Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Örkelljunga

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Renovering av Centrumhuset i Örkelljunga
Avser totalrenovering av Centrumhuset i Örkelljunga.
Ombyggnad av kök m.m. vid skolrestaurang i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser ombyggnad av kök samt ventilation vid kv Gyllet.
Invändig renovering m.m på förskola i Örkelljunga
Avser invändig renovering samt byte av värmesystem på Solrosens förskola i Skånes Fagerhult, Örkelljunga kommun.
Asfalteringsarten av vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av gator och vägar inom kommunen.
Till- och ombyggnad av storkök i Örkelljunga
Avser till- och ombyggnad av storkök. Yta. 88 m2 tillbyggnad samt 50 m2 ombyggnad.
Ventilationsarbeten i idrottshall i Örkelljunga
Avser byte av ventilation i Bokelundahallen.
Renovering av skola i Örkelljunga
Avser invändig renovering av Kungsskolan, hus B. Arbetena avser främst åtgärder av ytskikt.
Invändig renovering i skola i Örkelljunga
Avser invändig renovering i befintlig skola.
Modernisering av gatubelysning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Ventilationsarbeten i skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser byte av ventilation i skola.
Byte av reservkraftverk vid äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Byte av värmesystem i förskola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Invändig renovering av idrottshall i Örkelljunga
Avser invändig renovering, inkl. belysning i Åsljungahallen.
Åtgärder av reservoarluckor inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser åtgärder va-nätet.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Takbyte på simhall i Örkelljunga
Avser byte av tak på befintlig simhall.
Fastighetstekniskt underhåll i fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Invändig renovering av skola i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser invändig renovering av Ekets skola.
Åtgärder av reservoarluckor inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av rörnät -avstängningsventiler.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av rörnät -avstängningsventiler.
Tvättning och målning av tak på flerbostadshus i Örkelljunga
Planer finns för tvättning och målning av betongtakpannor på befintligt flerbostadshus med 19 lägenheter.
Asfalteringsarten av g/c-vägar i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser asfalteringsarbeten av g/c-vägar inom kommunen.
Invändigt underhåll vid servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser ommålning samt mattbyte på Tallgården serviceboende i Örkelljunga.
Åtgärder av toalett örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av bror i Örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2023. Avser reparationer.
Åtgärder av tak på äldreboende i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser åtgärder av befintligt tak på Solgården.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Markåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022. Avser markundersökningar inom Örkelljunga kommun.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av rörnät -brandpost.
Fönsterbyte på fastigheter i Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av ledningsnätet i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtärder av rörnät inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av rörnät -brandpost.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Skalskydd inom va, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Trygghetsåtgärder av gata/park i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser trygghetsåtgärder inom gata/parkområden.
Energibesparande åtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser energibesparande åtgärder inom kommunens fastigheter.
Åtgärder av markytor i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023. Avser åtgärder av befintliga markytor.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Säkerhetsåtgärder i fastigheter inom Örkelljunga kommun
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2022.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2023. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Trafiksäkerhetsåtgärder i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Åtgärder vid ARV i örkelljunga
Upptaget i investeringsplan 2023. Avser åtgärder vid befintligt avloppsreningsverk.
Åtgärder av lekplatser i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.
Mätutrustning inom ledningsnätet, Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Ventilationsarbeten i servicehus i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2022. Avser byte av ventilation.
Modernisering av parkutrustning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsplan 2023.
Tillgänglighetsanpassning i Örkelljunga
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2023. Avser tillgänglighetsanpassning i befintlig miljö.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).