Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Motala
Nybyggnad av simhall. Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Del av kv Tvättsvampen mfl: Planen syftar till att möjliggöra en större besöksanläggning (semestercenter med badland, sport- och nöjesaktiviteter samt en kommunal simhall), byggnader för tillfällig vistelse (hotell, semesterbostäder), parkeringsytor samt naturområde.
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 16 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA Projektet går under namnet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger
Nya bostäder, vårdboende och kontor i Motala
Bostäder, vårdboende och kontor
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse med tillhörande serviceanläggningar och parkeringsytor samt att säkerställa allmänhetens tillträde genom området. Planområdet omfattar fastigheterna Folkets Park 1, Folkets Park 2, Folkets Park 3, del av Råssnäs 2:27 och del av Råssnäs 2:28
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Gång- och cykelvägen kommer att finnas kvar men förskjuts något västerut. Planområdet omfattar del av Varamon 1:52. Området avgränsas i väster av del av kv. Toppmurklan, i öster av Varamovägen, i norr av Månvägen och i söder av Stjärnvägen.
Nybyggnad av semesteranläggning i Motala
Planen syftar till att möjliggöra semesterbostäder för tillfällig vistelse. Planområdet omfattar fastigheterna Badgästen 1, Badgästen 2, Badgästen3 samt del av Varamon 1:13.
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nya bostäder i Motala
36 enfamiljshus och 1 flerbostadshus med 12 lägenheter i.
Nybyggnad av förskola i Motala
Nybyggnad av förskola i Motala kommun
Nybyggnad av LSS-fritids och korttidsboende i Motala
I område Bråstorp finns idag en ledig tomt detaljplanerad för bostäder, skola och vårdboende. Motala kommun planerar att på Totalentreprenad utföra ett LSS-fritids och korttidsboende för barn och ungdomar på ca 700 m2 BTA. Byggnaden uppförs på Aspen 1 och på delar av Aspen 2 i ett våningsplan och med omfattningen sovrum, kontor, vardagsrum/kök, lekrum, badrum, teknikrum. Utvändiga miljön består ny markplanering så som lekutrustning, uteplats/altan och nya hämta/lämna-infarter. På Aspen 2 kommer nytt förrad att byggas samt sker en ombyggnad/tillbyggnad av nuvarande miljöhus.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Exploateringsområde i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Nybyggnad av LSS-boende i Charlottenborg, Motala
Avser uppförande av ett LLS-boende i kv. Vätterosen 2 i området Charlottenborg i Motala. Verksamheten kommer att bedrivas av Motala Kommun. LLS-boendet består av 6 st lägenheter samt gemensamma utrymmen.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av padelhall i Motala
Nybyggnad av padelhall samt uppförande av stödmur. 5 st nya banor och full takhöjd på 13 meter.
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Nybyggnad av räddningscentral i Motala
Nybyggnad av sjöäräddningsstation samt ansökan om strandskyddsdispens.
Nybyggnad av företagshotell i Motala
Nybyggnad av företagshotell och carport.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av 3 st komplementbyggnader samt 2 st pergola.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av dusch- och toalettbod - tidsbegränsat byggov Agneshög 3:23,Orkidén 1.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Anläggande av parkering Varamon 1:13,1:61,1:63,1:68.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av cistern i Motala
Uppförande av cistern.
Nybyggnad av parkeringsplats i Motala
Tidsbegränsat lov - anläggande av parkering Kremlan 1,2,3,4,5,6.
Utredning av VA-förhållanden i Borensberg, Motala
Uppdraget omfattar utredning av hur fastigheters dag- och dräneringsvatten är anslutet till det allmänna VA-nätet samt hur kommunens dagvattenbrunnar i det område som utreds är anslutet till det allmänna VA-nätet. De områden som ska utredas är belägna i Borensberg, område 1-3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.