Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP)
Avser ombyggnation av Avancerade läkemedelsterapier (ATMP) i blocket, sjukhusområdet i Lund, BTA cirka 1320 kvm i F och EC-blocket. Projektet berör ombyggnationer på plan 12 F1-blocket och plan 12 F2-blocket och plan 12 EC-blocket. Det är ett projekt av hög teknisk komplexitet.
Tillbyggnad av hotell i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av centrumverksamhet, hotell i Lund
Planer finns för utbyggnad av hotell/affärsverksamhet på innergården och som kopplas till befintligt hotell.
Ombyggnad av skola i Lund
Ombyggnad planeras för en problemfylld del av Lunds största gymnasium Polhemskolan.
Ombyggnad av vägnät i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Ombyggnaden av universitetsbiblioteket i Lund
Avser förnyelse av entré och publika ytor i Universitetsbiblioteket i syfte att få öppnare och tillgängligare plats, med utökat antal sittplatser och möjlighet att arbeta i både enskilt och i grupp för studenterna. Universitetsbiblioteket består av totalt ca 16 000 kvm BTA varav cirka 2000 kvm BTA berörs av den planerade ombyggnaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för spolning av stammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för OVK-besiktningar på lägenheter, ca 116 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för spolning av stammar
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fasadrenovering, foga om tegel.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser spolning av stammar
nstallation av laddstolpar vid flerbostadshus i Lund
Planer finns för installation av laddstolpar vid flerbostadshus
Ny och ombyggnad av G&C-väg i Lund
Upptaget ur kommunens investeringsbudget. Planer finns att anlägga en rak stäcka med cykelväg för pendlare mellan Lund och Malmö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för balkongrenoveringar.
Tillbyggnad av sophus i Lund
Planer finns för tillbyggnad av sophus i Lund för Brf Stinsen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer för OVK-besiktning med 33 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för byte av tak.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Lund
Avser renovering av fasaden.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).