Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av simhall i Motala
Nybyggnad av simhall. Detta planeras tillsammans med Lalandias Aquadome som ska byggas. kv Tvättsvampen mfl
Uppförande av vindkraftverk i norra Tjällmo
Området i Hultema beräknas kunna rymma ca 16 vindkraftverk med en uteffekt om ca 2-4 MW vardera. Vindmätning pågår.
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA Projektet går under namnet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger
Nybyggnad av bostäder i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nybyggnad av förskola, skola i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nya bostäder, vårdboende och kontor i Motala
Bostäder, vårdboende och kontor
Nybyggnad av förskola i Motala
Projektet omfattar nyproduktion av 8 avdelningar i 1-2 våningar i Råssnäs, Kv Jupiter 1.
Nybyggnad av bostäder med lokaler i botten i Motala
Möjliggöra byggnation av bostäder med lokaler i botten våningen samt en allmän parkeringsplats i markplan. Hörnet Skolgatan/Kungsgatan.
Nybyggnad av överföringsledning i Motala
Ny överföringsledning till Karshults reningsverk
Nybyggnad av LSS-fritids och korttidsboende i Motala
I område Bråstorp finns idag en ledig tomt detaljplanerad för bostäder, skola och vårdboende. Motala kommun planerar att på Totalentreprenad utföra ett LSS-fritids och korttidsboende för barn och ungdomar på ca 700 m2 BTA. Byggnaden uppförs på Aspen 1 och på delar av Aspen 2 i ett våningsplan och med omfattningen sovrum, kontor, vardagsrum/kök, lekrum, badrum, teknikrum. Utvändiga miljön består ny markplanering så som lekutrustning, uteplats/altan och nya hämta/lämna-infarter. På Aspen 2 kommer nytt förrad att byggas samt sker en ombyggnad/tillbyggnad av nuvarande miljöhus.
Nybyggnad av industriområde/handel i Motala
Ca 25 tusen kvm mark för handel och ca 40-50 tusen kvm för industri.
Exploateringsområde i Borensberg
ca 23 hektar och utgörs av fastigheten del av Olivehult 10:3 samt del av Olivehult 10:82 och del av Olivehult 10:83.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Nybyggnad av verksamhet i Motala
1 tomt på 1600 kvm vid södra entrén till Vintergatan.
Nybyggnad av omklädningsrum vid Mossen i Motala
Avser uppförande av nytt omklädningsrum innehållandes kontor, kiosk samt omkringliggande markarbete. BTA: ca 450 m2.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Exploatering för bostäder i Motala
Exploatering för bostäder.
Nybyggnad av padelhall i Motala
Nybyggnad av padelhall samt uppförande av stödmur. 5 st nya banor och full takhöjd på 13 meter.
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Nybyggnad av flytbryggor i Motala
Avser upphandling av två stycken betongflytbryggor med 127 resp 94 meters längd.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Motala
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation Lönsås i Motala.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagerlokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus i tre byggnader.
Nybyggnad av företagshotell i Motala
Nybyggnad av företagshotell och carport.
Nybyggnad av padelhall i Motala
Ansökan om förhandbesked för nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd och tillbyggnad av befintigt miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av barack i Motala
Nybyggnad av förrådscontainer och bränsletank.
Nybyggnad av garage i Motala
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av enbostadshus i Motala
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av farmartank/cistern.
Utredning av VA-förhållanden i Borensberg, Motala
Uppdraget omfattar utredning av hur fastigheters dag- och dräneringsvatten är anslutet till det allmänna VA-nätet samt hur kommunens dagvattenbrunnar i det område som utreds är anslutet till det allmänna VA-nätet. De områden som ska utredas är belägna i Borensberg, område 1-3.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.