Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av industri.
Renovering av vattenverk i Eksjö
Avser renovering av befintligt vattenverk i Hult, Eksjö.
Ombyggnad friidrottsanläggning i Eksjö
Avser ombyggnad av friidrottsanläggning samt renovering av syntetisk beläggning för friidrott
Relining av spillvattenledningar och renovering av brunnar, Eksjö
Relining av ett antal delsträckor i Eksjö, totalt ca 1000 meter spillvattenledningar samt renovering av ca 10 st brunnar.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad av två skärmtak.
Om- och tillbyggnad av personalrum i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av personalrum mm.Installationer av VVS och el/tele/data i nya delar samt komplettering i bef. delar. Ny ventilation.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 2, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Tillbyggnad av skärmtak i Eksjö
Kompletterande sprinklersystem under skärmtak. Sprinklersystem finns på insida befintlig vägg.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för fyllning av nedfart på innergård.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för jordvall.
Ombyggnad av bensinstation i Eksjö
Anmälan om byte av oljeavskiljare för dagvatten, installation av spillplattor och byte av drivmedelsrör.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Anmälan om ändrad användning från gym till frisörsalong.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Anmälan om ändrad planlösning, en lägenhet till två lägenheter.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Ansökan om bygglov för ändrad användning, familjedaghem till bostadslägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, lokal till bostad.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, lägenhet till affärslokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad uterum flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov för ny installation av hiss.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov för ändrad användning samt utvändig ändring.
Ombyggnad av bilverkstad i Eksjö
Anmälan om ny ventilation.
Rivning av industrihus i Eksjö
Förhandsbesked för rivning av industribyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser liten tillbyggnad på samlingslokal.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.