Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Aser ombyggnad av befintlig samt tillbyggnad med personalutrymmen, omklädningsrum. matsal.
Renovering av bro över Bruzaån i Mariannelund
Avser renovering av bro över Bruzaån i Herrgårdsparken. Renovering av delvis raserad stenvalvsbro samt utförande av bakgjutning.
Ombyggnad av bro över Eksjöån, Eksö
Avser renovering av "Lasarettsbron" över Eksjöån.
Renovering av vattenverk i Eksjö
Avser renovering av befintligt vattenverk i Hult, Eksjö.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av två skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av skärmtak och väggar för lagerutrymme.
Om- och tillbyggnad av personalrum i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av personalrum mm.Installationer av VVS och el/tele/data i nya delar samt komplettering i bef. delar. Ny ventilation.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 2, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Ramavtal avseende relining av avlopp, Eksjö
Ramavtal avseende relining av avlopp inom Eksjö kommun. Avtalstid 2021-05-01 - 2022-04-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, lokal till bostad.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, lägenhet till affärslokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Eksjö
Kompletterande sprinklersystem under skärmtak. Sprinklersystem finns på insida befintlig vägg.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för fyllning av nedfart på innergård.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för jordvall.
Ombyggnad av bensinstation i Eksjö
Anmälan om byte av oljeavskiljare för dagvatten, installation av spillplattor och byte av drivmedelsrör.
Ombyggnad av bilverkstad i Eksjö
Anmälan om ny ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov för ny installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov för ändrad användning samt utvändig ändring.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser liten tillbyggnad på samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.