Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (7)
Gislaved (13)
Gnosjö (5)
Habo (6)
Mullsjö (1)
Nässjö (13)
Sävsjö (8)
Tranås (1)
Vaggeryd (6)
Vetlanda (15)
Värnamo (16)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 157 st.

Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Om- och tillbyggnad av skola i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av F-6 skola. Hus 3, tillbyggnad i 3 vångsplan med mottagningskök, matsal, hiss och lärararbetsplatser. Hus 2 kommer idrottshallen byggas till med omklädningsrum och förråd. Hus 1 ombyggnad för ny planlösning. Option1 2114514, Option 2: 2114516, Option 3: 2114521
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Planer för tillbyggnad av industri med kontor samt anläggande av parkering.
Rivning och tillbyggnad idrottshall i Jönköping
Rivning och tillbyggnad Hisingstorpshallen. Ny byggnadsdel ska inrymma fullstor sporthall med läktare, omklädningsrum, teknikrum mm.
Ramavtal avseende drift av utemiljö 5-7, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning inom fastighetsmark. Uppdraget omfattar Entreprenad 5 -7: Entreprenad 5 (Jönköping) Entreprenad 6 (Huskvarna) Entreprenad 7 (Gränna med landsbygd)
Byte av tak och fönster på flerbostadshus i Eksjö
Avser byte av tak, renovering av fönster, ventilation och badrum.
Om-och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av flerbostadshus med nytt yttertak, stambyte samt nya fönster.
Om- och tillbyggnad av skollokaler i Nässjö
Avser tillbyggnad i 2 plan vilken ansluts till befintlig del. Ny garage/förrådsbyggnad. Samt ombyggnad av kök, befintlig NO-sal och hemkunskap till matsal. Viss ombyggnad av befintligt ventilationssystem och elsystem. Intilliggande fritidslokaler förses med bergvärme. Avser Duvan 20 där ombyggnad av befintliga skollokaler för att inrymma verksamheter för hemkunskap samt bild och musik. Rivning av berörda delar på skolgård. Komplettering av utevistelsedelar såsom fotbollsplan och basketplan. Samt utökning av P-platser för personbilar.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2201 Värme.
Om och tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad i två plan med klassrum, grupprum samt trapphus med hiss. Renovering och ombyggnad av skolbyggnad.
Trafiksäkerhetsarbete kring skol- och fritidsvägar i Jönköpings kommun
Avser trafiksäkerhetsarbete kring skol- och fritidsvägar inom Jönköpings kommun.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Rot renovering och stambyte på flerbostadshus och radhus i Myresjö
Avser ROT renovering och stambyte på Höjdgatan Myresjö.
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Ombyggnad av kök och matsal vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Ombyggnad av tillagningskök och matsal vid Finnvedens gymnasium.
Ombyggnad av befintligt storkök m.m vid Värnamo sjukhus
Avser ombyggnad av storkök och ett nytt- och ombyggnad av befintligt dagrum. Även åtgärder och förnyelse av befintliga installationer bland annat med ny centralkyla med koldioxid som köldmedium. Innan ombyggnad skall ett provisoriskt kök och personalrum upprättas på plan 3.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser tilläggsisolering och ny putsad fasad på fyra huskroppar, byte av fönster och fönsterdörrar, rivning och montering av nya balkonger.
Renovering av skola i Jönköping
Avser invändig och viss del utvändig renovering av skolbyggnad. Renoveringsarbeten under tid då pågående skolverksamhet
Tillbyggnad av industri i Jönköping
Avser tillbyggnad av industri med 1500 kvm.
Tillgänglighetsanpassning av järnvägsstation i Sävsjö
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar, nya hissar, byte av trappor, gångbro över SSB.
Underhållsbeläggning varm/värme och tank i Region Syd
Omfattar 5 beläggningsgrupper; GK 2205 Varm, GK 2206 Varm/värme, GK 2207 Tank, FH 2209 Tank, FH 2210 Tank.
Utbyggnad av bilhall mm i Jönköping
Tillbyggnad av verkstad 500kvm, nytt däckhotell och utbyggnad av bilhall
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Anbudstid 1 år med förlängning1+1.
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Renovering av högreservoar i Sävsjö
Projektet avser renovering av högreservoar.
Sluttäckning av gamla deponi, etapp 4 Jönköping
Slutteckning av gamla deponi.. installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. cirka 1,7 hektar deponiyta Option1 Etapp 5: Id 2163068 Option 2 Etapp 6: Id 2163071
Balkong- och fönsterbyte på flerbostadshus i Bankeryd, Jönköpings Kommun
Avser byte av fönster och fönsterdörrar, renovering av balkonger samt yttre underhåll. Totalt omfattas fyra fastigheter med därtill hörande byggnader. Adress: Stationsgatan 4 A, B, C, D Postgatan 3 A, B, C, D Postgatan 5 A, B, C Järnvägsgatan 6 A, B, C, D
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av yttertak och fönster. Tilläggsisolering och byte av fasad samt renovering och inglasning av balkonger mm Målning av fasad.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området el- tele- och datasystem. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området VVS. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Om- och tillbyggnad av gruppboende i Habo
Avser ombyggnad av gruppboende med 6st lägenheter och gemensamhetsytor samt tillbyggnad av 6st lägenhetsförråd.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mullsjö, etapp 1
Avser omfattande yttre renovering av 2 huskroppar på Kyrkvägen 12 och 14 i Mullsjö. Arbetena inleds på taket - det bandtäckta plåttaket ska bytas ut mot ett nytt av samma sort. Detta projekt avser etapp 1. Etapp 2 finns på projektid: 2179083.
Tätskiktsomläggning på innergårdar i Vetlanda
Avser nytt tätskikt och dithörande arbeten på två innergårdar. Delprojekt 1: Avser ett terrassbjälklag i kv. Merkurius som omgärdas av 13 lägenheter, BTA ca 500 kvm på Biblioteksgatan 3B, 574 32 Vetlanda Delprojekt 2: Avser ett terrassbjälklag i kv. Stadshuset, BTA ca 612 kvm på Biblioteksgatan 2A, 574 32 Vetlanda
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Eksjö
Avser byte av fönster och tak på flerbostadshus.
Utbyggnad överföringsledning spill och vatten, Marås-Gnoskö
Avser överföringsledning Marås-Gnosjö.
In- och utvändig a underhållsarbeten Smålandsstenars kyrka
In- och utvändiga underhållsarbeten.
Renovering av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser renovering av avloppsreningsverk.
Byte av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser rivning av balkonger och montering av nya balkongplattor med nya räcken , Erik Dahlbergsgatan 9 - 15, Gränna .
Balkongrenovering på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser rivning av befintliga balkonger samt uppförande av nya balkonger samt renovering av balkongplattor placerade i innerhörn på respektive fastighet för inglasning. Arbetet omfattar fastigheterna Norrahammar 50:5 samt Norrahammar 54:1
Utvändigt underhåll av äldreboende i Habo
Avser byte av fönster och fönsterdörrar, Kärregården Habo. Fastigheten Stora Kärr 8:1 & 8:499
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Ombyggnad för att möjliggöra fler parkeringsplatser för lastbilar och parkeringsmöjligheter för övrig trafik. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Ombyggnad av trafikkontrollplats till rastplats vid Krängsberg
Ombyggnad till kombinerad rastplats och trafikkontrollplats. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Byte av fönster på kontor i Sävsjö
Avser byte av markiser, fönster och fönsterdörrar på kommunalhuset Det är ca. 180 fönster totalt som ska bytas
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Huskvarna
Avser byte befintliga konstgräsmattor vid Zinkensdamm i Huskvarna.
Ombyggnad av stadshotellet i Sävsjö
Avser renovering och ombyggnad av Sävsjö Stadshotell, Bryggaren 1. Plan 2 och 3 ska byggas om till kontor, co-work, konferensrum m.m. Tillgänglighetsanpassning av lokalen. På plan 1 med befintliga hyresgäster skall åtgärder utföras tex: • Entré och hissinstallation. • Radiatorbyte • Fönster byte, fönsterflytt + igensättning fönster • Ventilationsbyte • Ombyggnad trappa invändigt
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning från bilhall till kontor.
Utvändigt underhåll på industribyggnad i Vetlanda
Avser byte av tak och tillträde till tak.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Planer för tillbyggnad, fasadändring samt installation av solceller.
Nyinstallation av solkraftsanläggning i Värnamo
Avser nyinstallation av solkraftsanläggning på följande adresser: -Högaloft 7, Sveavägen 1 -Väktaren 24, Flintgatan 1 -Apollofjärilen, Fjärilsvägen 7A -Bor 1:101, Gällarydsvägen 39 -Sävrarp 1:166, Fabriksgatan 2
Ombyggnad av VA och gator i Fagerhult, Habo
Avser ombyggnad av Va och gata vid Fagerlidsvägen m fl.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser ändrad användning från kontorslokaler till hyreslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av avfallsanläggning med tankrum och processorrum
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser balkongrenovering med byte av balkongräcken , Södra Hökhultsvägen 19 A-B samt Mollbergsvägen 12 A-D och Hammarvägen 96, Norrahammar Jönköping
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 5st hissar som skall moderniseras enligt teknisk rambeskrivning.
Omläggning av konstgräsplan i Nässjö
Avser omläggning av konstgräsplan fullt stor vid Skogsvallen, Nässjö.
Reparation av järnvägstunnel i Gnosjö
Utbyte dränering, betongreparation.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Avser att bygga om kontor samt del av vind till 3 lägenheter.
Fönster byte på flerbostadhus i Nässjö
Avser byta av fönster och anpassning av balkongdörr på gäller balkongsidan och del av gavlar på flerbostadshus i Nässjö.
Renovering av rostfri bassäng vid Norrahammar Sportcenter i Jönköping
Avser renovering av rostfri bassäng, avser ersätta befintlig botten och väggar med en ny på Norrahammars Sportcenter.
Rivning av kontor i Jönköping
Avser rivning av affärs- och kontorshus.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Tillbyggnad av transformatorstation i Nässjö
Avser tillbyggnaden på transformatorstation som kommer att dockas till befintligt och utgöra en transformatorbyggnad som inkapslar transformator, kondensator och nollpunktsutrustning som idag står utomhus.
Tillbyggnad, takbyte och byte av ventilation i förskola i Gislaveds kommun
Avser tillbyggnad av nytt apparatrum och förråd, byte av befintligt tak på 3 hus samt byte av ventilationsanläggning.
Om- och tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av grupprum/wc. Byta ut en befintlig bristfällig brandtrappa samt ombyggnad av ett klassrum. Rivning av skärmtak.
Ramavtal avseende brounderhåll, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende brounderhåll och omfattar årlig spolning/rengöring av kantbalkar, huvudbärverk, övergångskonstruktioner, ytavlopp o stuprör samt övriga konstruktionselement, impregnering (enbart år 1) av kantbalkar och vingmurar. Avtalstid 2022-07-11 - 2026-07-10.
Byte av ventilationsaggregat i Vetlanda
Avser utbyte av 4 st ventilationsaggregat och 4 st frånlutsfläktar med kringutrustning som ventilerar flervåningsbyggnaden. Aggregaten betjänar kontors-, biblioteks- och samlingslokaler m.m.
Cirkulationsplats Mossle i Värnamo
Avser cirkulationsplats vid nytt bostadsområde , Mossle Värnamo
Takbyte på fastighet i Nässjö
Avser byte av yttertak på fastigheten Sjöbacken inom Kv Sluttningen med en total yta av ca 1600 kvm, samt på1 fastighet Kv Bofinken på Smedgatan 16-18
Invändig målningsarbeten vid kyrka
Invändig målningsarbeten i Fröderyd kyrka.
Omläggning av tak på kyrka i Gislaved
Kyrkoantikvarisk ersättning är beviljad. Omläggning av plåttak på södra sidan.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser att anpassa lokalen och ytskikt efter moderna regler och riktlinjer. Lokalen nyttjas av Junehem inom fastighetsskötsel och lokalvård.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad efter brand.
Tillbyggnad av förskola i Aneby, Jönköpings kommun
Avser tillbyggnad med kapprum och teknikrum samt inredning av nytt mottagningskök i befintlig paviljong.
Utbyggnad av Kärrarps fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad med 2 st 12 kV ställverksfack vid Kärrarp fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Ramavtal avseende ventilationsarbeten inom Nässjö kommun
Ramavtal avseende åtgärdande av brister från OVK-besiktning, konsultering gällande åtgärdsförslag, reparationer av ventilationssystem, utbyggnad av befintliga ventilationssystem samt mindre nymonteringar av nya anläggningar i kommunala fastigheter.
Utvändigt underhåll på äldreboenden i Nässjö
Avser omläggning av tak och omfattar utbyte av takpannor, bärläkt och underlagspapp ska bytas ut.
Byte av tak på flerbostadshus i Värnamo
Planer för byte av tak på flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig målning av flerbostadshus.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av balkonger samt byte av balkongräcken på Lövstigen 4-18 . Option 1 omfattar balkongrenovering samt renovering av balkongräcken på Bottnaryds prästgård 1:189.
Tillbyggnad av industri i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri.
Installation av solcellsanläggning vid skola, Habo
Avser installation av solcellsanläggning på Fagerhults skola på adressen Voltvägen 3 och Hagabodaskolan Hus 5 (Högstadiebyggnaden) på adressen Nygatan 7 i Habo.
Modernisering av hissar inom Eksjö kommun
Avser modernisering av hissar som ska genomföras i befintliga schakt i hus med pågående verksamheter. Adress: Nr 1 - Bobinen 3, Säterigatan 2 E, Mariannelund Nr 2 - Skolan 10, Hemtjänstens hus Regementsgatan 13, Eksjö Nr 3 - Ingatorp 4,222, Solgården, Brogatan 1, Ingatorp
Balkongrenovering på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser renovering av 78 st balkongplattor samt ny plåt ska monteras på befintlig stomme. Adress: Ringvägen 13,15,17,19 Västra Parkgatan 1,3,5 Korpgatan 2,4,6
Ombyggnad av undervisningslokaler på skola i Värnamo
Avser ombyggnad av undervisningslokaler. Totalt ca 170 kvm.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Kulltorp, Gnosjö kommun
Avser byte av tak på flerbostadshus, omfattar takpannor, läkt, papp, plåtdetaljer på tak m.m.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 4 st broar: 680-1001-1 (Cirkelvägen, Jönköping) 680-4003-1 (Attarpsvägen, Bankeryd) 680-4101-1 (Torpleden, Bankeryd) 680-4102-1 (Torpleden, Bankeryd)
Ombyggnad av skola, Sävsjö
Ombyggnad av Hemkunskapslokaler vid Hofgårdsskolan. Upptaget i investeringsbudget.
Byte av fönster på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser byte av fönster på flerbostadshus, Heimdal 1 Vaggeryd.
Bergarbete intill E4 vid Gränna
Ca 5 veckors byggtid.
Leverans och utbyte av armaturer i Gislaved
Projektet avser leverans och byte av 2690 st armaturer i Gislaveds tätort.
Rivning av byggnader i Nässjö
Avser rivning av två byggnader, den ena byggnaden har källare med teknikrum. En ersättningsbyggnad ska byggas som teknikrum.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Värnamo
Entreprenaden omfattar fönsterbyte på byggnader inom 2 st fastigheter Broarna 3 och Blomman 13 i Värnamo. Adress: Finngatan 19-21 och Västra Kyrkogårdsgatan 6
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 2 st broar: 680-3302-1 (Öxnehagaleden, Huskvarna) 680-5501 (Tahevägen, Taberg)
Rivning av bostad i Vaggeryd
Avser rivning av enfamiljshus med tillhörande uthus.
Ombyggnad av utemiljö vid förskola i Nässjö
Avser ombyggnad och renovering av utemiljö vid Runneryds norra förskola.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).