Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av av Tomaslundskolan. En del av den befintliga skolan ska rivas för att skapa utrymme för ny tillbyggnation innehållande lokaler för utbildningssalar, administration och tekniska installationer. Samt renovering av övriga kvarvarande ytor, ny lösning för trafikmiljö samt utemiljö. Genomförandet kommer att ske i etapper.
Om- och tillbyggnad av kontor och industri i Vetlanda
Avser om- och tillbyggnad av Stensåkra Chark i Vetlanda. Tillbyggnad med 600 km2 produktionslokal, 265 km2 kontor och matsal. 2 nya kylrum ca 100 km2.
Utbyggnad med reservtransformator i Vetlanda
D21- Hökhult. Utbyggnad med reservtransformator.
Utvändig renovering av vattentorn Vetlanda
Avser utvändig renovering på Vetlanda vattentorn.
Ramavtal avseende kylarbete i Vetlanda
Ramavtal avseende kylarbeten för löpande underhållsåtgärder, nyinstallation, serviceavtal enligt lagstadgad årlig läckagekontroll, mindre om- och tillbyggnader samt anpassningar i kommunens och de kommunala bolagens fastigheter. Avtalstid 2021-08-31 - 2023-08-30 med möjlighet till 1 + 1 års förlängning
Tillbyggnad av kontor i Vetlanda
Avser tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av bilhall i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av bilanläggning.
Tillbyggnad av personallokal i Vetlanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av personalutrymme på förråd.
Rivning av nätstation i Vetlanda
Anmälan om rivning för nätstation.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Vetlanda
Ansökan om bygglov för att bygga ut parkering.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Vetlanda
Ansökan om marklov för utökning av parkering.
Rivning av telestation i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för teknikhus.
Rivning av förråd i Vetlanda
Ansökan om rivningslov för torn.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från kontor till skola.
Tillbyggnad av klubbhus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för påbyggnad av klubblokal.
Nybyggnad av industristaket i Vetlanda
Avser Industristängsel med motoriserad grind.
Tillbyggnad av tak till maskinhall i Vetlanda
Avser tillbyggnad med tak till en maskinhall.
Upprustning av spång och brygga Vetlanda
Avser upprustning av rullstolspång och brygga
Ombyggnad av konferenscentrum i Vetlanda
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lager och kontor- konferenslokal, Ansökan om bygglov för ändrad användning, från lager till kontor- o konferenslokal Bäckfåran 9,2.
Ombyggnad av skola i Vetlanda
Anmälan om utbyte av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning, kontor till bostäder.
Ombyggnad av affärshus i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning.
Solcellsanläggning på Morgärdeskolan, Vetlanda
Avser projektering, leverans samt installation och driftsättning av solcellsanläggning på Mogärdeskolan i Vetlanda.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.