Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri för produktion.
Om- och tillbyggnad av kostall vid naturbruksgymnasium i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av kalvutrymmen i befintligt kostall samt tillbyggnad av tvätt- och omklädningsutrymmen i anslutning till befintligt kostall. Befintlig utbyggnad kommer att rivas i en egen rivningsentreprenad.
Rivning svinstall samt utbyggnad vid kostall i Gislaved
Avser sanering, rivning och avfallshantering av svinstall samt rivning av utbyggnad del av kostall.
Om- och tillbyggnad på flerbostadshus i Gislaved
Avser ombyggnad av flerbostadshus samt tillbyggnad av fläktrum/trapphus med 50 kvm. Upphandlas tillsammans med Id: 2019672
Ombyggnad av station i Gislaved
TYL. Totalombyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Smålandsstenar
Avser ombyggnad av flerbostadshus, Villagatan Smålandsstenar. Upphandlas tillsammans med Id: 2019663
Utbyggnad av slamavvattning och rejektvattenbehandling i Gislaved
Avser entreprenad för Slamavvattnings och rejektvattenbehandling
Tillbyggnad av tennishall i Smålandsstenar
Planer finns för tillbyggnad av padelhall.
Om- och tillbyggnad av badanläggning i Gislaved
Avser om- och tillbyggnad av lokal till badanläggning.
Breddning av väg 941 mellan Lillagården-Stenbrohult
Breddning till ca 6,5 meters bredd, ca 7 km lång sträcka.
Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser tillbyggnad av skärmtak ca 200 kvm samt flytt av yttervägg.
Tillbyggnad av teknikrum i Gislaved
Avser tillbyggnad av teknikrum för elproduktion mellan två pannhusbyggnader.
Tillbyggnad av kallförråd i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med kallförråd.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för beredning av mark.
Tillbyggnad av klubbhus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga med uterum (inglasning av altan).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för uppförande av skärmtak över uteplats.
Rivning av radhus i Gislaved
Rivningslov för del av brandskadat radhus.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av två byggnader (plåt-och tälthall).
Underhåll av flerbostadshus i Gislaved
Små åtgärder av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Uppsättning nav betongväggar.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Ändrad användning från tryckeri till livsmedelslokal (affär). Montering av utsugsventilation.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för utvändig ändring och inredande av ytterligare lokal av industri, skyltanordning samt marklov och rivningslov.
Ombyggnad av ateljé i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus till ateljé och utställningslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärslokaler till lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av lokal samt uppförande av 3 skyltar.
Ombyggnad av bilverkstad i Gislaved
Bygglov för ändrad användning, utvändig ändring samt ändrad planlösning av fordonsverkstad.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för framtida byggnation.
Ombyggnad av lager till kontor i Gislaved
Ombyggnad av lager till kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri samt rivning av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad med kontor på befintlig industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.