Aktuell nybyggnation i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av skola i Söderköping
Det planeras för en F-6 skola med två paralleller med tillhörande sporthall.
Nybyggnad av industri och verksamhetsområde i Söderköping
Industri och verksamheter. Planområdet Akvedukten kan även komma att omfatta fastigheterna Söderköping 2:31 samt del av Söderköping 2:1.
Nytt turism och besöksändamål i Söderköping
Skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Söderköping
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av flerbostadshus.
Nybyggnad av lekplats i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 3 stycken fritidshus samt komplementbyggnad.
Nybyggnad av parhus i Söderköping
Ansökan om bygglov - nybyggnation av 5 parhus med komplementbyggnad Järpdalen 1:10,1:9,1:7,1:6,1:8.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och lagerlokal.
Nybyggnad av skola i Söderköping
Ansökan om bygglov - skolbyggnad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Söderköping
Ansökan om bygglov och marklov- anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Ansökan tidsbegränsat bygglov för evakueringsboende under renovering.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Söderköping
Ansökan om bygglov - nybyggnation av två stycken padelbanor och plank samt om- eller tillbyggnad av skärmtak på komplementbyggnad.
Nybyggnad av enbostadshus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av enbostadshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Söderköping
Anmälan om komplementbyggnad.
Nybyggnad av barack i Söderköping
Ansökan om bygglov - bodetablering.
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov - markstation (transformator).
Nybyggnad av transformatorstation i Söderköping
Ansökan om bygglov - markstation (transformatorstation).
Nybyggnad av aktivitetscenter i Söderköping
Ansökan om bygglov - multiarena.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.