Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nyköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontorshus i Nyköping
Nyköpings kommun, Tekniska divisionen, kommer att genom utförandeentreprenad låta utföra ombyggnation av fastigheten Vägporten 2 i Nyköping. Utförlig information finns i upphandlingsdokumenten. Rivning utfört av ramavtalsentreprenör sedan tidigare.
Ombyggnad av hotell i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad från kontor till företagsbostäder/hotell.
Ombyggnad av sport- och rekreationsbyggnad i Nyköping
Ombyggnad av lager till padelcenter med 9 dubbelbanor, 3 singelbanor och 2 barnbanor.
Ombyggnad till gruppbostad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för utbildning, förskola till gruppboende.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning ska utföras av skolbyggnad ca 11 000 m2 samt beläggningar och utrustningar (cykelställ, bänkar mm) kring byggnaden. Efter rivning ska ytan återställas.
Ombyggnad av vind i Nyköping
Inredning av 2 vindslägenheter.
Ombyggnad av lokal till livsmedelsbutik i Nyköping
Ansökan om förhandsbesked för ombyggnad av lokal för handel.
Ombyggnad av verkstad i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av byggnad för verkstad.
Trimning av trafikplats Hållet längs E4 i Nyköping
Kapacitetsåtgärder, två genomgående körfält längs med Brunnsgatan och genom en del av cirkulationsplatsen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Avser ombyggnad av lokal till 3 st lägenheter.
Rivning av skola i Nyköping
Rivning av Oppebyskolan.
Rivning av utbildningslokal i Nyköping
Entreprenaden omfattar sanering och rivning av slöjd- och hemkunskapsbyggnader på Oppeby skola i Nyköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av byggnad för handel.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för industri.
Rivning av vattenverk i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av byggnad för teknisk anläggning - vattenverk.
Rivning av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av skärmtak i Nyköping
Ansökan om rivningslov för rivning av skärmtak.
Tillbyggnad av plank i Nyköping
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av plank.
Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus - inredning av vind till bostad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av flerbostadshus.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändrad användning av parkeringsplats.
Ombyggnad av enbostadshus i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av garage och planlösning samt takkupor.
Ombyggnad av parkeringsplats i Nyköping
Ansökan om bygglov för ändring av parkeringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för schaktning.
Ombyggnad av markanläggning i Nyköping
Ansökan om marklov för uppfyllnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.