Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

Eskilstuna (39)
Flen (6)
Gnesta (5)
Nyköping (27)
Trosa (1)
Vingåker (0)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 107 st.

Spår- och växelbyte sträckan Oxelösund-Nyköping S
Spårbyte 1,3 mil, byte av växel samt ballastrening. Avvattningsåtgärder.
Ombyggnad av väg 55 mellan Dunker-Björndammen
Ny mötesfri 2+1 väg, 4,5 km lång sträcka varav 3,2 km i nysträckning och 1,3 km ombyggnad av befintlig väg. Breddning till 13 m. Säkrare anslutningar och korsningar, viltstängsel och faunapassager. Nya busshållplatser ,nya ersättnings- och parallellvägar anläggs.
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Renovering av skola i Oxelösund
Renovering av Peterslundsskolan i samverkan.
Upprustning av Kvicksundsbron
Ledverk samt påseglingsskydd i betong för broarna i Kvicksund. Stål- och betongarbeten samt rivning av äldre anläggningskonstruktioner. Klaffbroar.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Handsken 1 samt Hattmakaren 1-2, Carl Johansgatan 2-14 som innehåller totalt 139 st lägenheter. Lägenheter finns i markplan samt tre våningsplan. Byggnaderna innehåller krypgrund där avlopp är placerat.
Underhållsbeläggning tank i Södermanland, Gotland och Örebro län
Huvuddel 1 ska vara färdigställt 2023-11-15, huvuddel 2 2024-11-15 och huvuddel 3 2025-11-15. Tankbeläggning och förstärkningsarbeten.
Underhållsbeläggning varm i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D53 2023-2024. Huvuddel 1 ska vara klart 2023-11-15 och huvuddel 2 2024-11-15.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Mariefred
Eventuellt även byte av kök och fönster.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Objekt 2 omfattar: Ombyggnation av korsningarna Brandkärrsvägen-Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen-Stockholmsvägen till en cirkulationsplats. Lennings väg söder om Trafikverkets cirkulationsplats byggs om till 2+2 körfält. Två befintliga busshållplatser handikappanpassas. Belysningsåtgärder samt trygghetsskapande arbeten runt om en befintlig gc-tunnel. Gång och cykelvägen anpassas till befintlig GC-väg för att i så stor omfattning som möjligt använda det befintliga vägnätet. Objekt 5 omfattar byggnation av fri högersväng från Stenbocksvägen till Lennings väg vid cirkulationsplatsen Påljungshage.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av ca 100m2 samt ombyggnad av ca 1800m2. Dessa handlingar avser arbeten i etapp 1 av 2. I etapp 1 åligger det entreprenören att tillse så att arbeten som utförts ej hindrar etapp 2.
Ombyggnad av centrumverksamhet till spa i Mariefred
Ombyggnad av den befintliga fastigheten Baderskan 1, samt att utöka byggrätten.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av lager i Katrineholm
Avser tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad.
Installation av solcellsanläggningar samt omläggning av tak på Rosvalla, Nyköping
Projektet omfattar två entreprenaddelar varav den ena avser uppförande av en nätansluten solcellsanläggning och den andra avser takomläggning. Arenorna omfattar 8 hallar under tak och motsvarar 40 000 kvadratmeter stor yta.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på kv Nordstjärnan 9 av 28 lägenheter.
Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser i Södermanlands län
Dagaborg och Käxlevägen i Gnesta kommun. Jönåker, Nävekvarns IP, Lövsta och Övre Broby i Nyköpings kommun. Fabriksvägen och Västerleden i Trosa kommun. Omfattar totalt 13 busshållplatser. Hållplatserna är belägna längs vägarna 511, 219, 686, 687, 637, 676, 671, 53, 561, 566, 728, 900, 939, 958 samt 978.
Utbyggnad av bilhall mm i Nyköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Kamomillgången 2-33. Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Avser ombyggnad av kontor och verksamhetsanpassning åt Samhällsbyggnad i Nyköping. Å-huset består i huvudsak av 2 huskroppar, ”Magasinet” resp. ”CEWE-huset” med ursprungliga anor från 1700-talet vilket medför kulturhistoriska värden.
Ombyggnad av fastighet i Eskilstuna
Avser ombyggnad av plan 2 i Nötknäpparen 8 samt rivning av ett utvändigt trapphus och nya fönster i fasaden vid det rivna trapphuset. BTA ombyggnad är ca 1000 kvm.
Rivning av industriområde i Nyköping
Avser rivning av industriområde i Nyköping.
Stambyte i flerbostadshus i Flen
Avser ombyggnad av badrum och kök i 6 st 1 RoK,6 st 2 RoK,9 st 3 RoK,1 st 4 RoK och 3 st 5 RoK samt utföra ett utbyte av avlopps-, KV-, VV- och VVC- ledningar i två st byggnader. Objektet är beläget på Salstagatan 12 samt Sveavägen 10 i Flen.
Ombyggnation av kök vid skola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök och packrum. BTA ombyggnad: ca 400 m², BTA tillbyggnad: ca 300 m².
Upprustning av förskola i Eskilstuna
Objektet avser energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus skall ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt. Arbeten kommer att utföras med pågående verksamhet. Avser ombyggnad av 1360 m².
Ombyggnad av mellanbjälklag i Alphaskolan, Nyköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation på Alphaskolan i Nyköping. Ombyggnaden innebär bjälklagskomplettering i två rum som är öppna genom plan. På ovanvåningen ska nya rum bildas för att utgöra klassrum.
Tillgänglighetsanpassning av mötesplats vid Biohuset i Mariefred
Objektet avser tillgänglighetsanpassning av Biohuset, såsom komplettering med utvändig hiss, utvändig markanpassning, invändig lyftplattform, breddande av dörrhål, tillskapande av RWC, vissa underhållsåtgärder för ytskikt och i viss mån installationer m.m. samt brandskyddsåtgärder. Option 1: Installation passerkontrollsystem.
Installation av mobilt inomhus nätverk för Region Sörmland
Denna upphandling avser samverkansentreprenad för utbyggnationen av mobila inomhusnät och robusthetshöjande åtgärder för dessa på Regionens fyra (4) sjukhus. Entreprenaden är indelad i tre (3) projektdelar där Mälarsjukhuset i Eskilstuna är en (1) del, Nyköpings Lasarett är en (1) del och Kullbergska Sjukhuset tillsammans med Regionsjukhuset Karsudden är en (1) del.
Tillbyggnad av lagerlokal i Strängnäs
Tillbyggnad av lager/magasin/förråd.
Ombyggnad av parker i Eskilstuna/Torshälla
Kanonhusholmen: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, platsbyggd trappa, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning. Hellbergsparken etapp 2: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, murar, trappor, räcken, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning.
Upprustning av förskola i Eskilstuna
Upprustning av Ärla förskola. Ärla förskola huvudbyggnad och paviljong är två byggnader på fastigheten ärla-åstorp 1:164. Eskilstuna Kommunfastigheter har tillsammans med Eskilstuna kommun beslutat om energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus skall ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt. Arbeten kommer att utföras med pågående verksamhet.
Ombyggnad av kök samt del av matsal på skola i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av skolkök samt delar av matsal. BTA ombyggnad: ca 380 m².
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Avser ändring från kontor till lägenheter.
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planer på renovering av flerbostadshus med dörrar & målning m.m.
Tillbyggnad av kapell i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av kapell.
Ombyggnad av utemiljö i Torshälla
Ny utemiljö ska anläggas. Hårdgjorda ytor, asfalt, gräs, plattläggning och gummiytor samt dragning av dagvatten och elkablage skall beräknas i upphandlingen.
Omtubning av tubvärmeväxlare till oljepanna 3 vid KVV i Eskilstuna
Avser omtubning av 1 st värmeväxlare av typ 211-110 x 61 tillv nr 80110, med 1450 tuber dim 19 x 1.5 x 6000 mm i stålsort P235GH. Leveransen gäller tillverkning, leverans, demontage, montage och förberedelse för provtryckning av tuber i värmeväxlarna.
Uppförande av reservkraftanläggning inom industriområdet Bruket i Hälleforsnäs
Unikabruket AB avser uppföra en fristående stationär anläggning för reservkraft till en befintlig byggnad inom industriområdet ”Bruket” i Hälleforsnäs.
Inbyggnad av Hammarens ishall i Mariefred
Avser inbyggnad av Hammarens IP:s konstfrysta isbana i Mariefred till att bli en komplett sluten ishall. Idag består anläggningen av en sporthall med intilliggande isbana. Isbanan är idag delvis inbyggd med tre väggar där övre delen täcks av träribbor samt oisolerat tak. Resterande väggytor är öppna eller är delvis täckta av träribbor.
Renovering av gasbrunnar samt ledningsdragning vid avfallsanläggning i Nyköping
Objektet avser renovering av befintliga gasbrunnar, utbyggnad av nya gasbrunnar för utvinning av deponigas, samt ledningsdragning, montering och flytt av reglerstation, fackla och kompressor vid Björshults avfallsanläggning i Nyköping.
Utbyte av styrsystem till P3 Idbäcksverket i Nyköping
Vattenfall avser att byta ut befintligt styrsystem till panna 3 (P3) till ett nytt DCS-system ABB 800xA, det nya styrsystemet ska även integreras i överordnat system ABB 800xA som installerades 2018.
Ombyggnad av utemiljö/markentreprenad i Eskilstuna
Hårdgjorda ytor, asfalt, gräs, plattläggning och gummiytor samt dragning av dagvatten och el kablage skall beräknas i upphandlingen. Behandlad tomtarea: ca 6200 m². Elarbeten kommer att ropas av på ramavtal.
Ombyggnad av järnvägsbro över Mellösaån
Reparation av bottenplattorna och stenkistorna, justering av konernas ytbeklädnad, bättringsmålning, mindre reparationer på konsolerna för gångbryggan, rostskydd, ev byte av stålräcke. Bandel 494.
Utvändig renovering av Helgesta kyrka
Renovering av klockstapel.
Renovering av tak på A-ladan vid KVV i Eskilstuna
Avser renovering av A-ladans tak på KVV i Eskilstuna.
Installation av stationärt reservkraftverk vid Isabellagården i Strängnäs
Detta projekt avser att installera en ny stationär reservkraftanläggning i direkt anslutning till Isabellagården. Entreprenaden omfattar även att bygga en ny byggnad där reservkraftanläggningen kan stå. I entreprenaden ingår att anpassa befintligt ställverket i källare för automatisk inkoppling av reservkraft.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Köket byggs om till tillagningskök, två nya fönster för att klara dagljus krav, två befintliga wc byggs om och anpassas till Rh-krav.
Renovering av Horsviks gård i Horsviks naturreservat, Nyköping
Målet med renoveringen är att tre (3) av byggnaderna ska hyras ut till exempelvis veckovis som ett enklare och tillgängligt semesterboende för alla medborgare. Det finns ett behov att rusta byggnaderna till en lägsta standard som gör husen säkra och sanitära att hyra ut för en enkel boendestandard. Mot bakgrund till platsens kulturhistoriska värde och naturreservatets syfte kommer upprustning och upplåtelse ske i enlighet med dessa värden.
Utvändigt underhåll av kontor i Katrineholm
Avser byte av fönster- och plåt samt målning av fasadtegel
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorslokaler till bostäder.
Renovering & tjärning av spåntak på kyrka i Nyköping
Renovering & tjärning av spåntak.
Resurskonsult avseende byggplatsuppföljning för arkeologiprojektet Ostlänken
Placering Solna, Nyköping eller Linköping. Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av bowlinghall i Flen
Denna upphandling avser Totalentreprenad för komplett utbyte(inkl. rivning) av 8 st banor/Laminatbanor och ansats samt tillhörande 4 st Klotreturer – Klothissar i Bowlinghallen Hammarvallen i Flens kommun. Byggnation enligt USBC (United States Bowling Congress) bestämmelser. Banorna ska avses för, och klara Tävlingsspel/Seriespel.
Takarbeten på Husby-Oppunda kyrka
Restaurering tak- och plåtdelar, målning av tak m.m.
Utvändigt underhåll av industrihus i Gnesta
Bygglov för fasadändring på industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på 2 flerbostadshus på Fodralet 8 och Fodralet 9.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, Ansökan om bygglov för ändring av fasad, fasad Tellus 1,2,3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ändring av fasad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ändring av fasad på byggnad för industri.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring (fönsterbyten samt fasadändring) på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Katrineholm
Utvändig ändring av affärshus.
Utvändigt underhåll av affärshus i Trosa
Fasadändring av affärslokaler.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av personalutrymme i Eskilstuna
Avser tillbyggnad av personalutrymme.
Renovering & tjärning av klockstapel på kyrka i Nyköping
Renovering & tjärning av klockstapel.
Byte av tak på flerbostadshus i Katrineholm
Avser byta av tak på flerbostadshus.
Invändig renovering av vapenhuset i Stenkvista kyrka
Invändig renovering av vapenhuset.
Byte av ridunderlag på utomhusridbana i Eskilstuna
Projektet avser byte av ridunderlag vid Vilsta ridskola. Den stora utomhusridbanan, 80x40 meter är som många andra ridbanor uppbyggd av flera lager; terrasslager, dränering, mellanlager och topplager. Topplagret är slitet och behöver bytas och i samband med det behövs dräneringens funktion ses över och där det behövs åtgärda.
Reparation av sjösättningsramp i Skeppartorp, Eskilstuna
Omfattar reparation av befintlig sjösättningsramp där sprickbildning stoppas och stabiliseras med järnplåtar.
Ombyggnad av lokaler på grundskola i Katrineholm
Ombyggnad av lokaler grundskola Forssjö.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Eskilstuna
Avser fönsterbyte (ca 100st) på flerbostadshus i Eskilstuna.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).