Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköpings län

Aneby (2)
Eksjö (13)
Gislaved (8)
Gnosjö (4)
Habo (5)
Mullsjö (5)
Nässjö (7)
Sävsjö (5)
Tranås (3)
Vaggeryd (9)
Vetlanda (8)
Värnamo (17)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Ombyggnad av bangård i Värnamo
Nya spår och växlar, ny plattform, nya kontaktledningsstolpar/belysningsstolpar samt nytt datoriserat ställverk. Spårbyte Värnamo genomfart samt mellanblocksignaler Alvesta-Bor ingår.
Ombyggnad av akutmottagning mm i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Omfattar akutmottagning samt daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Underhållsbeläggning varm/värme i Jönköping och Kalmar län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: F 2302 Varm, F 2303 Varm, F 2304 Värme, G 2301 Varm, G 2302 Värme.
Om- och tillbyggnad av kontor samt nybyggnad av lager i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av kontorslokaler på Kjellbergsgatan 3, kvarteret Vågskålen 7. Samt nybyggnad av lager på Industrigatan 25, kvarteret Ändamålet 2.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaveds kommun
ROT- renovering av 6 st flerbostadshus i Gislaved. Arbetet omfattar: Stamrenovering, tilläggsisolering, upprustning fasad och balkonger, byte av fönster och lägenhetsdörrar, installation vattenburet värmesystem. Utbyte elanläggning inkl nätverk för bredband och viss uppdatering av utemiljö. Objektets läge: Anderstorpsvägen 4 A-B och 6 A-B och Danska vägen 9 A-B i Gislaved.
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Om- och tillbyggnad av kontorslokaler för Polishus i Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av kontorslokaler till ett nytt kontorslandskap. Omfattar även rivning samt tillbyggnad av gym, omklädningsrum och lektionssalar. Samt ombyggnation av garage och parkeringsytor som ligger i anslutning till fastigheten omfattas av entreprenaden. Konsulter tyvärr okänd.
Underhållsbeläggning tank i Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Kalmar län
Beläggningsgrupperna H 2303 Tank, F 2301 Tank och GK 2303 Tank.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk, Nässjö
Avser om- och tillbyggnad av Nässjö Avloppsreningsverk, samt ny byggnad avseende externslam-mottagning.
Ombyggnad och renovering av äldreboende i Sävsjö
Avser renovering av Ringgården äldreboende. Det kommer bli 27 lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor, personalutrymmen och mottagningskök.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus. Huvudanbudet omfattar hus 4,5,7 och 8. Option 1 omfattar hus 9, 10, 11 och 12 och ska utföras i angiven ordning. Totalt omfattas 157 stycken badrum fördelat på 8 st hus inom fastighet Hålan 10:15 Upphandlas tillsammans med Id 2231423
Om och tillbyggnad av skola i Vetlanda
Avser tillbyggnad i två plan med klassrum, grupprum samt trapphus med hiss. Renovering och ombyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Ombyggnad/renovering av klassrum/matsall m.m samt brandskyddsåtgärder
Om- och tillbyggnad av demensboende i Mullsjö
Avser om- och tillbyggnad av omsorgsboendet Björkgården
Ombyggnad av huvudentré på Ryhovs sjukhus
Avser ombyggnad av invändiga och utvändiga ytor på huvudentréplan, Ryhovs sjukhus. Det för att förbättra busstrafikens, färdtjänst samt privatbilismens förutsättningar till en anslutning av huvudentrén.
Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Kulturhistorisk utredning av byggnad i Jönköping
Jönköpings kommun är intresserad av att köpa fasigheten Norrahammar 47:1 men en utredningen krävs för att klargöra förutsättningar för framtida åtgärder.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Gnosjö
Avser renovering av flerbostadshus i Gnosjö. Option för Bergvärme.
Ombyggnad av Sävsjö ishall
Avser byte av ispist, kylanläggning, sarg och avfuktare i Sävsjö ishall.
Till- och ombyggnad av sänghiss och utegård i Eksjö
Avser tillbyggnad av sänghiss samt ombyggnadsåtgärder i anslutning av hissanslutning i varje våningsplan. Ombyggnad av markyta för inbyggd rastgård för patienter.
Till- och ombyggnad av kök, restaurang och konferensrum, Stiftelsen Isabergstoppen
Projektet avser till- och ombyggnad av kök, restaurang och konferensrum, samt tillhörande markarbeten vid Höganloft Isaberg.
Renovering av skola i Broaryd, Gislaved
Avser omfattande renoveringsåtgärder på Klockargårdskolan där fuktpåverkat material måste bytas ut. Bland annat kommer allt innergolv och syll att bytas ut. Skolan ligger på en gammal sjöbotten med hög grundvattennivå. Fuktproblemen i skolan beror främst på marktillskjutande fukt och ett eftersatt underhåll av dränering. En ny dränering kommer att göras runt hela skolan för att leda bort fukten.
Om- och tillbyggnad av förskola i Burserud
Avser om- och tillbyggnad av förskola, Burserud Gislaved.
Om- och Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad med invändig renovering av skolbyggnad samt tillbyggnad för ny entré. Ombyggnad av förskola till skollokaler för grundskola. Landsjöskolan, Jönköping
Balkongrenovering på flerbostadshus, Vetlanda
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus vid Smörsoppen 1-2, Vetlanda.
Översvämningsåtgärder Område 8, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Översvämningsåtgärder Område 4, Värnamo
Inga planer för åtgärder inom närmaste tiden.
Ombyggnad av station i Gnosjö
KUL-. Totalombyggnad av 40/10 kV-station.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Översvämningsåtgärder Område 6, Värnamo
Projektet ligger vilande på obestämd tid. Upptaget i investeringsbudget/-plan
Tillbyggnad av förskola i Aneby, Jönköpings kommun
Avser tillbyggnad med kapprum och teknikrum samt inredning av nytt mottagningskök i befintlig paviljong.
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Habo
Avser om- och tillbyggnad av befintligt mottagningskök till tillagningskök vid Hagabodaskolan. Option: på Matsal 126 och 127. Gäller ytskikt såsom måln väggar och akustikmatta. i 127 också 2st fönster och undertak. Id: 2210668
Om- och tillbyggnad av kök och matsal vid skola i Habo
Avser Option: på Matsal 126 och 127. Gäller ytskikt såsom måln väggar och akustikmatta. i 127 också 2st fönster och undertak. Om- och tillbyggnad: 2194920
Ombyggnad av kök vid skola, Vetlanda
Avser helrenovering av kök vid Kvillsfors skola samt tillbyggnad med 18 kvm . Nytt ventilationsaggregat och nya kanaler ska installeras.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Mullsjö, etapp 2
Avser omfattande yttre renovering av 2 huskroppar på Kyrkvägen 12 och 14 i Mullsjö. I etapp 2 renoveras fasaderna och balkongerna ska glasas in. Fönstren ska bytas till 3-glas. Etapp 1 finns på projektid: 2179080.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området VVS. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Tillbyggnad med padelhall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Stambyte i flerbostadshus, Forsheda
Avser stambyte i flerbostadshus, ny ventilation och el. Hus 1 = 8A, 8B, 8C. Hus 2 = 8D, 8E, 8F. Hus 3 = 8G, 8H.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Jönköping
Avser utbyggnad och installation av luftbehandlingssystem på avfallsanläggning.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament
Ombyggnad av bostäder i Värnamo
Avser ombyggnad av lägenheter till gruppbostad.
Hissmodernisering av 11 st hissar i flerbostadshus , Jönköping
Avser hissmodernisering av 11 st hissar med möjlighet att erbjuda optioner på ytterligare 25 hissar. Objektens läge är: Oxhagsgatan 2, 4, 8, 16, 18, 28, 30, 34, 36, 38 och 42, i Huskvarna.
Renovering och anpassning till kontorshotell i Tranås, etapp 2
Planer för renovering och utveckling av gamla "Kuran-huset" i Tranås centrum. Planen är att skapa en mötesplats för näringslivet. Byggnaden är på totalt 5280 kvm och kommer att uppdelas i 2 etapper. I etapp 2 renoveras resterande lokaler förutom markplanet, som utförs i första etappen. Etapp 1 finns på projektid: 2112562.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning.
Ombyggnad av skola, Sävsjö
Projektet omfattar anpassning av skollokalerna till modernare arbetssätt samt förbättra arbetsmiljön för personal och elever. Byte av fönster och ventilation.
Installation av solcellsanläggning i Jönköping
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Sluttäckning av gamla deponi, etapp 5 Jönköping
Slutteckning av gamla deponi.. installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. cirka 1,3 hektar deponiyta Option 2 Etapp 6: Id 2163071
Ny elinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser elinstallation och byte av elcentral i samband med stambyte i flerbostadshus. Upphandlas tillsammans med Id 2231423, 2094194, 2060280
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för renovering av balkonger, inglasning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av lokal samt byte av fönster och dörrar.
Renovering av vårdboende i Värnamo
Avser hyresgästanpassning på vårdboende.
Ombyggnad av lokal i Värnamo
Avser ombyggnad av lokal till kontorslokaler, 167 kvm , beläget i ”Vita Villan” i Gummifabriken.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser kompletta solcellsanläggningar på flerbostadshus, Öxnehaga, Jönköping. Objekt: Gård 405 består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 82-122 Gård 406 består av 6 hus på adresserna Oxhagsgatan 46-76.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön. Upptagen i investeringsbudget.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Planer för inredande av ytterligare lokaler samt fasadändring av lokalhus.
Tillbyggnad ambulansgarage, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Avser tillbyggnad av ambulansgarage med plats för två ambulanser, förråd och kommunikationsyta , 130 kvm. Länssjukhuset Ryhov.
Ombyggnad för kväverening på avloppsreningsverk i Aneby
Avser ombyggnad för kväverening genom att befintliga bassänger delas upp i olika zoner. Arbetet inkluderar montage av skiljeväggar och installation av omrörare och pump i bassänger. Befintliga bottenluftare byts ut mot nya och nya instrument och apparatskåp installeras för styrning av processen.
Ombyggnad av byggnader i Skillingaryd
Avser ombyggnad av en befintlig sjukstuga till utbildnings-, kontor-, och hygienutrymmen.
Rivning och sanering Sommens mössfabrik i Tranås kommun
Avser rivning av befintliga byggnader och sanering av mark på fastigheten Sommens mössfabrik, Tranås kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vaggeryd
Avser ombyggnad av flerbostadshus för att göra fler lägenheter.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Planer finns för stamrenovering.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar
Om- och tillbyggnad av Kommunförrådet i Värnamo
Avser om- och tillbyggnad av Kommunförrådet med en ny matsal på ca 61 kvm.
Ombyggnation av utemiljö för Marieberg Äldreboende i Eksjö
Avser ombyggnation av utemiljö för Marieberg Äldreboende i Eksjö och omfattar bl.a ombyggnad altantak, gångstråk, uteplatser, pergola, lusthus, inhägnader, planteringar och komplettering av belysning.
Byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus i Vetlanda
Avser byte av fönster och fönsterdörrar på flerbostadshus, 148 lgh fördelat på 8 huskroppar
Utvändigt underhåll av kasern i Eksjö
Avser utvändig ändring.
Ombyggnad, samt renovering av Fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö Etapp 2, Jönköpings kommun
Avser ombyggnad av större delen av de allmänna utrymmena på fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö .
Tillbyggnad av kylhus i Värnamo
Avser tillbyggnad av kylmaskinsrum.
Tak- och fönsterbyte m.m vid skola i Eksjö
Avser option från projektnummer 2177544. Avser takbyte och takfönsterbyte vid Linnéskolan.
Ändrad användning av bilanläggning till träningslokal i Vaggeryd
Avser ombyggnad av föredetta bilanläggning till träningslokal på Hammarvägen i Vaggeryd.
Omgestaltning av Vråenparken och Mossleplatån, Värnamo kommun.
Avser omgestaltning av Vråenparken och Mossleplatån och omfattar sådd- och planteringsarbeten.
Rensavskiljning och behandling vid Fagerhult och Brandstorp ARV, Habo kommun
Avser byte av renshanteringsutrustning vid avloppsreningsverken i Brandstorp och Fagerhult.
Brounderhållsåtgärder i Region Syd
Omfattar 6 st broar; 7-74-1, 10-282-1, 12-651-1, 11-496-2, 11-496-1 och 12-601.
Rivning av flerbostadshus, Gislaved
Avser rivning av flerbostadshus på Västergatan 17 och 19, Gislaved.
Ombyggnad i äldreboende i Mullsjö
Projektet avser utbyte och installation av ventilationsaggregat med integrerad kyla i huskropp C/D samt ny brandscentral i hela byggnaden. Byggnaden är uppdelad i tre byggnadskroppar och benämns som hus A, B och C/D.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri.
Invändig renovering av skola Nässjö
Avser renovering av lokaler , nytt fläktrum, ny ventilation i delar av skolan. Option på att byta sportgolv, och måla om i befintlig gymnastiksal.
Ombyggnad i gruppbostaden Granviksgården, i Nässjö
Avser ombyggnad och renovering av befintliga personalutrymmen i gruppbostaden Granviksgården, i Nässjö.
Renovering av tak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns av omläggande av tak samt montering av solceller.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektens läge är: Tullportsgatan 2-4, 553 22 Jönköping, Boktryckargatan 24-26, 553 24 Jönköping och Spinnerigatan 2-4, 554 52 Jönköping.
Utbyggnad överföringsledning spill och vatten, Marås-Gnosjö
Avser överföringsledning Marås-Gnosjö.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 2, deletapp 2:2
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Rivning av två underjordiska fördelningsstationer i Jönköping
Avser rivning av två underjordiska fördelningsstationer på adresserna Residensgatan 7 och Rådhusparken 1 i centrala Jönköping.
Rivning av den f.d. panncentralen på Vilhelmsro
Avser rivning av den f.d. panncentralen på Vilhelmsro. Fastigheten har ingen adress, men är belägen vid infarten till Ebba Ramsays väg 19, Jönköping.
Rivning av 2 byggnader i Lekeryd, Jönköpings kommun
Avser rivning av paviljong vid Lekerydsskolan och byggnad kallad "prästgård" med efterföljande markåterställan i Lekeryd, Jönköpings kommun.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Jönköping
Planer för puts av fasad på flerbostadshus.
Rivning av sjukhus i Eksjö
Rivningslov för hus 15 på höglandssjukhuset.
Installation av solcellsanläggning vid skola, Habo
Avser installation av solcellsanläggning på Fagerhults skola på adressen Voltvägen 3 och Hagabodaskolan Hus 5 (Högstadiebyggnaden) på adressen Nygatan 7 i Habo.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planen är ombyggnad av flerbostadshus med ytterligare lägenheter.
Fönsterbyte på flerbostadshus i Vaggeryd
Avser renovering av 36 balkongplattor i betong 12 st balkonger på respektive huskropp. I samband med renovering bytes räckesstomme och plåtfront. Objektets läge: Esplanaden 1,3, Storgatan 55,57 och Dalagatan 2,4 i Vaggeryd.
Sluttäckning av deponi i Gislaved
Avser avjämning, igenläggning diken med mera Mossarpstippen.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).