Alla aktuella industriprojekt i Götene

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Lidköping
Avser nybyggnad av Ängens avloppsreningsverk.
Utbyggnad av mejeri i Götene
Avser utbyggnad av mejeri för att göra plats för fler mjölktankar för att kunna ta tillvara på större volymer av ekologisk mjölk.
Nybyggnad av industri i Hällekis, Götene
Detaljplanen medger utveckling av och utökning av befintlig industri. Detaljplanen säkerställer en ny lokalisering av allmän väg, Strandvägen, för att möjliggöra utvecklingen. Förslaget ger också en möjlighet att inom delar av befintligt område bygga högre byggnader än idag, som högst 40 meter över marknivån.
Tillbyggnad av industrihus i Götene
tillbyggnad av ro-filter och vasslehantering.
Tillbyggnad av industrihus i Götene
Förlängning och tillbyggnad av kall-lager med 189kvm samt skärmtak och ny miljöstation på 220kvm.
Tillbyggnad av kontor och lager i Götene
tillbyggnad av kontor, lager och omklädningsrum.
Nybyggnad av skärmtak i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av cykelskydd.
Nybyggnad av pumpstation i Götene
Ansökan om bygglov för nybyggnad av pumpstation för spillvatten.
Tillbyggnad av förråd i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av förråd samt rivning av befintligt förråd.
Tillbyggnad av cistern i Götene
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av gastank.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.