Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av kontorshus mm i Jönköping
Avser ombyggnad till traditionella kontorslokaler med flexibla lokallösnignar, coworking, konferens- och mötesdel, stark hälsoprofil, restaurang, café och annan service. Miljöcertifiering enligt Breeam.
Ombyggnad av kontorslokal i Jönköping
Avser ombyggnad/renovering av Castellums byggnader i del av Kv Götaland 5 som innefattar bl a Länsstyrelsens lokaler. Avser även ny putsfasad samt ett nytt teknikrum.
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Lokalerna omfattar Ny central för SOS-alarm, en ny ledningscentral för räddningstjänsten, ny gymnastik- och gymlokal för räddningstjänsten. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2.
Ramavtal avseende drift av utemiljö 5-7, Jönköpings kommun
Ramavtal avseende drift och underhållsentreprenad av grönyteskötsel och snöröjning inom fastighetsmark. Uppdraget omfattar Entreprenad 5 -7: Entreprenad 5 (Jönköping) Entreprenad 6 (Huskvarna) Entreprenad 7 (Gränna med landsbygd)
Rivning och tillbyggnad idrottshall i Jönköping
Rivning och tillbyggnad Hisingstorpshallen. Ny byggnadsdel ska inrymma fullstor sporthall med läktare, omklädningsrum, teknikrum mm.
Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan.
Åtgärdande av entré Tändsticksområdet, Brånebacken, Jönköping
Avser utbyggnad av infrastruktur och torgyta inom och angränsande fastigheten Jönköpings Tändsticksfabrik 2, Etapp 1 kan påbörjas tidigast 2021-11-01 Etapp 2 kan påbörjas tidigast 2022-02-01 Etapp 3 kan påbörjas tidigast 2022-05-01 Etapp 4 kan påbörjas tidigast 2021-07-08 Etapp 5 kan påbörjas tidigast 2021-08-15
Renovering av kongress- och konserthus i Jönköping
Avser renovering av kongress- och konserthuset i Jönköping. Ytskikt ska renoveras samt utbyte av konsertstolar mm.
Omgestaltning av Piren och hamnområdet i Jönköping
Planer finns för upprustning och utveckling av Piren hamnområdet och Vätterns strand i Jönköping. Vision södra Vättern.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Tillbyggnad av parkeringshus i Jönköping
Tillbyggnad av öppet parkeringsdäck på ca 900 kvm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Ombyggnad av Psykiatrivägen i Ryhovsområdet i Jönköping
Avser ombyggnad av gata i Ryhov Jönköping.
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhus och lokaler för klubbverksamhet
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Renovering och ombyggnad av skola i Jönköping
Planer för renovering och ombyggnad av hus 6 och 7 (de gamla fordonsutbildningslokalerna) på Sandagymnasiet.
Ramavtal avseende markarbete i Östra Småland
Ramavtal avseende markarbeten för elnätsprojekt som skall utföras till E.ON Energidistribution AB i avtalsområdet Östra Småland (C07): Jönköping, Kalmar och Östergötlands län.
Ombyggnad av rastplats Vista Kulle i Jönköping
Ombyggnad för att möjliggöra fler parkeringsplatser för lastbilar och parkeringsmöjligheter för övrig trafik. Ingår i Små åtgärder i Småland SÅS, paket 5.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Installation av membranavgasningsutrustning på Torsvik i Jönköping
Avser en membranavgasningsanläggning på fjärrvärmeverket Torsvik i Jönköping. Arbetet omfattar leverans, montage, driftsättning samt utbildning av membranavgasningsanläggningen med tillhörande utrustning.
Ombyggnad av hållplatser längs väg 40 i Jönköpings län
Hjältevad, Ingatorp och Hult hållplatser.
Ombyggnad av industri till padelhall i Jönköping
Avser ombyggnad av industri till padelhall.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser till- och ombyggnad av kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Utbyggnad av Ljungarum fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 4 stycken 12 kV ställverksfack vid Ljungarum fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad av kontor, hyresgästanpassning.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 5st hissar som skall moderniseras enligt teknisk rambeskrivning.
Ombyggnad vattenledning Jönköping
Avser flytt av huvudvattenvattenledning. Ca 440 m V600 (segjärn)
Installation av brandväggar på radhus i Jönköping
Avser att bygga brandväggar på tak .
Stationsåtgärder i Jönköping
Belysning, skyltning, utformning av ramper och trappor, åtgärder på plattformar mm.
Underhåll av järnvägsbroar i Jönköpings och Mullsjö kommun
Ommålningsarbeten på 3501-5213-1, Bro över järnväg vid Margreteholm, bandel 711 km 33+633 samt brounderhållsåtgärder på 3501-4862-1, Rommelsjö, vägbro över järnväg, bandel 711 km 89+049.
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Avser tillbyggnad av vårdlokal för gynhälsan.
Utbyggnad av Torsvik fördelningsstation, Jönköping
Avser utbyggnad av 2 st 12 kV ställverksfack vid Torsvik fördelningsstation för att kunna ansluta nya kunder och förstärka 12 kV nätet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser liten ombyggnad av affärs- och kontorshus.
RFI - Mobil enhet för lustgasdestruktion. Region Jönköpings Län
Avser mobil enhet för lustgasdestruktion.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av vind till 9 lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Avser inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus (4 st vindslägenheter).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Hyresgästanpassning av lokal.
Ombyggnad av Naturum vid Store Mosse nationalpark i Jönköping
Avser borttagning av befintlig frånluftsinstallation, installation av nytt luftbehandlingssystem samt ombyggnad av lokaler.
Ombyggnad av hotell i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i hotell- och restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om hissinstallation/ändring i flerfamiljshus.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning och fasadändring av industribyggnad till padelverksamhet.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning och ombyggnad av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus ( södra junedalsskolan för barn med särskilda behov).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av vårdbostad i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av övrigt.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av hotell- och restaurang.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal industribyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus samt uppförande av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av flerfamiljshus.
Rivning av affärshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av affär.
Rivning av telestation i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av mast- och teknikbod.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av telestation i Jönköping
Rivningslov för rivning av teknikbod.
Rivning av återvinningsstation i Jönköping
Rivningslov för rivning av återvinningsstation.
Rivning av återvinningsstation i Jönköping
Rivning av återvinningsstation.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Strandskyddsdispens för ändrad användning av restaurang till bostad.
Tillbyggnad av garage i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av garage.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus (vinden).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus (återställa lokaler till bostäder).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad flerfamiljshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för flerfamiljshus.
Ombyggnad av vårdhem i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av vårdbyggnad (tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2028-09-24).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för ändrad användning i del av flerfamiljshus (lokal till lgh).
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus, Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad samt mur och plank Kaxholmen 6:64.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Anmälan om tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring i brandskydd i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser byte av entredörr, ändring av ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser hissinstallation/ändring i flerfamiljshus. Bostadsanpassning.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av industri med omklädningsrum och pentry.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av två lokaler till lägenheter.
Tillbyggnad av förskola i Jönköping
Avser tillbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av kallager i Jönköping
Avser tillbyggnad av kallager för utlastning.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Installation av laddstolpar v flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar. Planerad projektkostnad.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar. Planerad projektkostnad.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för utvändig ändring och inredande av ytterligare lokal i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändamålsändring av kontor till en lägenhet.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt uppförande av mur (L-stöd).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Strandskyddsdispens för ändrad användning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad till mera kontorsyta.
Rivning av kyrka i Jönköping
Rivningslov för rivning av kontorsbyggnad (nedbrunnen kyrka).
Rivning av flerbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av flerfamiljshus.
Rivning av järnvägsstation i Huskvarna
Rivningslov för rivning av stationsbyggnad.
Byte av styr- och övervakningsinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser utbyte/modernisering av styrsystem på fastigheterna Citadellet 25, 26 och 29 i centrala Jönköping. Adress: Citadellet 25, Kanalgatan 38 Citadellet 26, Kanalgatan 40 Citadellet 29, Tullportsgatan 2 - 4
Ombyggnation av undercentral i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnation av undercentral i källarplan inom Citadellet 25 och Citadellet 26 med adress Kanalgatan 38 och 40 i Jönköping.
Periodisk besiktning av avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping
Avser periodisk besiktning avfallsanläggningen Miljöhantering i Jönköping.
Direktupphandling- växtportal och trappräcken till park i Jönköping
Avser växtportal samt trappräcke till Slottsparken. Portalen ska levereras med förankring till marken som sker i planteringsyta.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.