Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Utbyggnad av flygplats i Nyköping
Nytt ILS-system inkl. ljus och frekvenssändare.
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattning i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D25/2022 (huvuddel 1 för år 2022).
Underhållsbeläggning halvvarm samt avvattning i Södermanlands län
Beläggningsgrupp D22/2022-2024 (huvuddel 1 för år 2022, huvuddel 2 för år 2023 och huvuddel 3 för år 2024).
Renovering av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för renovering av flerbostadshus.
Invändig renovering av radhus i Nyköping
Renovering av radhus, Kamomillgången 2-33. Objektet är radhus byggda i slutet av sjuttiotalet som har behov av helrenovering. Det finns även behov av upprustning av markanläggning kring husen, ytskikt och dränering mm.
Byte av panelväggar och beläggning av tak vid Vestibul P3 på Idbäcksverket, Nyköping
Entreprenaden avser byte av panelväggar (tuber) samt beläggning av tak i område Vestibul på panna 3 inom produktionsanläggning Idbäcksverket i Nyköping.
Kulturminnesåtgärder i Södermanlands län
Renovering milstolpar, murning av fundament, markarbeten mm. Nyköping, Flen, Hallsberg och Arboga.
Balkonginglasning & takomläggning på flerbostadshus i Nyköping
Inglasning av befintliga balkonger samt takomläggning.
Byte och installation av startoljebrännare till värmeverk i Nyköping
Anläggningen omfattar rivning av befintliga startoljebrännare inklusive brännarstyrningen och leverans och installation av nya startoljebrännare inklusive brännarstyrning.
Renovering av fönster på Folkets Hus i Nyköping
Nyköpingshem har för avsikt att renovera samtliga fönster, förutom fönster placerade i takkupor, på fastigheten Folkets Hus i Nyköping.
Renovering av fönster på skollokaler i Nyköping
Renovering av 162 fönster i gymnasieskola från tidigt 1900-tal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ombyggnad av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av gym i Nyköping
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av byggnad för handel till gym.
Ombyggnad av industrihus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av byggnad för industri.
Ombyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av kontor i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för kontor.
Tillbyggnad av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för utbildning.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager Fargo 38,40,42.
Rivning av kontor i Nyköping
Ansökan om rivningslov och marklov för rivning av byggnad för kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Fasadändring av byggnad för vård.
Rivning av kontor i Nyköping
Rivning av kontor.
Ombyggnad av lager i Nyköping
Ändrad användning av byggnad för lager.
Utvändigt underhåll av utbildningslokal i Nyköping
Ansökan om bygglov för fasadändring av byggnad för utbildning.
Utvändigt underhåll av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för handel.
Ombyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för handel.
Ombyggnad av butik i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus; lokal för restaurang till butik/kontor.
Utvändigt underhåll av vårdcentral i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av fasad, byggnad för vård.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Takåtgärder på kyrka i Nyköping
Projektering av takåtgärder.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Ansökan om bygglov för inredning av vind i flerbostadshus.
Ändring av ventilation på industri i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Ventilationsarbeten på samlingslokal i Nyköping
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för hotell.
Tillbyggnad av idrottshall i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för idrott.
Tillbyggnad av vattenverk i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av vattenverk.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).