Aktuell nybyggnation i Söderköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Söderköping
Loftgångshus i 3 våningar
Nybyggnad av verkstad och kontor i Söderköping
Nybyggnad av verkstad och kontor.
Nytt turism och besöksändamål i Söderköping
Skapa mark för boende-, turism- och besöksändamål.
Nybyggnad alternativt om- och tillbyggnad av byggvaruhus i Söderköping
Tomten eller fastigheten skall vara totalt 5.000 – 8.000 kvm stor, med byggnad, eller möjlighet till byggnad, på upp till 1.600 kvm.
Nybyggnad av stugby i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av 12 stycken fritidshus.
Nybyggnad av vattenverk i Söderköping
Ett nytt vattenverk med tillhörande anläggningar kommer att byggas i Sanden i Söderköpings kommun. Entreprenaden kommer innefatta rivning av befintligt vattenverk och reservoar. Utöver detta ska ledningar i mark anläggas för brädd- och spolavlopp.
Nybyggnad av industrihus i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industrilokal.
Nybyggnad av lager i Söderköping
Ansökan om bygglov för nybyggnation av industri- och lagerlokal.
Nybyggnad av lekyta i Söderköping
Nybyggnad av lekplats i Tyketorp.
Uppförande av stängsling, Prytsängen Söderköping.
Avser stängsling på fastigheten Prytsängen 1:8 i Söderköpings kommun för bete av får om ca 1400 meter, inklusive material- och arbetskostnad.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).