Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Nässjö-Vaggeryd-Värnamo
Elektrifiering och ombyggnad för höjd hastighet.
Ombyggnad/modernisering av stadshuset i Värnamo
Planer för ombyggnad av kommunhuset/stadshuset i Värnamo.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med kontor och produktionslokal.
Ombyggnad av lektionssalar, aula m.m. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Planer för genomgripande ombyggnad lektionssalar, aula m.m.
Ombyggnad av högstadieskola i Forsheda
Planer för ombyggnad av högstadieskola.
Ombyggnad av kontorslokaler i Värnamo
Planer för ombyggnad av kontorslokaler.
Tillbyggnad av affärshus i Värnamo
Avser tillbyggnad av livsmedelsbutik i Värnamo. Kommer även att ingå ett energiprojekt.
Ombyggnad och renovering av kök, Enehagens skola, Värnamo
Planer för ombyggnad och renovering av kök.
Om- och tillbyggnad av Rydaholms skola, Värnamo
Tidiga planer för ombyggnad av Rydaholms skolan, Värnamo.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1033873
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Värnamo-Kärda
Åtgärder på totalt 6 plankorsningar.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri med lager/förråd samt skärmtak och ändrad användning i befintlig del av byggnad.
Ombyggnad av väg 27 sträckan Ulås-Bredasten
Flerfältsväg. Breddning och mittseparering ca 5 km. Ombyggnad av trafikplats.
Nybyggnad av vattenrening- och centralkoncentratanläggning till dialyskliniken på Värnamo sjukhus
I uppdraget ingår även koppling av nyinstallerad vattenreningsanläggning till befintliga vattendistributionsslingor.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planer finns för nybyggnad av korsning i nytt bostadsområde , Mossle Värnamo
Nybyggnad av byggnad för kraftförsörjning i Värnamo
Avser avser byggnation av ny byggnad Hus 22 för reservkraftförsörjning vid Värnamo sjukhus. Kraftförsörjningen upphandlas i annan entreprenad och finns på projekt ID 2117698.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Tillbyggnad av uteservering m.m i Värnamo
Avser en uteservering, 98m² kallad etapp 1. Etapp 2 i ett senare skede, kan det eventuellt komma en tillbyggnad av vindfång för ny entré, skärmtak. Etapp 2 ingår ej i denna förfrågan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Planer finns för tillbyggnad med en lägenhet samt renovering av lägenhet på vind.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Avser ombyggnad av ventilation.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av kontorshus, samt anläggande av parkering.
Tillbyggnad av garage i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage samt fasadändring.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för utvändig ändring, inredande av ytterligare bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenhet.
Väg i bostadsområde i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av befintlig industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om förhandsbesked, ändrad användning från kontorslokaler till hyreslägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ombyggnad från lager till industrilokaler.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Avser ändrad användning från lokal till affärshus.
Utfart vid väg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.