Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap. - Rivning av F-huset .
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Om- och tillbyggnad av produktionslokal.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Utbyggnad av överföringsledningar i Eksjö
Avser anläggning och återställning för vatten- och tryckavloppsledningar. Totalt ca 6000m varav ca: 2000m genomförs med styrd borrning och 4000m med traditionell va-schakt. Objektets läge: Längs riksväg 32 från Nifsarp till Ingarps norra infart, Eksjö kommun
Ombyggnad av bro över Eksjöån, Eksö
Avser renovering av "Lasarettsbron" över Eksjöån.
Renovering av vattenverk i Eksjö
Avser renovering av befintligt vattenverk i Hult, Eksjö.
Renovering av bro över Bruzaån i Mariannelund
Avser renovering av bro över Bruzaån i Herrgårdsparken. Renovering av delvis raserad stenvalvsbro samt utförande av bakgjutning.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av skärmtak och väggar för lagerutrymme.
Åtgärder trafikplats södra Eksjö
Åtgärder trafikplats södra Eksjö. Upptagen i investeringsbudget 2021.
Ramavtal avseende relining av avlopp, Eksjö
Ramavtal avseende relining av avlopp inom Eksjö kommun. Avtalstid 2021-05-01 - 2022-04-30 med möjlighet till 1 + 1 + 1 års förlängning.
Om- och tillbyggnad av personalrum i Eksjö
Avser om- och tillbyggnad av personalrum mm.Installationer av VVS och el/tele/data i nya delar samt komplettering i bef. delar. Ny ventilation.
Rivning av förråd i Eksjö
Anmälan om rivning av ett förråd.
Ombyggnad av servering i Eksjö
Anmälan om uppbyggnad av golv till uteservering.
Tillbyggnad av klubbhus i Eksjö
Bygglov för tillbyggnad av klubbstuga, veranda.
Tillbyggnad av skärmtak i Eksjö
Kompletterande sprinklersystem under skärmtak. Sprinklersystem finns på insida befintlig vägg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning av kontor till lägenheter.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov för ändrad användning och utvändig ändring.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov för ändrad användning samt utvändig ändring.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov för ny installation av hiss.
Ombyggnad av tennishall i Eksjö
Anmälan om ändrad användning från utställningshall till padelbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Anmälan om installation av ny hiss vid södra entrén samt nytt vilrum och förråd plan 4.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Anmälan om installation av ny ventilation.
Ombyggnad av bilverkstad i Eksjö
Anmälan om ny ventilation.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Anmälan om ny ventilation.
Ombyggnad av gruppbostad i Eksjö
Anmälan om ny ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.