Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad av högstadieskola i Katrineholm
Objektet avser ombyggnad av Tallåsskolan, så den blir en del av nya Järvenskolan (Projekt 1404404). Tallåsskolan har 4 våningsplan, var av det nedersta delvis ligger under mark. Total BTA som ska renoveras i sin helhet är ca 4215 m2. Sedan tillkommer ytterligare yta, ca 1470 m2, där endast vissa installationer ska bytas eller uppdateras och efterlagningar pga. detta behöver utföras.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms, Flens och Vingåkers kommun
Objektet avser renovering av VA-ledningar på: Stationsplan, Lillgatan, Hagavägen/Flintbacken, Bie, Prinsgatan, Storgatan, Industrigatan och Djulögatan i Katrineholms Kommun, Olofsbergsvägen, Hälleforsnäs, Flens Kommun samt Engelbrektsgatan och Ängsgårdsvägen, Högsjö, Vingåkers Kommun.
Reparation av broar vid Hult och Strökärr
Betongreparationer och injektering.
Nytt golv i idrottshall i Katrineholm
Nytt golv i Nyhemshallen.
Tillbyggnad av restaurang i Katrineholm
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av befintliga byggnader till restaurang/bistro och inrednings- och livsmedelbutik samt installation av braskamin.
Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av industrifastighet.
Ombyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av byggnad för nu gjutline samt rivning av befintlig byggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entré/luftsluss samt byte av fasad på industri-/lagerbyggnad.
Rivning av ekonomibyggnad i Katrineholm
Ansökan om rivningslov för huvudbyggnad och två flygelbyggnader.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för rivning och till- och ombyggnad av balkonger på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus (byggnation av balkonger).
Ny vattenlek till Sveaparken i Katrineholm
Avser ny vattenlek till Sveaparken.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).