Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Ombyggnad av sjukhuslokaler i Nyköping
Dockas på N54 på projekt: 1232107.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnaden omfattar verksamhetsanpassning av utbildningslokalerna samt utbyte av ventilationsanläggning.
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Trimning av trafikplats Hållet längs E4 i Nyköping
Kapacitetsåtgärder, två genomgående körfält längs med Brunnsgatan och genom en del av cirkulationsplatsen.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för idrott.
Tillbyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av byggnad för lager.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Rivning av pumpstation i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning, pumphus.
Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av enbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av enbostadshus.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av församlingshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av församlinghem.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasat uterum.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för anläggande av parkeringsplatser.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.