Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnad och renovering av befintligt äldreboende från 1995. Avser ytskiktsrenovering, nya rumsbildningar, anpassningar av befintliga rum, sprinkler, nya vvs-installationer, nya elinstallationer, rivning etc.
Ombyggnad till Padelhall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning, från lagerlokal till padelhall.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Rening av RG-kondensat panna 2 vid kraftvärmeverk i Katrineholm
Upphandlingen avser komplettering till befintlig reningsanläggning av kondensat från panna 2 med selektiva jonbytare eller alternativa lösningar för avskiljning av tungmetaller. Leveransen omfattar konstruktion, material, tillverkning, transport, igångkörning, intrimning, dokumentation, utbildning och provdrift till en komplett färdig anläggning.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Utbyggnad av matbutik i Katrineholm
Ombyggnad av matbutik i Katrineholm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad från äldreboende till bostäder.
Ombyggnad av idrottshall i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lager till boulehall.
Ombyggnad av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av kundvagnsgarage till postrum.
Markarbeten vid flerbostadshus i Katrineholm
Planering av trädgård, markarbeten och mur m.m.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.