Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad/ROT-renovering till kontorslokaler i Eskilstuna
Projektet består totalt av en yta på 13 487 kvm. Hela fastigheten ska ROT-renoveras och byggas om till administrativa kontor för olika verksamheter. Rotrenoveringen kommer omfatta fasadbyte, byte av el, vent samt vvs i hela fastigheten. I ombyggnaden omfattas även viss justering på yttre miljön fast i mindre omfattning.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Beställaren avser utöka kapacitet i befintlig mottagningsstationen YT12 Kjula genom att uppföra en ny mottagningsstation intill befintlig YT12 Kjula. Entreprenaden avser konstruktion, leverans, och montage av ny mottagningsstation innehållande 130kV ställverk, transformatorer(tillhandahålls av Beställare) och 20kV ställverksbyggnad med tillhörande kontrollutrustning samt ombyggnad av befintligt 130kV ställverk.
Upprustning av Kvicksundsbron
Ledverk samt påseglingsskydd i betong för broarna i Kvicksund. Stål- och betongarbeten samt rivning av äldre anläggningskonstruktioner. Klaffbroar.
Ombyggnation av kök vid skola i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av kök och packrum.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Gökropet 4 & 5, 38 lägenheter.
Invändig renovering av hotell i Esklistuna
Installering av komfortkyla i alla rum och ytskiktsrenovering.
Ombyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Avser ombyggnation av befintlig idrottshall som ligger i Rekarnegymnasiets lokaler.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet ligger i stadsmiljö och sträcker sig längs Tullgatan från Rademarchergatan fram till Nygatan och delar av Nygatan samt Rademarchergatan. I projektet ingår VA arbeten, byggnation av ny cirkulationsplats, ny belysning med mera.
Tillbyggnad av Hyndevads vattenverk i Eskilstuna
Projektet avser totalentreprenad i partneringform för nybyggnation av två tillkommande processteg med tillhörande byggnader på Hyndevads vattenverk i Eskilstuna.
Ombyggnad av församlingshus i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad (padelhall) till kyrka och församlingshem.
Ny nollpunktsutrustning Folkesta, Eskilstuna
Avser byte av Folkesta-stationens 10 kV nollpunktsutrustning till 2 nya nollpunktsbildare med reaktorer och motstånd. Befintliga 10kV-fack ska anpassas och mata nollpunktsbildarna via nya kablar. Berörd kontrollutrustning förnyas och anpassas och ny automatik installeras. Beställaren har ramupphandlat en specifik betongbyggnad för nollpunktsutrustningen och entreprenören ska avropa/avisera byggnadsleveransen till beställaren som ropar av byggnaden via ramavtalet.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring.
Om- och tillbyggnad av kök på Slottsskolan i Eskilstuna
Objektet avser om- och tillbyggnad av Slottsskolans tillagningskök med tillhörande kringytor för omklädning/dusch och administrativa ytor och förråd etc. Ett nytt fläktrum byggs på vindsvåningen. BTA ombyggnad, ca 230 m2, BTA tillbyggnad ca 75 m2.
Installation av solceller på fastigheter i Eskilstuna
Avser installation av solcellsanläggningar på: Djurgårdsskolan, Skickligheten 1 Balsta gruppboende, Östermalm 1:1 Hammargärdets gymnastik, Öja-Berga 5:16 Slättens omsorgsboende, Mesta 2:1
Installation av solcellsanläggning på fastighet i Eskilstuna
40 kWp solceller installeras på nästan platt papptak på Nitaren 17, Stålbrännaregatan 5 i Eskilstuna.
Utbyte av styrsystem vid Kraftvärmeverket i Eskilstuna
Under 2024 ska två AC450 system, benämnda 16,7 och 16,9, som styr huvudpannan KVV, bytas ut. Från dessa två AC450-system är AF100-nätverk uppbyggt till s800-IO slavnoder. Även dessa nätverk är på väg att bli obsoleta och ska därför uppgraderas till ett Profinet-baserat nätverk.
Installation av energilager i Isstadion i Eskilstuna
Eskilstuna Kommunfastigheter AB har fått i uppdrag från Eskilstuna kommun att bygga/installera ett energi lager på isstadion. Effekten skall vara på ca 1200 kW för att sänka effekttoppar och hjälpa till med frekvenstjänster mot svenska kraftnät. Energilagret placeras i källare.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av gruppbostad i Eskilstuna
Tillbyggnad av LSS-boende.
Hyresgästanpassning av industrihus i Eskilstuna
Ombyggnad/hyresgästanpassning av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Renovering av klockstapel i Eskilkstuna
Avser renovering av klockstapel.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).