Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Trollhättan

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av hotell med bostäder i Trollhättan
Avser tillbyggnad med hotell och bostäder i totalt 16 våningar.
Nybyggnad för handel samt parkering i Trollhättan
Avser att skapa förutsättningar för handel och verksamhet samt tillhörande parkering.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av kirurgoperation med 5 operationssalar.
Nybyggnad av vårdcentral i Trollhättan
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en vårdcentral i norra delen av Hjulkvarn.
Ombyggnad av operation i sjukhus i Trollhättan
Projektet avser ombyggnad av operation gynekologi. Rivnings arbetet planeras att påbörjas i februari 2021.
Nybyggnad av förskola i Trollhättan
Planen avser nybyggnad av förskola. Omfattning oklar.
Nybyggnad av kontorsverksamheter i Trollhättan
Detaljplanens syfte är att pröva möjligheterna till att medge byggrätt för verksamheter inom fastigheten Rostvingen 4.
Ombyggnad av kulturmiljöbyggnader i Trollhättan
Restaurering av kulturmiljöbyggnader på gamla Stridsberg och Biörk i Trollhättan
Om- och tillbyggnad av skola i Trollhättan, etapp 2
Entreprenaden avser om- och tillbyggnad av grundskola. Entreprenaden kommer att bedrivas i 2 huvuddelar, fortsättningsvis kallade etapper. Etapp 1: Hus B. Etapp 2: Hus C. Etapp 1 finns på projektid : 2021273.
Ombyggnad av flerbostadshus i Trollhättan
Renovering av garage och tvättstuga.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.