Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Spår- och växelbyte i Forsheda
Spår- och växelbyte, ballastbyte, byte av plankorsningar. Bandel 732.
Ombyggnad av plankorsningar/vägskyddsanläggningar sträckan Värnamo-Halmstad
Ombyggnad/utbyte av 5 stycken vägskyddsanläggningar till ALEX-teknik; Västra järnvägsgatan, Parkgatan, Skeppshult, Brogatan och Kärda längs bandel 732.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Avser totalrenovering av kontorslokaler, ombyggnad av lager, kontor , hyresgästanpassning. Ny fasad .
Ramavtal avseende hyra av arbetsmaskiner - utrustning, Värnamo kommun
Ramavtal för hyra av arbetsmaskiner och utrustning. Produktgrupper: Byggmaskiner, anläggningsmaskiner, handverktyg, liftar, toalettvagnar, hygienbodar och vagnar, ställningar och stegar, skalskydd och säkerhet , el och klimat och tillbehör mm. Avtalstid: 2024-04-30 - 2028-04-29
Utvändigt underhåll av församlingshus i Värnamo
Installation av solpaneler, byte av tak.
Ommålning och reparation av järnvägsbroar över Lagan i Värnamo samt Knäred
Järnvägsbro 3500-2554-1 (järnvägsbro över Lagan i Värnamo) på bandel 720, km: 173+616 samt järnvägsbro 3500-1416-1 (järnvägsbro över Lagan vid Knäred) på bandel 931. Km:12+598.
Byte av kylsystem och ombyggnad av ispist i Talavidshallen, Rydaholm
Befintligt kylsystem inklusive container ska ersättas med nytt kylsystem i ny container med syfte att betjäna anläggningens ispist med kyla. Befintlig ispist ska byggas om och förses med delvis nytt köldbärarsystem. Systemen ska förses med egna styr- och övervakningssystem för samtliga ingående funktioners drift.
Takrenovering på flerbostadshus i Värnamo
Objektet avser takrenovering på 14 stycken flerbostadshus med flera våningsplan. Kv Lyckan 3 och Lyckan 19, adress Sveavägen 4A, 4B, 6A, 6B, 8A, 8B, 10A, 10B, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24A, 24B samt Rydgatan 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 i Värnamo.
Trafikåtgärder i Värnamo
Trafikåtgärd Prostsjön. Upptagen i investeringsbudget.
Relining av yttre VA vid Värnamo sjukhus
Objektet avser relining av spill- och dagvattenledningar i betong i mark genom strumpinfodring med flexibelt foder samt renovering av nedstigningsbrunnar vid Värnamo Sjukhus.
Utbyte av ventilationsaggregat mm vid vårdcentral i Värnamo
Utbyte/ombyggnad/injustering/uppkoppling av ventilationsaggregat i vårdcentralen Bra Liv Vråen samt apotek i kvarter Härfågeln 1 i Värnamo.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser ändrad användning från gymlokal till kontor.
Byte av sargsystem i Talavidshallen, Rydaholm
Projektet avser att på totalentreprenad låta installera nytt sargsystem i anläggningen Talavidshallen, Rydaholm.
Ombyggnad av samlingslokal i Värnamo
Ändrad användning från bostad till samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändring av ventilation.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ändring av planlösning. Lokalanpassning.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Värnamo
Fasadändring, renovering av tak, samt rivning av skorsten.
Rivning av musiksal i Värnamo, etapp 1
Rivning av äldre musiksal och idrottshall.
Renovering av bro på väg 800 över Lagan vid Hörle Bruk
Byte av kantbalk, räcke och tätskikt.
Renovering av bro på väg 800 vid Fryele kvarn
Byte av fogning på frontmurar, stödmurar och vingmurar samt reparation av betongen på kantbalkar och frontmurar.
Byte av portar Räddningstjänsten i Värnamo
Avser byte av 10 st portar vid Räddningstjänsten, Lundbyvägen 1, 331 53 Värnamo.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Utvändigt underhåll av livsmedelsbutik i Värnamo
Utvändig ändring av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av skola i Värnamo
Utvändig ändring, rivning av befintliga fönster samt igensättning av fönster.
Nya passagegrindar till simhall i Värnamo
Två grindar, en ut-/ och en inpassering där båda ska vara handikappanpassade bestående av automatiska grindar (en vänster-, en mellan- och en högerenhet). Vid strömbortfall och brandlarm ska grindarna öppnas automatiskt. Montering, demontering (av befintlig passagesystem) samt installation ska ingå.
Dränering av fotbollsplaner i Ljusseveka, Värnamo
Värnamo kommun ska på totalentreprenad låta utföra dränering respektive slitsdränering av fotbollsplaner på Ljusseveka, Värnamo. Dränering ska utföras på Ljusseveka plan 4, slitsdränering ska utföras på Ljusseveka plan 2 och 3.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser ändrad användning av butik och kontor.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).