Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköpings län

Aneby (6)
Eksjö (28)
Gislaved (7)
Gnosjö (2)
Habo (9)
Jönköping (105)
Mullsjö (5)
Nässjö (15)
Sävsjö (6)
Tranås (13)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (23)
Värnamo (31)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 250 st.

Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Avser ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Ombyggnad av kontorslokal i Jönköping
Avser ombyggnad/renovering av Castellums byggnader i del av Kv Götaland 5 som innefattar bl a Länsstyrelsens lokaler. Avser även ny putsfasad samt ett nytt teknikrum.
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Lokalerna omfattar Ny central för SOS-alarm, en ny ledningscentral för räddningstjänsten, ny gymnastik- och gymlokal för räddningstjänsten. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2.
Nybyggnad alt. ombyggnad av simhallen i Nässjö
Planer finns för nybyggnad av simhall.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med kontor och produktionslokal.
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Hus 3, tillbyggnad i 3 vångsplan med mottagningskök, matsal, hiss och lärararbetsplatser. Hus 2 kommer idrottshallen byggas till med omklädningsrum och förråd. Hus 1 ombyggnad för ny planlösning. Option1 2114514, Option 2: 2114516, Option 3: 2114521
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Ramavtal avseende drift av utemiljö 5-7, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning inom fastighetsmark. Uppdraget omfattar Entreprenad 5 -7: Entreprenad 5 (Jönköping) Entreprenad 6 (Huskvarna) Entreprenad 7 (Gränna med landsbygd)
Rivning och tillbyggnad idrottshall i Jönköping
Rivning och tillbyggnad Hisingstorpshallen. Ny byggnadsdel ska inrymma fullstor sporthall med läktare, omklädningsrum, teknikrum mm.
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap. - Rivning av F-huset .
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med 29 lgh , 2 huskroppar i Vaggeryd.
Ombyggnad av flerbostadshus och lokaler i Huskvarna
Planer för ombyggnad och renovering av gamla stadshuset i Huskvarna till ca 70 mindre bostäder samt verksamhetslokaler i bottenplan
Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan.
Tillbyggnad av panncentral i Vetlanda
Planer finns för tillbyggnad av ny panna och byta ut två befintliga. Byggstart tidigast 2021.
Åtgärdande av entré Tändsticksområdet, Brånebacken, Jönköping
Avser utbyggnad av infrastruktur och torgyta inom och angränsande fastigheten Jönköpings Tändsticksfabrik 2, Etapp 1 kan påbörjas tidigast 2021-11-01 Etapp 2 kan påbörjas tidigast 2022-02-01 Etapp 3 kan påbörjas tidigast 2022-05-01 Etapp 4 kan påbörjas tidigast 2021-07-08 Etapp 5 kan påbörjas tidigast 2021-08-15
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri och transformatorer.
Ombyggnad av fördelningsstation i Tranås
Avser ombyggnad och komplettering av fördelningsstationen STOERYD. Befintligt 145 kV utomhusställverk byggs om och kompletteras med nya apparater nytt transformatorfack och ny 140/46 kV transformator. (Beställaren tillhandahåller krafttransformatorn i entreprenaden). Befintligt 52 kV ställverk byggs om och kompletteras med nya apparater och nollpunktsbildare och reaktor.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planer för ombyggnad av högstadieskola.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Ombyggnad av kontorslokaler i Värnamo
Planer för ombyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Projektet avser att bygga till befintligt industribyggnad med 3500 m2.
Tillbyggnad av lastbilsverkstad i Vetlanda
Avser tillbyggnad av 680 m2 lastbilsverkstad.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Ombyggnad av skola i Vaggeryd
Avser ombyggnad och renovering av lokaler för låg och mellanstadiet vid Hjortsjöskolan.
Om- och tillbyggnad av skollokaler i Nässjö
Avser tillbyggnad i 2 plan vilken ansluts till befintlig del. Ny garage/förrådsbyggnad. Samt ombyggnad av kök, befintlig NO-sal och hemkunskap till matsal. Viss ombyggnad av befintligt ventilationssystem och elsystem. Intilliggande fritidslokaler förses med bergvärme.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstation i Sävsjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar, nya hissar, byte av trappor, upprustning av gångbro.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bl a ny bussgata, parkering samt parkeringshus.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av trafikkontrollplats till rastplats vid Krängsberg
Ombyggnad till kombinerad rastplats och trafikkontrollplats i vardera riktningen. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av skola i Mullsjö
Avser ombyggnation av Gunnarsboskolan, hus H i Mullsjö och omfattar bl.a installationer av ny ventilation, brand, vs, och el. Samt ombyggnation av befintliga klassrum, grupprum och andra invändiga lokaler och ett nytt fläktrum på vinden.
Rivning av gamla Rörviksskolan i Sävsjö
Avser rivning av befintlig skolbyggnad. Upphandlas tillsammans med nybyggnad av skola på Id: 1181399.
Upprustning av utemiljö vid skola i Nässjö
Option 3: Upprustning av utemiljö. option 1: 2114514 Option 2: 2114516 Om- och tillbyggnad finns på Id 1611217
Om- och tillbyggnad av mark och bygg på flerbostadshus i Aneby
Projektet avser om- och tillbyggnad i kvarteret Sälgen 3 och markarbeten på innergård för kvarteret Sälgen 3 och Sälgen 6 i Aneby. Om- och tillbyggnad utförs i Sälgen 3, där lokaler ska byggas om till lägenheter på plan 1, nytt fläktrum på plan 3 och mindre ombyggnad på plan 0 och plan 2. Ombyggnad och rivning i Sälgen 3 omfattar byggnadsarbeten, el-, rör- och luftinstallationer på en yta om ca 700 m2. Markarbeten på innergården för Sälgen 3 och 6 omfattar en yta på ca 2 600 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Avser tillbyggnad av befintlig industrilokal.
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Ombyggnad av Psykiatrivägen i Ryhovsområdet i Jönköping
Avser ombyggnad av gata i Ryhov Jönköping.
Ombyggnad av röntgenlabb, Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av röntgenlabb med tillhörande biytor på röntgenmottagning i hus 07 plan 4 på Höglandsjukhuset Eksjö.
Påbyggnad med lägenheter, Nordea-huset, Gnosjö
Avser ombyggnad av lokal till 7 lägenheter, gemeamhetutrymmen.
Ombyggnad av station i Nässjö
Totalombyggnad 40/10 kV-station.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Ombyggnad av vandrarhem i Vaggeryd
Planer för ombyggnad av vandrarhem till funktionsanpassning.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Smålandsstenar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, Villagatan Smålandsstenar. Upphandlas tillsammans med Id: 2019663
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhus och lokaler för klubbverksamhet
Tillbyggnad av idrottshall i Nässjö
Avser tillbyggnad av omklädningsrum vid tennishall, samt nytt sportgolv och tillskapande av gymnastikhall. Även byte av fasader, målning av plåttak byte av fjärrvärmeväxlare m söv, byte av befintligt luftbehandlingsaggregat, söv och hallvärme.
Ombyggnad av skollokaler m.m i Nässjö
Avser ombyggnad av befintliga skollokaler för att inrymma verksamheter för hemkunskap samt bild och musik. Rivning av berörda delar på skolgård. Komplettering av utevistelsedelar såsom fotbollsplan och basketplan. Samt utökning av P-platser för personbilar.
Tillbyggnad av bilverkstad i Eksjö
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Tillbyggnad av industrihus i Tranås
Planer för tillbyggnad industribyggnad.
Ramavtal avseende markarbete i Östra Småland
Ramavtal avseende markarbeten för elnätsprojekt som skall utföras till E.ON Energidistribution AB i avtalsområdet Östra Småland (C07): Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1033873
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Ombyggnad för att möjliggöra fler parkeringsplatser för lastbilar och parkeringsmöjligheter för övrig trafik. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 5 km. Ombyggnad av trafikplats.
Ombyggnad av hållplatser längs väg 40 i Jönköpings län
Hjältevad, Ingatorp och Hult hållplatser.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
I uppdraget ingår även koppling av nyinstallerad vattenreningsanläggning till befintliga vattendistributionsslingor.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Värnamo-Kärda
Åtgärder på totalt 6 plankorsningar.
Om- och tillbyggnad av skola i Aneby
Avser om- och tillbyggnad av fyra klassrum , fyra grupprum och entré vid Vireda skola.
Installation av membranavgasningsutrustning på Torsvik i Jönköping
Avser en membranavgasningsanläggning på fjärrvärmeverket Torsvik i Jönköping. Arbetet omfattar leverans, montage, driftsättning samt utbildning av membranavgasningsanläggningen med tillhörande utrustning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med lager/förråd samt skärmtak och ändrad användning i befintlig del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering och anpassning till kontorshotell i Tranås, etapp 1
Avser renovering och utveckling av gamla "Kuran-huset" i Tranås centrum. Planen är att skapa en mötesplats för näringslivet. Byggnaden är på totalt 5280 kvm och kommer att uppdelas i 2 etapper. I etapp 1 renoveras våningen i markplan där Tranås United och Turistbyrån kommer husera.
Renovering och anpassning till kontorshotell i Tranås, etapp 2
Avser renovering och utveckling av gamla "Kuran-huset" i Tranås centrum. Planen är att skapa en mötesplats för näringslivet. Byggnaden är på totalt 5280 kvm och kommer att uppdelas i 2 etapper. I etapp 2 renoveras resterande lokaler förutom markplanet, som utförs i första etappen. Etapp 1 finns på projektid: 2112562.
Ombyggnad av kök vid skola i Vetlanda
Avser ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök, ca 250 portioner. samt tillbyggnad av ett fläktrum där nytt ventilationsaggregat ska installeras.
Ombyggnation till seniorboende i Vetlanda
Avser ombyggnad av storkök till seniorboende. I entréplanet ska det byggas 7 styck lägenheter med tillhörande uteplatser. Fönsterbyte i hela entréplanet.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Vetlanda kommun
Ramavtal avseende målningsarbeten för Vetlanda kommun m.fl. Avtalstid:2021-10-31 - 2023-10-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Anläggande av konstgräsplan i Nässjö
Planer finns för en konstgräsplan i centrala Nässjö.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av korsning i nytt bostadsområde , Mossle Värnamo
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Tillbyggnad av hotell i Mullsjö
Planer finns för tillbyggnad av ca 10-12 hotellrum. Eventuellt kan fler delar ingå i detta projekt.
Ramavtal avseende hantverkstjänster i Gislaved
Ramavtal avseende hantverkstjänster inom områdena måleri och golv åt AB Gislavedshus. Avtalstid 2021-09-01 - 2023-08-31 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 3
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 3, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Utbyggnad av Ljungarum fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 4 stycken 12 kV ställverksfack vid Ljungarum fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Habo
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus, ändring av planlösning samt nybyggnad av carport/förråd.
Ombyggnad av gata i Eksjö
Avser omläggning och nyanläggning av ledningsinfrastruktur och gatuöverbyggnad på del av Brunnsholmsgatan i Eksjö.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av padelhall i Sävsjö
Avser ombyggnad av lagerhall till padelhall.
Ombyggnad av industri till padelhall i Jönköping
Avser ombyggnad av industri till padelhall.
Ombyggnad av VA och gator i Fagerhult, Habo
Avser ombyggnad av Va och gata vid Fagerlidsvägen.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, hyresgästanpassning.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 5st hissar som skall moderniseras enligt teknisk rambeskrivning.
Ombyggnad vattenledning Jönköping
Avser flytt av huvudvattenvattenledning. Ca 440 m V600 (segjärn)
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser renovering av flerbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter.
Ombyggnad av Torget i Ingatorp, Eksjö
Avser att göra om torget i Ingatorp. Asfalt ska bytas ut samt grönytor ska göras.
Tillbyggnad av transformatorstation i Nässjö
Avser tillbyggnaden på transformatorstation som kommer att dockas till befintligt och utgöra en transformatorbyggnad som inkapslar transformator, kondensator och nollpunktsutrustning som idag står utomhus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.