Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av skola i Katrineholm
Tillbyggnad av skolbyggnad som ska byggas ihop med tre befintliga huskroppar.
Utökad verksamhet i Katrineholm
Utökning av verksamhet. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser ombyggnad av badrum i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka.
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Utbyggnad av VA-ledningar i Katrineholm
Upphandlingen omfattar nybyggnad samt idrifttagning av överföringsledningar, distributionsledningar samt servisledningar.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms och Flens kommuner
Objektet avser renovering av inloppsledning till Flens reningsverk samt renovering av spillvattenledningar vid Kanntorpsvägen, Hantverkargatan, Vingåkersvägen och Ringvägen i Katrineholms kommun.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnation av äldreboende som innefattar bl.a. ytskikt, kyla, sprinkler, belysning samt certifiering enligt Miljöbyggnad Silver för befintlig byggnad.
Rivning av brandstation i Katrineholm
Nybyggnationen: 1353149.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av tidigare industrihus till flerbostadshus samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fristående entresolplan på industri-/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak över källarentré på flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning (inredande av tre nya bostadslägenheter).
Ombyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för byggnation ändrad användning och nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Katrineholm
Ansökan om bygglov för förlängning av skärmtak.
Upprustning av kök i Katrineholm
Upprustning av kök.
Markarbeten vid flerbostadshus i Katrineholm
Planering av trädgård, markarbeten och mur m.m.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.