Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gnesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 57 mellan Gnesta-Järna
Cirkulationsplats, breddning till stigningsfält, breddning av väg, profiljustering av väg, anläggande av gång och cykelbanor. Sträckan är totalt ca 18 km längs väg 57 från Östra Storgatan i Gnesta till Rönnvägen i Järna.
Ombyggnad av stora torget i Gnesta
En helombyggnad av stora torget och lågfartsgata.
Ombyggnad av gata i Gnesta
Ombyggnad av Mejerigatan.
Tillbyggnad av enbostadshus i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av fritidshus i Gnesta
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.
Rivning av förråd i Gnesta
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Gnesta
Marklov för schaktning för att ändra marknivå.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gnesta
Ändrad användning från förskola till bostäder.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.