Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg 26 mellan Hedenstorp-Månseryd
Omfattar breddning av befintlig väg och utbyggnad till två körfält i vardera riktningen, cirka 16 meters bredd. Trafikplats Åsens gård kompletteras med accelerations- och retardationsfält. Ny trafikplats av enkel typ byggs vid Klämmestorp. Totalt omfattar objektet åtgärder längs en 7 kilometer lång sträcka.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Om- och tillbyggnad på flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av flerbostadshus samt tillbyggnad av fläktrum/trapphus med 50 kvm. Upphandlas tillsammans med Id: 2019672
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Smålandsstenar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, Villagatan Smålandsstenar. Upphandlas tillsammans med Id: 2019663
Utbyggnad av slamavvattning och rejektvattenbehandling i Gislaved
Avser entreprenad för Slamavvattnings och rejektvattenbehandling
Tillbyggnad av tennishall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Tillbyggnad av hangar i Gislaved
Planer för tillbyggnad av hangarbyggnad, ca 490 kvm.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser tillbyggnad av skärmtak ca 200 kvm samt flytt av yttervägg.
Konvertering till bergvärme i Gislaved
Avser inkoppling samt driftsättning av komplett värmepumpsanläggning.
Tillbyggnad av teknikrum i Gislaved
Avser tillbyggnad av teknikrum för elproduktion mellan två pannhusbyggnader.
Tillbyggnad av kallförråd i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallförråd.
Tillbyggnad av klubbhus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga med uterum (inglasning av altan).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för uppförande av skärmtak över uteplats.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för beredning av mark.
Rivning av automatstation i Gislaved
Rivningslov för anläggning med fordonsgas.
Rivning av radhus i Gislaved
Rivningslov för del av brandskadat radhus.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av två byggnader (plåt-och tälthall).
Underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Små åtgärder av flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för framtida byggnation.
Ombyggnad av lager till kontor i Gislaved
Ombyggnad av lager till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Uppsättning nav betongväggar.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Ändrad användning från tryckeri till livsmedelslokal (affär). Montering av utsugsventilation.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring och inredande av ytterligare lokal av industri, skyltanordning samt marklov och rivningslov.
Ombyggnad av ateljé i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus till ateljé och utställningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokal samt uppförande av 3 skyltar.
Ombyggnad av bilverkstad i Gislaved
Bygglov för ändrad användning, utvändig ändring samt ändrad planlösning av fordonsverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad med kontor på befintlig industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.