Alla aktuella industriprojekt i Vänersborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av avloppsreningsverk i Vänersborg
Utöver anläggningsåtgärder i form av nya bassäng- och byggnadsenheter resp. ombyggnad av befintliga d:o för att klara reningskraven, kommer entreprenaden att omfatta diverse renoverings- och moderniseringsarbeten.
Upprustning av vattenverk i Vänersborg
Avser om-, till- och nybyggnation av vattenverk och vattenreservoar vid Skräcklan och Rörviks vattenverk i Vänersborgs kommun.
Nybyggnad av industriverksamheter i Vänersborg
Syftet med detaljplanen är att utveckla industri- och verksamhetsområdet Trestad Center med fler byggrätter för industri och verksamhetsmark.
Tillbyggnad av varmförråd i Vänersborg
Projektet avser tillbyggnad av varmförråd.
Nybyggnad av industrihus i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av industri/lagerbyggnad.
Rivning av vattenverk i Vänersborg
Rivningslov för rivning av vattenverk.
Rivning av förråd i Vänersborg
Rivningslov för rivning av förråd.
Nybyggnad av förråd i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av lager i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av pumpstation i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av pumpstation Hallby 5:1,Rånnum 6:38.
Nybyggnad av skärmtak i Vänersborg
Bygglov för nybyggnad av väderskydd på drivmedelsanläggning.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.