Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Uddevalla

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av två skolbyggnader (F-6 och 7-9) för omkring 1000 elever samt en fullstor idrottshall.
Nybyggnad av hotell i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av hotell med 20 våningar och 240 rum, restaruang, konferens samt äventyrsbad, relax och gymanläggning (ca 15000-20000 kvm). På hotellområdet som totalt omfattar tre hektar planeras även en konstgjord bergsjö med möjligheter till sportdykning.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av F-6 skola.
Nybyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola, storkök och idrottshall.
Nybyggnad av centralkök i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av centralkök.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av medborgarhus i Uddevalla
Planer finns för etablering av ett nytt stadshus kombinerat med bibliotek samt eventuellt ytterligare mötesplatser.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Om- och tillbyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser om- och tillbyggnad av förskola.
Rivning och nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser rivning och nybyggnad av förskola med 6 avdelningar.
Renovering av museibyggnad och föreningslokaler i Uddevalla
Projektet avser renovering av museibyggnad och föreningslokaler.
Nybyggnad av förskola i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av handels- och kontorslokaler i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av handels- och kontorslokaler.
Nybyggnad av handel, service, samlingslokaler och kontor i Uddevalla
Projektet avser att området får bebyggas med lokaler för ändamålen handel, service, samlingslokaler och kontor. Byggrätten medger en bruttoarea om maximalt 1300 kvm och byggnad får uppföras i maximalt 2 våningar.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Projektet avser ombyggnad av skola
Nybyggnad av stugby i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av åtta fritidshus.
Ombyggnad av skola i Uddevalla
Planer finns för ombyggnad av skola.
Näridrottsplats vid skola i Uddevalla
Projektet avser näridrottsplats vid skola.
Nybyggnad av campingstugor i Uddevalla
Projektet avser nybyggnad av ca 30 stugor med totalt ca 50 bäddar.
Omläggning av fotbollsplan i Uddevalla
Projektet avser omläggning av befintlig konstgräsplan.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).