Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av en ishall och bandyhall i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av två hockeyhallar och en bandyhall.
Nybyggnad av simhall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av en simhall.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Ny- och ombyggnad sjukhus i Kungälv
Projektet avser att sjukhuset utökas med nya byggnader för bl a endoskopi, samtidigt som lokaler för bl a laboratoriemedicin, akutmottagning och psykiatri förbättras och byggs om.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad av idrottshallar i Kungälv, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av tre idrottshallar.
Om- eller nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser om- eller nybyggnad av skola.
Rivning och nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av skolbyggnad i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av skolbyggnad med 6 klassrum, kök och matsal samt utemiljö.
Nybyggnad av varuhus i Kungälv
Biltema har visat intresse för att etablera ett nytt flaggskeppsvaruhus i Kungälv. Det aktuella området är beläget intill Kungälvs sjukhus, längs med E6:an. Byggnaden blir ca 8600 kvm handel och därtill parkering.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 108-144 barn.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av idrottshall (förhyrning).
Fristående tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser fristående tillbyggnad av skola med 6 klassrum och tillhörande funktionslokaler. Förutom skolbyggnad innefattar entreprenaden arbeten runt om byggnaden samt en del arbete på skolgården.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid skola.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Nybyggnad av förskola och skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola och skola.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Verksamhetsområde för handel och verksamheter i Kungälv
Projektet avser mark för handel och verksamheter som är till försäljning.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 4
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Renovering av omklädningsrum till simhall i Kungälv
Projektet avser renovering av omklädningsrum till simhall samt uppdatering av vattenrening och varmvattencirkulation.
Om- och tillbyggnad av skola, rivning av idrottshall mm i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig matsal till 3 klassrum inkl grupprum, WC, kapprum och personalrum, rivning av idrottshall och nybyggnad av skolgård.
Ny lekplats i Kungälv
Projektet avser ny lekplats.
Skrubbersystem för kylanläggning i ishall i Kungälv
Projektet avser projektering, leverans, montage och medverkan vid drifttagning av skrubberanläggning i ishall.
Renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig upprustning av kyrka. Uppskattad kostnad.
Ny näridrottsplats i Kungälv
Projektet avser ny näridrottsplats.
Anläggande av konstgräsplan i Kungälv
Projektet avser byggnation och anläggning av konstgräs på Yttern IP.
Ny spontanidrottsplats i Kungälv
Projektet avser ny spontanidrottsplats.
Motionsspår i Kungälv
Projektet avser motionsspår.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).