Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av akutmottagning mm i Eksjö
Avser ombyggnad av hus 06 och 25 på Höglandssjukhuset i Eksjö. Omfattar akutmottagning samt daguppvakningsplatser till OP/IVA-kliniken.
Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området geoteknik. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter - byggnadskonstruktion. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Ramavtal avseende tekniska konsulter, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende tekniska konsulter inom området brandskydd. Avtalstid 1 år med möjlighet till 1 + 2 års förlängning.
Utvändigt underhåll på flerbostadshus i Eksjö
Avser byte av fönster och tak på flerbostadshus.
Ombyggnad av vattenverk, Höreda Eksjö
Avser ombyggnad av Höreda vattenverk. Upphandlas tillsammans med Id: 2205706
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Upptaget i Eksjöbostäders lista över planerade underhålls- och ombyggnadsåtgärder. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö
Planer finns för stamrenovering.
Omläggning av tak på teknikhus och kallförråd, Fortifikationsverket
Avser byte av befintligt tak på teknikhus 213 och kallförråd 79, totala takytan är ca 3500 kvm.
Ombyggnad av Österlånggatan, Eksjö
Avser ombyggnad av Österlånggatan i Eksjö med utförande av ny underbyggnad, överbyggnad, omisolering av stenvalvbro och ytskikt gatumark samt plantering av nya träd. Även ombyggnad av va-anläggning ingår. Etapp 2 sträcker sig från Mejerigatans anslutning till sista infarten vid Willys- parkeringen.
Renovering av våtutrymmen i flerbostadshus i Eksjö centrum
Planerad underhållsåtgärd. Kostnad okänd
Tillbyggnad av butik i Eksjö
Avser tillbyggnad av servicebutik rasta.
Tillbyggnad av församlingshus i Eksjö
Avser tillbyggnad med ny entré vid församlingshem.
Utvändigt underhåll av kontor i Eksjö
Avser byte av skiffertak på kontorsbyggnad, hus 29.
Ombyggnad, samt renovering av Fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö Etapp 1, Jönköpings kommun
Avser renovering av samlingssalen med avseende på teknisk utrustning, stolar, ytbeläggning, tekniska installationer, dörr- och fönsterbyte m.m. Samt intilliggande entré, hall och WC-grupper.
Ombyggnad, samt renovering av Fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö Etapp 2, Jönköpings kommun
Avser ombyggnad av större delen av de allmänna utrymmena på fritidsgården/Soldathemmet i Eksjö .
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för att göra om lokal till tre lägenheter.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Avser ändrad användning, frisörsalong till samlingslokal för ungdomar.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Avser tillbyggnad av kontor.
Renovering av vattenverk i Hlältevad, Eksjö kommun
Avser rivning av befintliga dricksvattenpumpar och motorventiler på vattenverken samt inköp, installation och driftsättning av dricksvattenpumpar m.m.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).