ha aktuell byggstatistik för Göteborg har vi även tjänster för det via våra Marknadsanalys med projekteringsindex och byggstartsindex. Statistiken bygger på vår rapportering av byggprojekt som är aktuell utifrån att de antingen projekteringsstartat eller byggstartat och statistiken går att bryta ner på olika typ av byggprojekt samt geografiskt för att se vad och var byggandet ökar eller minskar. Läs mer om aktuell byggstatistik här.

De senaste åren har det byggstartat aktuella byggprojekt i Göteborg till ett värde av mellan 15–18 miljarder årligen.

Vi vet mycket om projektmarknaden i Göteborg, de aktuella projekten i Göteborg och de aktuella aktörerna i Göteborgs byggprojektmarknad så kontakta oss här om du vill veta mer. Vi kanske inte har koll på hur många inom byggbranschen i Göteborg som håller på GAIS, Blåvitt, Häcken eller Örgryte – men vi vet mycket annat om byggandet i Göteborg.

Vi har Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden i Göteborg.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.