Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Borås

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnation på grundskola i Borås
Avser om- och tillbyggnation av Särlaskolan, för ca 600 elever. Nuvarande lokaler för idrott, matsal och storkök kommer att rivas. Tillbyggnad med större idrottshall (20 x 40 m BRA), ny matsal, modernt tillagningskök, samt lokaler för administration, elevhälsa och personalrum. Total tillbyggnad ca 3535 kvm.
Ny stadsplanering vid Krokhallssnittet i Borås
Planer finns för att möjliggöra en ny utformning av området mellan Borås centrum och tågstationen. Planen inkluderar även ett nytt artcenter/museum nere i stadens centrala delar som en entré och naturlig del i en framtida förstärkt station och att ihop med ny centralbro och parkbron vid Viskaholm koppla Norrby till stadens centrum.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Borås
Utveckling av ett flertal kvarter i centrala Borås. Kvarter Blåklinten 1, Norsen 8 och Astern.
Nybyggnad av parkeringshus och livsmedelsbutik i Borås
Avser nybyggnad av parkeringshus i fyra våningar med ca 200 parkeringsplatser samt en livsmedelsbutik, omfattande ca 1 900 m², placerad i bottenplan.
Nybyggnad av förskola på Sjömarken, Borås
Avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar, 120 platser.
Nybyggnad av förskola i Fristad
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och 120 platser.
Ombyggnad av idrottshall i Borås
Projektet avser ombyggnad av idrottshall, multihall. Bland annat tillgänglighetsanpassning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borås
Avser nybyggnad av parkeringsdäck i 2 plan i betongkonstruktion med 57 parkeringsplatser under tak och 60 st på taket. Rivning av plåtgarage med 36 platser. Avser även återgärder på grönytor, stenbeläggning, rivning asfalt, uppförande av grillplats, orangeri, utekök och 2 st miljöhus.
Ombyggnad av skola i Borås
Avser om- och tillbyggnad av skola, rivningslov, marklov.
Anpassning av kulturföreningen Tåget i Borås
Ombyggnad av kulturföreningen Tåget.
Ombyggnationen av Fullmäktigesalen i Borås
Avser ombyggnation samt byte av ventilationssystem i Fullmäktigesalen i Borås. AV-Teknik upphandlas som en sidoentreprenad.
Nybyggnad av tillgänglighetsanpassad enkeltoalett i Borås
Option från projektid: 2058643. Avser ny toalett vid Bosjön.
Utvändigt underhåll av kontor i Borås
Avser renovering av tak/terass och arbetet omfattas av nytt tätskikt på terrass, relining av dagvatten, fasadsten samt räcke. Objektets läge: Stadshuskvarteret och den del av hus 2 som vanligen kallas för sommarstugan, Kungsgatan 55 i Borås.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.