Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 404 st.

Utbyggnad av Malmö Central
Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård, nya spår och plattformar Malmö C Övre samt dubbelspår Östervärns station-Malmö C.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
väglängd ca 1311 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad av magasin till ev bostäder alternativt centrumverksamhet i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Magasin 405 till ev. bostäder, centumverksamheter m.m.
Ombyggnad av bank i Malmö
Väsentlig ändring av ventilation, vs och planlösning. Två etapper; Etapp 1 väntas starta efter sommaren och pågå till sommaren -25, då börjar etapp 2 och väntas pågå till våren -26.
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser upprustning och modernisering av Landskrona vattentorn. I entreprenaden ingår även en möjlig option för såväl utredande arbeten (Fas 0) samt motsvarande utförandearbeten avseende upprustning och modernisering av Fredriksdals vattentorn i Helsingborg.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 11/102 vid Lund och Dalby
Supercykelstråk. Väg 102 östra Lund kollektivkörfält Skåneexpressen och väg 11 Dalby breddning av befintlig väg.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av hotell.
Ombyggnad av f.d verkstad till förskola i Malmö
Projektet avser ombyggnad av f.d Kockums verkstadsbyggnad till förskola med 12 avdelningar för 240 barn. Förskolegård med en yta på ca 6000 m2.
Stationsåtgärder i Östra Klagstorp
ÖKL- Östra Klagstorp dela stationen.
Nytt 130 kV stv & kontroll i Malmö
CTA- Centrala Statione Nytt 130 kV stv & kontroll.
Totalombyggnad station i Kävlinge
BBK Totalombyggnad av 130 kV Stv.
Ny 130/10 kV trans i Tomelilla
TLA- Tomelilla Ny 130/10 kV trans.
Ombyggnad av bostäder m.m. i Perstorp
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till lägenheter alternativt trygghetsboende.
Ny 130/10 kV station i Landskrona
Kronan ny 130/20kV station Landskrona.
Ombyggnad av sjukhus, Ängelholm
Planer finns för utöka Ängelholms sjukhusområde.
Tillbyggnad av industrihus i Staffanstorp
Avser nybyggnad av industrihus på ca 10-15 000 kvm.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad del av Pildammsvägen från tvåfältsväg till fyrfältsväg.
Utbyggnad av äldreboende i Ystad
Planer finns för utbyggnation av Vigavägen äldreboende med 45 platser.
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus. Yta: 1300 m2.
Nybyggnad av förskola i Smygehamn, Trelleborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av förskola norr om Smygeskolan.
Renovering av vattenverk i Malmö
Avser renovering av filterhus mm på Bulltofta vattenverk i Malmö. I entreprenaden ingår i huvudsak följande: Filterhus 4, renovering av ytskikt i filtersal och rörgalleri, Installation av 2 ytterdörrar, ny lastbrygga, igensättning av flera fönster, installation av ny till- och frånluftsventilation med avfuktning, Rivning av mellanbottnar i 3 filter och gamla systembottnar i 3 filter, Renovering av betongytor i samtliga filter, installation av nya systembottnar i samtliga filter, nya påfyllningsanordningar för sand i tre filter, nya rännor i samtliga filter inklusive höjning av desamma. Ny sand samtliga filter. Rivning av gammalt rörgalleri i huvudsak gjutjärnsrör, uppförande av nytt rörgalleri i rostfritt stål inklusive nya ventiler och instrument. Byte av elanläggning, apparatskåp med mera och införande av nytt styrsystem, programmering i befintligt 800xA- och AC450-system.
Drift och underhåll av VVIS-stationer i Distrikt Södra
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 2+2 år.
Ombyggnad av vägnät, i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Ombyggnad av kontorshus till bostäder, handel och kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad delar av kontorshus till bostäder, handel och kontor. Omfattning är ej fastställd. Objektets läge: Hästhagenområdet.
Ombyggnad från simhall
Upptagen i kommunens investeringsbudget. Avser förändrat användningsområde av befintlig simhall då ny ska konstrueras. Okänt om enbart ombyggnad eller om det innebär rivning också. Inlagda kategorier är enbart spekulation.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad och renovering av Solgården, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser utvändig och löpande invändig ombyggnad och renovering av Solgården korttidsboende.
Nybyggnad av studentbostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 25 st studentbostäder.
Framtidens belysning Etapp 4- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den fjärde etappen i Framtidens belysning. Ej fastställt vilka områden som berörs.
Ombyggnad av f-9 skola, Osby kommun
Planer finns för ombyggnad, renovering av Hasslarödskolan, Osby kommun.
Ombyggnad av F-3 skola i Osby
Planer finns för ombyggnad, renovering av Klockarskogsskolan i Osby.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Ombyggnad, rivning samt nybyggnad av flerbostadshus i Klippan
På Norra Skolgatan i centrala Klippan ligger detta butiks- och flerbostadshus i 2 & 3 våningar från 1939. Fastigheten är i behov av en totalrenovering inklusive stambyte. Treklövern äger även fastigheten på Skölden 27, detta är en q-märkt villa i direkt anslutning till Skölden 3. Villan står idag tom och kan komma till att bli en del av projektet. Inom fastigheten Skölden 3 skall även det gamla bageriet rivas, detta för att kunna skapa möjligheter för bebyggelse av nyproducerade bostäder inom tomten. Handlas upp via ramavtal.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av församlingshem till 14 lägenheter) samt fasadändring (ny takkupa, takfönster, terassdörrar, räcke återställande av fönster).
The Bunker’s Temporary Beamstops project, ESS Lund
The Bunker’s Temporary Beamstops project carries the task of providing a standardised common design solution of an auxiliary shielding for instruments that will not have fully installed beamline for Beam on Target (BOT). The purpose of a beamstops is to reduce radiation level to safe levels in the experimental halls (D01 and D03 buildings) and guide hall (E02 building) to thus ensure a safe working environment. The scope of work of the service and supply of the Bunker’s Temporary Beamstops is to perform a production design, manufacturing, and delivery of concrete blocks, as per project’s schedule.
Utvändig renovering av lägenheter i Malmö
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilklajgatan 18 i Malmö.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad av terminal i Svedala
Byte av ventilationsaggregat.
Muddring och underhållsarbete i Borstahusens hamn i Landskrona
Upphandlingen avser rensmuddring av ca 10 000 m3 bottensediment i Borstahusens hamn. Uppdraget omfattar även rivning av två befintliga pirer av betong samt ersätta dessa med nya flytpontoner inkl installationer så som belysning, el och vatten. Efterlagning av befintliga betongkonstruktioner. Även två bryggor av trä ska rivas och ersättas med nya flytpontoner.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Stambyte, Fasadändring (byte av tak, igensättning av takluckor samt byte av huvar och avvattning).
Ombyggnad av VA-ledningar i Rydebäck, Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar vid Rivögatan i Rydebäck. Entreprenaden ska utföras som en samverkansentreprenad.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till lägenheter.
Elrenovering i flerbostadshus i Eslöv
Projektet avser elrenovering i flerbostadshus i 18 huskroppar.
Kollektivtrafikåtgärder i Skåne län, etapp 3
Totalt 16 kollektivtrafikåtgärder i Skåne län; Balsby Brommagårdsvägen, Fjälkinge station, Rörum Sophiaskolan, Tryde Eke, Vollsjö Torg, Anderslöv Hemmansvägen. Beddingestrand Backsippevägen, Böste Östra, Böste Västra, Håslöv E6, Skegrie E6, Bara Linsbo, Höganäs S:t Andreas väg, Klågerup busstation, Stora Harrie Harrievägen och Bårslöv väg 109. Nya busskörfält, pendlarparkeringar, GC-vägar.
Utbyte av balkbromsar på Malmö rangerbangård
Utbyte av 3 balkbromsar och hydrauliksystem.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 14
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Nybyggnad av busshållplatser samt GC-väg längs väg 11 i Tomelilla
Rivning av viadukt, nybyggnad av två busshållplatser samt GC-väg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Kablar Rydsg-Skivarp
Nya 50kV kablar Rydsgård-Skivarp.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 19
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 18
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 23
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
VA-arbeten vid Kassörvägen, Kamrervägen och Vinkelvägen, Billeberga
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar vid Kassörvägen, Kamrervägen samt Vinkelvägen i Billeberga, Svalöv.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Båstad
Planer finns utökning av Båstads Sportcenter med nya idrottsanläggningar, lokaler för tillfällig vistelse samt parkering.
Ombyggnad av gång- och cykelgata, Eslöv.
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 21
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Om- och tillbyggnad av mottagningsstation i Skurup
Skurups Elverk ska anpassa anläggningen mottagningsstation M1 inför anslutning till regionnätet via ny 130 kV från Stjärneholm. Ny del av befintlig anläggning består av anslutningspunkt, ställverk, transformatorer, kontrollutrustning. Befintlig anläggning består av 20/10 kV transformering, 20 kV ställverk, 10 kv ställverk, kontrollutrustning.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 17
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 16
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Om- och tillbyggnad av kontor i Höör
Planer finns för om- och tillbyggnad av f.d arbetsförmedlingens kontor. Objektets läge: vid stationsområdet.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 15
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 20
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 22
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av simbassänger , Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad och rivningsarbete av simbassänger med tillhörande VVS-, samt markarbeten och utemiljön. Nytt ytskikt i samtliga utvändiga bassänger. Karlsrobadet Eslöv.
Ombyggnad av skola i Lund
Avser renovering av Parkskolans annex för anpassas till Katedralskolans estetiska verksamhet.
Renovering/ombyggnad av flerbostadshus i Östra Ljungby
Projektet Pilagård 1:113 innefattar att genomföra underhållsåtgärder, byta energikälla och värmesystem samt åtgärda energiförlusterna i fastigheten. Handlas upp via ramavtal.
Ombyggnad av vind till bostäder samt omläggning av tak på flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 5 lägenheter, nya takfönster samt omläggning av yttertak på flerbostadshus. Fastigheten har i dagsläget 25 lägenheter i 4 plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av 20 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnation av flerbostadshus, men spoling av stammar samt byte av aggregat .
Tillbyggnad av flerbostadshus, Klippan
Avser tillbyggnation av cirka nio lägenheter på plan 2 och 3 med befintlig verksamhet på bottenplan.
Ombyggnad av skola till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av skola till bostäder med 9 lägenheter, fasadändring (nytt tak, nytt ventilationsrör och inklädnad av skorstenar) samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser spolning av stammar.
Nybyggnad- och utbyggnad av centrumverksamhet, Hässleholm
Utbyggnad av befintlig vårdcentral samt nybyggnation i östra delen av Dämmet 11.
Ombyggnad av hamn i Vellinge
Ombyggnad östra hamnplan. båtkran, slip, bunkerstation, spont, flytbrygga.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torekov, Båstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad och renovering av kök på Södergården, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser renovering och ombyggnad av kök på Solgården korttidsboende.
Renovering och mindre ombyggnad Beringskolan, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Avser mindre ombyggnad samt invändig och utvändig renovering av Beringskolan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).