Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Katrineholm

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Bie-Alberga(Stora Sundby)
Projektet avser ombyggnad av befintlig väg till 25 km mötesfri landsväg. Anpassning av busshållplatser, viltstängsel samt bullerskyddsåtgärder. Ny förbifart vid samhället Äs, 2 st nya broar. Skydd av Mo vattentäkt i Äs.
Ombyggnad till 2+1 väg mellan Katrineholm-Bie
Projektet avser ombyggnad befintlig väg till 10 km mötesfri landsväg. Separat enklare gc-väg med en planskild passage under väg 56 vid Strängstorp. Viltstängsel längs hela sträckan samt bullerskyddsåtgärder.
Utökad verksamhet i Katrineholm
Utökning av verksamhet. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Stambyte i flerbostadshus i Katrineholm
Avser ombyggnad av badrum i de flesta lägenheter. Utbyte av avlopps-, KV, VV och VVC-ledningar, även i kök. Kanalrensning samt byte frånluftsfläktar och spiskåpor inkl injustering frånluft. Samtliga frånluftsdon byts ut. Utbyte av samtliga ventiler och termostater på radiatorerna. Injustering av värme skall göras. Proppskåp byts ut i samtliga lägenheter mot automatsäkringar med jordfelsbrytare som betjänar alla grupper samt integrerad ringklocka.
Ventilationsåtgärder i Katrineholm
Entreprenaden omfattar projektering och installation till en fullt färdig och drifttagen luftbehandlingsanläggning.
Utbyggnad av VA-ledningar i Katrineholm
Upphandlingen omfattar nybyggnad samt idrifttagning av överföringsledningar, distributionsledningar samt servisledningar.
Tillbyggnad av förskola i Katrineholm
Tillbyggnad av befintlig förskola från 3 avdelningar till 7 eller 8 avdelningar.
Rening av RG-kondensat panna 2 vid kraftvärmeverk i Katrineholm
Upphandlingen avser komplettering till befintlig reningsanläggning av kondensat från panna 2 med selektiva jonbytare eller alternativa lösningar för avskiljning av tungmetaller. Leveransen omfattar konstruktion, material, tillverkning, transport, igångkörning, intrimning, dokumentation, utbildning och provdrift till en komplett färdig anläggning.
Ombyggnad av äldreboende i Katrineholm
Ombyggnation av äldreboende som innefattar bl.a. ytskikt, kyla, sprinkler, belysning samt certifiering enligt Miljöbyggnad Silver för befintlig byggnad.
Renovering av VA-ledningar i Katrineholms kommun
Objektet avser renovering av VA-ledningar på Lovisebergsgatan - Ekbacken samt Hagsjö, Björkvik.
Tillbyggnad av affärshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av handelsbyggnad, Ansökan om lov för belyst skylt Ametisten 2.
Tillbyggnad av sjukhus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av Karsuddens sjukhus.
Ombyggnad av kontor i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av magasinsbyggnad till kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av tidigare industrihus till flerbostadshus samt uppförande av plank.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fristående entresolplan på industri-/lagerbyggnad.
Ombyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för byggnation ändrad användning och nybyggnad av entresolplan i lagerbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Katrineholm
Ansökan om bygglov för tillbyggnad i form av höglager.
Ombyggnad av flerbostadshus i Katrineholm
Ansökan om bygglov för ändrad användning från sopnedkast till nedgrävning av sopsystem pws lövåsvägen 8-14.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.