Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Eslöv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till bostäder och verksamheter i Eslöv
Planer finns för ombyggnad till bostäder och centrumverksamhet samt rivning av befintlig byggnad.
Om- och tillbyggnad av skola i Eslöv
Planer finns för om- och tillbyggnad av skola. Yta: 3000 m2 ombyggnad samt 1000-1500 tillbyggnad.
Ombyggnad av reningsverk i Eslöv
Avser ombyggnad av Södra Sandby reningsverk.
Ombyggnad av gång- och cykelgata, Eslöv.
Taget ur investeringsbudget 2021-2024
Ombyggnad av kontor, Eslöv
Projektet avser ombyggnad av MERAB:s kontor i Eslöv vilket bla innebär en helt ny planlösning tillsammans med nya ventilations- och elsystem samt nya brand- och utrymningslarm.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten, Eslöv.
Ramavtal avseende mark- och anläggningsarbeten inom Eslövs Bostads AB:s fastighetsbestånd. Avtalstid 2022-02-01 - 2024-01-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av plattformar i Eslöv
Utbyte av hiss och hisschakt på plattformarna samt förbättring av plattformarnas skyddszoner.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.