Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Avser tillbyggnad av lager.
Hetvattenpannor till panncentraler i Jönköping
Avser komplettera och stärka de yttre panncentralerna vid Huskvarna (HCHF) och Ryhov (HCRY) som nyttjas för reserv- och spetslastproduktion av fjärrvärme. Omfattas av totalt fem (5) kompletta biooljeeldade pannor, i tre etapper. Etapperna avser fullt funktionsansvar med erforderlig kringutrustning för bränsle, luft, rökgas, fjärrvärmesystem och tillhörande styrsystem. De nya pannorna ska ha en värmeeffekt på 16 MW per panna vid full last och vid alla normalt förekommande drifttemperaturer.
Ombyggnad till gymnasieskola i centrala Jönköping
Avser ombyggnad och anpassning för skolverksamhet i ämbetsbyggnaden fd Göta Hovrätt. Entreprenaden innefattar byte av tak, teknisk upprustning, anpassning till dagens tillgänglighets- och brand-krav samt ombyggnation av planlösning. BTA ca 1250kvm. Samt restaurering och återställande av södra delen av Hovrättsparken till 1876-års utformning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad i Jönköping
Avser en till- och ombyggnad av kontorsbyggnaden som är en del av ett avloppsreningsverk. Projektet avses utföras i 2 st huvuddelar. Huvuddel ett: Tillbyggnaden kommer att innebära en tillökning av kontorsrum och konferensrum samt nya utrymmen för omklädningsrum, kontrollrum och automationsrum. Huvuddel två: Ombyggnationen avser enklare planlösningsförändringar samt renovering av vissa ytskikt.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, ändring av plan, ventilation, va, konstuktion samt hissinstallation.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Renovering av yttertak på skola i Jönköping
Avser renovering av skiffertak på Torpaskolan i Jönköping
Renovering och muddring av dammar i Jönköping
Objektet avser i huvudsak grävmuddring av två dammar vid Stallkvarn och Hospitalkvarn. Objektet avser även rivning, renovering och ombyggnation dammanordningar vid respektive damm.
Byte av fönster och dörrar på flerbostadshus i Bankeryd
Objektet omfattar byte av fönster och fönsterdörrar samt montering av säkerhetsdörrar inom fastighet Attarp 2:555.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Ombyggnad av 11 hissar, 8 som ska utföras under 2024, samt optioner på ytterligare 25 st hissar som kan avropas fram till 2027-12-31. Objektens läge är: Tornfalksgatan 2-12 och Havsörnsgatan 89-97.
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser fasadändring av affärs- och kontorshus (hissinstallation, ändring av fasad, bärande konstruktion, trappor, skärmtak samt planlösning).
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament. Svenska kraftnät kommer att gräva upp kvarlämnade stolpar och stagfundament på sträckan för KL13 Tälle-Nässjö samt utföra övriga återställningsåtgärder. Då ledningen revs för ett antal år sedan enligt då gällande krav och dokumentationen är bristfällig ingår det i projektet att identifiera samtliga stolpplatser. I projektet ingår att informera och ha dialog med berörda intressenter.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 6 st hissar på adressen Birger Jarlsgatan 29 i Jönköping.
Sluttäckning av deponi, etapp 6 och 10 i Jönköping
Området som ska täckas med dessa två skikten är cirka 3,4 hektar deponiyta (etapp 6 och etapp 10) på gamla deponin vid Miljöhantering i Jönköping.
Rivning och ombyggnad av bro, Jönköping
Avser rivning och ombyggnation av bro samt flytt av VA-ledning Brunnsgatan i centrala Jönköping.
Byte av tak på flerbostadshus i Grälebo, Norrahammar
Objektet omfattar omläggning av papptak samt komplettering och byte av plåtdetaljer på Hus A-F på Norrahammar 56:1 och Norrahammar 55:1, Trädgårdsgatan 4,6,8,10, Smedjegatan 3,5 samt Vintergatan 4.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus (ny takterass pl 1).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal för affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 3 st broar längs Norrahammarleden i Jönköpings kommun.
Upprustning av Smålandsleden, Jönköping
Uppdraget avser upprustning av vandringsleden Smålandsleden. Upphandlingen är uppdelad i två delområden. Delområde 1 avser byggnation av spång, toaletter, bänkar, grillplats, vindskydd och fysisk led för Smålandsleden. Delområde 2 avser leverans och montering av skyltar för Smålandleden.
Utbyte av tak på flerbostadshus i Jönköping
Denna entreprenad omfattar fyra bostadshus samt två komplementbyggnader på Villagatan 5-65. Till bostadshusen hör vidbyggda förrådsutrymmen samt balkong och entrétak.
Balkongrenovering på flerbostadshus i Jönköping
Objektet omfattar renovering av samtliga betongbalkonger och balkongsidor, rengöring av balkongräcken, Målningsarbeten samt delvis byte av plåt på balkongräcke inom berörd fastighet. Adress: Sjögatan 83-101.
Invändigt underhåll på äldreboende i Gränna
Avser renovering och anpassning av 16st RWC på Gränna äldreboende. Berörda avdelningar inom Gränna äldreboende: Röttle 1 och Röttle 2
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av paviljong.
Renovering av asfaltsytor i Jönköping
Avser renovering av asfaltsytor vid Grästorpsskolan och Grankullens förskola 1 och Ejdervägen 5 i Jönköpings kommun.
Tillbyggnad av idrottsplats i Jönköping
Tillbyggnad av idrottsanläggning. Omklädningsrum.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av affärs- och kontorshus samt ändrad planlösning.
Byte av styrsystem till övermaskineri på Kulturhuset Spira i Jönköping
Avser byte av styrsystem till övermaskineri på Kulturhuset Spira. Omfattning: Komplett styrsystem för övermaskineri till två scener. Teater: 39 lingångar, 3 ljusbryggor, Proceniebrygga Konsertsal: 6 lingångar, 6 ljustrossar, 3 högtalarlyftar, 4 akustikskärmar Eventuellt sidoanbud: Styrning mobilt system 4 winschar, 2 st Automatiserade scenvagnar
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser byte av fasad på affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Gränna
Avser byte av yttertak samt byte av fönster och fönsterdörrar i Gränna.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Fasadändring av flerbostadshus. Fönsterrenovering.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Invändig ombyggnation samt fasadändring av affärs- och kontorshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser fasadändring med byte panel och ommålning på flerbostadshus.
Undersökning av möjlig efterbehandlingsåtgärd av föroreningar vid Jönköpings flygplats
Pilotförsök för undersökning av möjlig efterbehandlingsåtgärd av PFAS-förorening inom Jönköpings flygplats.
Naturvärdesinventering för Råslätt södra, Jönköpings kommun
I samband med framtagande av ny detaljplan för del av Råslätt 6:1 och del av Ljungarum 2:3 (Råslätt södra), behöver Jönköpings kommun en naturvärdesinventering.
Ombyggnad av konferenslokal i Jönköping
Tillbyggnad av ekonomibyggnad inreda delar av plan 2 som en konferens/kontorsvåning.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning/sanering av industribyggnad.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Fasadändring av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Installation/ändring hiss i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak industribyggnad.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Fasadändring av industribyggnad. Målningsarbete.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Fasadändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av restaurang i Jönköping
Tillbyggnad av restaurang. Byggnaden har en inglasad servering som byggherren vill utöka. Den bef. serveringen ska monteras ner och byggas på nytt.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser installation/ändring av ventilation i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av flerbostadshus med ett uterum.
Periodisk besiktning av avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping
Avser periodisk besiktning avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping.
Rivning av industrihus i Jönköping
Avser rivning av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
En mindre ändring av planlösning i affärs- och kontorshus samt ändring i brandskydd.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Målning av fasad på industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av en altan.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorsbyggnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).