Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av lager.
Om- och tillbyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser om-och tillbyggnad av storkök vid Mossleskolan.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri, samt rivning av befintlig byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser tillbyggnad av industri samt rivning.
Ombyggnad och renovering av kök i Värnamo
Ombyggnad och renovering av kök vid Trälleborgsskolan. Upphandlas tillsammans med :1636458, 1605129, 1033873
Upprustning av Åbroparken/Enehagsparken i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. Upprustning, modernisering, gång- och cykelbro m.m.
Planskild korsning Mossle i Värnamo
Planskild korsning. Upptagen i investeringsbudget 2020-2024.
Ombyggnad av idrottshall vid Rörstorpsskolan, Värnamo
Avser fasadbyte samt ombyggnad av ventilation, höjning av tak på teknikutrymme, Verksamhetsanpassning.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk i Värnamo.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Avser ombyggnad av möbelaffär.
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Plankorsningsåtgärder längs sträckan Forsheda-Reftele, paket 4
Plankorsningar stängs och man bygger nya ersättningsvägar.
Om- och tillbyggnad av förskola i Värnamo
Avser byte av ventilationssystem, tillbyggnad av fläkt- och miljörum, Åtgärder för ökad säkerhet.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Kärda skola, Värnamo
Tillbyggnad av omklädningsrum vid Kärda skola.
Trafikåtgärder vid förskola i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Åtgärder ny hastighetsplan Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.
Luftrening som tjänst , Värnamo kommun
Varumärkesskyddad under varumärket ”Genano ren luft som tjänst®. Avtalstiden är nio månader med möjlighet till ytterligare förlängningar, minimum en månad per förlängning, dock maximalt upp till nio månaders förlängning.
Tillbyggnad av carport i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av carport.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av entré på industri.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till två lägenheter.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Rivning av skola i Värnamo
Ansökan om rivningslov.
Tillbyggnad av cafeteria i Värnamo
Ansökan om bygglov för om- och tillbyggnad av restaurang/café.
Ombyggnad av utbildningslokal i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från butik till undervisningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Anmälan byte av ventilation.
Ombyggnad av kök i Värnamo
Anmälan om installation av ventilation, samt renovering av kök.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Anmälan om ändring av brandskyddet, planlösning och ventilation.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser en tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av entré vid butik i Värnamo
Avser tillbyggnad av entre vid butik.
Rivning del av skola, Värnamo
Projektet avser rivning av skolbyggnad (C-längan) samt Davids hus. Om- och tillbyggnad. Id 1636458
Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring, samt ändring av ventilation i lagerdel.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser litet rum för kompressor.
Utsmyckning av rondeller, Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2020-2024.
Säkra skolväg i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget 2020-2024.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.