Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Ombyggnad till gymnasium i Eskilstuna
Ombyggnad från affärslokaler till gymnasium för 800 elever.
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte inom Handsken 1 samt Hattmakaren 1-2, Carl Johansgatan 2-14 som innehåller totalt 139 st lägenheter. Lägenheter finns i markplan samt tre våningsplan. Byggnaderna innehåller krypgrund där avlopp är placerat.
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på Gökropet 4 & 5, 38 lägenheter.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändigt underhåll av flerbostadshus (fasadrenovering).
Stamrenovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Stamrenovering på kv Nordstjärnan 9 av 28 lägenheter.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet sträcker sig från Universitetsplatsen längs Hamngatan i västlig riktning. I projektet ingår VA arbeten, ny belysning samt ombyggnation av Hamngatan.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till gymnasieskola.
Tillbyggnad av förskola i Eskilstuna
Utbyggnad av befintlig förskola på Årbygatan.
Ombyggnad av förskola i Eskilstuna
Ombyggnad av förskolelokaler, matsal samt kök.
Ombyggnad av fastighet i Eskilstuna
Avser ombyggnad av plan 2 i Nötknäpparen 8 samt rivning av ett utvändigt trapphus och nya fönster i fasaden vid det rivna trapphuset. BTA ombyggnad är ca 1000 kvm.
Ombyggnad av parker i Eskilstuna/Torshälla
Kanonhusholmen: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, platsbyggd trappa, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning. Hellbergsparken etapp 2: Arbetena består i huvudsak av nya ytskikt innehållande GC-vägar, murar, trappor, räcken, planteringsytor exklusive planteringar, belysning och diverse utrustning.
Upprustning av förskola i Eskilstuna
Upprustning av Ärla förskola. Ärla förskola huvudbyggnad och paviljong är två byggnader på fastigheten ärla-åstorp 1:164. Eskilstuna Kommunfastigheter har tillsammans med Eskilstuna kommun beslutat om energisparåtgärder i samband med upprustning av lokaler. Fokus skall ligga på energieffektiva lösningar, där elbesparingar prioriteras högt. Arbeten kommer att utföras med pågående verksamhet.
Installation av solceller på särskilda boenden i Eskilstuna
Installation av solceller på 3 särskilda boenden i Eskilstuna.
Ombyggnad av kök samt del av matsal på skola i Eskilstuna
Objektet avser ombyggnad av skolkök samt delar av matsal. BTA ombyggnad: ca 380 m².
Utbyggnad av skola i Eskilstuna
Planer för en utbyggnad av Kjula skola med planerad start 2023.
Ombyggnad av utemiljö/markentreprenad i Eskilstuna
Hårdgjorda ytor, asfalt, gräs, plattläggning och gummiytor samt dragning av dagvatten och el kablage skall beräknas i upphandlingen. Behandlad tomtarea: ca 6200 m². Elarbeten kommer att ropas av på ramavtal.
Renovering av tak på A-ladan vid KVV i Eskilstuna
Avser renovering av A-ladans tak på KVV i Eskilstuna.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av del av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av kontorslokaler till bostäder.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av restaurang samt uppsättning av 3 skyltar.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Förhandsbesked för tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Tillbyggnad av balkonger på 2 flerbostadshus på Fodralet 8 och Fodralet 9.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Reparation av sjösättningsramp i Skeppartorp, Eskilstuna
Omfattar reparation av befintlig sjösättningsramp där sprickbildning stoppas och stabiliseras med järnplåtar.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).