Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnation slambehandling/rötkammare Rosenholms ARV i Katrineholm
Upphandlingen omfattar att bygga om befintlig slambehandling/ rötkammare vid Rosenholms arv. Befintlig anläggning är gammal och sliten samtidigt som kapaciteten behöver öka. Målsättningen är att bygga en modern, driftsäker och arbetsmiljövänlig slambehandling/ rötkammare för att även kunna ta emot externslam (avvattnat) från Vingåker, Flen samt livsmedelsavfall och fett.
Ombyggnad av demensboende i Katrineholm
Entreprenaden omfattar hus B-F och renovering till verksamhetsklass 5B med installation av sprinkler, nya ventilationsaggregat med kyla, samt ombyggnation och nya ytskikt i samtliga hus. A-huset (admin) får ny vent, ny rumsbildning med nya ytskikt.
Ombyggnad av ventilation i industrihus i Katrineholm
Avser installation av nytt ventilationsaggregat i industribyggnad/lokal.
Renovering och stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser Stambyte inkl. ny ventilation och tak med solceller på Storgatan 6A-B, Katrineholm. Huset är byggt 1948 och består av två trapphus. Renovering av badrum. Utbyte av avlopps-, KV-, VV- och VVC-ledningar i badrum och kök. Nytt FTX-aggregat med nya till-och frånluftskanaler. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Byte av elcentraler, förbereda för laddstolpar i UC. Nytt tak, ny plåt samt ny driftsatt solcellsanläggning. Fönsterbyte samt nya balkongdörrar.
Utbyte av överbyggnad på vägbro i Bolverstorp
Utbyte av broöverbyggnad, lager och anslutande räcken. Bortrivning av befintlig bro. Betongreparationer. Bandel 414. 1-spanns balkbro i stål med en betongplatta som har en spännvidd på 16,5 m. Total konstruktionslängd 17 m. Bron ligger på enskild väg och går över 2 spår, Västra stambanan, som är elektrifierade.
Renovering och inglasning av balkonger på flerbostadshus i Katrineholm
18 balkonger, inglasning, nya balkongplattor.
Robusthöjande ställverksåtgärder på Regionsjukhuset Karsudden, Katrineholm
Upphandling av entreprenör för utförande av totalentreprenad för robusthöjande åtgärder för Regionsjukhuset Karsuddens eldistributionssystem.
Tillbyggnad av personalbyggnad i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalbyggnad.
Beläggningsarbeten på GC-väg i Katrineholm
Väg 56, asfaltering av GC-bana.
Tillbuggnad av personalytrymmen i Katrineholm
Tillbyggnad av personallokal och invändigt underhåll på värmeverket.
Rivning av tillbyggnad (moduler) på Ellwynska skolan i Katrineholm
Ellwynska skolan består av en Villa som blivit hopbyggd med moduler i 1-plan. Rivningsarbeten där hela tillbyggnadens ingående material och inredning inklusive alla installationer rivs och bortforslas. Fastigheten ska vid färdigställandet vara helt fri från rivningsmassor och marken iordningställd med ny matjord och gräs.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).