Aktuell nybyggnation i Östergötlands län

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 142 st.

Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.
Nybyggnad av anläggning för avfallssortering i Linköping
Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen.
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Nybyggnad av bostäder mm i Linköping etapp 1
Projektet är uppdelat i 2 etapper. - Etapp 1 består hus A och Hus B. 132 lgh och 7 st lokaler. - Etapp 2 består av hus C. 40 lgh, Vårdcentral samt Folktandvård. Hus B är ritat för möjlig träbyggnation. På bottenplanen kommer vårdcentralen och åtta lokaler från 52 till 2 400 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus, förskola mm i Linköping
90 nya bostäder och en förskola med tillhörande förskolegård för cirka 30 barn
Nybyggnad av bostäder mm i Linköping
Förtätning med bostäder i flerfamiljshus, förskola och verksamheter såsom kontor och handel samt natur
Nybyggnad av bostadsområde i Vadstena etapp 1
Backstugan 3 hus, Boden 6 st parhus Bostället 9 st radhus, Jordkällaren 30 st lägenheter Ladugården 9 st radhus, Härbret 60 st lägenheter Området beräknas kunna inrymma ca 3-400 bostäder i olika upplåtelseformer.
Nybyggnad av övningsanläggning /övningscenter i Norrköping
Objektet avser en fullvärdig ny övningsanläggning för RTÖG. På fastigheten kommer stadigvarande arb platser i form av kontor och lektionsasalar finnas likaså kommande verkstadsbyggnad. Området har flera olika övningsmiljöer för all typ av övning som räddningstjänsten är lagstadgade att öva samt övning/utbildning för bland annat kommunalt anställda.
Nybyggnad av förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder i Norrköping
Förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 3
Markanvisningen för Skogsvallen etapp 3 avser 100 hyreslägenheter och 12 radhus. ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.
Utbyggnad av Ullevileden delen Gumpekullavägen-Mörtlösa i Linköping, etapp 2
Avser Ullevileden etapp 2, utbyggnad av delen Gumpekullavägen-Mörtlösa.
Nya bostäder i Motala
36 enfamiljshus och 1 flerbostadshus med 12 lägenheter i.
Ny-, till- och ombyggnad av skola i Kisa
Rivning, ny, till och ombyggnad för 483 elever. Kommer att bli 21 klassrum med tillhörande utrymmen.
Nybyggnad av räddningsstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrköping
Förtätning av centrala Arkösund med bostäder och service
Nybyggnad av lägenhetshotell i Norrköping, etapp 1
Projektet omfattar byggnation av ett bostadshus i vinkel med 71 lägenheter. Byggnaden ska bestå av sex våningar och storleken på lägenheterna varierar från ett till fyra rum. En del av byggnaden ska förses med takterrass. Fasaden kommer att bestå av betong och trä. Lägenhetshotellet ska byggas enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nya bostäder i Motala
Nordvästra delen av Tellus 1
Nybyggnad av förskola i Vilbergen, Norrköping
8 avdelningar varav 2 avd är anpassade avdelningar
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall, industrihall och skärmtak.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nytt bostadsområde i Åtvidabergs kommun etapp 1
Åtvidabergs kommuns övergripande mål är att skapa bostäder för 800-1200 personer i området för att möta behovet och efterfrågan på bostäder inom kommunen.
Nya bostäder i Söderköping
Nybyggnad av bostäder. Hjorten 1 m.fl.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mantorp
Området är ca 15 000 m2
Nybyggnad av vårdbostad i Harvestad, Linköping
Ny vårdbostad med ca 80 platser i Harvestad Linköpings kommun. BRA ca 7700 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Nytt villaområde i Linköping
31 villor och 24 bostadsrätter i radhus/parhus.
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan i Linköping
Projektet omfattar modernisering av Rosendalsskolan och påverkar hus A, B och C. I hus A byts fasad och fönster. I mittdelen rivs det till stomrent och ventilation, rör och rumsindelning byts ut. I den norra delen blir det endast nya ytskikt. I södra delen blir det delvis ny rumsindelning samt nya ytskikt. I hus C blir det totalrenovering med ny rumsindelning och nya ytskikt, förutom i skyddsrumsdelar där inget görs. Hus B blir nybyggnad. Angivna areror berör i tur och ordning hus A, B och C. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av förskola i Motala
Planerad förskola i ett plan, omfattar ca 900,5 BTA. Grundläggning kommer utföras som varmluftsventilerad krypgrund och överbyggnaden kommer att uppföras i volymelement. Förskolan är planerad för ca 84st barn.
Nybyggnad av förskola i Åby
Objektet avser nybyggnad av förskola, total bruttoarea ca 1832 m2.
Nybyggnad av fabrik i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av fabrik i 2 plan.
Nybyggnad av radhus i Svärtinge
Det planerade projektet omfattar 22 radhusenheter och är en del av ett växande område med främst villor, radhus och parhus.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nytt bostadsområde i Valdemarsvik
Nytt bostadsområde.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 35 lägenheter Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Linköping
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler, lunchrestaurang samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av centralkök i Vadstena
Detta kök skall bereda och tillaga mat som serveras till elever från Petrus Magni skolan och Katarinaskolan. Köket bereder och tillagar även varm lunch och kvällsmat till kommunens äldreomsorg. Köket dimensioneras för ca 1100 portioner.
Nybyggnad av småhus, förskola mm i Vårdsberg
Fastigheten Vimarka 2:8 som består av Vimarka fritidshusområde som är bebyggt med 20 fritidshus som skulle kunna bli permanentboende. Inom planområdet finns även fastigheten Vimarka 1:8 som är bebyggd med ett småhus, del av fastigheten Vimarka 2:19 som är obebyggd och består av skog samt en del av fastigheten Gammeltorp 1:1 som är obebyggd.
Uppförande av Prefabricerade Modulstationer 46/10 kV, Vattenfall Eldistribution
Vattenfall Eldistribution har för avsikt att upphandla 2 pilotinstallationer av Prefabricerade Modulhus innehållande metalkapsladeställverk 46 kv och 10 kV inklusive kontrollutrustning. Där 2 leverantörer tilldelas varsin station. Station 1 - Igelfors, Station 2 - Annan ort.
Nybyggnad av förskola i Mjölby
Nybyggnad av förskola avsedd för 120 barn. Förskolan består av fyra avdelningar á två hemvister med tillhörande gemensamhetsutrymmen, personalutrymmen, tillagningskök samt utemiljö.
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Nybyggnad av verkstad, tvätthall.
Nybyggnad av förskola i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Förläggning av OPTO kabel sträckan Stenkumla-Mjölby
Förläggning av multidukter inkl. skåp/brunnsplacering och skarvning av mikrokabel mellan Stenkumla-Runsala/Dunsjö och Degerö-Mjölby, samt blåsning av fiber för sträckan. Bandel: 522 (km-tal ca 214-292), 810 (km-tal ca 292-294 samt 260-261). Längd 80 km, varav 20 km redan med förlagd multidukt.
Spårbyte av skarvspår sträckan Linköping-Hjulsbro
Spår och räl. Bandel 502 och 843. Utförs under 2 års tid.
Nya bostäder och tillfartsväg i Finspång
ca 10-40 bostäder och ny tillfart till fastigheten Doktorn 9.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 50 lägenheter i 1 trähus. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Garage under mark.
Nybyggnad av boende med särskild service i Åby
Bostäder och bostäder med särskild service.
Nybyggnad av pelletspanna i Finspång
Nybyggnad av pelletspanna, 5Mvh med option på ytterligare 5Mvh.
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Entreprenaden omfattar nybyggnation av kontorsbyggnad i Inre hamnen, Norrköping. Byggnaden uppförs i två plan med tillhörande entresolplan. Byggnaden ska i ett första läge användas som kontor och innefattas av bland annat kontorslandskap/showroom, lounge, lobby, mötesrum, allmänna ytor, teknikrum, personalutrymmen samt ett antal biutrymmen. Byggnaden ska förberedas för att i framtiden kunna uppdateras till restaurang.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 20-25 enbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler, komplementbyggnader och skyltar 2 st (AB Göta Kanalbolag) samt anläggande av parkeringsplatser, upplag och stödmurar.
Nybyggnad av laddinfrastruktur och lager i Ingelstad
Avser laddinfrastruktur för tung trafik samt nybyggnad av lager.
Nybyggnad av bostäder i Torpa
Max 20 tomter för friliggande villor alternativt fritidshus som kommer att säljas till privatpersoner. Planen medför att området kan komma att exploateras med cirka 25 tomter för friliggande enbostadshus. Inom en del av området finns även möjligheten att uppföra ett mindre flerfamiljshus eller marklägenheter.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Två tomter i Norrköping föreslås nu för markanvisningstävlingar där fokus är på klimatanpassning. Tävlingarna är en del av ett forskningsprojekt där syftet är att ta reda på hur klimatanpassat ett hus kan bli.
Nybyggnad av kontor i Boxholm
Bygglov nybyggnation kontorshus & industri-/lagerbyggnad.
Utbyggnad av gata och allmän platsmark i Djurgården, Linköping etapp 2
Gatorna (inklusive sidoområden och GC-banor) inom etapp 2 beräknas uppgå till cirka ca 4400 m gata samt ca 1100 m separerad gång- och cykelväg. Vidare ingår stadsdelspark och grönkorridor, broar och bäckstråk, dagvattenstråk och dagvattenhantering samt kvartersmark. Ombyggnad av Åsmästardiket och en park ingår här.
Nya bostäder i Norra Finnö, Söderköping
cirka 20 tomter för fritids- och permanentbostäder
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av gångbro i Norrköping
Utförande av ny bro samt anslutande markarbeten
Nybyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av vårdlokaler.
Nybyggnad av LSS-boende i Mantorp
Omfattar uppförande av ett LSS-boende innefattande 6 stycken bostäder i Mantorp, Mjölby kommun. Projektet ska genomföras enligt internationella passivhusstandard - Passivhus Classic.
Exploateringsområde för bostäder i Vadstena
Ca 12 hektar mark som skall exploateras för 3-400 bostäder
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala etapp 1
I denna etapp byggs det 1 hus på 550 kvm ca. Den totala byggnadsarean beräknas landa på ca 4000 kvadratmeter och det kommer även bli parkeringsplatser på tomten.
Installation av laddstolpar i Linköping
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Nybyggnad av kontor, verkstad, garage och tvätthall i Linköping
150 kvm kontor samt 250 kvm verkstad, garage och tvätthall.
Ny och ombyggnad av gata och va i Nordantill, Norrköping
Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill
Utbyggnad av vägsträcka i Linghem, Linköping
Linghem förlängning Fågelsångsvägen
Nybyggnad av LSS korttidsboende i Valdemarsvik
Rivning och nybyggnation av ett korttidsboende i Valdemarsvik inklusive mark- och grundläggningsarbeten.
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Exploatering för bostadsområde i Finspång
Exploatering för bostadsområde med varierad bebyggelse utformad utefter markens beskaffenhet och topografi. Syftet är också att säkerställa mark för kolonilotter samt att göra det möjligt att anlägga en väg för att på ett mer lämpligt sätt trafikförsörja Johanneslund.
Nybyggnad av slöjdsalar vid skola i Norrköping
Avser uppförande av nya slöjdsalar. Grund & golvbjälklag ska väljas och utföras på ett sådant sätt att beställaren undviker framtida fukt- och eller kondensproblem i byggnaden. Eventuell krypgrund ska utföras som varmgrund utan mekaniska lösningar och förses med erforderliga inspektionsluckor.
Nybyggnad av golfhall i Linköping
Bygglov för nybyggnad av golfhall samt rivning.
Nybyggnad av verkstad/maskinhall vid Alvastra Kungsgård
Entreprenaden omfattar uppförande av en verkstad på ca 250 kvm och en maskinhall på ca 1 000 kvm vid Alvastra Kungsgård, totalt ca 1250 kvm. Verkstaden kommer att vara isolerad och maskinhallen kommer att vara oisolerad.
Nybyggnad av parhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Intervallet 10 och Intervallet 11. • Inom fastigheten Intervallet 10 ska det uppföras ett parhus bestående av två bostadsenheter. • Inom fastigheten Intervallet 11 ska det uppföras tre radhus. • Fastigheten Intervallet 10 ska delas in i två fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Fastigheten Intervallet 11 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Intervallet 10 ska vändas mot Lärdomsgatan. • Entréer inom fastigheten Intervallet 11 ska vändas mot öster. • I kvarteret Intervallet pågår byggnation inom fastigheterna Intervallet 2 och 15 (parhus, inflyttning beräknad vår 2023), fastigheten Intervallet 3 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknad sommar 2023), fastigheterna Intervallet 4, 16, 17 (3 radhus inflyttning beräknad vår 2023), fastigheterna Intervallet 7, 8, 9 (ca 110 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023) och fastigheten Intervallet 12 (ca 30 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023). Byggnation inom fastigheten Intervallet 5 (ca 10 lägenheter), fastigheten Intervallet 6 (ca 15 lägenheter) och fastigheten Intervallet 14 (ca 10 lägenheter) beräknas starta våren 2023.
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa, tomtstorlek 344 kvadratmeter

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).