Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, samt rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1033873
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 4
Plankorsningar stängs och man bygger nya ersättningsvägar.
Ny cirkulationsplats i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för 2016-2020.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Väderskydd och busshållplatser Värnamo
Avser upphandlar väderskydd (busskurer) för busshållsplatser och övrigt sortiment gällande väderskydd
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri för silofunktion.
Ombyggnad till trygghetsboende i Värnamo
Ombyggnad av lägenheter i befintlig byggnad till trygghetsboende.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Värnamo
Avser ändrad användning till tandklinik.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av parhus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad planlösning samt inredande av ytterligare bostad i tvåbostadshus.
Rivning av pumpstation i Värnamo
Ansökan om rivning av pumpstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Anmälan om ändring av brandskyddet.
Tillbyggnad av uteservering m.m i Värnamo
Avser tillbyggnad av uteservering, ca 98 kvm, vid Gummifabriken i Värnamo. Option: Vindfång för ny entré, skärmtak 17,5 kvm, utmed befintlig tegelfasad.
Tillbyggnad av missionshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av missionshus.
Tillbyggnad av entré vid butik i Värnamo
Avser tillbyggnad av entre vid butik.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Anmälan om ändring av ventilation.
Tillbyggnad av cafeteria i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang/café.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till aktivitetshus, ändring av brandskyddet samt installation av ny ventilation i kök.
Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till undervisningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Anmälan byte av ventilation.
Ombyggnad av kök i Värnamo
Anmälan om installation av ventilation, samt renovering av kök.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Anmälan om ändring av brandskydd, ventilation samt planlösning.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Anmälan om ändring av brandskyddet, planlösning och ventilation.
Spolning av dagvattenledning och brunnar till flerbostadshus i Värnamo
Avser att spola dagvattenbrunn och översyn av avloppsledning.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser en tillbyggnad av kontor.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Avser liten ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring, samt ändring av ventilation i lagerdel.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.