Alla aktuella industriprojekt i Lidköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Byggnation av nytt Avloppsreningsverk (ARV) med bland annat täckta bassänger. Lidköpings nya ARV ska ha en tydlig miljö- och hållbarhetsprofil samtidigt som det tekniskt och processmässigt skall ligga i framkant.
Nybyggnad av lager och kontor i Lidköping
Borga bygger lagerhall och kontor i Lidköping. Under hösten 2021 öppnar företaget BLYS VIP sina nya lokaler där bottenplattan är 774 kvm och till det ett entresolbjälklag på 280 kvm.
Nybyggnad av lager i Lidköping
Avser nybyggnad av lagerhall.
Restaurering och ombyggnad av ekonomibyggnader i Lidköping
Avser restaurering av ekonomibyggnader samt ombyggnad till caféverksamhet. Toalett.
Ombyggnad av laboratorium i Lidköping
om- och tillbyggnad av industribyggnad (laboratoriebyggnader) för att utöka verksamheten.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad cirka 1200 kvm.
Nybyggnad av industrilager i Lidköping
Nybyggnad av industrilager, cirka 300 kvm
Nybyggnad av lager i Lidköping
nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av serverhall i Lidköping
Projektet avser nybyggnad av serverhall.
Ombyggnad av panncentral i Lidköping
rörmontage av ångsystem, fjärrvärmeledningar, matarvattenledningar och diverse rörledningar i samband med nytt pannprojekt P7 pågår.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Utvändig ändring av industribyggnad (nytt skärmtak) samt ombyggnad och komplettering av dagvattensystem, ny plansilo och asfaltering.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
tillbyggnad av industribyggnad med padelhall.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
tillbyggnad av kall-lager för stuprör. Utförs i egen regi.
Tillbyggnad av lager i Lidköping
tillbyggnad av verkstad (oisolerat lager).
Nybyggnad av lager i Lidköping
Nybyggnad av oisolerad lagerhall på 1000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Lidköping
Nybyggnad av industribyggnad (snickeriverkstad).
Nybyggnad av cistern i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av förråd i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sop-/cykelförråd).
Nybyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (sophus), befintligt rivs.
Nybyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av skärmtak med solceller över bilparkering.
Nybyggnad av pumpstation i Lidköping
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation/pumphus vatten.
Tillbyggnad av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad (entré).
Tillbyggnad av skärmtak i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (skärmtak).
Tillbyggnad av sophus i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad (sophus).
Tillbyggnad av tvätthall i Lidköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av maskintvätthall, skärmtak över entré samt fasadändring och ny skyltning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Lidköping
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av industribyggnad (insättning av 4 st portar).
Rivning av industrihus i Lidköping
Ansökan om rivningslov för rivning av industri- och lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.