Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköpings län

Aneby (0)
Eksjö (22)
Gislaved (5)
Gnosjö (8)
Habo (5)
Mullsjö (7)
Nässjö (11)
Sävsjö (3)
Tranås (8)
Vaggeryd (8)
Vetlanda (21)
Värnamo (29)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 188 st.

Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaveds kommun
ROT- renovering av 6 st flerbostadshus i Gislaved. Arbetet omfattar: Stamrenovering, tilläggsisolering, upprustning fasad och balkonger, byte av fönster och lägenhetsdörrar, installation vattenburet värmesystem. Utbyte elanläggning inkl nätverk för bredband och viss uppdatering av utemiljö. Objektets läge: Anderstorpsvägen 4 A-B och 6 A-B och Danska vägen 9 A-B i Gislaved. Etapp 1 2375310 Etapp 2 2375315
Ombyggnad av storkök i Eksjö
Objektet är en befintlig militärrestaurang innehållande storkök och restaurang beläget i en egen fristående byggnad. I dag är byggnaden sliten och inte energieffektiv och ska därför genomgå en ombyggnation och underhållas för en 30-årig livstidsförlängning gällande byggnad och installationer. Byggnadsarean är ca 2150 m² exkl. lastkaj. Byggnaden består av tre plan, källarplan med mindre del för installationer och större del som installationskrypgrund. Bottenplan innehåller tillagningskök och restaurang. Plan 2 är ett mindre plan som i dag innehåller fläktrum och personallokaler men som ska byggas om till enbart teknikutrymmen.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Avser tillbyggnad av lager.
Hetvattenpannor till panncentraler i Jönköping
Avser komplettera och stärka de yttre panncentralerna vid Huskvarna (HCHF) och Ryhov (HCRY) som nyttjas för reserv- och spetslastproduktion av fjärrvärme. Omfattas av totalt fem (5) kompletta biooljeeldade pannor, i tre etapper. Etapperna avser fullt funktionsansvar med erforderlig kringutrustning för bränsle, luft, rökgas, fjärrvärmesystem och tillhörande styrsystem. De nya pannorna ska ha en värmeeffekt på 16 MW per panna vid full last och vid alla normalt förekommande drifttemperaturer.
Ombyggnad av fabrik, Myresjö
Planer för ombyggnad av industri
Tillbyggnad av centrallager i Skillingaryd, Vaggeryds kommun
Tillbyggnad av centrallager i Skillingaryd. 8 nya lastportar och en ny utfart.
Totalombyggnad station i Vetlanda
KVFS Kvillsfors Totalombyggnad, del av luftledning ingår.
Tillbyggnad och lokalanpassning av gymnasieskola i Vetlanda
Entreprenaden omfattar en tillbyggnation av Njudungsgymnasiet i två plan med fläktrum placerat på tak, totalt cirka 1 600 m2 BTA. Tillbyggnaden ska inrymma undervisningslokaler i form av klassrum och grupprum, samt lärararbetsplatser, toaletter och kommunikationsytor. I delar som tillbyggnaden ansluter emot görs även en ombyggnation/renovering av befintliga lokaler, ca 1 200 m2.
Ombyggnad till gymnasieskola i centrala Jönköping
Avser ombyggnad och anpassning för skolverksamhet i ämbetsbyggnaden fd Göta Hovrätt. Entreprenaden innefattar byte av tak, teknisk upprustning, anpassning till dagens tillgänglighets- och brand-krav samt ombyggnation av planlösning. BTA ca 1250kvm. Samt restaurering och återställande av södra delen av Hovrättsparken till 1876-års utformning.
Spår- och växelbyte i Forsheda
Spår- och växelbyte, ballastbyte, byte av plankorsningar. Bandel 732.
Stambyte med kök- och badrumsrenovering i flerbostadshus, Skillingaryd
Avser stambyte i 52 lägenheter. Man kommer byta samtliga ledningar, renovera kök och badrum i lägenheterna.
Renovering av flerbostadshus i Gnosjö
Avser renovering av renovera Hagagatan 6, 8 och 10 i Hillerstorp. Arbetet kommer att delas upp i flera etapper.
Tillbyggnad av trygghetsboende i Eksjö
Avser tillbyggnad med en våning på trygghetsboendet Snickaren. Tillbyggnaden kommer ske på tre av husen med ca 23 lägenheter totalt. Kommer även att göra renovering av ytskikt i gemensamhetsutrymmen i den befintliga delen .
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad i Jönköping
Avser en till- och ombyggnad av kontorsbyggnaden som är en del av ett avloppsreningsverk. Projektet avses utföras i 2 st huvuddelar. Huvuddel ett: Tillbyggnaden kommer att innebära en tillökning av kontorsrum och konferensrum samt nya utrymmen för omklädningsrum, kontrollrum och automationsrum. Huvuddel två: Ombyggnationen avser enklare planlösningsförändringar samt renovering av vissa ytskikt.
ROT och stamrenovering i flerbostadshus i Vetlanda
Byggnaden ska förses med nya rörinstallationer, yttre VA, VVS, el, styr och övervakningssystem. Ny entré med ramp till källare och tvättstugor. Nytt ytskikt på tak. Tak-konstruktioner skall ses över. Fasaden skall renoveras, nya ytterdörrar och räcken skall göras om. Byggnaden skall förses med solceller och tank för magasinering av dagvatten för bevattning. Planlösningar kommer att ändras och samtliga ytskikt skall renoveras eller göras om. Nytt digitalt nyckelsystem ska installeras och den yttre miljön ska göras om.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Renovering av logementsbyggnad i Eksjö
Objektet omfattar renovering av logementsbyggnad. Huvuddelar är: Renovering av ytskikt, Mindre ombyggnation av planlösning, Utbyte av en större del komponenter samt Rivning och saneringsarbeten.
Underhållsbeläggning tank i Region Sydöstra
Beläggningsgrupp F 2402 (väg 723 Rönnhult-Ohs, väg 897 Karlstorp-Mariannelund, väg 1788 Sandhem-länsgräns och väg 1815 Tuvebo-Habo kyrka). Beläggningsgrupp H 2403 (väg 129 länsgräns-Lönneberga, väg 213 Ottinge-Ålgenäs YB, väg 574 Nybro-Knivingaryd, väg 673 St Hanåsa-Lövhäll, väg 703 Lönneberga-Ölvedal, väg 720 Rosenfors-Mörlunda och väg 911 Kvarsebo-länsgräns D län. Optioner: väg 993 Vsk 136-Grankulla och väg 679 länsgräns F län-Virserum. Tankbeläggning med inslag av infräsning och varmmassa.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar sträckan Värnamo-Halmstad
Ombyggnad/utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Västra järnvägsgatan, Parkgatan, Skeppshult, Brogatan och Kärda längs bandel 732.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, ändring av plan, ventilation, va, konstuktion samt hissinstallation.
Byte av 10kV-ställverk mm i Nässjö
D91 Hallhult. Nytt 10 kV ställverk.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Utbyggnad överföringsledning spill och vatten, Marås-Gnosjö
Avser överföringsledning Marås-Gnosjö.
Ombyggnad och renovering av skola i Ekenässjön
Avser renovering av Ekenässjöns skola som är en F-6 skola för 200 elever. I projektet ingår även viss renovering av skolans idrottshall.
Ombyggnad av korsning samt nya stigningsfält vid väg 31/32 i Björkeryd
Ombyggnad av väg 31 i höjd med korsning mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd (Ekenäs lid). Vägen som idag är en åtta meter bred tvåfältsväg ska breddas för anläggande av vänstersvängsfält vid korsning mellan väg 31 och väg 32 samt nytt stigningsfält i södergående riktning, söder om korsningspunkten. Omläggning av el- och fiberkablar, ny belysningsanläggning, byte av trumma och ny torrtrumma under väg 31 samt åtgärder för vilt i form av viltstängsel och viltuthopp. Total sträcka som breddas är cirka 1,2 km.
Fönsteråtgärder på fastigheter längs Södra Stambanan, entreprenad 13
Fastigheter utmed Södra Stambanan med huvuddel inom Tranås kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri för produktion och parkering.
Balkong- och utvändig renovering på flerbostadshus, Vetlanda
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus samt utvändig renovering vid Smörsoppen 1-2, Vetlanda. Projektet kommer att delas upp på tre somrar Etapp 1 = Stens väg 4 Etapp 2 = Stens väg 6 och 10 Etapp 3 = Stens väg 12 och 14
Renovering av yttertak på skola i Jönköping
Avser renovering av skiffertak på Torpaskolan i Jönköping
Sluttäckning av deponi vid avfallsanläggning i Tranås, etapp 6
Avserutförande av sluttäckning på deponi etapp 6 vid Norraby avfallsanläggning, motsvarande ca 3,1 ha. Objektet är beläget i Tranås tätort. Deponin är en deponi för icke-farligt avfall och ska sluttäckas med tätskikt, dräneringslager och skyddstäckning. I upphandlingen ingår även terrassering, läggning av lak- och ytvattenledningar och brunnar samt gasdräneringssystem.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Avser totalrenovering av kontorslokaler, ombyggnad av lager, kontor , hyresgästanpassning. Ny fasad .
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Bankeryd
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar samt montering av säkerhetsdörrar inom fastighet Attarp 2:555.
Renovering och muddring av dammar i Jönköping
Objektet avser i huvudsak grävmuddring av två dammar vid Stallkvarn och Hospitalkvarn. Objektet avser även rivning, renovering och ombyggnation dammanordningar vid respektive damm.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 11 hissar, 8 som ska utföras under 2024, samt optioner på ytterligare 25 st hissar som kan avropas fram till 2027-12-31. Objektens läge är: Tornfalksgatan 2-12 och Havsörnsgatan 89-97.
Utbyte av kylanläggning mm i ishall i Gislaved
Avser utbyte av kylanläggning vid Gislerinken.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner - utrustning, Värnamo kommun
Ramavtal för hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Produktgrupper: Byggmaskiner, anläggningsmaskiner, handverktyg, liftar, toalettvagnar, hygienbodar och vagnar, ställningar och stegar, skalskydd och säkerhet , el och klimat och tillbehör mm. Avtalstid: 2024-04-30 - 2028-04-29
Sluttäckning av deponi i Nässjö Etapp 2 - 5
Avser utförande av sluttäckning av deponin vid Boda Avfallsanläggning Etapp 2 -5. Etapp 1: Id 2264004 Etapp 3: Id 2264019 Etapp 4-5: Id 2264020
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus (hissinstallation, ändring av fasad, bärande konstruktion, trappor, skärmtak samt planlösning).
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ombyggnad av kontorsbyggnad.
Ommålning och reparation av järnvägsbroar över Lagan i Värnamo samt Knäred
Järnvägsbro 3500-2554-1 (järnvägsbro över Lagan i Värnamo) på bandel 720, km: 173+616 samt järnvägsbro 3500-1416-1 (järnvägsbro över Lagan vid Knäred) på bandel 931. Km:12+598.
Ombyggnad av rökgaskanaler och spjäll på kraftvärmeverk i Nässjö
Avser uppgradering av rökgaskanaler och spjäll under sommarrevisionen 2024.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament. Svenska kraftnät kommer att gräva upp kvarlämnade stolpar och stagfundament på sträckan för KL13 Tälle-Nässjö samt utföra övriga återställningsåtgärder. Då ledningen revs för ett antal år sedan enligt då gällande krav och dokumentationen är bristfällig ingår det i projektet att identifiera samtliga stolpplatser. I projektet ingår att informera och ha dialog med berörda intressenter.
Ombyggnad av skola, Sävsjö
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Utvändigt underhåll av församlingshus i Värnamo
Installation av solpaneler, byte av tak.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 6 st hissar på adressen Birger Jarlsgatan 29 i Jönköping.
Byte av kylsystem och ombyggnad av ispist i Talavidshallen, Rydaholm
Befintligt kylsystem inklusive container ska ersättas med nytt kylsystem i ny container med syfte att betjäna anläggningens ispist med kyla. Befintlig ispist ska byggas om och förses med delvis nytt köldbärarsystem. Systemen ska förses med egna styr- och övervakningssystem för samtliga ingående funktioners drift.
Takrenovering på flerbostadshus i Värnamo
Objektet avser takrenovering på 14 stycken flerbostadshus med flera våningsplan. Kv Lyckan 3 och Lyckan 19, adress Sveavägen 4A, 4B, 6A, 6B, 8A, 8B, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24A, 24B samt Rydgatan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 i Värnamo.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Tranås
Avser fasadändring. Tak,- fönster- och fasadarbete.
Sluttäckning av deponi, etapp 6 och 10 i Jönköping
Området som ska täckas med dessa två skikten är cirka 3,4 hektar deponiyta (etapp 6 och etapp 10) på gamla deponin vid Miljöhantering i Jönköping.
Lokalanpassning av Trafikverkets lokaler i Nässjö
Avser ombyggnation av Trafikverkets lokaler i Nässjö.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser renovering av fasadens tegelfasad i 3 plan gällande fastighetens innerfasad mot innergård. Kantarellen 1, Vetlanda.
Ombyggnad och renovering av lägenheter i Vetlanda
Arbetet avser ombyggnation av 1 lägenhet till 2 lägenheter samt renovering av anslutande lägenhet. På plan 3 och 4 är det i dag en lägenhet med 7 ROK som ska byggas om till 2 lägenheter med 3 ROK. Befintlig (anslutande) lägenhet på plan 2 kommer beröras av ovanstående ombyggnation och ska renoveras till samma standard som ovanstående lägenheter.
Byte av fönster på flerbostadshus i Nässjö
Avser byte av fönster inom kv Turkosen: Källängsgatan 9-11, 13-15, 12-14, 16-18, Skungelidsvägen 25-27, 29-33, ca 370 enheter.
Rivning av flerbostadshus i Bodafors
Avser rivning av flerbostadshus med 24 lägenheter. Nybyggnad av radhus efter rivning: Id 2397052
Rivning och ombyggnad av bro, Jönköping
Avser rivning och ombyggnation av bro samt flytt av VA-ledning Brunnsgatan i centrala Jönköping.
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön. Upptagen i investeringsbudget.
Renovering av förskola i Vaggeryd
Avser renovering av väggar, golv och ventilation vid förskolan Nyckelpigan, Vaggeryd.
Byte av tak på flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Objektet omfattar omläggning av papptak samt komplettering och byte av plåtdetaljer på Hus A-F på Norrahammar 56:1 och Norrahammar 55:1, Trädgårdsgatan 4,6,8,10, Smedjegatan 3,5 samt Vintergatan 4.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus (ny takterass pl 1).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Ombyggad till lokal för daglig verksamhet i Nässjö
Avser ombyggnad av befintliga förskolan Tallbacken till lokal för daglig verksamhet i Nässjö.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal för affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av lokal till utbildningslokal i Habo, Jönköping, etapp 1
Avser ombyggnad av lokal till utbildningslokaler.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Takbyte på äldreboende i Mullsjö
Projektet omfattar rivning och utbyte av betongpannor och plåtinklädnader på takkompletteringar samt ny underlagspapp och läkt. Margaretas Park är en omsorgsfastighet där äldreomsorg, kostverksamhet och lägenheter för äldre om är beläget i centrala Mullsjö. Byggnaden är uppdelad i tre byggnadskroppar och benämns som hus A, B och C/D.
Relining av yttre VA vid Värnamo sjukhus
Objektet avser relining av spill- och dagvattenledningar i betong i mark genom strumpinfodring med flexibelt foder samt renovering av nedstigningsbrunnar vid Värnamo Sjukhus.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 3 st broar längs Norrahammarleden i Jönköpings kommun.
Tak- och fasadrenovering på Tingshagen 1 i Eksjö
Entreprenaden omfattar tak- och fasadrenovering samt byte markiser med option på montering av energiglas på fönster invändigt.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Jönköping
Objektet omfattar renovering av samtliga betongbalkonger och balkongsidor, rengöring av balkongräcken, Målningsarbeten samt delvis byte av plåt på balkongräcke inom berörd fastighet. Adress: Sjögatan 83-101.
Upprustning av Smålandsleden, Jönköping
Uppdraget avser upprustning av vandringsleden Smålandsleden. Upphandlingen är uppdelad i två delområden. Delområde 1 avser byggnation av spång, toaletter, bänkar, grillplats, vindskydd och fysisk led för Smålandsleden. Delområde 2 avser leverans och montering av skyltar för Smålandleden.
Invändigt underhåll på äldreboende i Gränna
Avser renovering och anpassning av 16st RWC på Gränna äldreboende. Berörda avdelningar inom Gränna äldreboende: Röttle 1 och Röttle 2
Ombyggnad av konstgräsplan i Sävsjö
Avser ombyggnad av konstgräsplan vid Hofgårdsvallen, Sävsjö
Omläggning av skiffertak på Hus 29 på Höglandssjukhuset i Eksjö
Projektet avser omläggning av skiffertak, tvätta det gamla skiffret och lägga tillbaka det på hus 29 inom Höglandssjukhuset i Eksjö.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vetlanda
Entreprenaden omfattar: Takbyte, Fasadbyte (plåt), Nya plåtdetaljer, Hängrännor/stuprör, Ventilationshuvar, Gjutning två bassänger. Första för inkommande utjämningsvolym och den andra ska vara för slamlager. Tillhörande rördragning. Gjutning av slamförtjockare. B står för mekaniska installationen för slamförtjockare. Stålkonstruktion tillbyggnad samt renovering av befintliga personalutrymmen (toalett, matrum, duschutrymme).
Nybyggnad av vattenspel på Stora torget, Eksjö
Avser nytt vattenspel vid Stora torget, Eksjö
Utbyte av tak på flerbostadshus i Jönköping
Denna entreprenad omfattar fyra bostadshus samt två komplementbyggnader på Villagatan 5-65. Till bostadshusen hör vidbyggda förrådsutrymmen samt balkong och entrétak.
Utbyte av ventilationsaggregat mm vid vårdcentral i Värnamo
Utbyte/ombyggnad/injustering/uppkoppling av ventilationsaggregat i vårdcentralen Bra Liv Vråen samt apotek i kvarter Härfågeln 1 i Värnamo.
Renovering av bro på väg 540 över Nissan i Skeppshult
Byte av kantbalk, räcke, tätskikt och grundavlopp. Betongreparation av skivpelare i vatten, betongreparation av frontmur och bättringsmålning lager.
Takbyte på fastighet i Eksjö
Avser takbyte samt byte av takfönster på fastigheten Juventum.
Fasadrenovering på Hus 45 på Höglandssjukhuset i Eksjö
Entreprenaden omfattar fasadrenovering och tilläggsisolering av hus 45 inom Höglandssjukhuset, Eksjö.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser ändrad användning från gymlokal till kontor.
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av paviljong.
Byte av ventilationsaggregat i kontor i Nässjö
Ventilation och komfortkyla ska uppgraderas i en del av befintlig byggnad på Tullgatan 2 i Nässjö. Entreprenaden avser byte av befintligt luftbehandlingsaggregat LA01 med kylmaskin, inklusive tillhörande arbeten.
Renovering av asfaltsytor i Jönköping
Avser renovering av asfaltsytor vid Grästorpsskolan och Grankullens förskola 1 och Ejdervägen 5 i Jönköpings kommun.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning. Omklädningsrum.
Om- och tillbyggnad av passerkontroll och inbrottslarmsystem, Pigalle AB i Nässjö
Entreprenaden avser modernisering av befintligt Passerkontroll och inbrottslarmssystem.
Ombyggnad av samlingslokal i Värnamo
Ändrad användning från bostad till samlingslokal.
Ombyggnad av va-ledning i Habo
Installation/ändring av va.
Ombyggnad av skola i Gnosjö
Ombyggnad och invändig renovering av skola,. Byte ytskikt, golv, belysning och undertak bl a. Gnosjö
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ändrad användning av kontor, installation av hiss.
Byte av sargsystem i Talavidshallen, Rydaholm
Projektet avser att på totalentreprenad låta installera nytt sargsystem i anläggningen Talavidshallen, Rydaholm.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av affärs- och kontorshus samt ändrad planlösning.
Ändrad användning av förråd till matsal på förskola i Mullsjö
Avser ändrad användning av förråd till matsal, inklusive hiss på Gunnarsbo skolan.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Vetlanda
Avser byte och ommålning av fasad på butik.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).