Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Mässhaken 9, 10 & 11. 60-70 lägenheter.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nybyggnad av radhus i Motala
Nybyggnad av 19 st enplans lägenheter och 29 st radhus i tre byggnader. Boa 1303 kvm.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Exploateringsområde i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nybyggnad av solcellspark i Motala
44 400 solpaneler, nybyggnad av fem transformatorstationer.
Nybyggnad av laddstolpar i Borensberg
Fyra-tio ultra-snabbladdare, framförallt avsedda för kommersiella fordon så som lastbilar, men även vanliga bilar. Det är 350 kilowattsladdare – ultra-snabbladdare.
Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av gruppbostad i Motala
Nybyggnad av LSS-boende.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 3
Exploateringsområde för verksamheter.
Nybyggnad av gc-väg i Motala
Nybyggnad av gc-väg
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerhall.
Nybyggnad av gc-väg i Borensberg
Ny gång- och cykelväg mellan Bråta hagar och intilliggande Hällalund.
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Nybyggnad av gödselhus i Motala
Projektet omfattar projektering, byggnation, besiktning och överlämnande samt upprättande av relationshandling av gödselhus samt återställande markarbeten av anslutande ytor.
Flytande gångstråk på Motala ström
Betongflytbryggor i tätorten Borensberg.
Anläggning av lekplats i Motala
Avser rivning av befintlig lekplats, anläggningsarbete och montering mm av ny lekutrustning på Hyvingevägens lekplats (Ibland även kallad Dysätter lekplats).

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).