Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig, vägen byggs om till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage, avfarten vid trafikplats 134 byggs om till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. En gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg) ingår också.
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Objekt 2 omfattar: Ombyggnation av korsningarna Brandkärrsvägen-Gustavsbergsstigen och Brandkärrsvägen-Stockholmsvägen till en cirkulationsplats. Lennings väg söder om Trafikverkets cirkulationsplats byggs om till 2+2 körfält. Två befintliga busshållplatser handikappanpassas. Belysningsåtgärder samt trygghetsskapande arbeten runt om en befintlig gc-tunnel. Gång och cykelvägen anpassas till befintlig GC-väg för att i så stor omfattning som möjligt använda det befintliga vägnätet. Objekt 5 omfattar byggnation av fri högersväng från Stenbocksvägen till Lennings väg vid cirkulationsplatsen Påljungshage.
Utbyggnad av bilhall mm i Nyköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Kamomillgången 2-33. Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Avser ombyggnad av kontor och verksamhetsanpassning åt Samhällsbyggnad i Nyköping. Å-huset består i huvudsak av 2 huskroppar, ”Magasinet” resp. ”CEWE-huset” med ursprungliga anor från 1700-talet vilket medför kulturhistoriska värden.
Installation av solcellsanläggningar samt omläggning av tak på Rosvalla, Nyköping
Projektet omfattar två entreprenaddelar varav den ena avser uppförande av en nätansluten solcellsanläggning och den andra avser takomläggning. Arenorna omfattar 8 hallar under tak och motsvarar 40 000 kvadratmeter stor yta.
Installation av mobilt inomhus nätverk för Region Sörmland
Denna upphandling avser samverkansentreprenad för utbyggnationen av mobila inomhusnät och robusthetshöjande åtgärder för dessa på Regionens fyra (4) sjukhus. Entreprenaden är indelad i tre (3) projektdelar där Mälarsjukhuset i Eskilstuna är en (1) del, Nyköpings Lasarett är en (1) del och Kullbergska Sjukhuset tillsammans med Regionsjukhuset Karsudden är en (1) del.
Ombyggnad av mellanbjälklag i Alphaskolan, Nyköping
Entreprenaden omfattar ombyggnation på Alphaskolan i Nyköping. Ombyggnaden innebär bjälklagskomplettering i två rum som är öppna genom plan. På ovanvåningen ska nya rum bildas för att utgöra klassrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Planer på renovering av flerbostadshus med dörrar & målning m.m.
Renovering av Horsviks gård i Horsviks naturreservat, Nyköping
Målet med renoveringen är att tre (3) av byggnaderna ska hyras ut till exempelvis veckovis som ett enklare och tillgängligt semesterboende för alla medborgare. Det finns ett behov att rusta byggnaderna till en lägsta standard som gör husen säkra och sanitära att hyra ut för en enkel boendestandard. Mot bakgrund till platsens kulturhistoriska värde och naturreservatets syfte kommer upprustning och upplåtelse ske i enlighet med dessa värden.
Renovering & tjärning av spåntak på kyrka i Nyköping
Renovering & tjärning av spåntak.
Takarbeten på Husby-Oppunda kyrka
Restaurering tak- och plåtdelar, målning av tak m.m.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus, Ansökan om bygglov för ändring av fasad, fasad Tellus 1,2,3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ändring av fasad, flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Nyköping
Ändring av fasad på byggnad för industri.
Ventilationsarbete på skola i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Fasadarbete på affärsbyggnad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för teknisk anläggning.
Tillbyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för vård, n1.
Renovering av lokaler i flerbostadshus i Nyköping
Mindre renovering av lokal för uthyrning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).