Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll väg område Nyköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1111 km varav grusväg ca 133 km.
Utbyggnad av flygplats i Nyköping
Nytt ILS-system inkl. ljus och frekvenssändare.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till vårdcentral.
Tillbyggnad av skola i Nyköping etapp 2
Kök, matsal, eurytmisal samt tekniksalar.
Projektingenjör till enheten teknik, miljö och fastighet inom program Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Tillbyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för verkstad.
Ombyggnad av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för vård.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av brygga i Nyköping
Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens för ombyggnad av brygga.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor till byggnad för utbildning.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Anmälan om installation av hiss.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring samt ombyggnad av byggnad för handel, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel Utmålet 10.
Tillbyggnad av kulturhus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kulturändamål.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för kontor.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnader för industri.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om rivningslov och marklov för uppfyllnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om strandskyddsdispens för ändring av parkeringsplats.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning till kontor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.