Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oxelösund

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av äldreboende i Oxelösund
Utbyggnaden gäller en (1) avdelning och består av 22 lägenheter uppdelade på två (2) plan. Option: Uppdrag innehåller en option gällande ytterligare en (1) avdelning a 22 lägenheter.
Renovering av Stjärnholms stall i Oxelösund
Det fyrlängade stallet är ca 2300 kvm stort och uppfördes under sent 1600-tal som del av Stjärnholms gård och säteri. Entreprenaden omfattar i sammandrag: Traditionellt timmermansarbete med byte av skadade delar och förstärkningsåtgärder på takkonstruktion. Omläggning av tegeltak med befintligt tegel vilket kompletteras. inkl plåtdetaljer, ny underlagstäckning, strö- och bärläkt samt partiella reparationer av underlagstaket. Murararbeten med åtgärder på äldre naturstens- och tegelmur. Snickeri- och målningsarbeten på fönster och dörrar. Rivningsarbeten, samt byggnadsarbeten och inredningsarbeten avseende wc-rum och personalutrymmen, torkrum och liknade. Elsanering och nydragning av samtliga elinstallationer samt åtgärder på ventilation och dagvatten.
Ombyggnad av kök på Ramdalsskolan i Oxelösund
Objektet avser renovering och ombyggnad av mottagningskök samt matsal inom Ramdalsskolan i Oxelösund.
Trygghetslarm för särskilt boende i Oxelösunds kommun
Trygghetslarm till särskilt boende i Oxelösunds kommun.
Renovering av VA-ledningar i Oxelösund
Entreprenader avser renovering och ombyggnation av vatten- och spillvattenledningar på Cefast-området i Oxelösund. Befintligt ledningsnät ska renoveras och modifieras för att anpassas till ny fastighetsbildning på området.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Planer finns på renovering av lagerlokal samt ombyggnad till övernattningslägenhet.
Ombyggnad av samlingslokal i Oxelösund
Planer finns på renovering av samlingslokal samt kök.
Renovering av bostäder i Oxelösund
Totalentreprenad gällande om- och tillbyggnad och renovering på Kryddvägen 28-42 i Oxelösund.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oxelösund
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus.
Reparation av Hamnbron i Oxelösund
Bro över järnvägsspår. Breddning mittrefug, betongreparationer under bron, reparation av räcken.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.