Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad samt stödmur och parkering.
Om- och nybyggnad brandstation i Jönköping
Upphandlingen kommer ske i två steg. Byggentreprenaden omfattar: Om, ny och tillbyggnad av lokaler på Vingen 9 Glansgatan 7. Byte av ca 3000m2 tegeltak Rivning och nybyggnad I två plan ca 1000m2 Ombyggnad av två plan ca 600m2
Om- och tillbyggnad av psykiatriska akutmottagningen Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Avser ombyggnad av Psyk Akuten för att höja säkerhets nivå inom verksamheten lokaler. Större behov att förändra lokalerna för att ökat säkerhets, samt att ankommande polis/ambulanstransporter behöver utökat garage
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad för produktion.
Om- och tillbyggnad av storkök vid äldreboende , Jönköping
Nybyggnad av miljöhus och ombyggnad av storkök samt ventilation.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 24 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
RFI Om- och nybyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Avser att få information om marknadens allmänna synpunkter och reflektioner inför en eventuell upphandling av byggnationer av fördelningsstationer, Jönköping Energi Nät AB
Ombyggnad av fotbollsplan vid fotbollsarena i Jönköping
Avser justering av fotbollsplan vid Stadsparksvallen till arena för allsvenskt spel. Nytt dränerings-, bevattnings- och planvärmesystem. Viss rivning och demontering Etapp 1: 1602966 Etapp:2 1602967
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Avtalstid 2021-03-17 - 2025-03-17
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av ridhus i Jönköping
Avser tillbyggnad ridhus och lokaler för klubbverksamhet
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 10 lägenheter i 2 våningar samt vind.
Ombyggnad av busshållplatser samt nytt vänstersvängfält i Bottnaryd
Nytt vänstersvängfält vid utfarten från Bottnaryd till väg 40, tillgänglighetsanpassning av 2 busshållplatslägen. Ingår i SÅS, paket 6.
Flytväggar till våtmark Jönköping
Flytväggens för att optimera uppehållstid och eliminera kortslutning i dammen så att hela dammensvolym kan nyttjas effektivt.
Utbyggnad av ventilkammare och vattenledning, Jönköping
Avse r två stycken underjordiska ventilkammare i knutpunkter på huvudvattennätet.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader.
Nybyggnad av solcellspark i Jönköping
Avser anläggande av solcellspark, som kommer att vara i storleken motsvarande två fotbollsplaner med ca 2050 paneler som ska monteras och de 1,1 MW.
Ombyggnad av busshållplatser i Jönköping
Avser busshållplats och bussgata vid Solåsrondellen , Jönköping.
Byte av konstgräs på fotbollsplan i Jönköping
Avser byte befintliga konstgräsmattor vid Rosenlunds IP.
Ombyggnad vattenledning Jönköping
Avser flytt av huvudvattenvattenledning. Ca 440 m V600 (segjärn)
Installation av brandväggar på radhus i Jönköping
Avser att bygga brandväggar på tak .
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Aser tillbyggnad av lager.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad med 6 lägenheter.
Ombyggnad av padelhall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (till padelverksamhet).
Om- och tillbyggnad av entré till äldreboende i Jönköping
Avser invändig och utvändig ombyggnad för ny angöring & entré till avdelning Lunden i nedre plan samt byggnation samt nytt miljöhus i övre markplan.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Avser att möjliggöra en ny skolenhet i flera våningsplan.
Underhållsbeläggning tank i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Avser beläggningsgrupperna FH2106 Tank, FH2107 Tank, GK2104 Tank.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad, rivning av fastighet på Backen 1:137.
Underhållsbeläggning varm/värme i Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Blekinge län
Beläggningsgrupper GK 2101 Varm, GK 2102 Varm, GK 2103 Värme, FH 2101 Värme huvuddel 1 och 2, FH 2102 Värme huvuddel 1 och 2, FH 2103 Varm huvuddel 1 och 2, FH 2104 Varm.
Renoveringsarbete fotbollsplaner i Jönköping
Att använda växtbädd från Stadsparksvallens plan, för att göra iordning två stycken naturgräsplaner på Jordbrovallen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om installation av hiss.
Utbyte av ventilationsaggregat i flerbostadshus och äldreboende i Jönköping
Avser utbyte av ventilationsaggregat samt rensning av frånluftssystem som betjänar äldreboende på Övermannen 7, Havsörnsgatan 21-23 samt Önskedrömmen 13, Kärrhöksgatan 46-48
Drift av utemiljö- Jönköpings kommun
Entreprenaden är delad i 4 områden och omfattar: Område 1 Västra, Bottnaryd, Ryd, Norra Unnaryd. Område 2 Södra, Tabergsdalen, Ödestugu. Område 3 Östra, Tenhult, Öggestorp, Lekeryd, Järsnäs. Område 4 Norra, Bankeryd, Trånghalla, Strandängen. Område 5 Kaxholmen, Skärstad, Ölmstad. Område 6 Jönköping, Huskvarna.
Rördragning vid pumpstation i Jönköping
Avser komplett rörinstallation i två pumpstationer, Lockebo och Strömsholm.
Hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet, Jönköping
Avser hyreskontrakt avseende lokaler för samhällsintregerad daglig verksamhet i Jönköpings kommun Aktuella upphandling avser 5 olika verksamheter inom ett och samma objekt.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i skola.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av trapphus för barnverksamhet, ny padelbana, ombyggnad av secondhand + friskvårdsanläggning.
Tillbyggnad av vårdhem i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av vårdlokal.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av affärshus.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padel).
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (padelhall).
Rivning av klubbhus i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av en del av ridhus och klubblokaler.
Rivning av studentlägenhet i Jönköping
Rivningslov för rivning av studentboende.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Tidsbegränsat bygglov för fasad- och planändring samt ändrad användning av industribyggnad till padelanläggning.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för schaktning/utfyllnad (förberedande markarbeten för nybyggnation av industri).
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för schaktning/utfyllnad.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Marklov för ändring av marknivå.
Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av fritidshus.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningsanmälan för rivning av komplementbyggnad.
Rivning av carport i Jönköping
Rivningslov för rivning av carport.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivningslov för rivning av enbostadhus.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivningslov för rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av skorsten i Jönköping
Rivningslov för rivning av skorsten Huskvarna 5:5,5:2.
Rivning av sophus i Jönköping
Rivningslov för rivning av sophus/källsorteringshus.
Ombyggnad av tennishall i Jönköping
Bygglov för ändrad användning tidsbegränsat bygglov av industribyggnad (padelhall).
Tillbyggnad av brygga i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av brygga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus samt installation av eldstad.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av klubbhus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av klubblokal.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Bygglov för förflyttning av 2st kundvagnsgarage + 6st reklamskyltar.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare bostad/lokal för flerfamiljshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affär.
Ombyggnad av frisersalong i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus till frisörsalong.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av enbostadshus.
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i flerfamiljshus (förändra väggar i kök +förråd/tvättstuga).
Ombyggnad av vandrarhem i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i övrigt.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilationsanläggning och brand.
Ombyggnad av idrottshall i Jönköping
Anmälan om ändring av konstruktion i anläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av planlösning i flerfamiljshus.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Anmälan om ändring av planlösning i kyrka.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av vatten och avlopp i verksamhetslokal/våtutrymmen.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Anmälan om ändring av ventilation i flerfamiljshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Anmälan om ändring planlösning i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad och ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Bygglov för uppställning/uppsättning av skylt samt ändring av ventilation.
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av förskola.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av affärs- och kontorshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av lager- och kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av restaurang till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av skylt och affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för inredande av ytterligare lokal och ändrad användning för kontors/affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Bygglov för om- och tillbyggnad, utvändig ändring och uppställande av skylt på affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av lagetält i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Bygglov för tillbyggnad av skola.
Ombyggnad av cafeteria i Jönköping
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad (till kontor, café, gym).
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar för bil.
Installation av laddstolpar v flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar. Planerad projektkostnad.
Installation av laddstolpar vid flerbostadshus i Jönköping
Installation av laddstolpar. Planerad projektkostnad.
Installation av solceller i Jönköping
Installation av solceller affärs- och kontorshus.
Beläggningsarbeten vid G6328, Jönköpings län
Avser beläggningsarbeten och arbetet består avfräsnings- och justeringsarbeten samt nytt asfaltslitlager. Objektets läge kan ej anges enligt sekretess.
Rivning av torvlager i Jönköping
Avser rivning av lagerbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Anmälan om ändring av konstruktion i affärs- och kontorshus.
Tillbyggnad av tvätthall i Jönköping
Inmontering av tvättaggregat i befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.