Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontor till gymnasieskola i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Planer finns för ombyggnad från kontor till skola för gymnasie- och vuxenutbildning. Byggnaden består av tre rektangulära huskroppar som är sammankopplade via en smalare central byggnadsdel. Man avser att miljöcertifiera byggnaden enligt Miljöbyggnad nivå Silver samt Guld på energi.
Påbyggnad med bostäder på parkeringshus i Malmö
Igångsättning är ej fastställd. Planer finns för påbyggnad av parkeringshus med 6 våningar, ca 30 lägenheter.
Nybyggnad av bostäder i Oxie, Malmö
Planer finns på nybyggnad av 25 bostäder samt en lokal.
Byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus, Mellanheden
Avser byte av tappvatteninstallationer i flerbostadshus. Projektet kommer att etappindelas. Totalt 501 lägenheter. 1: Kv Violinen ligger vid Skabersjögatan 2: Kv. Fagotten ligger vid Överedsgatan. 3: kv. Flöjten vid Börringegatan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser utvändig renovering av flerbostadshus där arbetena avser åtgärder av fönster, tak samt fasader.
Ombyggnad av kontor i Malmö
Projektet avser en hel renovering av kontor.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Avser fortsatt renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad av gata i Malmö
Planer finns för ombyggnad av Bellevuevägen. Omfattar en sträcka på 1 1/2 km.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vårdboende till 30 studentlägenheter. Fasadändring (nytt räcke) samt rivning av trappa. Uppställning av miljöstation.
Ombyggnad av församlingshem till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av församlingshem till 14 lägenheter) samt fasadändring (ny takkupa, takfönster, terassdörrar, räcke återställande av fönster).
Utvändig renovering av lägenheter i Malmö
Projektet avser fönsterbyte samt omputsning av fasader. Objektets läge: Slöjdgatan /Nilklajgatan 18 i Malmö.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Projektet ligger vilande. Avser byte av vatten och avloppsstammar. Kostnad okänd.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokal i gatuplan till lägenheter.
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 13
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 14
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Tillbyggnad av lager i Malmö
Tillbyggnad av lager, fasadändring (nya portar, nytt vindfång samt nytt skärmtak).
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändrad användning (lokal till 7 nya bostäder) återbostadisering.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 22
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 15
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 16
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 18
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 17
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 21
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 23
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 19
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 20
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan.
Ombyggnad av skola till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av skola till bostäder med 9 lägenheter, fasadändring (nytt tak, nytt ventilationsrör och inklädnad av skorstenar) samt ändrad planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till 21 lägenheter. Total yta: ca 1370 m2.
Stambyte i flerbostadshus i Malmö
Avser stambyte i 37 st atriumhus. Kostnad okänd.
Nybyggnad av ett torrt kyltorn, 45 MW med sluten kretslösning i Malmö
Avser att integrera ett kyltorn (ett torrt kyltorn, 45 MW, sluten kretslösning) inklusive tillhörande processutrustning för två av förbränningsledningarna. En nyckelfärdig lösning som inkluderar även anläggningsbyggandet, eventuella styrsystem och elarbeten, integration av fjärrvärme till anläggningen samt all nödvändig rörledning och installation.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar längs Godsstråket genom Skåne
Ombyggnad/utbyte av 5 st vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik.
Renovering av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser renovering av flerbostadshus som omfattar byte av fönster och fönsterdörrar, nya balkongfronter, åtgärder av tvättstugor mm i flerbostadshus.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Påbyggnad av kontor i Malmö
Avser påbyggnad av kontor med ca 200-250 m2. Fasadändring (ny dörr och byte av fönster till dörr), anläggning av parkering, samt ändrad planlösning.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter.
Projektet avser ombyggnad av lokaler till 4 lägenheter.
Förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård, Malmö
Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomför upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter. Avser hyresavtal gällande förhyrning av lokaler för hemtjänst i Rosengård. I lokalen skall en hemtjänstcentral för fyra (4) hemtjänstsektioner verksamma i Rosengård bedriva verksamhet. Lokalen skall vara mellan 600 och 1000 kvm stor. Malmö stad, genom Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden genomför upphandling av hyresavtal avseende ännu inte anpassade lokaler för hemtjänst inklusive den byggentreprenad som hyresavtalet förutsätter.
Rivning av skola i Malmö
Planer finns för rivning av en sammanbyggd huskropp inrymmande skola med industrilokal, kontor m.m.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av vindsvåning till lägenheter samt takrenovering i Malmö
Planer finns för ombyggnad av förråd på vindsvåning till bostäder. I projektet ingår även renovering av tak. Yta: ca 88 m2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Ändring av lokaler till bostäder samt fasadändring (ny ramp, ny trappa, nya fönster, nya fönsterdörrar, nya balkonger, nya stödmurar, nytt skärmtak).
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Ombyggnad av veterinärstation i Malmö
Ändring av industrilokal (lager/kontor) till veterinärklinik.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av fönster på flerbostadshus med 32 lägenheter.
Ombyggnad av restaurang till kontor i Malmö
Projektet avser ombyggnad av befintlig restaurang till kontor samt fasadändring (nytt fönster samt fasadplåt).
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Åtgärder av yttergård vid bostadsområde i Malmö
Projektet avser åtgärder av innergård i anslutning till flerbostadshus.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Åtgärder av innergård i anslutning till flerbostadshus i Malmö
Projektet avser åtgärder av yttergård i anslutning till flerbostadshus.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Hissrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av hissar i flerbostadshus.
Takarbeten på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för takarbeten på flerbostadshus i 3 våningsplan.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för fortsatt ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Fönsterrenovering på kyrka i Malmö
Projektet avser renovering av fönster på kyrka.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Ombyggnad av läkarcentral i Malmö
Ändrad användning av livsmedelsbutik till barnmorskemottagning.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Malmö
Planer finns för fasadarbeten som omfattar omfogning av tegelfasader på två huskroppar med 60 lägenheter i 3-4 plan.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Ombyggnad av vindsvåning till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av förråd på vindsvåning till bostad alternativt utökning av lägenhetsyta. Yta: ca 35 m2.
Hissrenovering i ferbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av 2 st hissar i flerbostadshus med 15 lägenheter.
Fasadarbeten på flerbostadshus i Malmö
Eventuellt finns det planer på fasadarbeten på flerbostadshus.
Ny värmeväxlare till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för byte av värmeväxlare i anslutning till flerbostadshus med 12 lägenheter.
Hissrenovering flerbostadshus i Malmö
Planer finns för renovering av en hiss.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Hissrenovering i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för hissrenovering i flerbostadshus med 12 lägenheter.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus med 107 lägenheter.
Spolning av dagvattenledning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för spolning av dagvattenledning i flerbostadshus.
Fasadarbeten på radhus i Malmö
Avser åtgärder av träfasader på radhus.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Malmö
Framtida planer finns för balkongrenovering på flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för spolning av stammar i flerbostadshus.
Åtgärder av värmeväxlare i flerbostadshus i Malmö
Framtida planer finns för åtgärder av värmeväxlare i bostadshus med 127 lägenheter.
Åtgärder av utomhusmiljö vid bostadsområde i Malmö
Avser utomhusåtgärder vid bostadsområde.
Åtgärder i fjärrvärmecentral i flerbostadshus, Malmö
Avser åtgärder i befintlig fjärrvärmecentral.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Planer finns för OVK-besiktning i flerbostadshus.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Malmö
Avser OVK-besiktning i flerbostadshus.
Spolning av stammar i flerbostadshus i Malmö
Avser spolning av stammar i flerbostadshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).