Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 114 st.

Ombyggnad av galleria i Jönköping
Avser ombyggnad av befintlig galleria Asecs i Jönköping. Etapp 2.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Avser ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Ombyggnad av kontorslokal i Jönköping
Avser ombyggnad/renovering av Castellums byggnader i del av Kv Götaland 5 som innefattar bl a Länsstyrelsens lokaler.
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Lokalerna omfattar Ny central för SOS-alarm, en ny ledningscentral för räddningstjänsten, ny gymnastik- och gymlokal för räddningstjänsten. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2.
Beläggning tank i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Beläggningsgrupperna GK 2104 Tank, FH 2108 Tank och FH 2109 Tank.
Underhållsbeläggning tank i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Avser beläggningsgrupperna FH2106 Tank, FH2107 Tank, GK2104 Tank.
Underhållsbeläggning varm/värme i Jönköping och Kalmar län
Beläggningsgrupper FH 2102 Värme huvuddel 1 och 2, FH 2103 Varm huvuddel 1 och 2.
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Beläggning varm/värme i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Omfattar beläggningsgrupperna GK 2106 varm/värme och FH 2105 varm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av fotbollsplan vid fotbollsarena i Jönköping
Avser justering av fotbollsplan vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Nytt dränerings-, bevattnings- och planvärmesystem. Viss rivning och demontering Etapp 1: 1602966 Etapp:2 1602967
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Avtalstid 2021-03-17 - 2025-03-17
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Avser renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Ramavtal avseende markarbete i Östra Småland
Ramavtal avseende markarbeten för elnätsprojekt som skall utföras till E.ON Energidistribution AB i avtalsområdet Östra Småland (C07): Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Ombyggnad av busshållplatser samt nytt vänstersvängfält i Bottnaryd
Nytt vänstersvängfält vid utfarten från Bottnaryd till väg 40, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatslägen. Ingår i SÅS, paket 6.
Flytväggar till våtmark Jönköping
Flytväggens för att optimera uppehållstid och eliminera kortslutning i dammen så att hela dammensvolym kan nyttjas effektivt.
Utbyggnad av ventilkammare och vattenledning, Jönköping
Avse r två stycken underjordiska ventilkammare i knutpunkter på huvudvattennätet.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader.
Nybyggnad av solcellspark i Jönköping
Avser anläggande av solcellspark, som kommer att vara i storleken motsvarande två fotbollsplaner med ca 2050 paneler som ska monteras och de 1,1 MW.
Rördragning vid pumpstation i Jönköping
Avser komplett rörinstallation i två pumpstationer, Lockebo och Strömsholm.
Ombyggnad av industri till padelhall i Jönköping
Avser ombyggnad av industri till padelhall.
Ombyggnad av busshållplatser i Jönköping
Avser busshållplats och bussgata vid Solåsrondellen , Jönköping.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser byte befintliga konstgräsmattor vid Rosenlunds IP.
Ombyggnad av Psykiatrivägen i Ryhovsområdet i Jönköping
Avser ombyggnad av gata i Ryhov Jönköping.
Utbyggnad av Ljungarum fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 4 stycken 12 kV ställverksfack vid Ljungarum fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Ombyggnad vattenledning Jönköping
Avser flytt av huvudvattenvattenledning. Ca 440 m V600 (segjärn)
Installation av brandväggar på radhus i Jönköping
Avser att bygga brandväggar på tak .
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Aser tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av padelhall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (till padelverksamhet).
Ombyggnad av högskola i Jönköping
Avser en ändring av detaljplan för byggnation av lokaler för högskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, rivning av fastighet på Backen 1:137.
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Renoveringsarbete fotbollsplaner i Jönköping
Att använda växtbädd från Stadsparksvallens plan, för att göra iordning två stycken naturgräsplaner på Jordbrovallen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus.
Utbyggnad av Torsvik fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 2 st 12 kV ställverksfack vid Torsvik fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus och äldreboende i Jönköping
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt rensning av frånluftssystem som betjänar äldreboende på Övermannen 7, Havsörnsgatan 21-23 samt Önskedrömmen 13, Kärrhöksgatan 46-48
Drift av utemiljö- Jönköpings kommun
Entreprenaden är delad i 4 områden och omfattar: Område 1 Västra, Bottnaryd, Ryd, Norra Unnaryd. Område 2 Södra, Tabergsdalen, Ödestugu. Område 3 Östra, Tenhult, Öggestorp, Lekeryd, Järsnäs. Område 4 Norra, Bankeryd, Trånghalla, Strandängen. Område 5 Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad. Område 6 Jönköping, Huskvarna.
Ramavtal avseende asfaltsbeläggning i Jönköping
Ramavtal avseende avser leverans och utläggning av asfaltsmassa, fritt lastat, från asfaltverk till Miljöhantering i Jönköping.
Ombyggnad till padelhall i Jönköping
Avser ändrad användning av industribyggnad (padelverksamhet).
Hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet, Jönköping
Avser hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet i Jönköpings kommun Aktuella upphandling avser 5 olika verksamheter inom ett och samma objekt.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av trapphus för barnverksamhet, ny padelbana, ombyggnad av secondhand + friskvårdsanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padel).
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (tidsbegränsat).
Ombyggnad av sophus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av sophus/källsorteringshus.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning tidsbegränsat bygglov av industribyggnad (padelhall).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affär.
Rivning av ekonomibyggnad i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av ekonomibyggnad.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av enbostadhus.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivningslov för rivning av skorsten Huskvarna 5:5,5:2.
Rivning av sophus i Jönköping
Rivningslov för rivning av sophus/källsorteringshus.
Rivning av telestation i Jönköping
Rivningslov för rivning av teknikbod (tryckstegringsstation).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av brygga i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus inglasning av balkong.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för flerfamiljshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal samt inglasning av terrass för flerfamiljshus.
Tillbyggnad av servering i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av lagerbyggnad (uteservering i anslutning till butik).
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad och ändrad användning av enbostadshus.
Tillbyggnad av parhus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av tvåfamiljshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i flerfamiljshus (förändra väggar i kök +förråd/tvättstuga).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om installation av hiss.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring i brandskydd i flerfamiljshus.
Ombyggnad av idrottshall i Jönköping
Anmälan om ändring av konstruktion i anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av planlösning i flerfamiljshus.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Anmälan om ändring av planlösning i kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerfamiljshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av vandrarhem i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i övrigt.
Rivning av klubbhus i Jönköping
Avser rivning av en del av ridhus och klubblokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av två lokaler till lägenheter.
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad förskola.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för fasadändring av skola och ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad samt ändrad användning av flerfamiljshus.
Tillbyggnad av lagetält i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar för bil.
Installation av solceller i Jönköping
Installation av solceller affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av kyrkobyggnad samt uppförande av skärmtak.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av skylt och affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av flerfamiljshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.