Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköpings län

Aneby (1)
Eksjö (11)
Gislaved (3)
Gnosjö (4)
Habo (5)
Mullsjö (1)
Nässjö (10)
Sävsjö (7)
Tranås (3)
Vaggeryd (7)
Vetlanda (17)
Värnamo (9)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 131 st.

Ombyggnad Ryhov Akutspåret, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Planer för ombyggnad akutmottagning hus D3 och D4, plan 5 och 6 Länssjukhuset Ryhov Jönköping På plan 5 planeras en vårdavdelning samt mottagning, utredningsenhet för lungmedicinsk vård och även administrativa lokaler. På plan 6 planeras en vårdavdelning samt mottagning, dagsjukvård och rehabilitering för stroke- och neurologisk vård. Projektet innehåller tre delprojekt vilka har inbördes beroenden och måste göras i en viss ordning för att flytta verksamheter och tömma lokaler så att ombyggnationer blir möjliga
Till- och ombyggnad av sänghiss och utegård i Eksjö
Avser tillbyggnad av sänghiss samt ombyggnadsåtgärder i anslutning av hissanslutning i varje våningsplan. Ombyggnad av markyta för inbyggd rastgård för patienter.
Hetvattenpannor till panncentraler i Jönköping
Avser komplettera och stärka de yttre panncentralerna vid Huskvarna (HCHF) och Ryhov (HCRY) som nyttjas för reserv- och spetslastproduktion av fjärrvärme. Omfattas av totalt fem (5) kompletta biooljeeldade pannor, i tre etapper. Etapperna avser fullt funktionsansvar med erforderlig kringutrustning för bränsle, luft, rökgas, fjärrvärmesystem och tillhörande styrsystem. De nya pannorna ska ha en värmeeffekt på 16 MW per panna vid full last och vid alla normalt förekommande drifttemperaturer.
Ombyggnad av fabrik, Myresjö
Planer för ombyggnad av industri
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser fönsterbyten, renovera tak (ink byte) och fasader, samt renovering av ett antal badrum i KV. Rödklinten.
Nybyggnad av ackumulatortank i Vaggeryd
Avser leverans av komplett driftsatt ackumulator exklusive arbete med mark och byggnadsarbeten invid värmeverket på fastigheten Haparanda 3:34.
Utvändig renovering av simhall i Mullsjö
Avser utvändig renovering av simhallen, Mullsjö. Byte av yttertak samt väggar samt innertak.
Ombyggnad till gymnasieskola i centrala Jönköping
Avser ombyggnad och anpassning för skolverksamhet i ämbetsbyggnaden fd Göta Hovrätt. Entreprenaden innefattar byte av tak, teknisk upprustning, anpassning till dagens tillgänglighets- och brand-krav samt ombyggnation av planlösning. BTA ca 1250kvm. Samt restaurering och återställande av södra delen av Hovrättsparken till 1876-års utformning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Planer för nybyggnad av kallager samt tillbyggnad av produktionslokal. Projektet kommer att delas in i två etapper.
Byggnation av inomhusnät för mobiltäckning på sjukhus, Region Jönköpings Län
Avser installation och driftsättning av ett mobilt inomhusnät i syfte att tillgodose mobiltäckning på Region Jönköping sjukhus: Värnamo, Höglandssjukhuset och Ryhovs.
Om- och tillbyggnad av lokaler i Sävsjö
Avser om- och tillbyggnad och renovering för kontor, verkstad, maskinhall och parkeringshall samt nybyggnad av skärmtak och salt/sandfång till lokaler för Sävsjö kommuns förvaltningar för skog, gata och park.
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad i Jönköping
Avser en till- och ombyggnad av kontorsbyggnaden som är en del av ett avloppsreningsverk. Projektet avses utföras i 2 st huvuddelar. Huvuddel ett: Tillbyggnaden kommer att innebära en tillökning av kontorsrum och konferensrum samt nya utrymmen för omklädningsrum, kontrollrum och automationsrum. Huvuddel två: Ombyggnationen avser enklare planlösningsförändringar samt renovering av vissa ytskikt.
Ombyggnad av Rosenlund Vårdcentrum i Jönköping
Avser 2 st ombyggnadsprojekt på Rosenlunds vårdcentrum. Projektet omfattar ombyggnad av Barn-och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM) och ombyggnad till Barnhälsovårdens psykologenhet (BHV). BUMM hus 09, plan 5,6, BTA ca 921+144 kvm BHV hus 09, plan 6, BTA ca 500 kvm
Ombyggnad av Jordbrovägen i Jönköping
Ombyggnad Jordbrovägen. Upptagen i investeringsbudget 2023-2027
Byte av fönster i Jönköping
Byte av fönster, dörrar
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus. Omfattar hus 9, 10, 11 och 12 Totalt omfattas 157 stycken badrum fördelat på 8 st hus inom fastighet Hålan 10:15
Stambyte i flerbostadshus, Forsheda
Avser stambyte i flerbostadshus, ny ventilation och el. Hus 1 = 8A, 8B, 8C. Hus 2 = 8D, 8E, 8F. Hus 3 = 8G, 8H.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, ändring av plan, ventilation, va, konstuktion samt hissinstallation.
Fönsteråtgärder längs Södra Stambanan, entreprenad 12
Fönsteråtgärder på ca 70 fastigheter längs Södra Stambanan inom Nässjö, Aneby och Tranås kommuner.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser ombyggnad av flerbostadshus för att göra fler lägenheter.
Ombyggnad station i Eksjö
LOHT Ombyggnad Station.
Ombyggnad av centralkök på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Avser ombyggnaden av storkökslokaler hus P3 på Ryhov. Ombyggnaden omfattar översyn av kyl kapacitet, ny expedition, köksförråd och bak rum, nytt avskilt rum för uppläggning av mat portioner.
Om- och tillbyggnad av fördelningsstation vid Kärrarp i Jönköping
Ombyggnad av transformatorstation som måste uppgraderas för att möta nuvarande och framtida behov i det expansiva området kring Samset och Åsens gård.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Ombyggnad till servicebostäder i Värnamo
Avser ombyggnad till 14 lägenheter enligt LSS, byte avloppsstammar, ny ventilation med lägenhetsaggregat m.m. inom ett flerbostadshus med två våningsplan varav ett plan i souterräng.
Ombyggnad av gata i Jönköping
Planer finns för ombyggnad av Klostergatan till bussgata första kvarteret norr och söder om Kungsgatan, samt breddande av gång- och cykelbanor.
Ombyggnad av lägenheter till förskola i Mariannelund, Eksjö
Avser ombyggnad av lägenheter till förskola med 6 avdelningar i två plan.
Ombyggnad av korridorer vid skola i Nässjö
Option 2: El- och byggarbete i bef. korridorer och trapphus i Hus 1. option 1: 2114514 Option 3: 2114521 Om- och tillbyggnad finns på Id 1611217
Stambyte med kök- och badrumsrenovering i flerbostadshus, Skillingaryd
Avser stambyte i 52 lägenheter. Man kommer byta samtliga ledningar, renovera kök och badrum i lägenheterna.
Rivning av gamla Rörviksskolan i Sävsjö
Avser rivning av befintlig skolbyggnad. Upphandlas tillsammans med nybyggnad av skola på Id: 1181399.
Takrenovering på flerbostadshus i Värnamo
Avser takrenovering på 8 stycken flerbostadshus i Värnamo. På adressen: Sveavägen 1A-1C, 3A-3C, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 25 Kolonigatan 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Ombyggnation av storkök, Marieberg Äldreboende i Eksjö
Avser ombyggnad av tillagningskök vid Mariebergs äldreboende, samt tillbyggnad av bl a lastkaj. Eksjö
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Bankeryd
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar samt montering av säkerhetsdörrar inom fastighet Attarp 2:555.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Planer för tillbyggnad av industri.
Renovering av simhall i Vetlanda
Avser renovering av bassänger och vattenreningsåtgärder i Myresjö simhall. Bassängrenoveringen omfattar lagning/förstärkning av betongstomme samt nytt yt- och tätskikt.
Hissmodernisering i flerbostadshus i Jönköping
Avser modernisering av 11st hissar enligt tekniska rambeskrivningar på Västra Holmgatan. Totalt är det 14st hissar som ska moderniseras. Objektens läge: Västra Holmgatan 1-13 och 2-12 i Jönköping
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ändrad användning på fastigheten hornabo 1:129.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus (hissinstallation, ändring av fasad, bärande konstruktion, trappor, skärmtak samt planlösning).
Ombyggnad av bro, Jönköping
Avser rivning samt återuppbyggnad av bro vid Brunnsgatan i centrala Jönköping.
Ombyggnad och renovering av skola Ekenässjön
Avser ombyggnad och renovering av F-6 skola, Ekenässjöns skola Vetlanda.
Uppförande av gastank, i Jönköping
Uppförande av gastank med på gjuten platta
Ombyggnad av rökgaskanaler och spjäll på kraftvärmeverk i Nässjö
Avser uppgradering av rökgaskanaler och spjäll under sommarrevisionen 2024.
Tillbyggnad av utrymningstrappa i Jönköping
Planer för tillbyggnad av fristående utrymningstrappa.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av förskola med ytterligare en avdelning samt personalutrymmen.
Tillbyggnad av industrihus i Nässjö
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Trygghetsskapande åtgärder för ett bostadsområde i Gislaved
Planer finns för brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser för ett bostadsområde i Gislaved kommun.
Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping
Tidigt skede Planer på en förläning av Barnhemsgatan i Jönköping.
Renovering av förskola i Vaggeryd
Avser renovering av väggar, golv och ventilation vid förskolan Nyckelpigan, Vaggeryd.
Rivning av kontor i Jönköping
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av f-6 skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad med ett klassrum, grupprum, sköterskerum, wc , teknikrum och kapprum på 161 kvm. Ett förråd och ett tak som binder ihop skola och förråd rivs. Arbetena omfattar även att lägga om två dagvattenledningar.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser fasadrenovering på fastighet Kantarellen 1, Vetlanda.
Nybyggnad av väderskydd till busshållplatser i Huskvarna och Jönköping
Avser ersätta befintliga väderskydd på busshållplatser ca 110 st, i Huskvarna och Jönköping.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Eksjö
Förhandsbesked för utvändig ändring av flerbostadshus, balkonger.
Upprustning av utemiljö vid kvarteret Trädgårdsmästaren, Eksjö
Avser upprustning av utemiljö vid kvarteret Trädgårdsmästaren, Eksjö. Entreprenaden omfattar även skötsel av nyplanterade träd samt skötsel av planterad växtbädd t.o.m. 2025-12-01.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser ändrad användning från kontorslokaler till hyreslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Bygglov för tillbyggnad av industri på fastigheten hillerstorp 2:77.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ändrad användning, tillbyggnad med skärmtak samt skylt.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Installation av slamavvattning i Habo avloppsreningsverk, Jönköpings kommun
Avser utbyte av slamavvattningsutrustning vid avloppsreningsverket i Habo.
Ombyggnad av kontorslokal i Habo, Jönköpings kommun, etapp 2
Avser ombyggnad av Habo Energis kontorslokaler med en utökning av verksamhetens kontorslokaler genom integrering av tidigare garageutrymmen med fyra nya kontorsrum, grupprum och nya teknikrum.
Ombyggnad av lokal till utbildningslokal i Habo, Jönköpings kommun, etapp 1
Avser ombyggnad av lokal till utbildningslokaler.
Ombyggad till lokal för daglig verksamhet i Nässjö
Avser ombyggnad av befintliga förskolan Tallbacken till lokal för daglig verksamhet i Nässjö.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor vid avfallsanläggningen i Flishult. Arbetet sker i två etapper, där tillbyggnad är en etapp och ombyggnation en etapp.
Rivning av fastigheter vid fd kemtvätt i Jönköping
Avser rivning av fastigheter vid Färgaren kemtvätt i Jönköping. Obygden 13,16,18,10,11,15,14. Sanering kommer att påbörjas under 2025. Sanering: Id 1627429
Renovering av broar och kaj Tranås
Avser renovering av Bro 6-642-1 (Stadshusbron), Bro 687-10-1, Bro över Svartån vid Smedjegatan och Stadshuskajen, belägen vid Tranås Stadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av bostads-/kontorshus, ändrad användning (från kontor till gemensamhetslokaler) samt uppsättning av solceller, byte ventilation och omläggning av yttertak.
Rivning av industrihus i Vetlanda
Rivning av industrilokal.
Vattenskyddsåtgärder vid Vättern
Objektet är beläget längst med den östra sidan av Vättern i Jönköping kommun. Utredningsområdet omfattar befintlig vägsträckning E4 mellan trafikplats Huskvarna norr fram till och med trafikplats Vättersmålen.
Utbyggnad av GC-väg mellan Mariagatan och Resecentrum i Nässjö
Upptagen i kommunens planer för utbyggnad av centrum.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Nybyggnad av carport/virkeslager samt tillbyggnad av lagerhall.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av förskola med personalutrymmen.
Utbyggnad av VA i Hären-Målskog
Utbyggnad av Va i Hären-Målskog.
Tillbyggnad av skola i Vetlanda
Tillbyggnad och ventilation.
Om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymme i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymme på Miljöhanteringen i Jönköping.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Jönköping
Planer för puts av fasad på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Gränna
Avser byte av yttertak samt byte av fönster och fönsterdörrar i Gränna.
Byte av luftbehandlingsaggregat i Taberg, Jönköpings kommun
Avser byte av luftbehandlingsaggregat på Åsastigen 21 och Åsastigen 23 i Taberg, Jönköpings Kommun
Hissmodernisering i flerbostadshus i Jönköping
Avser modernisering av 2st hissar enligt tekniska rambeskrivningar på Västra Holmgatan. Totalt är det 14st hissar som ska moderniseras. Objektens läge: Västra Holmgatan 1-13 och 2-12 i Jönköping
Utbyte av konstgräs multiarena i Huskvarna
Avser borttagning av befintligt konstgräsmatta med granulat, nytt konstgräsmaterial och montering av nytt konstgräs för multiarenan. Demontering av befintliga mål och ersätts med hållbar lösning.
Ombyggnad av ventilation i idrottshall , Värnamo
Avser installation av ventilation samt rivning av 3 aggregat.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Taberg, Jönköpings kommun
Avser byte av yttertak sam byte av fönster och fönsterdörrar inom bostadslägenheter, lokaler och allmänna utrymmen.
Tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vetlanda
Avser en liten tillbyggnad av befintlig byggnad.
Renovering av bro till Eksjöhovgårds slottsruin, Sävsjö kommun
Avser renovering av bro till Eksjöhovgårds slottsruin i Sävsjö kommun.
Montering av solceller flerbostadshus i Gislaved
Planer finns för montering av solceller.
Tillbyggnad av skola i Sövsjö
Tillbyggnad av skola, fläktrum.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Fasadändring av flerbostadshus (lss-boende).
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sävsjö
Fasadförändring. Byte av panel på en del av byggnaden.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).