Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Skåne län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 377 st.

Utbyggnad av Malmö Central
Ny planskild spårkorsning på Malmö bangård, nya spår och plattformar Malmö C Övre samt dubbelspår Östervärns station-Malmö C.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Bjäre-Åsbo
väglängd ca 1311 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Om- och tillbyggnad av skola i Smygehamn, Trelleborgs kommun
Planer finns för tillbyggnad av Smygeskolan till F-9-skola.
Ombyggnad av magasin till ev bostäder alternativt centrumverksamhet i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Magasin 405 till ev. bostäder, centumverksamheter m.m.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Ombyggnad av Rååbanan mellan Helsingborg-Teckomatorp
Helsingborg-Teckomatorp ballastrening, bankettrensning samt mindre underhållsåtgärder, hastighetshöjning, omprogramering av baliser. Billeberga-Teckomatorp mellanblockssignal samt installation av en mellanblockssignal.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av hotell.
Kollektivtrafikåtgärder längs väg 11/102 vid Lund och Dalby
Supercykelstråk. Väg 102 östra Lund kollektivkörfält Skåneexpressen och väg 11 Dalby breddning av befintlig väg.
Tillbyggnad av centrumverksamhet, hotell i Lund
Planer finns för utbyggnad av hotell/affärsverksamhet på innergården och som kopplas till befintligt hotell.
Totalombyggnad station i Kävlinge
BBK Totalombyggnad av 130 kV Stv.
Ny 130/10 kV trans i Tomelilla
TLA- Tomelilla Ny 130/10 kV trans.
Nytt 130 kV stv & kontroll i Malmö
CTA- Centrala Statione Nytt 130 kV stv & kontroll.
Stationsåtgärder i Östra Klagstorp
ÖKL- Östra Klagstorp dela stationen.
Ombyggnad av bostäder m.m. i Perstorp
Projektet avser ombyggnad av äldreboende till lägenheter alternativt trygghetsboende.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Avser framtida planer på byte av fönster i 385 lägenheter i 7 huskroppar i 3-8 plan.
Ombyggnad av sjukhus, Ängelholm
Planer finns för utöka Ängelholms sjukhusområde.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad del av Pildammsvägen från tvåfältsväg till fyrfältsväg.
Om- och tillbyggnad kommunhus i Båstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av kommunhuset.
Utbyggnad av äldreboende i Ystad
Planer finns för utbyggnation av Vigavägen äldreboende med 45 platser.
Ombyggnad av vind till bostäder i flerbostadshus i Malmö
Projektet avser inredning av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus. Yta: 1300 m2.
Nybyggnad av förskola i Smygehamn, Trelleborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av förskola norr om Smygeskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus, Lund
Projektet avser en större ombyggnad av flerbostadshus som planeras och kommer kommer läggas ut i början på nästa år!
Ombyggnad av vägnät, i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Ombyggnad av kontorshus till bostäder, handel och kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad delar av kontorshus till bostäder, handel och kontor. Omfattning är ej fastställd. Objektets läge: Hästhagenområdet.
Tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv
Avser tillbyggnad av labb-, kontor- och personalutrymmen vid Ringsjöverket i Eslöv.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Avser fortsatt renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad av F-3 skola i Osby
Planer finns för ombyggnad, renovering av Klockarskogsskolan i Osby.
Ombyggnad av f-9 skola, Osby kommun
Planer finns för ombyggnad, renovering av Hasslarödskolan, Osby kommun.
Nybyggnad av studentbostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 25 st studentbostäder.
Framtidens belysning Etapp 4- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den fjärde etappen i Framtidens belysning. Ej fastställt vilka områden som berörs.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Ombyggnad av gång och cykelväg, Eslöv
Avser gång och cykelväg.
Byte av hissar på sjukhus, Lund
Projektet avser byte av 6 st hissar på sjukhuset (centralblocket) i Lund.
Stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte och badrumsrenovering i flerbostadshus med 150-160 lgh.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av församlingshem till 14 lägenheter) samt fasadändring (ny takkupa, takfönster, terassdörrar, räcke återställande av fönster).
Utvändig renovering av lägenheter i Malmö
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilklajgatan 18 i Malmö.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till lägenheter.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Nya inloppsskruvar/pumpar till reningsverk i Malmö
Entreprenadens huvudsyfte är att byta ut tre (3) stycken befintliga inloppspumpar/ skruvar till nya skruvar. Rännorna till dessa ska renoveras/ bytas ut samt att motorer, växellådor och lager ska uppdateras till nya med modern teknik. Den gamla anläggningen ska rivas/ demonteras och bortforslas. Entreprenaden kräver att de tre (3) skruvarna hanteras i etapper då reningsverket är i full drift under entreprenadtiden.
Elrenovering i flerbostadshus i Eslöv
Projektet avser elrenovering i flerbostadshus i 18 huskroppar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Skåne
Ombyggnad/utbyte av 4 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Nybyggnad av busshållplatser samt GC-väg längs väg 11 i Tomelilla
Rivning av viadukt, nybyggnad av två busshållplatser samt GC-väg.
Kollektivtrafikåtgärder i Skåne län, etapp 3
Totalt 16 kollektivtrafikåtgärder i Skåne län.
Kablar Rydsg-Skivarp
Nya 50kV kablar Rydsgård-Skivarp.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplats samt ny planskildhet längs väg 108 i Holmeja
En ny tillgänglighetsanpassad fickhållplats inklusive en vägbro över gång- och cykelväg tvärs väg 108 i Holmeja. Hållplatsen tillsammans med vägbron ska placeras norr om Yddingevägens anslutning till väg 108.
Ombyggnad av simbassänger , Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad och rivningsarbete av simbassänger med tillhörande VVS-, samt markarbeten och utemiljön. Nytt ytskikt i samtliga utvändiga bassänger. Karlsrobadet Eslöv.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 22
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 19
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
VA-arbeten vid Kassörvägen, Kamrervägen och Vinkelvägen, Billeberga
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar vid Kassörvägen, Kamrervägen samt Vinkelvägen i Billeberga, Svalöv.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Båstad
Planer finns utökning av Båstads Sportcenter med nya idrottsanläggningar, lokaler för tillfällig vistelse samt parkering.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 23
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Om- och tillbyggnad av kontor, verksamhets-, skydds- och personalutrymmen vid Vombverket, Lund
Upphandlingen avser projektering av om- & tillbyggnad av kontor-, verksamhets-, skydds- och personalutrymmen med tillhörande bygglov på Vombverket.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 15
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 16
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 17
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 18
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av församlingslokal till bostäder och centrumverksamhet i Tomelilla
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för användningen bostäder och centrumverksamhet inom fastigheten Frigg 2. Planområdet ligger beläget mellan Rundelsgatan och Västerleden.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 20
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av gång- och cykelgata, Eslöv.
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Ombyggnad av korsning vid E6/Väg 103 i Lomma
E6 trafikplats Lomma samt anslutning väg 103.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 21
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Tillbyggnad av flerbostadshus, Klippan
Avser tillbyggnation av cirka nio lägenheter på plan 2 och 3 med befintlig verksamhet på bottenplan.
Ombyggnad av skola till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av skola till bostäder med 9 lägenheter, fasadändring (nytt tak, nytt ventilationsrör och inklädnad av skorstenar) samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av 20 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnation av flerbostadshus, men spoling av stammar samt byte av aggregat .
Ombyggnad av flerbostadshus i Staffanstorp
Avser spolning av stammar.
Nybyggnad- och utbyggnad av centrumverksamhet, Hässleholm
Utbyggnad av befintlig vårdcentral samt nybyggnation i östra delen av Dämmet 11.
Om- och tillbyggnad av förskola i Torekov, Båstad
Planer finns för om- och tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus. Arbetena kan röra sig om åtgärder av tak, fasader m.m. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte i 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
Ombyggnad av gata och g/c-väg m.m Fredriksdal i Helsingborg
Avser ombyggnad av gata, gång- och cykelväg samt trädplantering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus. Arbetena kan röra sig om åtgärder av tak, fasader m.m. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Ombyggnad av simhall i Osby
Planer finns för ombyggnad av Osby simhall.
Ombyggnad av VA-ledningar i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar på Växjögatan samt del av Södertäljegatan och Edwin Berlings gata i Helsingborg. I projektet ingår återställning av gator likt befintligt med nya ytskikt på gångbanor och justering av kantstensvisning. Utförande av toppbeläggning ingår ej i entreprenaden.
Ombyggnad av vattenrening på Karlsrobadet i Eslöv
Avser ombyggnad av vattenreningssystemet till bassängerna utomhus, Karlsrobadet Eslöv.
Ledningsarbeten i området Sommarlust, Kristianstad
Avser flytt av befintliga ledningar, nyförläggning av spillvattenledning samt inkoppling till befintlig pumpstation.
Renovering av förskola i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).