Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Södermanlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 119 st.

Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Basunderhåll väg område Flen
Väglängd ca 983 km. Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Ombyggnad av väg 218 mellan Vagnhärad-Trosa
Flerfältsväg. Ca 10 km lång sträcka. Korsningsåtgärder, viltåtgärder.
Påbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Påbyggnad med ca 50 lgh, 200 befintliga lägenheter. Del av Gruvan 13-15.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Handsken 1 samt Hattmakaren 1-2, Carl Johansgatan 2-14 som innehåller totalt 139 st lägenheter. Lägenheter finns i markplan samt tre våningsplan. Byggnaderna innehåller krypgrund där avlopp är placerat.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnation av äldreboendet Strandgården byggt 1995. Objektet kommer att vara tomställt under hela byggtiden. Uppdraget avser bl.a. ytskikt, belysning, kyla och sprinkler.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av högstadieskola i Katrineholm
Objektet avser ombyggnad av Tallåsskolan, så den blir en del av nya Järvenskolan (Projekt 1404404). Tallåsskolan har 4 våningsplan, var av det nedersta delvis ligger under mark. Total BTA som ska renoveras i sin helhet är ca 4215 m2. Sedan tillkommer ytterligare yta, ca 1470 m2, där endast vissa installationer ska bytas eller uppdateras och efterlagningar pga. detta behöver utföras.
Stambyte och badrumsrenovering mm i flerbostadshus i Mariefred
Eventuellt även byte av kök och fönster.
Reparation av bro vid hamnen i Oxelösund
Bro över Torggatan, Bangården och Thams väg. Förstärkningsarbeten, utbyte kantbalkar, omisolering.
Ombyggnad av centrumverksamhet till spa i Mariefred
Ombyggnad av den befintliga fastigheten Baderskan 1, samt att utöka byggrätten.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av ca 100m2 samt ombyggnad av ca 1800m2. Dessa handlingar avser arbeten i etapp 1 av 2. I etapp 1 åligger det entreprenören att tillse så att arbeten som utförts ej hindrar etapp 2.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Renovering & ombyggnad av stall i Oxelösund
Avser restaurering och ombyggnad av Stallet, Stjärnholms slott.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet sträcker sig från Universitetsplatsen längs Hamngatan i västlig riktning. I projektet ingår VA arbeten, ny belysning samt ombyggnation av Hamngatan.
Utbyggnad av bilhall mm i Nyköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Utbyte av överbyggnad på Stallarholmsbron
Utbyte överbyggnad på öppningsbar bro i Stallarholmen. Då denna är enda vägen till ön så ska trafiken vara med hela tiden. Tillgänglig tid på site delas upp i två etapper 2022 okt till dec Halva bron. 2023 Jan till sista mars den andra halvan inkl färdigställande.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till gymnasieskola.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Utveckling av Volvo-testcenter.
Ombyggnad till bostäder i Katrineholm
Ombyggnad till boende samt renovering av omklädningsrum och installation av sprinklers.
Till- & ombyggnad av skola i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad/ombyggnad av Sandbäcksskolan.
Ombyggnad av fastighet i Eskilstuna
Avser ombyggnad av plan 2 i Nötknäpparen 8 samt rivning av ett utvändigt trapphus och nya fönster i fasaden vid det rivna trapphuset. BTA ombyggnad är ca 1000 kvm.
Byte av rökgaskondenseringsanläggning vid KVV i Eskilstuna
Avser installation av ny rökgaskondenseringsanläggningen efter CFB.
Installation av mobilt inomhus nätverk för Region Sörmland
Denna upphandling avser samverkansentreprenad för utbyggnationen av mobila inomhusnät och robusthetshöjande åtgärder för dessa på Regionens fyra (4) sjukhus. Entreprenaden är indelad i tre (3) projektdelar där Mälarsjukhuset i Eskilstuna är en (1) del, Nyköpings Lasarett är en (1) del och Kullbergska Sjukhuset tillsammans med Regionsjukhuset Karsudden är en (1) del.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Eskilstuna Miljö och Energi söker en samarbetspartner som ska bygga ut ett befintligt 130 kV ställverk för två stycken nya 130/20kV transformatorer. Entreprenaden bedrivs enligt AB04. Transformatorerna ska ej levereras, utan tillhandahålls av beställaren. Transformatorerna levereras i början av december 2022. Entreprenören avropar övriga av beställaren tillhandahållna komponenter och samordnar leveranser och sidoentreprenader.
Upprustning av förskola i Eskilstuna
Upprustning av Ärla förskola.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån, Vilstabadet Eskilstuna
Ingående arbeten är rivning av beläggning, isolering, räcke och kantbalk. Ny kantbalk, nya grund- och ytavlopp, ny isolering, ny beläggning, nytt räcke, arbeten med konerna, betongreprationsarbeten och impregnering.
Ombyggnad av kök samt del av matsal på skola i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av skolkök samt delar av matsal. BTA ombyggnad: ca 380 m².
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planer på renovering av flerbostadshus med dörrar & målning m.m.
Ombyggnad till två st lägenheter i Flen
Avser ombyggnad av fd förskola till två st lägenheter. Det omfattar nya tappvatten- och värmeledningar samt nya radiatorer inom lägenheterna. Nya ventilationsinstallationer. Ny eldragning från nya mätarblock. Nya fönster, 2 st uteplatser och ny köks- och badrumsinredning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus på Hökaren 21 och Härolden 7, omfärgning av fasad.
Renovering av idrottsplats i Oxelösund
Planer för en ny mobil läktare samt att läktaren vid konstgräsplanen ska renoveras och tillgänglighetsanpassas. Även entrén till idrottsplatsen får ett lyft, då befintlig entré rivs och ersätts med grindar.
Renovering av tak på A-ladan vid KVV i Eskilstuna
Avser renovering av A-ladans tak på KVV i Eskilstuna.
Renovering av fönster på skollokaler i Nyköping
Renovering av 162 fönster i gymnasieskola från tidigt 1900-tal enligt upphandlingsdokumenten.
Ombyggnad av parker i Eskilstuna/Torshälla
Kanonhusholmen: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, platsbyggd trappa, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning. Hellbergsparken etapp 2: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, murar, trappor, räcken, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning.
Rivning av drivmedelsstation i Tystberga, Nyköping
På den aktuella fastigheten finns en numera avvecklad drivmedelsstation inkluderande butikslokal, tvätthall och hall för fordonsservice.
Utbyte av två hissar vid Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
Objektet avser att inom Kullbergska sjukhuset i Katrineholm utbyta befintliga linhissar 91 och 92.
Installation av stationärt reservkraftverk vid Isabellagården i Strängnäs
Detta projekt avser att installera en ny stationär reservkraftanläggning i direkt anslutning till Isabellagården. Entreprenaden omfattar även att bygga en ny byggnad där reservkraftanläggningen kan stå. I entreprenaden ingår att anpassa befintligt ställverket i källare för automatisk inkoppling av reservkraft.
Utvändigt underhåll av brandstation i Eskilstuna
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av bowlinghall i Flen
Avser ombyggnad av bowlinghallen med närliggande ytor.
Utvändigt underhåll av tingshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad.
Utvändigt underhåll av kyrkogård i Nyköping
Renovering av stenmur och markanläggningsarbeten.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av restaurang samt uppsättning av 3 skyltar.
Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av industrifastighet.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning och ombyggnad av byggnad för hotell till flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning och till- och ombyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utbyte av befintliga balkonger efter brand (flerbostadshus).
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för idrott.
Utvändigt underhåll av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Nyköping
Om- och tillbyggnad av idrottshall.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Utvändig ändring av flerbostadshus, inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Oxelösund
Ombyggnad från kontor till 4 lägenheter samt byte av fönster.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ändrad användning av byggnad för kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för inredande av nya lägenheter.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring och inre ombyggnad av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till utbildning.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av byggnad för industri.
Ombyggnad av konferensgård i Gnesta
Bygglov för ändrad användning från ladugård till mötes- och eventlokal samt tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Strängnäs
Ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredning av ytterligare 4 bostäder på vind samt utvändig ändring (takkupor).
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till gymverksamhet samt utvändig ändring.
Ombyggnad/hyresgästanpassning av lokal i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till veterinärsklinik.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Upprustning av Björnlunda vattenverk i Gnesta
Nya råvattenpumpar, renovering råvattenbrunn.
Rivning av personallokal i Vingåker
Rivning av garage, personalbyggnad, skärmtak samt byggnad för farligt avfall.
Rivning av förskola i Oxelösund
Rivning av förskola.
Rivning av brandstation i Oxelösund
Rivning av bef. gammal brandstation.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av restaurang samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av industrihus i Strängnäs
Tillbyggnad av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).