Aktuell nybyggnation i Ödeshög

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industrihus och handelshus i Ödeshög
Finns 2 hektar mark ledig. Exploateringsarbetet är klart.
Exploateringsarbeten inför bostadsbebyggelse i Sväm, Ödeshög
Exploatering för 47 tomter Objektet avser ombyggnad av befintlig korsning med väg 918 (Gamla Grännavägen) och anslutningsväg till området och nybyggnad av gator samt vatten-, dagvatten- och spillvattenledningar inom exploateringsområdet. Anslutningsvägen till området och exploateringsområdet skall även förses med ny belysning.
Nybyggnad av villor i Ödeshög
6-8 tomter Fastigheten är 3 052 m2 och är belägen i norra delen av Hästholmens tätort med närhet till Vättern
Exploatering för bostäder i Ödeshög
Exploatering för 7 tomter. förberedande markentreprenad med tillhörande vägar och ledningar för nytt bostadsområde. Ny gatubelysning ska även installeras. Till entreprenaden hör även en option om utförande av ny gata med tillhörande rondell med ny belysning för anslutning av Villagatan och Stationvägen till Drottning ommas väg. I optionen ingår även utförande av en ny dagvattenanläggning
Nybyggnad av cafeteria i Ödeshög
Ansökan om bygglov för café, miljöhus, mur, padelbana samt parkering.
Nybyggnad av padelhall i Ödeshög
Ansökan om bygglov för industri-/lagerbyggnad (padelhall).
Nybyggnad av padelhall i Ödeshög
Ansökan om bygglov för industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av nätstation i Ödeshög
Ansökan om bygglov för nätstation.
Nybyggnad av mur i Ödeshög
Ansökan om bygglov för parkering och mur.
Nybyggnad av sophus i Ödeshög
Ansökan om bygglov för utvändig ändring - pergola, sopsortering, postboxar och parkering.
Nybyggnad av skola i Ödeshög
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tillfällig skollokaler (moduler).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.