Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Nyköpings residens, Nyköping
Residenset består av två byggnader, Huvudbyggnaden (LOA: ca 4000 kvm) samt Annexet (LOA: ca 1000 kvm). Länsstyrelsen hyr båda byggnaderna, de används till kontor, representation, samt tjänstebostad. Projektet innebär att delar av lokalerna ska ytskiktsrenoveras och att en bättre inomhusmiljö i form av komfortkyla och ny ventilation tillskapas. Lokalerna ska även tillgänglighetsanpassas och brandlarm bytas.
Ombyggnad av cirkulationsplatser mm i Nyköping
Nyköpings kommun avser att bygga om två (2) cirkulationsplatser till ljusreglerade korsningar samt tillgänglighetsanpassa två (2) busshållplatser. Utförandet kommer att genomföras i fyra etapper där varje del upphandlas separat. Objektet är beläget på Repslagaregatan och berör korsningen Brunnsgatan-Repslagaregatan samt Hospitalsgatan-Repslagaregatan. Busshållplatserna är belägna mellan korsningarna.
Ombyggnad av radhus i Nyköping
Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm. Objektet är beläget i Nyköping på adress: Sellerigången 17–47.
Rivning av industriområde i Nyköping
Avser rivning av industriområde i Nyköping. Raspen 1, 2 och 3.
Utbyte/installation av lastoljebrännare vid panna 3, Idbäcksverket i Nyköping
Omfattar rivning av fyra (4) Lastoljebrännare och ersätta de med två (2) nya Lastoljebrännare inom produktionsanläggningen i Nyköping.
Tillbyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för industri samt ändring av fasad.
Hyresgästanpassning av servicekontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för hyresgästanpassning av kontor.
Utbyte av hissar på sjukhus i Nyköping
Region Sörmland avser inom Nyköpings lasarett i Nyköping genom entreprenad utbyta befintliga linhissar 111, 112 och 113.
Termisk sprutning av panelväggar vid hetvattenpanna i Nyköping
Uppdraget innebär att ett parti med förtunnade tuber ska skyddas för att säkerställa driften av pannan. Arbetet ska utföras i samband med revisionsstopp oktober 2023. Området som ska beläggas är cirka 75 kvadratmeter.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).