Alla planerade ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad där entreprenör inte är upphandlad i Lund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell i Lund
Planer finns för en tillbyggnad av hotell.
Tillbyggnad av centrumverksamhet, hotell i Lund
Planer finns för utbyggnad av hotell/affärsverksamhet på innergården och som kopplas till befintligt hotell.
Renovering av Universitetshuset i Lund
Universitetshuset i Lund står inför en omfattande renovering med en projekteringsstart under våren 2023. Utöver åtgärder för förbättring av innemiljön – åtgärdande av fuktproblematik i källaren, sanering/isolering av kontaminerat material och ny ventilationsanläggning för balanserad ventilation – kommer vissa planlösningsförändringar och ytskiktsrenovering att genomföras.
Ombyggnad av vägnät i Lund
Planer finns för ombyggnad av vägnät i västra Lund. Utredningsarbeten skall utföras. Projektet ligger många år framåt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för spolning av stammar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för OVK-besiktningar på lägenheter, ca 116 st.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av 20 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser fönsterrenovering av kring 50 fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för spolning av stammar
Tillbyggnad av bilhall i Lund
Tillbyggnad av bilhall.
Utvändigt underhåll på Universitetsbiblioteket i Lund
Avser upprustning, underhåll och renovering av samtliga fönster (500 enheter) i byggnaden som innehåller universitetsbibliotek. Byggnaden är klassad som byggnadsminne.
Tillgänglighetsanpassning vid Lunds Centralstation
Tillgänglighetsanpassningar mm.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Lund
Planer finns för installation av laddstolpar vid flerbostadshus
Tillbyggnad av affärshus i Lund
Planer för tillbyggnation av affärshus pågår.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
Avser OVK-besiktning i 14 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser spolning av stammar i 14 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser ombyggnad av yttertak på fastigheten Sydgården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Renovering av stammar planeras i fastigheten Ymer.
OVK-besiktning i flerbostadshus i Lund
Avser OVK-besiktning i fastigheten Ymer.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Lund
Avser omläggning av tak flerbostadshus.
Byte av hissar på sjukhus, Lund
Avser byte av hissar på sjukhus i Lund .
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser solceller samt energisparande åtgärder i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad av flerbostadshus. Nya fönster.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för fönsterbyte, 59 lägenheter.
Tillbyggnad av sophus i Lund
Planer finns för tillbyggnad av sophus i Lund för Brf Stinsen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för byte av tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser balkongrenovering
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av solceller på fastigheten Sydgården.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Tillbyggnad av solcellspaneler på fastigheten Ymer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Invändigt underhåll av lägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lund
Planer finns för utvändigt underhåll av solceller på fastigheten, trädgårdsstaden.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Planer finns för ombyggnad av tak på fastigheten trädgårdsstaden.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Lund
Planer finns för laddstolpar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av laddstolpar till fastighet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lund
Avser tillbyggnad av laddstolpar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).