Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Helsingborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av magasin till ev bostäder alternativt centrumverksamhet i Helsingborg
Planer finns för ombyggnad av Magasin 405 till ev. bostäder, centumverksamheter m.m.
Ombyggnad av Rååbanan mellan Helsingborg-Teckomatorp
Helsingborg-Teckomatorp ballastrening, bankettrensning samt mindre underhållsåtgärder, hastighetshöjning, omprogramering av baliser. Billeberga-Teckomatorp mellanblockssignal samt installation av en mellanblockssignal.
Framtidens belysning Etapp 4- Armaturbyte i Helsingborg
Entreprenaden är den fjärde etappen i Framtidens belysning. Ej fastställt vilka områden som berörs.
Nybyggnad av studentbostäder i Helsingborg
Planer finns för nybyggnad av 25 st studentbostäder.
Tillbyggnad av F-9 skola l i Helsingborg
Planer finns för tillbyggnad av klassrum.
Ombyggnad av gata och g/c-väg m.m Fredriksdal i Helsingborg
Avser ombyggnad av gata, gång- och cykelväg samt trädplantering.
Ombyggnad av VA-ledningar i Helsingborg
Entreprenaden omfattar projektering och ombyggnad av befintliga ledningar på Växjögatan samt del av Södertäljegatan och Edwin Berlings gata i Helsingborg. I projektet ingår återställning av gator likt befintligt med nya ytskikt på gångbanor och justering av kantstensvisning. Utförande av toppbeläggning ingår ej i entreprenaden.
Renovering av förskola i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus. Arbetena kan röra sig om åtgärder av tak, fasader m.m. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för utvändig renovering av flerbostadshus. Arbetena kan röra sig om åtgärder av tak, fasader m.m. Objektet är beläget i Helsingborgs centrum.
Utbyggnad av torg samt dagvattenåtgärder Fredriksdal i Helsingborg
Projektet avser främst utbyggnad av torg samt åtgärder av dagvattenpark.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trygghetsåtgärder inom väg/gata i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser åtgärder av befintlig miljö.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser trafiksäkerhetsåtgärder inom Helsingborgs stad. Arbetena kommer att indelas i olika etapper och utföras löpande under året.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Restaurering av konstverk och fontäner i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utvändigt underhåll av affärshus i Helsingborg
Tillbyggnad av affärshus - loftgång.
Ledningsarbeten i Fredriksdal i Helsingborg
Avser flyttning av ledningar på två mindre sträckor.
Byte av hissar i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för byte av hissar i flerbostadshus.
Tillbyggnad av restaurang vid affärshus i Helsingborg
Projektet avser tillbyggnad av restaurang i anslutning till affärshus, ica maxi.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad. Åtgärderna kommer att ingå under andra projekt som bl.a kan röra sig om fönsteråtgärder m.m.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av trafiksignaler, Helsingborgs stad
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Bulleråtgärder i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Planer finns för bulleråtgärder inom Helsingborgs stad.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2020.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av Industrispår i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder gällande belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Helsingborg
Eventuella planer finns för fönsterrenovering och åtgärder av tak på flerbostadshus.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder gällande belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av infrastuktur i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av belysning i Helsingborg
Avser åtgärder av belysningsprogram. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Hissinstallation i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för hissinstallation i flerbostadshus med 8 lägenheter i 3 1/2 plan.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Takarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för takomläggning på flerbostadshus.
Relining i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för relining i flerbostadshus med 19 lägenheter.
Rivning av kontor i Helsingborg
Rivning av kontor Asien 21,17.
Ombyggnad av flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för renovering av fönster.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Kvalitetshöjande åtgärder inom allmän platsmark i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Utvändig renovering av kyrka i Helsingborg
Planer finns för renovering av fasad och fönster på Raus Kyrka.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020.
Åtgärder av parkering i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för ombyggnad av parkering vid Norra station.
Åtgärder av parkering vid stationen i Ramlösa
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder av parkering i Helsingborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2020. Planer finns för ombyggnad av parkering vid Norra station.
Utvändigt underhåll av kontor i Helsingborg
Fasadändring, nya aluminiumpartier.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg, etapp 2
Fasadändring av skola - byte fönster.
Utvändigt underhåll av skola i Helsingborg, etapp 1
Fasadändring av skola - byte fönster.
Hissrenovering i flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av hissar i 3 st trapphus.
Fönsterrenovering på flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av fönster i flerbostadshus med 19 lägenheter.
Eventuellt fönsterbyte på flerbostadshus i Helsingborg
Eventuella planer på fönsterbyte på flerbostadshus med 9 lägenheter.
Åtgärder av ytterdörrar m.m. i flerbostadshus i Helsingborg
Planer finns för åtgärder av ytterdörrar/entrédörrar i flerbostadshus.
Takarbeten på flerbostadshus i Helsingborg
Avser byte av papptak samt plåtarbeten på flerbostadshus med 6 lägenheter.
Renovering av fönster på flerbostadshus i Helsingborg
Avser renovering av fönster i 4 lägenheter.
Ommålning av miljöhus vid flerbostadshus i Helsingborg
Avser ommålning av miljöhus och murar i anslutning till flerbostadshus med 6 lägenheter.
Åtgärder av köksfläktar flerbostadshus i Helsingborg
Avser åtgärder av takmonterade utsugsfläktar. Fläktmotorer. Avser flerbostadshus med 6 lägenheter.
Asfaltering av parkering vid bostadshus i Helsingborg
Planer finns för asfaltering av parkering i anslutning till flerbostadshus.
Åtgärder av ventilationen i flerbostadshus i Helsingborg
Avser ventilationsarbeten som avser byte av motorer för in- och utluft samt byte av kilremmar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).