Aktuell nybyggnation i Finspång

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av pelletseldad pannanläggning vid värmeverket i Finspång
Beställaren avser att bygga en ny pelletseldad pannanläggning för spets- och reservproduktion av 13 MW fjärrvärme vid det befintliga värmeverket i Finspång. Upphandlingen avser en inom leveransgränserna komplett, driftsatt, avprovad och färdig pannanläggning för kommersiell drift. Projektet utgörs av två entreprenader: E1: Mark- och betongarbeten samt E2: Ny pelletspanna med byggnad.
Nya va och avloppsledningar i Hävla
De gamla vatten- och avloppsledningarna på Sjövägen är dåliga och behöver bytas ut. Därmed kommer nya ledningar för vatten och avlopp att anläggas tillsammans med en tredje ledning för separat dagvatten som idag saknas på större delar av sträckan.
Ombyggnad av va-ledningar i Finspång
Vi börjar med arbetet i höjd med Simonstorpsvägen 3 för att göra mindre schaktgropar bort mot Simonstorpsvägen 9. Här använder vi en metod där den nya ledningen dras in i den gamla. Efter det börjar vi gräva för ledningsarbete i höjd med Glasbruksvägen 24 och arbetar oss mot Simonstorpsvägen 3. På denna sträcka kommer vattenledningen att tas bort för att ersättas med en ny.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).