Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Flen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 55 mellan Dunker-Björndammen
Ny mötesfri 2+1 väg, 4,5 km lång sträcka varav 3,2 km i nysträckning och 1,3 km ombyggnad av befintlig väg. Breddning till 13 m. Säkrare anslutningar och korsningar, viltstängsel och faunapassager. Nya busshållplatser,nya ersättnings- och parallellvägar anläggs. Brobyggnader.
Ombyggnad av gata och ledningar i Malmköping
Flens kommun har för avsikt att färdigställa den sista delen av Landsvägsgatan, ombyggnation av gata och sidoytor. I samband med det förnyar Sörmland Vatten och Avfall AB ledningsnätet. Projektet omfattar Landsvägsgatan från Garvargränd till Tingsgatan samt innefattar även parallellgatorna Storgatan, Källargatan, Torggatan och Rusthållsgatan.
Inre ombyggnad av ishall i Flen
Totalentreprenad gällande inre ombyggnation av ishallen i Flen, dvs. rivning och demontering av befintlig sarg och båssystem samt anläggning av ny sarg och nytt båssystem. En ramp ska även monteras i anslutning till avbytarbåsen samt en rullstolsplats i kurva vid läktaren.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).