Aktuell nybyggnation i Mjölby

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nya bostäder, centrumverksamheter och pendeltågsplattform i Mjölby
Kompletterande bebyggelse med bostäder och centrumverksamheter samt en ny pendeltågsplattform
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
Ca 30 hektar mark. Tillverkande industri, logistik och lager.
Nybyggnad av flerbostadshus i Mantorp
4 hus med 60 lägenheter
Nybyggnad av anstalt i Skänninge
Ett sysselsättningshus i två våningsplan med installationer på vinden.
Nytt verksamhetsområde i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Nybyggnad av skola och bostäder i Mjölby
Ny skola i planområdet samt möjliggöra för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Ca 13.5 hektar mark
Nybyggnad av målerihall i Mjölby
Nybyggnad av målerihall på ca 7000 kvm
Utbyggnad av bostäder i Svartå strand, Mjölby etapp 2
Området söder om Nygatan och ASM, hela biten mellan ån och järnvägen bort till Järnvägsgatan. Mjölby 40:7 mfl
Nybyggnad av kontor och restaurang i Mjölby
Nybyggnad av kontorshus och restaurang.
Nybyggnad av bostäder i Vikingstad
15 radhus om 107 kvadratmetrar, samt 7 radhus om 120 kvadratmetrar. Askgatan och Emblagatan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Skänninge
I denna etapp planeras det för 19 lägenheter Sammanlagt 38 lägenheter i 2 hus
Nybyggnad av padelhall i Lundby/Sörby industriområde
Nybyggnad av padelhall + utebanor och boulebanor.
Nybyggnad av byggvaruhus i Mjölby
Nybyggnad av Byggmax
Nybyggnad av ostlager i Mantorp
Nybyggnad av ostlager
Nybyggnad av exploatering för skola och bostäder i Mjölby
Exploatering för bostäder i form av villatomter och flerbostadshus. Ca 15 hektar mark
Nybyggnad av bostäder i Mjölby
Markarbeten och finplanering för nyproduktion av 6 lgh. Utförande 2022
Nybyggnad av industrihus i Mjölby
Nybyggnad av industri-/lagerbyggnad.
Nybyggnad av padelhall i Mjölby
Nybyggnad av anläggning, padelhall, parkering och skylt på Viby 3:18 samt nybyggnad av industri/lagerbyggnad och skylt på Mjölby 40:5.
Exploateringsområde för verksamheter i Mjölby
19000 kvm mark för etablering av verksamheter, industri, restaurang, räddningsstation och travverksamhet
Inhyrning av skolmoduler i Mjölby
Två enplanskolpaviljonger med 4 st klassrum och 4 st grupprum per paviljong varav ett klassrum i en paviljong (i Paviljong nr. 4) ska vara anpassad för skolpersonal (20 arbetsplatser).
Nybyggnad av fritidsanläggning i Mjölby
Nybyggnad av 2 stycken padelbanor.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Mjölby
Uppförande av utepadelbanor.
Nybyggnad av parkeringsplats i Mjölby
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av enbostadshus i Mjölby
Nybyggnad av enbostadshus och garage.
Nybyggnad av lager i Mjölby
Nybyggnad av lagertält.
Nybyggnad av sophus i Mjölby
Nybyggnad av miljöhus.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.