Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Jönköping
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år). Vägnätets totala längd för området är ca 1464 km varav grusväg ca 85 km.
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Detta är en del av ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum . Etapp 1: 4 huskroppar, 99 badrum. Id 2070456
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser utvändig totalrenovering av flerbostadshus (fönster, dörrar m.m), nya balkongfronter, ny entre till trapphus.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Underhållsbeläggning varm/värme i Region Syd
Omfattar beläggningsgrupp FH 2201 Värme.
Renovering av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister. Gammal bro i dålig skick, BK2. Östra Strandgatan/Herkulesvägen över Rocksjöån. Tidigt skede.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Ombyggnad/renovering av klassrum/matsall m.m samt brandskyddsåtgärder
Kulturhistorisk utredning av byggnad i Jönköping
Jönköpings kommun är intresserad av att köpa fasigheten Norrahammar 47:1 men en utredningen krävs för att klargöra förutsättningar för framtida åtgärder.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Planer för tillbyggnad av Lekerydsskolan innehållande klassrum, grupprum, elevhälsa mm
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser kompletta solcellsanläggningar på flerbostadshus, Öxnehaga, Jönköping. Objekt: Gård 405 består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 82-122 Gård 406 består av 6 hus på adresserna Oxhagsgatan 46-76.
Om- och Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad med invändig renovering av skolbyggnad samt tillbyggnad för ny entré. Ombyggnad av förskola till skollokaler för grundskola. Landsjöskolan, Jönköping
Till- och ombyggnad av Hjälpmedelscentralen, Ryhov Jönköping
Avser om- och tillbyggnadsarbeten kring Hus P5 Hjälpmedelscentral, plan 2 med nya kontorslokaler. Nuvarande takyta skall påbyggas med nya kontors och personal ytor. Tillbyggad374 kvm samt ombyggna 45 kvm. Arbetet omfattar: Mark Byggnads- och ombyggnadsarbeten Rör-installationer Luftbehandlingsinstallationer Styr- och övervakningsinstallationer El- / tele- / datainstallationer
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhusanläggning samt klubbhusdel.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av yttertak och fönster. Tilläggsisolering och byte av fasad samt renovering och inglasning av balkonger mm Målning av fasad.
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Ombyggnad av flygterminal, Jönköping
Tidigt skede. Planer finns för ombyggnad av terminalutrymme för större restaurang och butiksytor.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning. Option på ytterligare ett avloppsreningsverk finns på projekt ID: 2077871
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Planer finns för rivning av lokaler med övernattningslägenheter vid sjukhusområdet Jönköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av lokal samt byte av fönster och dörrar.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Planer för inredande av ytterligare lokaler samt fasadändring av lokalhus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Planer för till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av busshållplatser i Huskvarna
Avser ombyggnad av busshållplats Grännavägen och Hagstensgatan i Huskvarna
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av sju hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Brunnsgatan 18D-E, 553 17 Jönköping, Björngatan 10A-C, 553 37 Jönköping, Kristinedalsgatan 12, 553 31 Jönköping och Ståltorpsgatan 13, 553 31 Jönköping. Upphandlingen omfattar även optioner på 6 hissar. Id 2175289
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektens läge är: Tullportsgatan 2-4, 553 22 Jönköping, Boktryckargatan 24-26, 553 24 Jönköping och Spinnerigatan 2-4, 554 52 Jönköping.
Beläggningsarbete på del av bansystem i Jönköping
Avser beläggningsarbete på del av bansystem, Jönköping
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Renovering av tak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns av omläggande av tak samt montering av solceller.
Ramavtal avseende brounderhåll, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende brounderhåll och omfattar årlig spolning/rengöring av kantbalkar, huvudbärverk, övergångskonstruktioner, ytavlopp o stuprör samt övriga konstruktionselement, impregnering (enbart år 1) av kantbalkar och vingmurar. Avtalstid 2022-07-11 - 2026-07-10.
Bergarbete intill järnväg i Norrahammar
Arbetet beräknas pågå mellan v 40-v 45 2022. Bergsäkrande åtgärder, nytt dynamiskt staket.
Hyresgästanpassning av kontorshus i Jönköping
Avser hyresgästanpassning av kontor.
Ombyggnad av panncentral i Hovslätt, Jönköpings kommun
Avser byte av tak på panncentralen Huluäng.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Avser renovering av balkonger samt byte av balkongräcken på Lövstigen 4-18 . Option 1 omfattar balkongrenovering samt renovering av balkongräcken på Bottnaryds prästgård 1:189.
Utvändigt underhåll av radhus i Jönköping
Avser utvändig ändring av rad/kedjehus.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 2, deletapp 2:1
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Norrahammar, Jönköping
Avser balkongrenovering med byte av balkongräcken , Södra Hökhultsvägen 19 A-B samt Mollbergsvägen 12 A-D och Hammarvägen 96, Norrahammar Jönköping
Rivning av förskola i Jönköping
Avser rivning av förskola.
Underhåll av GC-broar i Jönköping
Avser nytt tätskikt (broisolering) och ny vägöverbyggnad på 2 st broar: 680-3302-1 (Öxnehagaleden, Huskvarna) 680-5501 (Tahevägen, Taberg)
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av affärshus.
Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus i Hovslätt
Avser byte av lägenhetsdörrar, 296 stycken, på området Huluäng 1 - 12 i Hovslätt.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 3 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektets läge är: Oxhagsgatan 75, 561 50 Huskvarna(1 hiss) och Drottninggatan 25, 561 32 Huskvarna (2 hissar).
Ombyggnad av bro längs väg 675 vid Gunnarsö
Utbyte av kantbalkar, räcken, tätskikt samt sprutbetongsarbeten.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus, Råslätt, Jönköping. Adress: Hus 11-075 Kv. Överlåtelsen 9 Havsörnsgatan 133-139 Hus 11-076 Kv. Överlåtelsen 13 Havsörnsgatan 141-149 Hus 11-079 Kv. Övermannen 16 Havsörnsgatan 77-83 Hus 11-082 Kv. Överlåtelsen 7 Havsörnsgatan 103-109 Hus 11-083 Kv. Övermannen 12 Havsörnsgatan 89-97 Hus 11-084 Kv. Övermannen 10 Havsörnsgatan 63-69 Hus 11-086 Kv. Övermannen 19 Havsörnsgatan 55-61 Hus 11-087 Kv. Övermannen 18 Havsörnsgatan 33-43
Byggledning för tillståndspliktiga ledningsarbeten utmed allmänna vägar i Region Syd, Delområde A
Delområde A Jönköping och Kalmar län. Beställaren har option att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år .
Nytt utegym på Råslätt i Jönköping
Befintligt utegym ska bortmonteras och ny utrustning, 10 maskiner ska monteras på befintliga, eller nya betongfundament.
Renovering av tak till kraftstation i Röttle, Gränna
Avser ställningsarbete, nermontering av befintligt taktegel i syfte att merparten ska återanvändas, rivning av läkt, underlagspapp och uttjänat plåtarbeten. Därefter återställande efter utbyte av uttjänad råspont.
Ombyggnad av fastighet i Jönköping
Avser flytt av byggnad samt ombyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av industribyggnad (nya vikportar, fönster och dörr) samt ändring av planlösning. Hyresgästanpassning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
OVK besiktning Uppskattad start och kostnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad med konferensrum.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för omläggning av tak och montering av solpaneler.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av fönster på flerfamiljshus.
Utvändigt underhåll av kontor i Jönköping
Avser att ersätta toalett och bygga till ett rum.
Renovering av vandrarhem vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser invändig renovering av Lövö vandrarhem inom Store Mosse nationalpark. Arbetet omfattar målning och tapetsering.
Utvändigt underhåll av byggnader vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser byte av tak på samtliga takytor, alla skorstenar och ventilationshuvar samt all takavvattning. Objektets läge: -Kittlakull ligger mitt i Store Mosse nationalpark i Gnosjö kommun, längs länsväg 151 ca 4,5 km sydost om Hillerstorp. -Lövö ligger i södra delen av Store Mosse nationalpark i Värnamo kommun, ca 18 km nordväst om Värnamo.
Byte av styranläggning flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av styrsystem i fastigheterna Kv. Pilten 12 Hus 14-026 - 14-029 på Ståltorpsgatan 13-19. Samt Kv. Jordaxeln 1 Hus 14-031 på HallePersgatan 2-4.
Byte av styranläggning flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av styrsystem i fastigheterna Dundret 4, hus 13-054, Boktryckargatan 2-8. Samt Dundret 5, hus 13-055, Boktryckargatan 24-26 i centrala Jönköping.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus i centrala Jönköping.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem i flerbostadshus, Öxnehaga, Jönköping. Adress: Hus 74 Oxhagsgatan 97-101 Hus 75 Oxhagsgatan 103-107 Hus 76 Oxhagsgatan 109-113 på Gård 407

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).