Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av terminal i Jönköping
Planer finns för tillbyggnad av terminalbyggnad, lager logistik.
Underhållsbeläggning varm/värme i Jönköping och Kalmar län
Entreprenaden omfattar beläggningsgrupperna: F 2302 Varm, F 2303 Varm, F 2304 Värme, G 2301 Varm, G 2302 Värme.
Om- och tillbyggnad av kontor samt nybyggnad av lager i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av kontorslokaler på Kjellbergsgatan 3, kvarteret Vågskålen 7. Samt nybyggnad av lager på Industrigatan 25, kvarteret Ändamålet 2.
Underhållsbeläggning tank i Kronoberg, Blekinge, Jönköping och Kalmar län
Beläggningsgrupperna H 2303 Tank, F 2301 Tank och GK 2303 Tank.
Stambyte i flerbostadshus i Jönköping
Avser stambyte och renovering av badrum i flerbostadshus. Huvudanbudet omfattar hus 4,5,7 och 8. Option 1 omfattar hus 9, 10, 11 och 12 och ska utföras i angiven ordning. Totalt omfattas 157 stycken badrum fördelat på 8 st hus inom fastighet Hålan 10:15 Upphandlas tillsammans med Id 2231423
Ombyggnad av huvudentré på Ryhovs sjukhus
Avser ombyggnad av invändiga och utvändiga ytor på huvudentréplan, Ryhovs sjukhus. Det för att förbättra busstrafikens, färdtjänst samt privatbilismens förutsättningar till en anslutning av huvudentrén.
Kulturhistorisk utredning av byggnad i Jönköping
Jönköpings kommun är intresserad av att köpa fasigheten Norrahammar 47:1 men en utredningen krävs för att klargöra förutsättningar för framtida åtgärder.
Sanering och urgrävning av mark i Jönköping
Avser schaktning och urgrävning av förorenad mark, rivning av betongkonstruktioner ovan och under mark Arbetsområdet avgränsas av gatorna Gjuterigatan, Kyrkogatan, Oxtorgsgatan och Verkstadsgatan.
Om- och Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad med invändig renovering av skolbyggnad samt tillbyggnad för ny entré. Ombyggnad av förskola till skollokaler för grundskola. Landsjöskolan, Jönköping
Nybyggnation av gc-väg Gjuterigatan i Jönköping
Nybyggnad av gång- och cykelväg mellan Klostergatan-Barnarpgatan utmed Gjuterigatan. Etapp 1 : 1179434
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Jönköping
Avser ombyggnad av ett befintligt avloppsreningsverk i Bottnaryd. En kapacitetshöjning.
Hissmodernisering av 11 st hissar i flerbostadshus , Jönköping
Avser hissmodernisering av 11 st hissar med möjlighet att erbjuda optioner på ytterligare 25 hissar. Objektens läge är: Oxhagsgatan 2, 4, 8, 16, 18, 28, 30, 34, 36, 38 och 42, i Huskvarna.
Markarbete av fundament i Jönköping
Uppgrävning av kvarvarande fundament
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Jönköping
Avser utbyggnad och installation av luftbehandlingssystem på avfallsanläggning.
Installation av solcellsanläggning i Jönköping
Installation av solcellsanläggning på logistikfastighet.
Sluttäckning av gamla deponi, etapp 5 Jönköping
Slutteckning av gamla deponi.. installation av tätskikt (LLDPE) samt ovanpåliggande dräneringsmatta. cirka 1,3 hektar deponiyta Option 2 Etapp 6: Id 2163071
Renovering av balkonger på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för renovering av balkonger, inglasning.
Ny elinstallation i flerbostadshus i Jönköping
Avser elinstallation och byte av elcentral i samband med stambyte i flerbostadshus. Upphandlas tillsammans med Id 2231423, 2094194, 2060280
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av lokal samt byte av fönster och dörrar.
Installation av solcellsanläggningar på flerbostadshus i Jönköping
Avser kompletta solcellsanläggningar på flerbostadshus, Öxnehaga, Jönköping. Objekt: Gård 405 består av 7 hus på adresserna Oxhagsgatan 82-122 Gård 406 består av 6 hus på adresserna Oxhagsgatan 46-76.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Planer för inredande av ytterligare lokaler samt fasadändring av lokalhus.
Modernisering av hissar i flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av 6 st hissar på adresserna Birkagatan 8 och 10 samt Birger Jarlsgatan 29 i Jönköping.
Tillbyggnad ambulansgarage, Länssjukhuset Ryhov Jönköping
Avser tillbyggnad av ambulansgarage med plats för två ambulanser, förråd och kommunikationsyta , 130 kvm. Länssjukhuset Ryhov.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar
Brounderhållsåtgärder i Region Syd
Omfattar 6 st broar; 7-74-1, 10-282-1, 12-651-1, 11-496-2, 11-496-1 och 12-601.
Förstärkning av broar längs E4 vid Södra Lockebo
Broar över allmän väg 0,8 km S Lockebo. BK4.
Renovering av tak på flerbostadshus i Jönköping
Planer finns av omläggande av tak samt montering av solceller.
Hissmodernisering i flerbostadshus , Jönköping
Avser ombyggnad av 6 hissar moderniseras enligt tekniska rambeskrivningar Objektens läge är: Tullportsgatan 2-4, 553 22 Jönköping, Boktryckargatan 24-26, 553 24 Jönköping och Spinnerigatan 2-4, 554 52 Jönköping.
Rivning av två underjordiska fördelningsstationer i Jönköping
Avser rivning av två underjordiska fördelningsstationer på adresserna Residensgatan 7 och Rådhusparken 1 i centrala Jönköping.
Utvändig renovering av flerbostadshus i Jönköping
Planer för puts av fasad på flerbostadshus.
Rivning av 2 byggnader i Lekeryd, Jönköpings kommun
Avser rivning av paviljong vid Lekerydsskolan och byggnad kallad "prästgård" med efterföljande markåterställan i Lekeryd, Jönköpings kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planen är ombyggnad av flerbostadshus med ytterligare lägenheter.
Ny solcellsanläggning på universitetet i Jönköping, Huvuddel 2, deletapp 2:2
Projektet avser ny solcellsanläggning om ca 430 kWp monterad på befintliga hustak på universitetet.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad med väderskydd vid lager.
Installation av hiss Jönköping University
Avser montage av ny hiss 4 hus 1 samt demontering, borttransport av befintligt hiss, Jönköping University
Demontering befintlig hiss och montage av ny hiss i Taberg
Avser hissbyte samt nyinstallation 1st hiss i flerbostadshus s på Vanadingatan 67 i Taberg, Jönköpings kommun. Option på ytterligare 3 st hissar i samma område finns på projekt ID 2229859.
Målning av fasad flerbostadshus i Jönköping
Avser målning av befintliga putsfasader, panel entréer, panel förråd, cykelhus, takfötter, taksprång, foder, panel, gavlar mm på lägenhetshus på fastighet Norrahammar 40:3.
Byte av lägenhetsdörrar i flerbostadshus i Hovslätt
Avser byte av lägenhetsdörrar, 296 stycken, på området Huluäng 1 - 12 i Hovslätt. Upphandlas tillsammans med Id 2231423, 2094194 ,2231430
Rivning av den f.d. panncentralen på Vilhelmsro
Avser rivning av den f.d. panncentralen på Vilhelmsro. Fastigheten har ingen adress, men är belägen vid infarten till Ebba Ramsays väg 19, Jönköping.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Avser fasadändring av flerbostadshus. växtvägg
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Avser fasadändring av industribyggnad med solceller
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Jönköping
Planer pär att sätta fasadskivor på flerfamiljshus.
Tillbyggnad med kontorsbodar, Jönköping
Placering av kontorsbodar, uppsättning av ny skylt samt ändring av planlösning.
Utvändigt underhåll av industrihus i Jönköping
Byta ut ett fönster till en dörr
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Planer finns för omläggning av tak och montering av solpaneler.
Tjärning av spåntak Kumlaby Kyrka
Avser tjärning av spåntak
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser Liten tillbyggnad på hotell.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).