Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av Östra infarten i Nyköping
Cirkulationsplats Ekensberg byggs om och blir tvåfilig, vägen byggs om till 2+2 körfält mellan cirkulationsplats Ekensberg och trafikplats 134 Påljungshage, avfarten vid trafikplats 134 byggs om till en så kallad droppformslösning mot Lennings väg. En gång- och cykeltunnel under avfartsrampen (för gång- och cykelvägen utmed Lennings väg) ingår också.
Ombyggnad av fällningsbyggnad vid Brandholmen ARV i Nyköping
Ombyggnation av fällningsbyggnaden på Brandholmens ARV i Nyköping. Renoveringen omfattar byggnaden, processdelen, samt samtliga installationer. Entreprenaden omfattar projektering och uppförande av bygg- och installationsdelar samt ombyggnation process- och maskinanläggning I entreprenaden ingår även viss rivning av befintliga byggnadsdelar, installationer mm.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad samt stamrenovering av flerbostadshus i Nyköping
Projektet avser stamrenovering i Kv. Föreningen 17 som är fördelat på två huskroppar i kvarteret. Adress: Östra Storgatan 16A-B samt Östra Kyrkogatan 20C i Nyköping.
Om- och nybyggnad av gator och GC-vägar mm i Arnö, Nyköping
Avser ombyggnation av gata och GC i korsningen Bilvägen-Rattvägen, byggnation av Karossvägen inklusive GC-väg och vändplats samt byggnation av dagvattenanläggning i natur/dike i områdets södra del enligt dagvattenutredning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av gym till kontor.
Ombyggnad av busshållplats i Nyköping
Nyköpings kommun avser att bygga om två (2) cirkulationsplatser till ljusreglerade korsningar samt tillgänglighetsanpassa två (2) busshållplatser. Utförandet kommer att genomföras i fyra etapper där varje del upphandlas separat. Objektet är beläget på Repslagaregatan och berör korsningen Brunnsgatan-Repslagaregatan samt Hospitalsgatan-Repslagaregatan. Busshållplatserna är belägna mellan korsningarna.
Ombyggnad av skyddsrum i flerbostadshus i Nyköping
Tillföra 2st In & Utrymningsvägar/trappor till skyddsrum på fastigheten Gruvan 15 i Nyköping.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation i kontorshus.
Balkoninglasningar på flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus (balkonginglasningar).
Renovering av skorstenar vid Idbäcksverket och Lasarettet i Nyköping
Objektet avser renovering av 2 skorstenar för Vattenfall på Idbäcksverket samt en Lasarettet i Nyköping.
Ombyggnad av Nävekvarns skola i Nyköping
Projektet är främst en ombyggnad av skolans tillagningskök och matsal.
Ändring av hiss i flerbostadshus i Nyköping
Anmälan om ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Ventilationsarbeten i kontor i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av lekplats i Nyköping
Ansökan om marklov för ändring av lekplats.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, flerbostadshus.
Tillbyggnad av panthus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av affärshus samt uppförande av panthus.
Ommålning av fasad på radhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, radhus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).