Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Malmö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nytt exploateringsområde i Malmö
Projektet avser nytt exploateringsområde vid Fortuna Hemgården. .
Påbyggnad av bostäder på affärshus i Malmö
Projektet avser påbyggnad av 85 bostäder i 4 plan på Åhlenstaket i centrala Malmö. Lägenheterna kommer att vara allt från 32 till 170 kvadratmeter stora. Alla lägenheter kommer att ha balkong eller terrass. Det kommer att finnas ett atrium, en gästlounge och plats för cyklar. Lägenheterna på första våningen har en högre takhöjd.
Tillbyggnad av varuhus och nybyggnad av kontor mm i Svågertorp, Malmö
En kommande detaljplan avser möjliggöra en förtätning av fastigheten Kulthuset 1 genom en tillbyggnad av det befintliga IKEA-varuhuset och uppförandet av nya byggnader avsedda för centrumverksamhet och kontor. De tillkommande byggnaderna avses användas av IKEA för att etablera ett innovations- och utvecklingscenter kopplat till deras globala verksamhet. Förtätningen skulle preliminärt kunna omfatta cirka 40 000 m2 bruttoarea varav cirka 10 000 m2 är tillbyggnad av det befintliga varuhuset och 30 000 m2 för kontor och centrumverksamhet.
Ombyggnad av gymnasieskola samt nybyggnad av idrottshall i Malmö
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola vid Södervärn.
Om- och tillbyggnad av högskola i Malmö
Planer finns för om- och tillbyggnation av Tandvårdshögskolan i i Malmö. Inom byggnaden inryms i dagsläget, klinikytor (tandvårdsundervisning, behandlingsrum), labb (forskning), kontor samt studiemiljöer, föreläsningssalar, bibliotek och cafeteria.
Ombyggnad till kontor i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontorshus i 5 våningar.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser inredning av vind till 60 lägenheter. Drivan 16,Erikstorp 6,Lekatten 4,Lister 9,Vargen 6.
Om- och påbyggnad av flerbostadshus m.m. i Malmö
Avser om- och påbyggnad av flerbostadshus som omfattar påbyggnad av bostäder med 18 lägenheter, ombyggnad av lokaler i nedre plan till 5 lägenheter, stambyten samt kök- och badrumsrenovering. Fastigheten är i fem plan.
Ombyggnad av vindsvåning till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning i 6 huskroppar till 60 lägenheter.
Utbyggnad av fjärrvärmenät i Malmö
Projektet ligger på is. Avser utbyggnad av 1000 m fjärrvärme.
Drift- och underhåll av hissar och rulltrappor i Citytunneln, Malmö
Automatiska dörrstängare och lyftanordningar.
Ombyggnad av kontor till ev lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av kontor till ev. bostäder. Projektets omfattning är ej fastställd.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 9
Avser fortsatt renovering av ca 200 badrum.
Stambyte och badrumsrenovering i Malmö, et 10
Avser fortsatt renovering av ca 220 badrum.
Ombyggnad till studentlägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av källarlokaler till 43 ungdomslägenheter.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Malmö
Igångsättning tidigast 2024. Avser ny och utökad reningsprocess på Sjölunda avloppsreningsverk.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar i 2 huskroppar till 16 st lägenheter samt fasadändring (nya takkupor och rökluckor).
Rivning av industri och kontor m.m i Malmö
Projektet avser rivning av industribyggnader, kontor m.m. vid Kv. Bryggeriet. Projektet kommer att etappindelas.
Färdigställandearbeten för bostäder i Hyllie i Malmö
Avser färdigställande arbeten för bostadsområde.
Färdigställandearbeten i bostadsområde på Holma, Malmö
Avser färdigställandearbeten för framtida bostadsområde.
Underhåll av broar i Region Syd
Bro 11-496-1, 11-496-2, 12-600-1 och 12-651-1.
Rivning och sanering del av sjukhus i Malmö
Planer finns för rivning av byggnad 37 vid SUS i Malmö. Omfattar 1 huskropp i 3 plan + kulvertsystem. I projektet ingår även saneringsarbeten.
Ombyggnad av vägkorsningar samt färdigställande av gator i Malmö
Projektet avser rivnings-, schakt- och terrasseringsarbete, ombyggnad och färdigställande av gatu-, mark-, planterings- va-, el- och belysningsarbete samt garantiskötsel. I projektet ingår även färdigställande av Argogatan. Objektet är beläget i centrala delarna av Malmö. Söder om Västra Hamnen väster om Malmö Live och Norr om Malmö museum.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Projektet avser fortsatt ombyggnad av vindar i 3 huskroppar (på plan 14) till ca 13 lägenheter. Yta: ca 35 m2/lgh. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad till flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Ändring av verksamhet (från utbildningslokal till bostäder) (inredning av 15 lägenheter).
Ombyggnad av LSS-boende till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av LSS-boende till bostäder med 12 lägenheter.
Ombyggnad av lokaler på kvinnokliniken i Malmö
Avser ombyggnad av Reproduktionsmedicinskt centrum (RMC):s gamla lokaler till Malmös nya familje-BB.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malmö
Projektet avser ändring av kontor och lager till bostäder. Total yta: ca 1370 m2.
Ombyggnad av vindar till bostäder på Katrinelund i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till totalt tolv stycken ungdomslägenheter. - Kv. Katrinelund 15: 1 st. lgh. Östra farmvägen 6. - Kv. Katrinelund 16: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 4. - Kv. Katrinelund 17: 3 st. lgh. Katrinelundsgatan 6A och 6B. - Kv. Katrinelund 18: 2 st. lgh. Katrinelundsgatan 18 A.B
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Planer finns för ombyggnad av butiksklokal till 7 st lägenheter.
Tillbyggnad av fläktrum på tak samt ventilationsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Avser option från projektnummer 2022719 Avser fortsatt tillbyggnad av fläktrum på tak samt byte av ventilationssystem till FX-system. Projektet omfattar ventilationsarbeten i ca 200 lägenheter.
Tillbyggnad av fläktrum på tak samt ventilationsarbeten i flerbostadshus i Malmö
Avser tillbyggnad av fläktrum på tak samt byte av ventilationssystem till FX-system. Projektet omfattar ventilationsarbeten i ca 200 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Inredning av vind samt fasadändring (nya takkupor).
Renovering av garagetak i Malmö
Projektet avser renovering av garagetak.
VMS och kameror längs E6 i Skåne län
Sidoområdesåtgärder för ändring av hastighet.
Ombyggnad av vind i Malmö
Ändring av vind till bostäder, tillbyggnad med hiss och takkupor samt fasadändring (takfönster).
Ombyggnad till kontorslokaler i Malmö
Avser ombyggnad av kontorslokaler i två plan, yta: 445 m2.
Ombyggnad av vindar till bostäder i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindar till fjorton stycken nya ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till tio lägenheter på Sofiagatan 10, Kv. Fritz 1. Ombyggnad av vind till fyra lägenheter på Sofiagatan 4, Kv. Fritz 4.
Ombyggnad av konstgräsplan i Malmö
Projektet avser byte av konstgräs vid befintlig konstgräsplan.
Underhåll av broar i Region Syd
Bro 10-282-1, 7-74-1 och 100-1672-1.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 9 lägenheter, fasadändring, nya takkupor och takfönster samt parkering. 3 st. lgh. på Sevedsgatan 4 6 st. lgh. på Ystadvägen 30 & 32
Ombyggnad till tandläkarmottagning i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till tandläkarmottagning med en yta på 400-500 m2.
Ombyggnad av lokal till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 7 lägenheter.
Ombyggnad av vindsvåning till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindsvåning till 7 lägenheter.
Ombyggnad till lägenheter i Malmö
Projektet avser ombyggnad av vindslägenheter till 8 lägenheter.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vind till 6 lägenheter samt fasadändring och nya takfönster.
Åtgärder av trygghetsbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Ombyggnad av vind i Malmö
Avser ändring av vind till 6 studentlägenheter. Total BTA mellan 300-500 kvm.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av kontor till 6 lägenheter samt fasadändring (nya takfönster).
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vind till bostäder (7 lgh) samt fasadändring, nya takfönster. Objektets läge: Bergsgatan 34 och Sofielundsvägen 2.
Anläggande av yta för beachvolleybollplaner i Malmö
Planer finns för ombyggnad av fd tennisbanor till beachvolleybollplaner vid Hästhagenområdet.
Ny kajpromenad och lokalgata i Malmö
Projektet avser ny kajpromenad och lokalgata vid Beijerskajen. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av lokaler till lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Avser ombyggnad av lokaler till 3 bostäder samt fasadändring (nya fönster och dörrar).
Rivning av skola i Bulltofta, Malmö
Projektet ingår även rivning av en befintlig skolbyggnad som tidigare varit en hangar. Yta: ca 10000 m2.
Ombyggnad av vind till ungdomsbostäder i Malmö
Avser ombyggnad av vindar till tre stycken ungdomslägenheter i Malmö. Ombyggnad av vind till 1 st. lgh. på Erik Dahlbergsgatan 10, Kv. Haren 8. Ombyggnad av vind till 2 st. lgh. på Kristianstadsgatan 22, Kv. Länken 4.
Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet
Konsultuppdrag Beredskap och skadeinspektion av byggnadsverk inom Malmöområdet. Omfattning ca 420 vägbroar och ca 260 järnvägsbroar. Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1 + 1 år.
Ombyggnad av källarlokal till lägenheter i flerbostadshus i Malmö
Kontakta inkopplade företag för ytterligare information. Avser ombyggnad av källarlokal till 3 lägenheter.
Ombyggnad till handel alternativt kontor i Malmö
Planer finns avseende delning till ytterligare lokaler för handel (butik) alternativt kontor. Yta: ca 200 m2.
Tillbyggnad av lasthus samt ny infart i Malmö
Avser tillbyggnad av lasthus vid befintlig anläggning samt ny infart till området.
Åtgärder av effektbelysning i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av effektbelysning inom befintlig miljö i Malmö.
Åtgärder av lekplats i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser upprustning av befintlig miljö inom lekplatser i Malmö.
Ramavtal avseende uppförande av friluftslivsanordningar i Skåne, Länsstyrelsen i Skåne län
Ramavtal avseende bland annat uppföra friluftslivsanordningar samt förbättra och tillgänglighetsanpassa vid besöksplatser i skyddad natur i Skåne län.
Rivning av terminal i Malmö
Rivning av teminalbyggnad (svävarterminalen).
Utbyte av passerkontrollsystem och inbrottslarmsystem på universitetsbyggnad i Malmö
Avser utbyte av passerkontrollsystem och inbrottslarmsystem inom Orkanen 1, Allmänna sjukhuset 9 och Klerken 4 i Malmö. Objekten är belägna på följande adresser: Orkanen 1 – Nordenskiöldsgatan 10 Allmänna Sjukhuset 9 – Jan Waldenströms gata 25 Klerken 4 – Carl Gustafs väg 34
Muddringsarbeten vid småbåtshamnen i Limhamn, Malmö
Projektet avser muddring och avvattning av 2000 ton muddermassor i södra delen av Limhamns småbåtshamn.
Ombyggnad av park i Malmö
Planer finns för ombyggnad av park. Ej fastställt vilka åtgärder som ska vidtas. Kan röra sig om omgestaltning, åtgärder av gångstråk m.m.
Ombyggnad av vind till lägenheter i Malmö
Avser ombyggnad av vind till bostäder (2 lgh) samt fasadändring, nya takfönster. Objektets läge: Sofielundsvägen 4 o 6.
Åtgärder av parkeringsplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser ombyggnad av befintlig miljö med utökning av parkeringsautomater i nya områden.
Åtgärder av befintlig miljö vid naturreservat i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av befintlig miljö vid Kagshamngsuddens naturreservat.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll.
Åtgärder av Temalekplatser i Malmö
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2019. Avser åtgärder av Temalekplatser inom Malmö stad. Avser eftersatt underhåll. Uppskattad igångsättning.
Ombyggnad av lokal till lägenhet i Malmö
Avser ombyggnad av befintlig lokal till 1 lägenhet.
Ombyggnad av vind till bostäder i Malmö
Planer finns för ombyggnad av vind till 9 lägenheter.
Ombyggnad av industri till restaurang m.m. i Malmö
Förhandsbesked för ändrad användning av industri till restaurang, gym, kontor, lager m..m
Upprustning av innergård i anslutning till flerbostadshus i Malmö
Planer finns för upprutning av innergård där arbetena bl.a omfattar nytt miljöhus samt cykelhus.
Ombyggnad av restaurang i Malmö
Projektet avser ändrad användning av butik till restaurang eller gym.
Tillbyggnad av flockningsanläggning i Malmö
Avser tillbyggnad av lockningsanläggning i prefab med en yta på 50 m2.
Tillbyggnad av kontorspaviljong i Malmö
Avser tillbyggnad av 30 m2 kontorspaviljong.
Laddstolpar till bil vid flerbostadshus i Malmö
Planer finns för nya laddstolpar till bil.
Åtgärder av värmeväxlare i flerbostadshus i Malmö
Framtida planer finns för åtgärder av värmeväxlare i bostadshus med 127 lägenheter.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.