Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Tillbyggnad av panncentral i Vetlanda
Planer finns för tillbyggnad av ny panna och byta ut två befintliga. Byggstart tidigast 2021.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industri och transformatorer.
Tillbyggnad av lastbilsverkstad i Vetlanda
Avser tillbyggnad av 680 m2 lastbilsverkstad.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av kök vid skola i Vetlanda
Avser ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök, ca 250 portioner. samt tillbyggnad av ett fläktrum där nytt ventilationsaggregat ska installeras.
Ombyggnation till seniorboende i Vetlanda
Avser ombyggnad av storkök till seniorboende. I entréplanet ska det byggas 7 styck lägenheter med tillhörande uteplatser. Fönsterbyte i hela entréplanet.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Vetlanda kommun
Ramavtal avseende målningsarbeten för Vetlanda kommun m.fl. Avtalstid:2021-10-31 - 2023-10-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Byte av ventilationsaggregat m.m i Vetlanda
Avser utbyte av 4 st ventilationsaggregat och 4 st frånlutsfläktar med kringutrustning som ventilerar flervåningsbyggnaden. Aggregaten betjänar kontors-, biblioteks- och samlingslokaler m.m.
Rivning av lager i Vetlanda
Anmälan om rivning för lagerbyggnad.
Tillbyggnad av personallokal i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av kontor och personalutrymme samt rivning av befintlig omklädning.
Ombyggnad av tennishall i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Ombyggnad av staket i Vetlanda
Ansökan om marklov för dikesgrävning samt flytt av staket.
Rivning av skorsten i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för skorsten samt uthus.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Ansökan om bygglov för utbyggnad av lagertält.
Rivning av telestation i Vetlanda
Anmälan om rivning av teknikbod.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om byte av ventilation.
Tillbyggnad av lager i Vetlanda
Avser tillbyggnad av lagerlokal.
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor vid utlastning.
Rivning av förskola i Vetlanda
Avser rivning av f.d. Tallbackens förskola i Vetlanda samt iordningställande av mark.
Tillbyggnad av bilhall i Vetlanda
Planer fanns för för till/påbyggnad.
Rivning av lager i Vetlanda
Rivning av lager efter brand.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.