Alla aktuella industriprojekt i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av förråd och skärmtak i Uddevalla kommun
Avser nybyggnad av ett kallförråd och två st skärmtak, samt upprustning av körplaner.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av två lagerbyggnader, 1300 kvm.
Renovering av rötkammare i avloppsreningsverk i Uddevalla
Projektet avser renovering av två rötkammare (RK1 och RK2) utförda i betong vid avloppsreningsverk.
Nybyggnad av lager i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av lagerlokal. Marken kommer troligen att säljas. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, avloppspumpstation.
Nybyggnad av pumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, tryckstegringsstation.
Nybyggnad av skärmtak i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av annan byggnad eller anläggning, väderskydd.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation samt marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av silo i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fyra silos samt teknikhus.
Nybyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad, cykelrum.
Tillbyggnad av industrihus i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av förråd i Uddevalla
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av förråd i Uddevalla
Ansökan om rivningslov för rivning av komplementbyggnad, förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.