Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Kungälv

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av försörjningsbyggnad mm vid sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet avser ombyggnad av försörjningsbyggnader och ny kulvertdragning vid sjukhus.
Om- och påbyggnad av sjukhus i Kungälv, etapp 2
Projektet om- och påbyggnad av mottagningslokaler (Hus 1 och 2) och ombyggnad av Hus 15.
Nybyggnad av sjukhus i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lokaler för röntgen, administration, MTA och bårhus.
Nybyggnad av parkeringshus med lägenheter & butiker i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av lägenheter, 1200 kvm handelslokaler, p-däck i 3 plan.
Nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola.
Ny- och ombyggnad sjukhus i Kungälv
Projektet avser att sjukhuset utökas med nya byggnader för bl a endoskopi, samtidigt som lokaler för bl a laboratoriemedicin, akutmottagning och psykiatri förbättras och byggs om.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser in- och utvändig ombyggnad av skola samt markarbeten vid skola.
Nybyggnad av en multiarena för issporter i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av en multiarena för issporterna hockey, konståkning och bandy.
Om- eller nybyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser om- eller nybyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola med 8 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för ca 126 barn.
Tillbyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Renovering av sim- och ishall i Kungälv
Projektet avser renovering av sim- och ishall.
Ombyggnad av skola i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av skola. Projektet kan indelas i etapper.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola för 126 barn (1200-1400 kvm).
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv, etapp 3
Projektet avser nybyggnad av idrottshall (förhyrning).
Nybyggnad av idrottshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av idrottshall vid skola.
Tillbyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser tillbyggnad av förskola.
Nybyggnad av skolmatsal i Kungälv, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av kök och matsal på skola samt bro med hiss/trapphus.
Ombyggnad till studiehallar i Kungälv
Projektet avser ombyggnad från studiehallar till klassrum.
Nybyggnad av matsal i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av matsal.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av affärshus.
Nybyggnad av kontor i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av kontor och personalrum. 11000 kvm tomt. Omfattning oklar. Sprängningsarbeten pågår.
Nybyggnad av förskola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av förskola och skola i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av förskola och skola.
Rivning av idrottshall och nybyggnad av skolbyggnad i Kungälv, etapp 4
Projektet avser rivning av befintlig idrottshall och nybyggnad av skolbyggnad med 6 klassrum.
Verksamhetsområde för handel och verksamheter i Kungälv
Projektet avser mark för handel och verksamheter som är till försäljning.
Om- och tillbyggnad av skola i Kungälv, etapp 5
Projektet avser ombyggnad av huvudbyggnad och utökning av elevytor.
Nybyggnad av affärshus i Kungälv
Avser nybyggnad av handelsbyggnad.
Nybyggnad av besökscentrum/utställningshall i Kungälv
Projektet avser nybyggnad av besökscentrum/utställningshall.
Om- och tillbyggnad i skola i Kungälv, etapp 2
Projektet avser om- och tillbyggnad av befintlig matsal till 3 klassrum inkl grupprum, WC, kapprum och personalrum.
Nybyggnad av båthallar i Nereby
Projektet avser nybyggnad av två båthallar.
Renovering av kyrka i Kungälv
Projektet avser invändig upprustning av kyrka. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad i bibliotek i Kungälv
Projektet avser ombyggnad av bibliotek.
Reparation av innertak kyrka i Kungälv
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat med 397 000. Reparation av innertak och takkonstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.