Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny-,om- och tillbyggnad av Grevhagsskolan Eksjö
Avser nybyggnad/tillbyggnad och ombyggnad av Grevhagsskolan i Eksjö med klassrum och ny gymnastiksal. Även utemiljön ska utökas och göras om med nya lekredskap. - Rivning av F-huset .
Ombyggnad av röntgenlabb, Höglandssjukhuset i Eksjö
Avser ombyggnad av röntgenlabb med tillhörande biytor på röntgenmottagning i hus 07 plan 4 på Höglandsjukhuset Eksjö.
Ombyggnad av station i Hjältevad
Totalombyggnad av 40/10kV-station.
Tillbyggnad av bilverkstad i Eksjö
Avser tillbyggnad av bilverkstad.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 3
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället. Mycket tidiga planer för etapp 3, ingen budget är satt än. Byggstarten är uppskattad.
Ombyggnad av gata i Eksjö
Avser omläggning och nyanläggning av ledningsinfrastruktur och gatuöverbyggnad på del av Brunnsholmsgatan i Eksjö.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser renovering av flerbostadshus. Gula huset, i Eksjö
Ombyggnad av Torget i Ingatorp, Eksjö
Avser att göra om torget i Ingatorp. Asfalt ska bytas ut samt grönytor ska göras.
Ombyggnad av bro över Eksjöån, Eksö
Avser renovering av "Lasarettsbron" över Eksjöån.
RFI - Kameraserver och kameracentral för Höglandsförbundet
RFI avseende kameraserver och kameracentral. Informationen planeras att användas i 1-2 upphandlingar för Höglandsförbundet, Aneby kommun, Nässjö kommun, Eksjö kommun, Sävsjö kommun, Vetlanda kommun och dess energi- och fastighetsbolag.
Anläggande av promenadstråk, Eksjö
Avser stensättning av promenadstråk mellan Lasarettsbron och Torget i Eksjö. Kommer även bli plats för bord och bänkar längs stråket.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av skärmtak och väggar för lagerutrymme.
Ombyggnad av servering i Eksjö
Bygglov för ändrad användning, frisörsalong till servering.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Anmälan om installation av ny ventilation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Anmälan om ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Anmälan om va för nyinstallation av fettavskiljare.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov för inredande av ytterligare bostad i vindsvåning på flerbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus, uterum samt tillbyggnad av garage, förråd.
Tillbyggnad av radhus i Eksjö
Bygglov för tillbyggnad av grupp/radhus, uterum.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov för ändrad användning av kontor till fotvård.
Ombyggnad av frisersalong i Eksjö
Bygglov för ändrad användning av kontor till skönhetssalong.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov för ändrad användning av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov för ändrad användning från vandrarhem till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för anläggande av asfalterad upplagsyta.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för att terrassera tomten.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov för utfyllnad av mark samt flytt av staket.
Rivning av förråd i Eksjö
Rivningslov för rivning av äldre byggnad, "stämpelboden".
Tillbyggnad av verkstad i Eksjö
Avser tillbyggnad av kontorslokaler till verkstad/industrilokal, Bygglov för nybyggnad av stenmur Värneslätt 1:26.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Avser omändring av lokal för annan verksamhet.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.