Aktuell nybyggnation i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Mantorp
4 hus med 60 lägenheter
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri, kylcentral, personalbyggnad, omlastningsförråd samt rivning.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
15 radhus om 107 kvadratmetrar, samt 7 radhus om 120 kvadratmetrar. Askgatan och Emblagatan.
Nybyggnad av kontor och restaurang i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus och restaurang.
Trimningsåtgärder på järnväg i Mjölby
Ny plattform vid spår 6, signalåtgärder. Förlängning av spår 22 och 23. Uppdatering av signalavstånd i Skänninge. Flytt av växlar, plattformstak, ny hissbyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av gångstråk i Mjölby
Välkomnandestråk stadsparken
Inhyrning av skolmoduler i Mjölby
Två enplanspaviljonger med 4 st klassrum och 4 st grupprum per paviljong. Paviljongerna ska vara avsedda för elever i årskurs F-9.
Nybyggnad av överföringsledning för fjärrvärme i Mjölby
Objektet avser nybyggnad av en överföringsledning för fjärrvärme Mjölby tätort från rondellen Kungsvägen/Ryttarhagsleden till rondellen Svarvargatan/Ryttarhagsleden. Överföringsledningen kommer företrädesvis att förläggas längs med Ryttarhagsleden. Sträckningen är ca 1,5 km. Projektet delas in i följande tre entreprenader: Schaktentreprenad, svetsentreprenad och mantelskarvning. Schaktentreprenören är huvudentreprenör med samordningsansvar.
Nybyggnad av personallokal i Mantorp
Nybyggnad av kontor och personalutrymmen.
Nybyggnad av väg i Mjölby
ca 300 m ny gata.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).