Aktuell nybyggnation i Linköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av anläggning för avfallssortering i Linköping
Den automatiserade anläggningen kommer att sortera ut plast, metaller, papper och ej utsorterat organiskt material från det avfall som Tekniska verken tar hand om. Syftet är att öka materialåtervinningen.
Nybyggnad av kontor i Linköping
Nybyggnad av kontor samt parkeringsplatser. BREEAM Excellent
Nybyggnad av flerbostadshus i Ullstämma, Södra Hjulsbro etapp 3
Markanvisningen för Skogsvallen etapp 3 avser 100 hyreslägenheter och 12 radhus. ca 350 nya bostäder fördelat på rad-, par-, och kedjehus, friliggande villor och flerbostadshus. Förslaget innehåller även en ny förskola för 100 barn samt ett fåtal nya verksamhetslokaler. Stadsbyggnadsidén är en ”modern trädgårdsstad” i östra delen och ”hus i natur” i västra delen.
Utbyggnad av Ullevileden delen Gumpekullavägen-Mörtlösa i Linköping, etapp 2
Avser Ullevileden etapp 2, utbyggnad av delen Gumpekullavägen-Mörtlösa.
Nybyggnad av flerbostadshus i Linköping
114st lägenheter med storlekar från 1 ROK till 3 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 2st kommersiella lokaler, en gemensamhetslokal och en övernattningslägenhet. Huskroppar ovan det gemensamma garageplanet benämns som hus 1 och hus 2 där hus 2 kommer att hyras ut som konceptboende senior, ämnat för personer över 65år.
Nybyggnad av vårdbostad i Harvestad, Linköping
Ny vårdbostad med ca 80 platser i Harvestad Linköpings kommun. BRA ca 7700 kvm. Projektet kommer genomföras som en så kallad samverkansentreprenad i två faser, fas 1 - projektering och kalkyl, fas 2 - projektering och produktion.
Nybyggnad av lokaler för Fenomenmagasinet i Linköping
Fenomenmagasinet i Linköping är ett regionalt Science Center och tar idag emot ca 40 000 besökare varje år. Verksamheten erbjuder bland annat sina besökare omfattande utställningsytor med experiment med koppling till naturvetenskap och teknik samt undervisningslokaler.
Ny- och ombyggnad av Rosendalsskolan i Linköping
Projektet omfattar modernisering av Rosendalsskolan och påverkar hus A, B och C. I hus A byts fasad och fönster. I mittdelen rivs det till stomrent och ventilation, rör och rumsindelning byts ut. I den norra delen blir det endast nya ytskikt. I södra delen blir det delvis ny rumsindelning samt nya ytskikt. I hus C blir det totalrenovering med ny rumsindelning och nya ytskikt, förutom i skyddsrumsdelar där inget görs. Hus B blir nybyggnad. Angivna areror berör i tur och ordning hus A, B och C. Miljöbyggnad Silver.
Nybyggnad av bostäder med centrumändamål i Linköping etapp 1
4 tomter med 30-60 lägenheter i varje. I denna etapp planeras det sammanlagt för ca 500 lägenheter. 300 lägenheter har redan anvisats till olika byggherrar. Ca 500 lägenheter, hyres & bostadsrätter, 4-5 vån, 11 kvarter
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Linköping
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler, lunchrestaurang samt anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad till bäckstråk och park i Djurgården, Linköping
Projektet omfattar att omvandla nuvarande Åsmestadsdiket, som är en del av huvudfåran för vattenförekomsten Tinnerbäcken, till en meandrande å. På ömse sidor av ån ska ett parkstråk byggas längs sträckan.
Nybyggnad av småhus, förskola mm i Vårdsberg
Fastigheten Vimarka 2:8 som består av Vimarka fritidshusområde som är bebyggt med 20 fritidshus som skulle kunna bli permanentboende. Inom planområdet finns även fastigheten Vimarka 1:8 som är bebyggd med ett småhus, del av fastigheten Vimarka 2:19 som är obebyggd och består av skog samt en del av fastigheten Gammeltorp 1:1 som är obebyggd.
Nybyggnad av bostadshus på Östra Valla etapp 2
I denna fastighet byggs det 50 lägenheter i 1 trähus. I denna del kommer det sammanlagt att byggas 6 hus med bostäder, skola, lokaler och kontor. Wahlbecks Företagspark. Garage under mark.
Nybyggnad av industrihus i Linköping
Bygglov för nybyggnad av industrilokaler, komplementbyggnader och skyltar 2 st (AB Göta Kanalbolag) samt anläggande av parkeringsplatser, upplag och stödmurar.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Nybyggnad av 20-25 enbostadshus.
Installation av laddstolpar i Linköping
Installation av 10-12 st laddstolpar.
Utbyggnad av vägsträcka i Linghem, Linköping
Linghem förlängning Fågelsångsvägen
Nybyggnad av elnät och byte av va-ledning i Linköping
Vi gör stora förbättringar i Tornby under 2024. På grund av stor efterfrågan på el till elbilsladdning och industri förstärker vi elnätet. Samtidigt byter vi ut en gammal vattenledning för att minska risken för framtida driftstörningar. Vi gräver vid flera vägar i olika steg: Attorpsgatan Gillbergagatan Gottorpsgatan Kolfallsgatan Norra Oskarsgatan Norra stånggatan Roxtorpsgatan Tornbyvägen
Nybyggnad av villor i Vikingstad
Vikingstad Fem stycken villatomter. Fålåsa 1:42, Askgatan 2 med tomtstorlek 774 kvm Fålåsa 1:44, Askgatan 6 med tomtstorlek 830 kvm Fålåsa 1:48, Askgatan 10 med tomtstorlek 838 kvm Fålåsa 1:49, Askgatan 12 med tomtstorlek 849 kvm Fålåsa 1:50, Askgatan 14 med tomtstorlek 860 kvm
Nybyggnad av villa i Vallastaden
1 villa, tomtstorlek 344 kvadratmeter
Nybyggnad av parhus i Vallastaden
Tilldelningsområdet utgörs av fastigheterna Intervallet 10 och Intervallet 11. • Inom fastigheten Intervallet 10 ska det uppföras ett parhus bestående av två bostadsenheter. • Inom fastigheten Intervallet 11 ska det uppföras tre radhus. • Fastigheten Intervallet 10 ska delas in i två fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Fastigheten Intervallet 11 ska delas in i tre fastigheter vilket bekostas och ombesörjs av byggaktören. • Entréer inom fastigheten Intervallet 10 ska vändas mot Lärdomsgatan. • Entréer inom fastigheten Intervallet 11 ska vändas mot öster. • I kvarteret Intervallet pågår byggnation inom fastigheterna Intervallet 2 och 15 (parhus, inflyttning beräknad vår 2023), fastigheten Intervallet 3 (ca 20 hyresrätter, inflyttning beräknad sommar 2023), fastigheterna Intervallet 4, 16, 17 (3 radhus inflyttning beräknad vår 2023), fastigheterna Intervallet 7, 8, 9 (ca 110 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023) och fastigheten Intervallet 12 (ca 30 hyresrätter, inflyttning beräknat sommar 2023). Byggnation inom fastigheten Intervallet 5 (ca 10 lägenheter), fastigheten Intervallet 6 (ca 15 lägenheter) och fastigheten Intervallet 14 (ca 10 lägenheter) beräknas starta våren 2023.
Ny konstgräsplan i Linköping
Nybyggnad av konstgräsplan.
Nybyggnad av grupphus i Linköping
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Linköping
Bygglov för anläggande av parkeringsplats - 14st ställplatser.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).