Aktuell nybyggnation i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av industri och logistikhall i Mjölby
Nybyggnad av industri/logistikhall på ca 25 000 kvm
Utbyggnad av anstalt i Skänninge
Utbyggnation av Skänninge anstalt
Nybyggnad av flerbostadshus i Mantorp
4 hus med 60 lägenheter
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av vårdboende i Mjölby
Nybyggnad av vårdboende på del av fastigheterna Mjölby 40:6 samt Badet 1.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Ny förskola i Mantorp
Förskola för 120 barn.
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad
Utbyggnad av fjärrvärme mellan Mjölby och Väderstad. Nybyggnad av en överföringsledning för fjärrvärme från Mjölby tätort (Viringe) till Väderstad. Överföringsledningen kommer företrädesvis att förläggas i eller längs med före detta Hästholmenbanans banvall. Sträckningen är ca 11 km
Nybyggnad av kontor, lager, affär och bostäder i Skänninge, Mjölby
Nybyggnad av kontor, affär, lager eller bostäder i centralt läge i Skänninge
Nybyggnad av radhus i Mjölby
Nybyggnad av 16 st radus och förråd/altan
Nybyggnad av förskola i Mjölby
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/industribyggnad.
Utbyggnad av VA i Mjölby
Avser utbyggnad av VA i Öjebro i nordost om Mjölby. Området kommer att byggas med så kallat LTA (Lätttryck avlopp). Projektet omfattar sjöledning, tryckledningar, isolerade ledningar med infästning i broar.
Ny skolpaviljong till skola i Mjölby
Objektet avser uppställning av en skolpaviljong för Egebyskolan anpassad för elever i årskurs F- 3. Paviljongen ska vara på minst 200 kvm (BTA) och innehålla två klassrum, två grupprum, toaletter, städutrymme och kapprum.
Ny skateanläggning i Mantorp
Uppförande av en skatepark i Mantorp. På platsen anläggs en skatepark i platsgjuten betong, en platsbildning i betongmarksten, gångväg, möblering samt VA-anläggning och EL- och belysningsanläggning. Skateparken innehåller en minirampsdel samt en street / flowyta. Tvärs genom området löper en befintlig VA ledning som inom projektet ska flyttas och förläggas utanför skateparkens betongytor. Dagvattenbrunnar i projektet ska kopplas på denna nya VA ledning
Nybyggnad av tennishall i Mjölby
Nybyggnad av anläggning padelbanor.
Nybyggnad av motell i Mjölby
Nybyggnad av motell och padelhall.
Nybyggnad av plank i Mjölby
Nybyggnad av mur/plank.
Nybyggnad av automatstation i Mjölby
Nybyggnad av busskur och tankplats samt rivning av bef. skärmtak och tankplats.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Mjölby
Nybyggnad av anläggning av utepadelbanor.
Nybyggnad av förråd i Mjölby
Uppsättande av förrådsbyggnad.
Nybyggnad av väg i Mjölby
Nybyggnad av väg i Carlslundsområdet

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.