Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- & tillbyggnad av industri i Oxelösund
Företaget planerar att investera 155 miljoner kronor i en ny svetsfabrik i Oxelösund som framför allt ska göra plåt till flaktillverkare. Den nya verksamheten ska delvis inhysas i en befintlig fastighet, delvis i en planerad utbyggnad.
Renovering & ombyggnad av stall i Oxelösund
Totalentreprenad restaurering och ombyggnad Stallet, Stjärnholms slott.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Entreprenader avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Förhandsbesked för ändrad användning av kontorshus till flerbostadshus. 4-6 lägenheter.
Renovering av bostäder i Oxelösund
Totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad och renovering på Kryddvägen 28-42 i Oxelösund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ombyggnad till 5 lägenheter.
Rivning av servicebyggnad i Oxelösund
Rivning av servicebyggnad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Oxelösund
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Oxelösund
Ombyggnad av industribyggnad.
Rivning av lager i Oxelösund
Anmälan för rivning av lagerhall.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.