Aktuell nybyggnation i Motala

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av punkthus i Motala
Punkthus 12-15 våningar 6-8000 kvm BTA Projektet går under namnet Facklan och omfattar ett nytt bostadshus med 64 hyreslägenheter i storlekarna 1,5–4 rum och kök med inglasade balkonger
Nybyggnad av bostäder, förskola och vårdboende i Motala
Blandad bostadsbebyggelse i form av tomter för villor, parhus, kedjehus, radhus samt förskola och vård. Delar av fastigheterna Bråstorp 1:37, Bråstorp 1:39, Bråstorp 1:40, Bråstorp 1:41, Bråstorp 1:42, Bråstorp 1:44, Bråstorp 1:45, Bråstorp 1:49 och Bråstorp 1:50
Nya bostäder, vårdboende och kontor i Motala
Bostäder, vårdboende och kontor
Nybyggnad av rad/parhus i Motala
28 radhus och parhus
Nybyggnad av LSS boende i Borensberg
Förstudie av ett särskilt boende för äldre i Borensberg inleds
Nybyggnad av radhus i Kvarnön, Motala
Bevarande och renovering av befintlig bryggeribyggnad och anpassning.
Nybyggnad av flerbostadshus i Motala
Nybyggnad av flerbostadshus i tre byggnader.
Nybyggnad av solcellspark i Motala
44 400 solpaneler, nybyggnad av fem transformatorstationer.
Nybyggnad av kedjehus och parhus i Borensberg, etapp 2
8 bostäder i form av parhus, samt 3 friliggande souterränghus.
Nytt verksamhetsområde i Borensberg, etapp 2
Industri, drivmedelsförsäljning, snabbmatskedjor mm
Nybyggnad av hamburgerrestaurang i Motala
2 plan med en totalhöjd på 15 meter. Byggnaden kommer vara komplett med uteservering och drive in funktion
Nybyggnad av parhus i Motala
Nybyggnad av parhus.
Nybyggnad av omklädningsrum vid Mossen i Motala
Avser uppförande av nytt omklädningsrum innehållandes kontor, kiosk samt omkringliggande markarbete. BTA: ca 450 m2.
Exploatering för bostäder i Motala
Delar av fastigheterna Bråstorp 1:37, Bråstorp 1:39, Bråstorp 1:40, Bråstorp 1:41, Bråstorp 1:42, Bråstorp 1:44, Bråstorp 1:45, Bråstorp 1:49 och Bråstorp 1:50
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 3
Exploateringsområde för verksamheter.
Nybyggnad av padelcenter i Motala
Padelhall med shop och cafeteria
Anläggning av konstgräsplan i Motala
Avser anläggande av konstgräsplan på befintlig gräsplan, uppförande av belysningsanläggning samt omkringliggande markarbeten.
Exploatering för nytt verksamhetsområde i Motala, etapp 2
Exploateringsområde för verksamheter.
Nybyggnad av temalekplats i Motala kommun
Nybyggnad en temalekplats
Nybyggnad av flytbryggor i Motala
Avser upphandling av två stycken betongflytbryggor med 127 resp 94 meters längd.
Nybyggnad av tryckstegringsstation i Motala
Avser nybyggnad av tryckstegringsstation Lönsås i Motala.
Nybyggnad av industrihus i Motala
Nybyggnad av industrilokal - förråd/verkstad.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av kontorsbyggnad.
Nybyggnad av tennishall i Motala
Nybyggnad av padelhall och miljöhus.
Nybyggnad av barack i Motala
Tidsbegränsat lov - nybyggnad av etableringsbodar och skylt.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation Jönsberg 1:6,1:2.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation Kämpelandet 1:6,Vedemö 13:24.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av tälthall.
Nybyggnad av utomhusscen i Motala
Nybyggnad av utomhusscen.
Nybyggnad av plank i Motala
Uppförande av plank.
Nybyggnad av lager i Motala
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av nätstation i Motala
Nybyggnad av nätstation.
Nybyggnad av kontor i Motala
Nybyggnad av kontorsbodar - tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av förråd i Motala
Nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Motala
Nybyggnad av 3 st utomhusbanor padel.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Nybyggnad av 3 transformatorstationer Tybble 1:7,1:8,4:2.
Nybyggnad av cistern i Motala
Nybyggnad av cistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Motala
Ansökan om nybyggnad av transformatorstation.
Utredning av VA-förhållanden i Borensberg, Motala
Uppdraget omfattar utredning av hur fastigheters dag- och dräneringsvatten är anslutet till det allmänna VA-nätet samt hur kommunens dagvattenbrunnar i det område som utreds är anslutet till det allmänna VA-nätet. De områden som ska utredas är belägna i Borensberg, område 1-3.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.