Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Landskrona

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av vattentorn i Landskrona
Avser upprustning och modernisering av Landskrona vattentorn. I entreprenaden ingår även en möjlig option för såväl utredande arbeten (Fas 0) samt motsvarande utförandearbeten avseende upprustning och modernisering av Fredriksdals vattentorn i Helsingborg.
Ny 130/10 kV station i Landskrona
Kronan ny 130/20kV station Landskrona.
Muddring och underhållsarbete i Borstahusens hamn i Landskrona
Upphandlingen avser rensmuddring av ca 10 000 m3 bottensediment i Borstahusens hamn. Uppdraget omfattar även rivning av två befintliga pirer av betong samt ersätta dessa med nya flytpontoner inkl installationer så som belysning, el och vatten. Efterlagning av befintliga betongkonstruktioner. Även två bryggor av trä ska rivas och ersättas med nya flytpontoner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer för omläggning av tak planeras om 3-4 år .
Ombyggnad av flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnation av flerbostadshus, men spoling av stammar samt byte av aggregat .
Anläggande av biooljesystem på kraftvärmeverk i Landskrona
Avser biooljekonvertering och innefattar anläggandet av ett komplett driftklart biooljesystem för tänd- och stödbrännare och hetvattencentral, inkluderat nya tändbrännare på hetvattencentralen och ombyggnad av stödbrännarna på kraftvärmeverket på Landskronas kraftvärmeverk.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Landskrona
Avser en fasadändring på fastigheten Laertes.
Ombyggnad av tvättstuga i flerbostadshus i Landskrona
Planer finns för ombyggnad av tvättstuga Planerad start inom 2-3 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).