Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eskilstuna

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning, om- och nybyggnad av sjukhus i Eskilstuna
Akutmottagning, centraloperation, sterilcentral, förlossning och slutvårdsplatser.
Om- & tillbyggnad av skola i Eskilstuna
Ombyggnation av fastigheterna Vildrosen 1 & 6 och Västra Folkskolan 1. Västra Folkskolan, BTA ombyggnad: 4 665 m², BTA tillbyggnad: 113 m². Vildrosen, BTA ombyggnad: 5 866 m², BTA tillbyggnad: 66 m².
Rot-renovering m.m. av flerbostadshus i Eskilstuna
Rot-renovering samt utvändig ändring av flerbostadshus.
Om- och tillbyggnad av idrottshall vid skola i Eskilstuna
Avser nybyggnad av ca 100m2 samt ombyggnad av ca 1800m2. Dessa handlingar avser arbeten i etapp 1 av 2. I etapp 1 åligger det entreprenören att tillse så att arbeten som utförts ej hindrar etapp 2.
Förtätning av bostadsområde i Eskilstuna
Syftet är att möjliggöra för förtätning inom befintligt bostadsområde.
Ombyggnad av gata i Eskilstuna
Projektet sträcker sig från Universitetsplatsen längs Hamngatan i västlig riktning. I projektet ingår VA arbeten, ny belysning samt ombyggnation av Hamngatan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus (förstärkning av fasad).
Ombyggnad av kontor i Eskilstuna
Utveckling av Volvo-testcenter.
Ombyggnad av gymnasieskola i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till gymnasieskola.
Ombyggnad av fastighet i Eskilstuna
Avser ombyggnad av plan 2 i Nötknäpparen 8 samt rivning av ett utvändigt trapphus och nya fönster i fasaden vid det rivna trapphuset. BTA ombyggnad är ca 1000 kvm.
Byte av rökgaskondenseringsanläggning vid KVV i Eskilstuna
Avser installation av ny rökgaskondenseringsanläggningen efter CFB.
Utbyggnad av mottagningsstation i Eskilstuna
Eskilstuna Miljö och Energi söker en samarbetspartner som ska bygga ut ett befintligt 130 kV ställverk för två stycken nya 130/20kV transformatorer. Entreprenaden bedrivs enligt AB04. Transformatorerna ska ej levereras, utan tillhandahålls av beställaren. Transformatorerna levereras i början av december 2022. Entreprenören avropar övriga av beställaren tillhandahållna komponenter och samordnar leveranser och sidoentreprenader.
Tillbyggnad av butik i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av kontorshus.
Upprustning av förskola i Eskilstuna
Upprustning av Ärla förskola.
Ombyggnad av bro över Eskilstunaån, Vilstabadet Eskilstuna
Ingående arbeten är rivning av beläggning, isolering, räcke och kantbalk. Ny kantbalk, nya grund- och ytavlopp, ny isolering, ny beläggning, nytt räcke, arbeten med konerna, betongreprationsarbeten och impregnering.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus på Hökaren 21 och Härolden 7, omfärgning av fasad.
Renovering av tak på A-ladan vid KVV i Eskilstuna
Avser renovering av A-ladans tak på KVV i Eskilstuna.
Utvändigt underhåll av brandstation i Eskilstuna
Ombyggnad av omklädningsrum på brandstation.
Rivning av industrihus i Eskilstuna
Rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Eskilstuna
Tillbyggnad av restaurang samt uppsättning av 3 skyltar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Ombyggnad/hyresgästanpassning av lokal i Eskilstuna
Ändrad användning av kontor till veterinärsklinik.
Ombyggnad av gym i Eskilstuna
Ändrad användning av industribyggnad till gymverksamhet samt utvändig ändring.
Ombyggnad av vind i Eskilstuna
Inredning av ytterligare 4 bostäder på vind samt utvändig ändring (takkupor).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eskilstuna
TIllbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eskilstuna
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Eskilstuna
Tillbyggnad av affärs-/kontorshus samt utvändig ändring.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Eskilstuna
Utvändig ändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Eskilstuna
Utvändig ändring av kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eskilstuna
Utvändig ändring av flerbostadshus.
Underhåll av pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands län mfl
Pumpanläggningar på ytvägnät i Södermanlands, Östergötlands och Uppsala län.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).