Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad Ryhov Akutspåret, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Planer för ombyggnad akutmottagning hus D3 och D4, plan 5 och 6 Länssjukhuset Ryhov Jönköping På plan 5 planeras en vårdavdelning samt mottagning, utredningsenhet för lungmedicinsk vård och även administrativa lokaler. På plan 6 planeras en vårdavdelning samt mottagning, dagsjukvård och rehabilitering för stroke- och neurologisk vård. Projektet innehåller tre delprojekt vilka har inbördes beroenden och måste göras i en viss ordning för att flytta verksamheter och tömma lokaler så att ombyggnationer blir möjliga
Ombyggnad av huvudentré på Ryhovs sjukhus
Avser ombyggnad av invändiga och utvändiga ytor på huvudentréplan, Ryhovs sjukhus. Det för att förbättra busstrafikens, färdtjänst samt privatbilismens förutsättningar till en anslutning av huvudentrén.
Hetvattenpannor till panncentraler i Jönköping
Avser komplettera och stärka de yttre panncentralerna vid Huskvarna (HCHF) och Ryhov (HCRY) som nyttjas för reserv- och spetslastproduktion av fjärrvärme. Omfattas av totalt fem (5) kompletta biooljeeldade pannor, i tre etapper. Etapperna avser fullt funktionsansvar med erforderlig kringutrustning för bränsle, luft, rökgas, fjärrvärmesystem och tillhörande styrsystem. De nya pannorna ska ha en värmeeffekt på 16 MW per panna vid full last och vid alla normalt förekommande drifttemperaturer.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Detta är en del av ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor.
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad i Jönsköping
Avser en till- och om byggnad av kontorsbyggnaden som är en del av ett avloppsreningsverk. Projektet avses utföras i 2 st huvuddelar. Huvuddel ett: Tillbyggnaden kommer att innebära en tillökning av kontorsrum och konferensrum samt nya utrymmen för omklädningsrum, kontrollrum och automationsrum. Huvuddel två: Ombyggnationen avser enklare planlösningsförändringar samt renovering av vissa ytskikt.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus. Omfattar hus 9, 10, 11 och 12 Totalt omfattas 157 stycken badrum fördelat på 8 st hus inom fastighet Hålan 10:15
Om- och tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av Lekerydsskolan innehållande klassrum, grupprum, elevhälsa mm
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, ändring av plan, ventilation, va, konstuktion samt hissinstallation.
Ombyggnad av centralkök på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping
Avser ombyggnaden av storkökslokaler hus P3 på Ryhov. Ombyggnaden omfattar översyn av kyl kapacitet, ny expedition, köksförråd och bak rum, nytt avskilt rum för uppläggning av mat portioner.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Hissmodernisering av 11 st hissar i flerbostadshus , Jönköping
Avser hissmodernisering av 11 st hissar med möjlighet att erbjuda optioner på ytterligare 25 hissar. Objektens läge är: Oxhagsgatan 2, 4, 8, 16, 18, 28, 30, 34, 36, 38 och 42, i Huskvarna.
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Avser rivning av lokaler med övernattningslägenheter vid sjukhusområdet Jönköping. Samt återställning av mark efter rivning.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 6 st hissar på adresserna Birkagatan 8 och 10 samt Birger Jarlsgatan 29 i Jönköping.
Rivning av kontor i Jönköping
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Rivning av fastigheter vid fd kemtvätt i Jönköping
Avser rivning av fastigheter vid Färgaren kemtvätt i Jönköping. Obygden 13,16,18,10,11,15,14. Sanering kommer att påbörjas under 2025. Sanering: Id 1627429
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av bostads-/kontorshus, ändrad användning (från kontor till gemensamhetslokaler) samt uppsättning av solceller, byte ventilation och omläggning av yttertak.
Byggnation av inomhusnät för mobiltäckning på sjukhus, Region Jönköpings Län
Avser installation och driftsättning av ett mobilt inomhusnät i syfte att tillgodose mobiltäckning på Region Jönköping sjukhus: Värnamo, Höglandssjukhuset och Ryhovs.
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus , Jönköping
Byte av ventilation på flerbostadshus, samt renovering av ytskikt inom teknikrum Åsastigen 21-23, Jönköping
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Taberg, Jönköpings kommun
Avser byte av yttertak sam byte av fönster och fönsterdörrar inom bostadslägenheter, lokaler och allmänna utrymmen.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad med 5 lägenheter i flerbostadshus på fastigheten Attarp 2:145, Jönköping
Utvändig renovering av flerbostadshus i Jönköping
Planer för puts av fasad på flerbostadshus.
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivning av flerbostadshus samt garage.
Hissbyte i flerbostadshus i Hovslätt, Jönköping
Avser demontering av befintlig hiss och montage av ny hiss på adressen Huluäng 8B, Jönköping.
Utbyte av konstgräs multiarena i Huskvarna
Avser borttagning av befintligt konstgräsmatta med granulat, nytt konstgräsmaterial och montering av nytt konstgräs för multiarenan. Demontering av befintliga mål och ersätts med hållbar lösning.
Renovering av fasad på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av fasad på flerbostadshus.
Bärighetsmätning av huvudvägnät i Jönköping
Avser bärighetsmätning av vägkropp och mätning av asfaltstjocklekar på Jönköpings kommuns huvudvägnät. ca 15 mil väg. Mätning i en riktning.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus inom förvaltningsområde Råslätt. Adress: Hus 11-078 Kv. Överlåtelsen 3 Havsörnsgatan 117- 123 Hus 11-077 Kv. Överlåtelsen 14 Havsörnsgatan 125-131 Hus 11-073 Kv. Önskemålet 5 Fiskgjusegatan 10-16 Hus 11-070 Kv. Önskedrömmen 21 Tornfalksgatan 1-11 Hus 11-071 Kv. Önskemålet 1 Tornfalksgatan 2-12 Hus 11-072 Kv. Önskemålet 3 Fiskgjusegatan 2-8
Ombyggnad av hiss på äldreboende i Jönköping
Avser modernisering av hiss på Äldreboende i Jönköping.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Avser fasadändring av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser byte av fönster på affärs- och kontorshus.
Ramavtal avseende konsultstöd för uppdatering av Parkeringstal för Jönköpings kommun
Ramavtal avseende konsultstöd för uppdatering av Parkeringstal för Jönköpings kommun.
Konsultuppdrag för Jönköpings kommun
Avser förstudie och ska utgöra beslutsunderlag för om det är relevant att gå vidare med en åtgärd avseende aluminiumbehandling av Landsjön som ligger i Motala Ströms avrinningsområde strax nordöst om Jönköping intill samhället Kaxholmen.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus inom förvaltningsområde City, adress Västra Holmgatan 14 samt Kålgårdsgatan 1, 3, 5, 7-9 i Jönköping.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser liten r tillbyggnad av flerbostadshus.
Demontering befintlig hiss och montage av ny hiss i Taberg
Avser hissbyte samt nyinstallation 3 st hiss i flerbostadshus. Objektets läge: Vanadingatan nr 81, 113 och 135 i Taberg, Jönköpings kommun.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i fastigheten Orkestern 8 Hus 21-010, Sagogatan 18 (Samset) i Jönköping. Projektet omfattar totalt fem huskroppar.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Huskvarna
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i fastigheten Stensholm 1:756 Hus 18-003 Klockarlyckan 9-17 och Hus 18-005, Klockarlyckan 23-33 i Huskvarna. Projektet omfattar totalt fem huskroppar.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i fastigheten Äppelbladet 3 Hus 23-001 och Hus 23-002, Igelkottsvägen 14 och 16, (Ljungarum) i Jönköping. Projektet omfattar totalt fem huskroppar.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus inom förvaltningsområde City, adress Fornkullegatan 1 och Lovisagatan 14 i Jönköping.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).