Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av fabrik, Myresjö
Planer för ombyggnad av industri
Totalombyggnad station i Vetlanda
KVFS Kvillsfors Totalombyggnad, del av luftledning ingår.
Tillbyggnad och lokalanpassning av gymnasieskola i Vetlanda
Entreprenaden omfattar en tillbyggnation av Njudungsgymnasiet i två plan med fläktrum placerat på tak, totalt cirka 1 600 m2 BTA. Tillbyggnaden ska inrymma undervisningslokaler i form av klassrum och grupprum, samt lärararbetsplatser, toaletter och kommunikationsytor. I delar som tillbyggnaden ansluter emot görs även en ombyggnation/renovering av befintliga lokaler, ca 1 200 m2.
ROT och stamrenovering i flerbostadshus i Vetlanda
Byggnaden ska förses med nya rörinstallationer, yttre VA, VVS, el, styr och övervakningssystem. Ny entré med ramp till källare och tvättstugor. Nytt ytskikt på tak. Tak-konstruktioner skall ses över. Fasaden skall renoveras, nya ytterdörrar och räcken skall göras om. Byggnaden skall förses med solceller och tank för magasinering av dagvatten för bevattning. Planlösningar kommer att ändras och samtliga ytskikt skall renoveras eller göras om. Nytt digitalt nyckelsystem ska installeras och den yttre miljön ska göras om.
Ombyggnad och renovering av skola i Ekenässjön
Avser renovering av Ekenässjöns skola som är en F-6 skola för 200 elever. I projektet ingår även viss renovering av skolans idrottshall.
Ombyggnad av korsning samt nya stigningsfält vid väg 31/32 i Björkeryd
Ombyggnad av väg 31 i höjd med korsning mellan väg 31 och 32 vid Björkeryd (Ekenäs lid). Vägen som idag är en åtta meter bred tvåfältsväg ska breddas för anläggande av vänstersvängsfält vid korsning mellan väg 31 och väg 32 samt nytt stigningsfält i södergående riktning, söder om korsningspunkten. Omläggning av el- och fiberkablar, ny belysningsanläggning, byte av trumma och ny torrtrumma under väg 31 samt åtgärder för vilt i form av viltstängsel och viltuthopp. Total sträcka som breddas är cirka 1,2 km.
Balkong- och utvändig renovering på flerbostadshus, Vetlanda
Avser renovering av balkonger på flerbostadshus samt utvändig renovering vid Smörsoppen 1-2, Vetlanda. Projektet kommer att delas upp på tre somrar Etapp 1 = Stens väg 4 Etapp 2 = Stens väg 6 och 10 Etapp 3 = Stens väg 12 och 14
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Vetlanda
Avser renovering av fasadens tegelfasad i 3 plan gällande fastighetens innerfasad mot innergård. Kantarellen 1, Vetlanda.
Ombyggnad och renovering av lägenheter i Vetlanda
Arbetet avser ombyggnation av 1 lägenhet till 2 lägenheter samt renovering av anslutande lägenhet. På plan 3 och 4 är det i dag en lägenhet med 7 ROK som ska byggas om till 2 lägenheter med 3 ROK. Befintlig (anslutande) lägenhet på plan 2 kommer beröras av ovanstående ombyggnation och ska renoveras till samma standard som ovanstående lägenheter.
Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Vetlanda
Entreprenaden omfattar: Takbyte, Fasadbyte (plåt), Nya plåtdetaljer, Hängrännor/stuprör, Ventilationshuvar, Gjutning två bassänger. Första för inkommande utjämningsvolym och den andra ska vara för slamlager. Tillhörande rördragning. Gjutning av slamförtjockare. B står för mekaniska installationen för slamförtjockare. Stålkonstruktion tillbyggnad samt renovering av befintliga personalutrymmen (toalett, matrum, duschutrymme).
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Vetlanda
Avser byte och ommålning av fasad på butik.
Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Avser tillbyggnad av förskola med personalutrymmen.
Rivning av skola i Vetlanda
Avser rivning av skolbyggnad. Bottenplattan sparas till nybyggnad av skolbyggnad. På ID 2415663
Nytt styrsystem för vattenrening i simhall i Vetlanda
Avser nytt styrsystem för vattenrening, Vetlanda badhus och Myresjö simhall.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändring av ventilation.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Avser utvändig ändring av en gångbrygga.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av lager i Vetlanda
Ombyggnad till lagerbyggnad.
Installation av ridåvägg i sporthall i Vetlanda
Avser ridåvägg till Norrgårdshallen.
Utvändigt underhåll av industrihus i Vetlanda
Avser målning på del av industribyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).