Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Västra Götalands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 373 st.

Utveckling av centralstationsområdet i Göteborg
Projetet avser utbyggnad av stationsområdet med bl a stations och centrumbebyggelse. Koncept tas fram av ett Skandinaviskt arkitektteam bestående av HNAP, Danmark, Reiulf Ramstad Arkitekter och Kanozi Arkitekter. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av bostäder, hotell, skolor mm på Smögen
Projektet avser nybyggnad av ca 475 lägenheter i flerbostadshus, parhus och enbostads med hyresrätt och äganderätt, 50-87 lägenheter i äldreboende (55+), 400-600 studentbostäder, hotell med 300 rum, campus, idrottsgymnasium, gymnasium, hög- och mellanstadium. Totalt ca 60 hektar. Projektet kommer att indelas i byggrätter som kommer att säljas.
Utveckling av evenemangsområdet i Göteborg
Projektet avser en utveckling av Göteborgs evenemangsområde som sträcker sig från Korsvägen och Örgrytevägen i söder till Ullevi i norr. Planer finns att ersätta arenorna Scandinavium och Lisebergshallen och avser en multiarena, annex med ca 3000 sittplatser och 3 stycken sporthallar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 7000-8000 kvm kontor med 10-12 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Borås
Utveckling av ett flertal kvarter i centrala Borås. Göta, Blåklinten 1, Norsen 8 och Centrum, kv Astern.
Nybyggnad av hotelltorn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ny stadsdel innehållande ca 1000 lägenheter och ca 20000 kvm kommersiella lokaler.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 26 och 12 våningar.
Nybyggnad av häkte i Göteborg
Nytt häkte, ca 300 platser.
Nybyggnad av förlossning och neonatalvård i Göteborg, etapp 2
Förlossning och neonatal (FoN) är ett nytt höghus i elva våningar ovan mark och med två källarvåningar, på Östra sjukhuset i Göteborg. Höghuset omfattar totalt ca 34 000 m2 BTA. Markarbetet utförs i etapp 1 med objektnummer 1199257.
Om-, till- och nybyggnad sjukhus i Göteborg
Ombyggnation i två plan i centralklinikens södra del samt en ny- och tillbyggnad i fem våningar väster och söder om centralkliniken, totalt motsvarande cirka 15.000 kvm. Entreprenaden omfattar arbeten med schakt, grundläggning, markarbeten samt om-, till och nybyggnation. Byggnaderna kommer att rymma nya lokaler för IVA, Tryckkammare (HBO), Smärtmottagning, Kirurgmottagning, Klinisk Fysiologi och Medicinsk Fysik & Teknik (MFT).
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel.
Nybyggnad av upplevelsecentrum i Strömstad
Projektet avser en huskropp med 7-11 våningar innehållande bl a upplevelsecentrum, hotell med 11 våningar och ca 500 rum. Markarbetet påbörjas i november 2023.
Nybyggnad av multiarena i Göteborg
Ca 45000 - 50000 BTA med plats för ca 15000-17000 personer. Projektet är under utredning.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av kontor, hotell, parkeringshus, restaurang och livsmedelsaffär. Projektet kommer att indelas i etapper och pågå under flera år.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort.
Nybyggnad av möbelvaruhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av möbelvaruhus.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Ikea varuhuset (objektnummer 930249) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna.
Tillbyggnad av rättscentrum i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av rättscentrum.
Rivning och nybyggnad av kontor/flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av kontorshus och/eller flerbostadshus. Omfattningen är inte fastställd.
Nybyggnad av hotell, långtidsparkering mm i Landvetter
Projektet avser nybyggnad en hub med hotell, långtidsparkering och fullskalig bilservice.
Ny- till- och ombyggnad av verksamheter Söder om Wieselgrensplatsen, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillbyggnad av Lundbybadet, uppförande av en ny ishall som ska ersätta ishallen Rambergsrinken. Parkeringsbehovet ska hanteras i en gemensam parkeringsanläggning för verksamheternas samlade behov, vilket möjliggörs i detaljplanen.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av kontor, utbildningslokaler och parkeringshus i Skövde
Utveckling av Science Park Skövdes verksamhet genom att bygga kontor och ett parkeringshus.
Nybyggnad av simhall i Vänersborgs kommun
Planer finns för nybyggnad av simhall för träning/tävling, samt simning för allmänheten. Utredningar krävs för att se om den ska byggas vid befintlig simhall (Hallevibadet) eller på en centralare placering i Vänersborg.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och handelslokaler med 8-14 våningar med en byggrätt på ca 20-30000 kvm.
Nybyggnad av camping med stugor & restaurang, Tanum
Ca 40 stugor för övernattning, administrationsbyggnad, restaurang mm.
Nybyggnad av närsjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av närsjukhus.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Kontor, restaurang och arena. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar (ca 11000 kvm) med allmänplatsytor i mitten.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av badhus i Lidköping
Planer finns på nybyggnad av badhus. Totalentreprenad med partnering som samarbetsform. Planområdet är beläget väster om Västra hamnområdet och Lidans mynning. I väster gränsar området till Kronocamping och Framnäs bollplaner. Planområdet ligger på cirka 1,2 kilometers gångavstånd från centrala Lidköping. Fastighetsbeteckning: del av Sannorna 5:1
Ny- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad (ca 5000 kvm) och ombyggnad (ca 12000 kvm) kontor.
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och nybyggnad Dalheimers Hus i Göteborg
Projektet avser att genom denna om- och nybyggnation kommer Dalheimers Hus bl a få en helt ny konstruktion och versamhetsanpassning.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning.
Nybyggnad av högstadieskola i Skövde
Inom projektet Science City och detaljplanen för Kv Eldaren m.fl. har ett kvarter planerats för både grundskola och bostäder (projekt 2387911). Båda projekten handlas upp gemensamt i en partnering.
Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad (ca 6500 kvm) av kontorsfastighet.
Nybyggnad av idrottshall och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en modern "superhybrid" där samma yta rymmer en idrottshall (ca 1200 kvm) och ca 120 lägenheter och ett underjordiskt garage som byggs under fastigheten (antal våningar okänt).
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skolbyggnad för 388 elever i två paralleller. Anpassad grundskola för 20 elever inriktning ämnesområden och 20 elever inriktning ämnen med tillhörande skolgård. Projektet har fokus på återbruk.
Nybyggnad av skola i Ulricehamn
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola för 550 elever där en del av skolan är grundsärskola. Skolan ska innefatta storkök, matsal och fullstor idrottshall.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av köpcentrum och parkeringshus i Partille
Projektet avser nybyggnad av köpcentrum och parkeringshus.
Nybyggnad av campingstugor mm i Tanumshede
Projektet avser nybyggnad av ca 350 stugor, servicebyggnader, reception, restaurang mm.
Om- och nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser reinvestering och ombyggnad av hus A, B, C, F och A1, nybyggnad av matsal, storkök samt skollokal för mellanstadiet. Ombyggnad och anpassning av skolgård. Rivning av hus D, E och A1 (A1 rivs i slutskedet av projektet).
Nybyggnad av gymnasieskola i Alingsås
Planer finns för nybyggnad av gymnasieskola.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola inklusive separat byggnad för idrott.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av F-6 (ca 6500 kvm) och ca 570 elever.
Utveckling av handel- och verksamhetsområde i Munkedal
Projektet avser en utveckling av Håby handelsområde (170 000kvm mark) med olika verksamheter. Förslagsvis handel med bilar, båtar, husvagnar och husbilar. Men även verksamhet med drivmedel och laddningsstationer, restauranger, bygghandel, lågprishandel, detaljhandel och dagligvaruhandel finns med i planeringen. Markarbetet påbörjas i januari 2023.
Nybyggnad av simhall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av en simhall.
Nybyggnad av en ishall och bandyhall i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av två hockeyhallar och en bandyhall.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola, storkök och idrottshall.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av nytt regionkontor för Veidekke och även plats för andra hyresgäster.
Nybyggnad av utställningshall och restaurang i Sotenäs
Projektet avser nybyggnad av utställningshall och restaurang.
Nybyggnad av rättspsykiatri i Göteborg
NCC:s uppdrag är att bygga en administrationslokal samt en integrerad avdelning för rättspsykiatriska undersökningar med 14 platser. Lokalerna optimeras för verksamheten som ska bedrivas genom olika säkerhetsnivåer och zoner som ska ge en positiv och trygg utrednings- och arbetsmiljö. Byggnaden kommer att certifieras enligt Miljöbyggand Silver.
ROT-renovering av skola i Lysekil
Projektet avser ROT-renovering av skola.
Nybyggnad alternativt ombyggnad av skolor på Tjörn
Projektet avser nybyggnad alternativt ombyggnad av skolor.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av ishall och idrottshall i Härryda
Projektet avser nybyggnad av en tränings rink, en ishall arena med läktare och en idrottshall.
Nybyggnad av vårdcentral i Vårgårda
Avser nybyggnad av vårdcentral, folktandvård och apotek.
Tillbyggnad och renovering av skola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad, in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad av centralbad mm i Göteborg
Projektet avser planering för del av evenemangområde med syfta att möjliggöra nya arenor, centralbad och blandstad.
Nybyggnad av kontor och hotell i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och hotell.
Ny- och ombyggnad sjukhus i Kungälv
Projektet avser att sjukhuset utökas med nya byggnader för bl a endoskopi, samtidigt som lokaler för bl a laboratoriemedicin, akutmottagning och psykiatri förbättras och byggs om.
Nybyggnad av bostäder, om- och tillbyggnad av konferenslokal i Strömstad
Projektet avser om- och tillbyggnad av konferenslokaler, nybyggnad av 60-100 hus i 2 plan 120-130 kvm/hus. Projektet kommer nog att bli uppdelat i etapper.
Nybyggnad av idrottsanläggning i Göteborg
Projektet avser att bygga en ny idrottsanläggning med funktion för friidrotts-, gymnastik- och bollsportsverksamhet samt skyddsrum och större driftutrymme för maskinförvaring mm. Anläggningen ska i viss omfattning vara anpassad för skolidrott.
Ny- eller ombyggnad av Regionens hus i Vänersborg
Planer finns för ett nytt Regionens hus i Vänersborg. Nya Regionens hus ska placeras centralt i Vänersborg. Inflyttning beräknas ske under 2025–2026. Drygt 500 medarbetare från tolv verksamheter på sju adresser samlas i det nya huset i en aktivitetsbaserad arbetsmiljö. De verksamheter som berörs i Vänersborg är regionstyrelsen, koncernkontoret, Regionservice, Närhälsan, Regionhälsan, Västfastigheter, Folkhögskoleförvaltningen, Förvaltningen för kulturutveckling, Patientnämndernas kansli, Revisionsenheten och Västtrafik. I Uddevalla berörs även Koncernkontoret. Det kan bli aktuellt med en befintlig byggnad som anpassas efter VGR:s krav eller nybyggda lokaler.
Nybyggnad av centrumverksamheter i Uddevalla
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra centrumverksamheter ovanpå den befintliga byggnaden i 2–6 våningar, samt skapa en mer flexibel användning inom den befintliga fastigheten.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser rivning av Rävekärrsskolan samt nybyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad gymnasieskola i Borås
Projektet avser att skapa ett campus för Bäckängsgymnasiet där vi dels ska bygga om nuvarande lokaler och dels utöka gymnasiet med lokaler som ligger i gamla Gustaf Adolfskolan och i gamla Caroliskolan i det intilliggande kvarteret Nornan. Projektet omfattar ett utökat antal lärosalar med tillhörande grupprum, specialsalar och lärararbetsrum. Tillskapandet av nya lokaler sker dels på dagens Bäckängsgymnasiet genom en tillbyggnad innehållande storkök, matsal, elevcafé, danssalar samt teatersal. Även andra lokaler på Bäckängsgymnasiet byggs om där till exempel dagens bildhus görs om till lärosalar, danssalarna byggs om till lärosalar samt utökning av centralkapprummet.
Nybyggnad av kontorshus och tennishall i Ullevi, Göteborg
Planer finns för nybyggnation av kontorshus och tennishall/banor på Smålandsgatan.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger.
Nybyggnad av kontor i Gamlestaden, Göteborg
Nybyggnad av 20 000 kvm kontor i Gamlestaden. Den nya byggnaden utgörs av tre sammanbyggda huskroppar med olika höjd, från tre till fjorton våningar.
Nybyggnad av idrottshallar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av tre idrottshallar.
Nybyggnad av bostäder i Göteborg
Tidigt skede. Byggstart och tidsplan ej fastställd.
Ombyggnad av hotell i Alingsås
Projektet avser ombyggnad av hotell, spa-verksamhet och restaurang.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av skola i Kyrkbyn, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny skola för cirka 300 elever. Bakgrunden till planläggningen är att fler skolplatser behövs i området, bland annat på grund av den kommande befolkningstillväxten och det ökade antalet bostäder i området.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Planer finns på ca 10 000-15 000 kvm kontorsytor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler, kontor och butiker i Torslanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, kontor och butiker.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus.
Nybyggnad av skola och idrottshall i Mölndal
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av ny större skola och förskola inom befintligt skolområde. I planarbetet kommer det även utredas om det är möjligt att uppföra en idrottshall inom eller i anslutning till nuvarande skolområde. Förslaget är att ersätta nuvarande byggnader, som inte uppfyller dagens krav för skola- och förskoleverksamheten. Skolan planeras för 400-500 elever och förskolan för 6 avdelningar.
Nybyggnad av hotell i Skärhamn
Nybyggnad av hotell.
Nybyggnad av bostäder i Alafors
Under 2025 bör fördjupad översiktsplan (FÖP) startas. När FÖPen visar inriktning kan följande detaljplaner startas för Del av Ledet 1:1. Nybyggnad av verksamhet.
Nybyggnad av bostäder i Alvhem
Nybyggnad av verksamheter.
Renovering och ombyggnad till verksamhetslokaler i nya stadsdelen Vårvik, Trollhättan
Avser att renovera och utveckla det gamla Martinverket med olika typer av service och utbud av t.ex. butiker, kontor eller annat för att göra den lokala servicen så komplett som möjligt i den nya stadsdelen Vårvik i Trollhättan.
Om- och tillbyggnad av hotell i Borås, etapp 3
Avser om-, och tillbyggnad av befintligt hotell, med 200 rum.
Nybyggnad av varuhus i Mölndal
Planerat projekt efter rivning på id: 1651570.
Nybyggnad av kontor på Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av idrottsplatser i Skövde
Avser utveckling av idrottsplatser och omfattar om- och tillbyggnad av Södermalm IP för Superettan nivå samt flytt av friidrottsverksamheten till Södra Ryd vid Fjärilskolan. Även planerat underhåll kan komma att integreras i projektet.
Renovering av badhus i Lerum
Genom åren har det varit problem med täthet i bassängutrymmena. Det har medfört brister i ytskikt med exempelvis klinkerplattor som släpper, läckage etc. Utöver konstruktionsrelaterade brister är den andra stora utmaningen ventilation, som idag inte når upp till önskade flöden och krav på luftkvalitet.
Nybyggnad av högstadieskola i Ulricehamn
Planer finns för nybyggnation av högstadieskola på övre Borgmästarhagen i Ulricehamn.
Nybyggnad av högstadieskola i Lödöse, Lilla Edet
Planer finns för nybyggnad av en högstadieskola i Lödöse, Lilla Edet.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Lysekil
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).