Alla planerade lokaler / kontor / skolor / sjukhus / hotell etc. i Göteborg

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 163 st.

Utveckling av centralstationsområdet i Göteborg
Projetet avser utbyggnad av stationsområdet med bl a stations och centrumbebyggelse. Koncept tas fram av ett Skandinaviskt arkitektteam bestående av HNAP, Danmark, Reiulf Ramstad Arkitekter och Kanozi Arkitekter. Projektet kommer att indelas i etapper.
Nybyggnad av kontor i Göteborg, etapp 1
Projektet avser nybyggnad av 7000-8000 kvm kontor med 10-12 våningar. Grunden blir pålning och platta på mark.
Nybyggnad av hotelltorn och entréfunktion i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett nytt, ca 100 meter högt, fjärde torn innehållande bl a ökad hotell- och kontorskapacitet, flexibla mötes- och eventytor.
Nybyggnad av stationsbyggnad i Göteborg
Projektet avser att utforma en byggnad för Västlänkens östra stationsbyggnad vid Centralen. En byggnad som är 5-7 våningar hög, 150 meter lång och med en blandning av arbetsplatser, service, handel, restauranger och järnvägsstation.
Nybyggnad av kommersiella lokaler och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en ny stadsdel innehållande ca 1000 lägenheter och ca 20000 kvm kommersiella lokaler.
Nybyggnad av förlossning och neonatalvård i Göteborg, etapp 2
Projektet avser nybyggnad av förlossning och neontalvård. Markarbetet utförs i etapp 1 med objektnummer 1199257.
Nybyggnad av multiarena i Göteborg
Ca 45000 - 50000 BTA med plats för ca 15000-17000 personer. Projektet är under utredning.
Nybyggnad av kontor och handel i Gårda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 24 och 12 våningar.
Nybyggnad av kontor mm Gamlestaden, Göteborg, etapp 2 m fl
Projektet avser nybyggnad av kontor, hotell, parkeringshus, restaurang och livsmedelsaffär. Projektet kommer att indelas i etapper och pågå under flera år.
Ny- och ombyggnad av sjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ett servicehus innehållande bl a konferenslokaler, storkök, godsmottagning, bårhus, laboratorium samt ombyggnad av tre hus med befintliga verksamhetslokaler.
Om- och tillbyggnad av museum i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av museum. Det innebär att museet kommer att bli nästan dubbelt så stort.
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor och handel med 3 och 12 våningar.
Tillbyggnad av rättscentrum i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av rättscentrum.
Rivning och nybyggnad av kontor/flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av kontorshus och/eller flerbostadshus. Omfattningen är inte fastställd.
Nybyggnad av kontorshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus (10000-20000 kvm).
Nybyggnad av kontor och handel i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontors- och handelslokaler med 8-14 våningar med en byggrätt på ca 20-30000 kvm.
Nybyggnad av närsjukhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av närsjukhus.
Utveckling av evenemangsområdet i Göteborg
Projektet avser en utveckling av Göteborgs evenemangsområde som sträcker sig från Korsvägen och Örgrytevägen i söder till Ullevi i norr. Planer finns att ersätta arenorna Scandinavium och Lisebergshallen och avser en multiarena, annex med ca 3000 sittplatser och 3 stycken sporthallar.
Om- och påbyggnad av magasinbyggnad i Göteborg
Projektet avser om- och påbyggnad av magasinsbyggnad. Ombyggnad (ca 9000 kvm) och påbyggnad med tre våningar (ca 9000 kmv) med allmänplatsytor i mitten.
Nybyggnad av högskola med integrerad stationsentré i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av ca 12000 kvm högskolelokaler innehållande lokaler för utbildning och kontorsändamål med en integrerad stationsentré för Haga Station, Västlänken. Drivs i samråd med Akademiska Hus, Göteborgs Stad, Trafikverket och Sveriges Arkitekter. Rivningsarbetet påbörjas i januari 2020. Delar av markarbetet med huvuddel 2 (integrerad stationsentré) pågår. Byggstart för huvuddel 3 (högskolelokaler) påbörjas i december 2022.
Ny- och ombyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad (ca 5000 kvm) och ombyggnad (ca 12000 kvm) kontor.
Nybyggnad av idrottshall och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en modern "superhybrid" där samma yta rymmer en idrottshall (ca 1200 kvm) och ca 120 lägenheter och ett underjordiskt garage som byggs under fastigheten (antal våningar okänt).
Om- och tillbyggnad av kontorsfastighet i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad (ca 6500 kvm) av kontorsfastighet.
Nybyggnad av specialistsjukhus på Hisingen, Göteborg
Specialistsjukhuset är beräknat att omfatta ca 25 000 m2 BTA och att omfatta flertalet medicinska specialiteter inkl sex dagkirurgiska OP-salar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av två kontorshus med 10 och 12 våningar.
Om- och nybyggnad av skola mm i Göteborg
Projektet avser reinvestering och ombyggnad av hus A, B, C, F och A1, nybyggnad av matsal, storkök samt skollokal för mellanstadiet. Ombyggnad och anpassning av skolgård. Rivning av hus D, E och A1 (A1 rivs i slutskedet av projektet).
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser option för nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av grundskola för ca 400-600 elever.
Nybyggnad av grundskola i Göteborg
Projektet avser rivning och nybyggnad av F-6 (ca 6500 kvm) och ca 570 elever.
Markarbeten inför nybyggnad av förlossning och neonatalvård i Göteborg, etapp 1
Projektet avser schakt, grundläggning samt betongarbeten för källare inför nybyggnad av förlossning och neonatalvård (Etapp 2 med objektnummer 2199578).
Nybyggnad av hotell och restaurang i Göteborg
Avser nybyggnad av ett hotell med 200 rum i 16 våningar samt en restaurang. Omfattar även en parkträdgård med orangeri och pool.
Nytt universitetsbibliotek i Göteborg
Projektet avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad lokaler för universitetsbiblioteket på universitetet.
Nybyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser kommersiella lokaler i Frihamnsprojektet, ca 7000 kvm handel och stadsdelsservice i bottenvåningarna.
Nybyggnad av kontorshus i Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av badhus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av badhus.
Nybyggnad av växthus och besökscentrum i Göteborg, etapp 2 och 3
Projektet avser nybyggnad av totalt ca 6600 kvm varav växthus ca 2800 kvm, teknikutrymmen 720 kvm, verksamhetsytor inkl besökscentrum ca 2900 kvm. I entreprenaden ingår avancerad växthusteknik så som t ex klimatdator som styr vävar, ventilationsluckor, assimillaitonsbelysning och befuktning för att rätt klimat ska kunna upprätthållas i de olika växthusen året runt. Det ingår även rivning av befintliga växthus och markarbeten.
Nybyggnad av skola i Kyrkbyn, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av en ny skola för cirka 300 elever. Bakgrunden till planläggningen är att fler skolplatser behövs i området, bland annat på grund av den kommande befolkningstillväxten och det ökade antalet bostäder i området.
Nybyggnad av kontor i Gamlestaden, Göteborg
Nybyggnad av 20 000 kvm kontor i Gamlestaden. Den nya byggnaden utgörs av tre sammanbyggda huskroppar med olika höjd, från tre till fjorton våningar.
Nybyggnad av hotell och flerbostadshus i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av 64 hotellrum i en huskropp och 40 lägenheter i ett flerbostadshus med 4-5 våningar.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av lokaler till bl a kontor och restauranger.
Nybyggnad av kontorshus och tennishall i Ullevi, Göteborg
Planer finns för nybyggnation av kontorshus och tennishall/banor på Smålandsgatan.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Planer finns på ca 10 000-15 000 kvm kontorsytor.
Nybyggnad av verksamhetslokaler, kontor och butiker i Torslanda, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av verksamhetslokaler, kontor och butiker.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av F-6 skola inklusive separat byggnad för idrott.
Nybyggnad av kontor på Krokslätt, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Om- och utbyggnad av varuhus i Göteborg
Projektet avser om- och utbyggnad av varuhus.
Ombyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av av befintlig skola i flera huskroppar med 2-5 våningar.
Nybyggnad av handel och bostäder i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av handel och bostäder.
Ombyggnad till grundskola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till grundskola för ca 700 elever.
Tillbyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av skola och gym i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av skola och gym.
Renovering. om- och tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser renovering, om- och tillbyggnad av hotell.
Hyresvärdsupphandling för lokaler för riksarkiv i Göteborg
Projektet avser nya lokaler till Riksarkivets verksamhet med bl a publika ytor, kontor och personalutrymmen (upp till 2-2500 kvm), arkivlokal, parkeringsmöjligheter.
Ny- och ombyggnad av Frölunda kulturhus i Göteborg
Projektet avser att Frölundabaden kommer genomgå omfattande ny- och ombyggnationer för att bl a säkerställa en ny ändamålsenlig vattenrening. Fläktrum, klorproduktionsrum och driftcentral byggs om och samtliga besökslokaler rustas upp och moderniseras. Anläggningen kompletteras med en vattenrutschbana och en ny hiss.
Utveckling av kontorsbyggnad i Gamlestaden, Göteborg
Avser utveckling av SKF:s gamla huvudkontor i Gamlestaden. Möjligheter för på- och tillbyggnader gällande bostäder och hotellverksamhet lämpar sig liksom mötesplatser, kontor, gym, restaurang, konferens med mera.
Nybyggnad av kontor och undervisningslokaler i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor (för ca 100 personer) och undervisningslokaler.
Tillbyggnad av F-3 till F-6 skola i Göteborg
Avser tillbyggnad av f-3 skola till F-6 skola. Tillbyggnad BTA ca 3000 kvm. Befintlig byggnad har en BTA på totalt 5200 kvm.
Nybyggnad av kontor, miljöhall, kallförråd mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor, miljöhall & övernattningsrum ca 7000 kvm.
Nybyggnad av affärshus, Backaplan, Göteborg
Projektet avser nybyggnad av affärshus. Tomträtten är på totalt 18.200 kvm.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser en byggrätt om ca 20-30000 kvm BTA för kontors- och handelsytor som bl a innefattar en av uppgångarna från Västlänkens blivande Station Centralen.
Nybyggnad av kontor, handel mm i Göteborg
Projektet avser nybyggnation av ett fyravåningshus med ca 3 500 kvm ovan mark med funktionella lokaler för kontor, handel eller vård. I källarvåningen, ca 1 500 kvm, kommer det finnas plats för garage, förråd och teknikutrymmen.
Nybyggnad av förskola i Gamlestaden, Göteborg
Syftet med detaljplanen är att skapa förutsättningar för uppförande av en ny förskola med 8 avdelningar i 2 våningar. Vid planens genomförande kommer befintlig förskola att rivas och ersättas.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad kontorshus.
Ombyggnad till skola i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av kontor till skola.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Göteborg
Projektet avser om- och tillbyggnad av församlingshem.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Beslut taget i stadsdelsnämnden. Förslag finns på skollokaler för 200 elever.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök som ska förläggas ovanpå befintligt skyddsrum.
Tillbyggnad av hotell och nybyggnad av flerbostadshus
Projektet avser tillbyggnad och omdisponering av befintlig hotellbyggnad med 2 våningsplan samt nybyggnad av ett 12 vånings flerbostadshus med hyresrätter.
Tillbyggnad av hotell i Göteborg
Projektet avser tillbyggnad av hotell med 45-50 rum.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontor. Castellum har byggrätt på 4000 kvm.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med sex avdelningar samt skyddsrum under förskolan längs Trollbärsvägen.
Nybyggnad av kontor/småindustri/kultur i Göteborg
Fastigheten har en markareal om 6 311 kvadratmeter. Detaljplanen medger en byggrätt för kontor, småindustri och kultur i tre våningsplan motsvarande 2000 BTA på fastigheten.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola med sex avdelningar.
Nybyggnad av kontor i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av kontorshus.
Nybyggnad av centrumverksamheter och bostäder i Göteborg
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett centrumområde med en ny livsmedelsbutik, butikslokaler samt bostäder.
Nybyggnad av fossilfri förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av en fossilfri förskola.
Påbyggnad kontorshus i Göteborg
Projektet avser påbyggnad med 2,5 våning med kontorslokaler.
Nybyggnad av skola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av skola.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor (5000-6000 kvm).
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 6 avdelningar och tillagningskök.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola i 2 plan med 4 avdelningar och tillagningskök.
Om- och tillbyggnad av matsal i Göteborg
Projektet avser till- och ombyggnad av matsal (tillbyggnad ca 300 kvm).
Ombyggnad av skola i Göteborg, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av skollokaler och administration i hus B samt ombyggnad av skolgård.
Nybyggnad av stuglägenheter m m på Liseberg
Projektet avser nybyggnad av stuglägenheter mm. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad till kontor i Göteborg
Projektet avser ombyggnad till kontor i del av huset.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3-4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med 3-4 avdelningar.
Nybyggnad av förskola i Göteborg
Projektet avser nybyggnad av förskola med fyra avdelningar.
Ombyggnad av ventilation och kylaggregat i Frölunda Kulturhus i Göteborg
Projektet avser ombyggnad av ventilationsanläggning samt DUC för biblioteksblock (Del 1) och samlingssalsblock (Del 2). Verksamheterna i Del 1 och Del 2 innefattar bibliotek, tandläkarmottagning, biografen, utställningssalarna, öppna verkstäderna, konferensrummen samt cafeteria.
Utbyggnad av reservkraft i sjukhus i Göteborg
Projektet avser att anlägga en ny tankanläggning mellan nuvarande reservkraftbyggnad och smittreningsbyggnad i en ny byggnad. Befintliga dieselcisterner och den gamla reservkraftbyggnaden rivs. Byggentreprenaden innehåller bl a nybyggnation av förrådsbyggnad, uppdatering av skalskydd, trappa för underhållsarbeten på tak samt mark- och elarbeten. Befintlig smittreningsbyggnad behålls med rustas upp. Huvudinnehållet i reservkraftsentreprenaden är två nya reservkraftsaggregat 2500 kVA (PRP) nytt styrsystem, reläskyddsbyte samt komplettering och tillpassning av luftintag, utblås och akustikåtgärder.
Nya rulltrappor och hissar i mässhallar i Göteborg
Projektet avser nya rulltrappor och hissar i mässhallar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).