Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Mölndal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorslokaler, hotell mm i Mölndal
Projektet avser nybyggnad en ny stadsdel med kommersiella lokaler innehållande bl a kontor, hotell med hälsoinriktning, bostäder, restaurang, café mm. Projektet kommer hålla på i en 8 års period. Första etappen (objektnummer 1631424) är klar augusti 2021. Andra etappen (objektnummer 1561692) påbörjas kvartal 2 2021.
Nybyggnad av handel/kontorshus i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av handel i bottenplan och kontor på övriga plan. Husen byggs i 10 och 17 våningar.
Nybyggnad av shoppingcentrum i Kållered
Projektet avser ett nytt shoppingcenter. Ikea varuhuset (objektnummer 930249) och shoppingcentret kopplas samman och byggs på pelare en våning över markplan, vilket gör att bilparkeringen kan förläggas under handelsytorna.
Nybyggnad av kontor i Mölndal, etapp 1 B
Projektet avser nybyggnad av ett kontorshus med totalt 12000 kvm som kan anpassas för att bygga lokaler på mellan 300 och 1700 kvm.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Strategisk partnering för utbildningslokaler inom Mölndals stad
Projektet avser en strategisk partnering som omfattar tre förskolor och tre skolor/utbildningslokaler. Projekten kan innebära såväl nybyggnad, tillbyggnad som ombyggnad.
Nybyggnad av kontor i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av nytt regionkontor för Veidekke och även plats för andra hyresgäster.
Nybyggnad av hotell i Mölndals centrum
Projektet avser nybyggnad av hotell med ca 150 rum.
Nybyggnad av skola och sporthall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola och sporthall.
Nybyggnad och rivning av byggnader vid Sagsjön, Lindome
Anstaltens befintliga byggnader kommer att rivas och två nya byggnader på totalt 8 000 kvadratmeter i tre plan ska uppföras. Det totala antalet platser för intagna kommer att öka från 35 till 77.
Nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola med 12 avdelningar. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426.
Rivning och nybyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser rivning och nybyggnad av skola. Har tidigare ingått i objektnummer 1633426.
Nybyggnad av förskola i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Mölndal, del 1
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av kontor och industrihus i Mölndal, del 2
Projektet avser nybyggnad av kontor och industrihus.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus med ca 360 platser. Förberedande markarbeten påbörjas i maj 2021.
Ombyggnad av lokaler i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av byggnad 23 (B23) i området Forsåker. Byggnad 23 är en tvåvåningsbyggnad, ursprungligen uppförd 1921 som mekanisk verkstad och ritkontor. Projektets övergripande mål är att byggnaden ska renoverings och anpassas för ny verksamhet.
Ombyggnad av skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av hamburgerbar i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av haburgerbar.
Om- eller nybyggnad av fritidscentrum i Mölndal
Projektet avser om- eller nybyggnad av omklädning och föreningslokaler.
Nybyggnad av arkivcentrum i Mölndal
Projektet är under utedning.
Nybyggnad av parkeringshus i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av parkeringshus. Omfattning oklar. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av ventilation skola i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av ventilation i skola.
Ombyggnad till hotell i Mölndal
Projektet avser ombyggnad (300-400 kvm) till hotell och en verksamhetslokal.
Rivning av varuhus i Mölndal
Avser rivning av IKEA varuhus på ca 29 000 kvm.
Nybyggnad av maskinhall i Mölndal
Projektet avser nybyggnad av maskinhall.
Ombyggnad av läktare i Mölndal
Projektet avser ombyggnad av läktare, tak behövs i syfte att öka nyttjandegranden.
Ombyggnad av luftbehandlingsanläggning vid skola i Mölndal
Projektet avser byte av luftbehandlingsanläggning på skola.
Utvändigt underhåll av kontor i Mölndal
Projektet avser utvändig ändring av affärs- och kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.