Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny jordsorteringsanläggning och deponi i Eskilstuna
På jordsorteringsanläggningen ska man ta hand om och tvätta överskott av jordmassor från anläggningsarbeten och återvinna sand och makadam.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Stambyte i flerbostadshus i Eskilstuna
Objektet avser stambyte i Östra Åsgatan 15 A-I som innehåller 75 st lägenheter, Lägenheter i markplan mot gården samt tre våningsplan med underliggande centralgarage.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Objektet avser nybyggnad av ca 500 m2 samt ombyggnad av ca 3200 m2. Objektet är beläget på Krongatan 14 i Eskilstuna.
Reinvestering/förnyelse av rörnät i Eskilstuna
Projektet omfattar reinvestering (förnyelse) av ca 1000 m meter huvudledningar och ca 400 m servisledningar för dricksvatten, spillvatten samt dagvatten. Entreprenaden omfattar Markarbeten för VA-ledningar, Återställning vägar, GC banor, grönytor mm samt Åtgärder för trafik under byggnadstiden.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (förstärkning av fasad).
Renovering av flerbostadshus i Eskilstuna
Renovering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Eskilstuna Miljö och Energi söker en samarbetspartner som ska bygga ut ett befintligt 130 kV ställverk för två stycken nya 130/20kV transformatorer. Entreprenaden bedrivs enligt AB04. Transformatorerna ska ej levereras, utan tillhandahålls av beställaren. Transformatorerna levereras i början av december 2022. Entreprenören avropar övriga av beställaren tillhandahållna komponenter och samordnar leveranser och sidoentreprenader.
Utveckling av infrastruktur vid flygplats i Eskilstuna
Eskilstuna avser att, få till stånd en infrastrukturell utveckling av Eskilstuna Flygplats med fokus på att kombinera flygtransporter med anslutande järnväg, vägnät, passagerartrafik och tunga godstransporter.
Byte av rökgaskondenseringsanläggning vid KVV i Eskilstuna
Avser installation av ny rökgaskondenseringsanläggningen efter CFB.
Renovering av kaj i Eskilstuna
Renovering av mur vid kaj.
Installation av solceller på särskilda boenden i Eskilstuna
Installation av solceller på 3 särskilda boenden i Eskilstuna.
Reparation av broar i Eskilstuna
Objektet avser åtgärder på tre olika broar. Aktuella broar är: Bro 4-116-1, bro över Eskilstunaån, Rådhusbron Eskilstuna, Bro 4-313-3, bro över Gymnastikgatan, Västermarksgatan Eskilstuna samt Bro 4-561-1, bro över Torshällaån, Holmenleden Torshälla Eskilstuna. Arbetena omfattar betongreprationer ovan vatten, injektering av sprickor, underhålla av brolager, impregnering, tätskicksarbeten, beläggningsarbeten, rengöring, tätprofil till övergångskonstruktioner, utbyte grundavlopp mm.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån, Vilstabadet Eskilstuna
Ingående arbeten är rivning av beläggning, isolering, räcke och kantbalk. Ny kantbalk, nya grund- och ytavlopp, ny isolering, ny beläggning, nytt räcke, arbeten med konerna, betongreprationsarbeten och impregnering.
Erfaren projektingenjör för Investering distrikt Öst/Stockholm
Placering Eskilstuna. Grunduppdrag 1,5 år + option 1 år.
Uppförande av påkörningsskydd vid Carlavägen i Eskilstuna
Objektet avser att uppföra ett oeftergivligt påkörningsskydd som ska skydda järnvägsbron från påkörningar från södergående fordonstrafik. Påkörningsskyddet ska tillverkas i stål. Platsgjutna betongfundament ska grundläggas djupt. Återställningsarbeten med kantsten, släntbeklädnader, asfalt, vägmarkeringar, räcken mm.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus på Hökaren 21 och Härolden 7, omfärgning av fasad.
Rivning av förskola i Eskilstuna
Rivning av befintlig förskola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Ändrad användning av lokal till 5 bostäder i flerbostadshus.
Reparation av bro i Torshälla
Objektet avser arbeten på bro 4-134-1 över Eskilstuna nedre kanal, Brogatan i Torshälla. Ingående arbeten är betongreprationer, utbyte av övergångskonstruktion, utbyte av syll och slitplan mm.
Renovering av tak på A-ladan vid KVV i Eskilstuna
Avser renovering av A-ladans tak på KVV i Eskilstuna.
Utvändigt underhåll av brandstation i Eskilstuna
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Rivning av grupphus i Eskilstuna
Anmälan för rivning av 4 st enbostadshus.
Tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Tillbyggnad av skola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
Anmälan för ändring av bärande konstuktion i flerbostadshus.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av 2 industribyggnader.
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus samt ändring av planlösning och bärande konstruktion.
Inventering av sjögull i västra Mälaren, Eskilstuna kommun
Uppdraget avser inventering av sjögull i västra Mälaren.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av butik samt utvändig ändring.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).