Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköpings län

Aneby (3)
Eksjö (17)
Gislaved (8)
Gnosjö (1)
Habo (5)
Mullsjö (1)
Nässjö (10)
Sävsjö (2)
Tranås (5)
Vaggeryd (4)
Vetlanda (8)
Värnamo (14)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 129 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Västbo
Vägnätets totala längd för området är ca 1534 km varav grusväg ca 176 km.
Ombyggnad av akutmottagning mm i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Omfattar akutmottagning samt daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1464 km varav grusväg ca 85 km.
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Hus 3, tillbyggnad i 3 vångsplan med mottagningskök, matsal, hiss och lärararbetsplatser. Hus 2 kommer idrottshallen byggas till med omklädningsrum och förråd. Hus 1 ombyggnad för ny planlösning. Option1 2114514, Option 2: 2114516, Option 3: 2114521
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig totalrenovering av flerbostadshus (fönster, dörrar m.m), nya balkongfronter, ny entre till trapphus.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Om- och tillbyggnad av skollokaler i Nässjö
Avser tillbyggnad i 2 plan vilken ansluts till befintlig del. Ny garage/förrådsbyggnad. Samt ombyggnad av kök, befintlig NO-sal och hemkunskap till matsal. Viss ombyggnad av befintligt ventilationssystem och elsystem. Intilliggande fritidslokaler förses med bergvärme. Avser Duvan 20 där ombyggnad av befintliga skollokaler för att inrymma verksamheter för hemkunskap samt bild och musik. Rivning av berörda delar på skolgård. Komplettering av utevistelsedelar såsom fotbollsplan och basketplan. Samt utökning av P-platser för personbilar.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2201 Värme.
Om och tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad i två plan med klassrum, grupprum samt trapphus med hiss. Renovering och ombyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Ombyggnad/renovering av klassrum/matsall m.m samt brandskyddsåtgärder
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Jönköping
Avser utbyggnad och installation av luftbehandlingssystem på avfallsanläggning.
Ombyggnad av industri till bostäder i Värnamo
Avser ombyggnad av industri till flerbostadshus med 17 lägenheter samt fasadändring på fastigheten Muraren 1 i Värnamo.
Om- och Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad med invändig renovering av skolbyggnad samt tillbyggnad för ny entré. Ombyggnad av förskola till skollokaler för grundskola. Landsjöskolan, Jönköping
Ombyggnad av ventilation skola i Nässjö
Option 1: Avser luftbehandlingsaggregat, beläget i Teknikrum 1402, för system 03 med tillhörande VS-, byggnads- och elarbeten Om- och tillbyggnad finns på Id 1611217 Option 2:2114516 Option 3: 2114521
Renovering av skola i Broaryd, Gislaved
Avser omfattande renoveringsåtgärder på Klockargårdskolan där fuktpåverkat material måste bytas ut. Bland annat kommer allt innergolv och syll att bytas ut. Skolan ligger på en gammal sjöbotten med hög grundvattennivå. Fuktproblemen i skolan beror främst på marktillskjutande fukt och ett eftersatt underhåll av dränering. En ny dränering kommer att göras runt hela skolan för att leda bort fukten.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser kompletta solcellsanläggningar på flerbostadshus, Öxnehaga, Jönköping. Objekt: Gård 405 består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 82-122 Gård 406 består av 6 hus på adresserna Oxhagsgatan 46-76.
Till- och ombyggnad av Hjälpmedelscentralen, Ryhov Jönköping
Avser om- och tillbyggnadsarbeten kring Hus P5 Hjälpmedelscentral, plan 2 med nya kontorslokaler. Nuvarande takyta skall påbyggas med nya kontors och personal ytor. Tillbyggad374 kvm samt ombyggna 45 kvm. Arbetet omfattar: Mark Byggnads- och ombyggnadsarbeten Rör-installationer Luftbehandlingsinstallationer Styr- och övervakningsinstallationer El- / tele- / datainstallationer
Installation av Solcellsanläggning i Vetlanda
Avser att installera en solcellsanläggning på Flishult Avfallsanläggning i Vetlanda. Om ca 1800 kWp med en avkastning solcellsgeneratorenergi på ca 1,6 GWh/år
Om- och tillbyggnad av förskola i Burserud
Avser om- och tillbyggnad av förskola, Burserud Gislaved.
Ombyggnad av vandrarhem i Vaggeryd
Planer för ombyggnad av vandrarhem till funktionsanpassning.
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhusanläggning samt klubbhusdel.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Habo
Avser om- och tillbyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök vid Hagabodaskolan. Option: på Matsal 126 och 127. Gäller ytskikt såsom måln väggar och akustikmatta. i 127 också 2st fönster och undertak. Id: 2210668
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Habo
Avser Option: på Matsal 126 och 127. Gäller ytskikt såsom måln väggar och akustikmatta. i 127 också 2st fönster och undertak. Om- och tillbyggnad: 2194920
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av yttertak och fönster. Tilläggsisolering och byte av fasad samt renovering och inglasning av balkonger mm Målning av fasad.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Habo
Avser ombyggnad av gruppboende med 6st lägenheter och gemensamhetsytor samt tillbyggnad av 6st lägenhetsförråd.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området geoteknik. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter - byggnadskonstruktion. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området brandskydd. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mullsjö, etapp 1
Avser byte av bandtäckta plåttak på Kyrkvägen 12 och 14 i Mullsjö jämte avvattning, snörasskydd m.m på 2 huskroppar med adresserna: Kyrkvägen 12 och Ängsgatan 1 och Kyrkvägen 14 och Klockargårdsgatan 2 A och B. Detta projekt avser etapp 1. Etapp 2 finns på projektid: 2179083.
Renovering och anpassning till kontorshotell i Tranås, etapp 1
Avser renovering och utveckling av gamla "Kuran-huset" i Tranås centrum. Planen är att skapa en mötesplats för näringslivet. Byggnaden är på totalt 5280 kvm och kommer att uppdelas i 2 etapper. I etapp 1 renoveras våningen i markplan där Tranås United och Turistbyrån kommer husera.
Tillbyggnad av industrihus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av industrilokal för produktion.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Nässjö-Vaggeryd, etapp 1
Nya bomanläggningar vid Havridavägen, Stolpen, Malmbäck och Västanå. BEST och markåtgärder ingår.
Tillbyggnad med padelhall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning. Option på ytterligare ett avloppsreningsverk finns på projekt ID: 2077871
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Eksjö
Avser byte av fönster och tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av storkök i Eksjö
Avser ombyggnad av storkök och kapprum. Option ingår under projektnummer 2199612.
Ombyggnad av vattenverk, Höreda Eksjö
Avser ombyggnad av Höreda vattenverk. Upphandlas tillsammans med Id: 2205706
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Planer för inredande av ytterligare lokaler samt fasadändring av lokalhus.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av förskola i Aneby, Jönköpings kommun
Avser tillbyggnad med kapprum och teknikrum samt inredning av nytt mottagningskök i befintlig paviljong.
Tillbyggnad av fläktrum, GISLE sportcentrum, Gislaved
Avser tillbyggnad av fläktrum, Gisle sportcentrum.
Ombyggnad för kväverening på avloppsreningsverk i Aneby
Avser ombyggnad för kväverening genom att befintliga bassänger delas upp i olika zoner. Arbetet inkluderar montage av skiljeväggar och installation av omrörare och pump i bassänger. Befintliga bottenluftare byts ut mot nya och nya instrument och apparatskåp installeras för styrning av processen.
Ombyggnad av Österlånggatan, Eksjö
Avser ombyggnad av Österlånggatan i Eksjö med utförande av ny underbyggnad, överbyggnad, omisolering av stenvalvbro och ytskikt gatumark samt plantering av nya träd. Även ombyggnad av va-anläggning ingår. Etapp 2 sträcker sig från Mejerigatans anslutning till sista infarten vid Willys- parkeringen.
Omläggning av tak på teknikhus och kallförråd, Fortifikationsverket
Avser byte av befintligt tak på teknikhus 213 och kallförråd 79, totala takytan är ca 3500 kvm.
Utvändigt underhåll på industribyggnad i Vetlanda
Avser byte av tak och tillträde till tak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser ändrad användning från kontorslokaler till hyreslägenheter.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Skillingaryd
Avser rivning av befintliga balkonger och montage av nya balkonger på flerbostadshus i Skillingaryd. Objekt: Kv Saturnus 1, 21 st nya balkonger på Sturegatan 35 och del av Sturegatan 33 Kv Jupiter 1, 32 st nya balkonger på Skolgatan 10-16
Tillbyggnad av lager Vetlanda
Avser tillbyggnad av befintlig byggnad.
Renovering av vattentorn i Smålandstenar, Gislaveds kommun
Avser renovering av vattentorn i Smålandsstenar. Arbetet omfattar betongreparationer och reparationer på armeringen. Objektet omfattas av säkerhetskänslig verksamhet och är en del av samhällskritisk infrastruktur.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av sju hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Brunnsgatan 18D-E, 553 17 Jönköping, Björngatan 10A-C, 553 37 Jönköping, Kristinedalsgatan 12, 553 31 Jönköping och Ståltorpsgatan 13, 553 31 Jönköping. Upphandlingen omfattar även optioner på 6 hissar. Id 2175289
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektens läge är: Tullportsgatan 2-4, 553 22 Jönköping, Boktryckargatan 24-26, 553 24 Jönköping och Spinnerigatan 2-4, 554 52 Jönköping.
Beläggningsarbete på del av bansystem i Jönköping
Avser beläggningsarbete på del av bansystem, Jönköping
Ombyggnad av undervisningslokaler på skola i Värnamo
Avser ombyggnad av undervisningslokaler. Totalt ca 170 kvm.
Sluttäckning av deponi i Aneby, etapp 1
Avser sluttäckning av en äldre nedlagd deponi vid Hullaryds avfallsanläggning i Aneby.
Utvändigt underhåll av äldreboende i Habo
Avser byte av fönster och fönsterdörrar, Kärregården Habo. Kärrsvägen 29-39 & Malmgatan 40, Habo (Stora Kärr 8:1 & 8:499)
Byte av fönster på kontor i Sävsjö
Avser byte av markiser, fönster och fönsterdörrar på kommunalhuset Det är ca. 180 fönster totalt som ska bytas
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av anläggning för rening av avloppsvatten, verksamheten är nedlagd
Fönster byte på flerbostadhus i Nässjö
Avser byta av fönster och anpassning av balkongdörr på gäller balkongsidan och del av gavlar på flerbostadshus i Nässjö.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Ramavtal avseende brounderhåll, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende brounderhåll och omfattar årlig spolning/rengöring av kantbalkar, huvudbärverk, övergångskonstruktioner, ytavlopp o stuprör samt övriga konstruktionselement, impregnering (enbart år 1) av kantbalkar och vingmurar. Avtalstid 2022-07-11 - 2026-07-10.
Tillbyggnad av butik i Eksjö
Avser tillbyggnad av servicebutik rasta.
Bergarbete intill järnväg i Norrahammar
Arbetet beräknas pågå mellan v 40-v 45 2022. Bergsäkrande åtgärder, nytt dynamiskt staket.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning från bilhall till kontor.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Jönköping
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Installation av solcellsanläggning vid skola, Habo
Avser installation av solcellsanläggning på Fagerhults skola på adressen Voltvägen 3 och Hagabodaskolan Hus 5 (Högstadiebyggnaden) på adressen Nygatan 7 i Habo.
Utvändigt underhåll av kontor i Eksjö
Avser byte av skiffertak på kontorsbyggnad, hus 29.
Byte av tak på skola i Jönköping
Avser byte av tak på skola från tegel till plåt.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Avser ombyggnad av lokal till studentlägenheter.
Tillbyggnad av församlingshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med ny entré vid församlingshem.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av balkonger samt byte av balkongräcken på Lövstigen 4-18 . Option 1 omfattar balkongrenovering samt renovering av balkongräcken på Bottnaryds prästgård 1:189.
Utvändigt underhåll av radhus i Jönköping
Avser utvändig ändring av rad/kedjehus.
Rivning av industrihus i Värnamo
Avser rivning av industribyggnad.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten inom Nässjö kommun
Ramavtal avseende åtgärdande av brister från OVK-besiktning, konsultering gällande åtgärdsförslag, reparationer av ventilationssystem, utbyggnad av befintliga ventilationssystem samt mindre nymonteringar av nya anläggningar i kommunala fastigheter.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 2, deletapp 2:1
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Om- och tillbyggnad av Kommunförrådet i Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av Kommunförrådet med en ny matsal på ca 61 kvm.
Ombyggnad, samt renovering av Fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö Etapp 1, Jönköpings kommun
Avser renovering av samlingssalen med avseende på teknisk utrustning, stolar, ytbeläggning, tekniska installationer, dörr- och fönsterbyte m.m. Samt intilliggande entré, hall och WC-grupper.
Ombyggnad, samt renovering av Fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö Etapp 2, Jönköpings kommun
Avser ombyggnad av större delen av de allmänna utrymmena på fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö .
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser balkongrenovering med byte av balkongräcken , Södra Hökhultsvägen 19 A-B samt Mollbergsvägen 12 A-D och Hammarvägen 96, Norrahammar Jönköping
Utbyggnad av kommunalt VA i Vareviken, Nässjö
Upptaget i förslag till VA-plan 2014-2018. Utbyggnad av Va-ledning.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av affärshus.
Sluttäckning av deponi i Gislaved
Avser avjämning, igenläggning diken med mera Mossarpstippen.
Rivning av bostad i Vaggeryd
Avser rivning av enfamiljshus med tillhörande uthus.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 2 st broar: 680-3302-1 (Öxnehagaleden, Huskvarna) 680-5501 (Tahevägen, Taberg)
Rivning av förskola i Jönköping
Avser rivning av förskola.
Ombyggnad av utemiljö vid förskola i Nässjö
Avser ombyggnad och renovering av utemiljö vid Runneryds norra förskola.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 3 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektets läge är: Oxhagsgatan 75, 561 50 Huskvarna(1 hiss) och Drottninggatan 25, 561 32 Huskvarna (2 hissar).
Tätskiktsomläggning på innergårdar i Vetlanda
Avser nytt tätskikt och dithörande arbeten på två innergårdar. Delprojekt 1: Avser ett terrassbjälklag i kv. Merkurius som omgärdas av 13 lägenheter, BTA ca 500 kvm på Biblioteksgatan 3B, 574 32 Vetlanda Delprojekt 2: Avser ett terrassbjälklag i kv. Stadshuset, BTA ca 612 kvm på Biblioteksgatan 2A, 574 32 Vetlanda
Ombyggnad av bro längs väg 675 vid Gunnarsö
Utbyte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt sprutbetongsarbeten.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).