Aktuell nybyggnation i Norrköping

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontor, skola & läktare i Norrköping, etapp 1
1200-1500 sittande personer med loger och stolloger. Skola/kontor på 7000-8000 kvm i fyra våningar.
Nybyggnad av övningsanläggning /övningscenter i Norrköping
Objektet avser en fullvärdig ny övningsanläggning för RTÖG. På fastigheten kommer stadigvarande arb platser i form av kontor och lektionsasalar finnas likaså kommande verkstadsbyggnad. Området har flera olika övningsmiljöer för all typ av övning som räddningstjänsten är lagstadgade att öva samt övning/utbildning för bland annat kommunalt anställda.
Nybyggnad av förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder i Norrköping
Förskola, vårdboende, äldreboende och bostäder
Nybyggnad av räddningsstation i Norrköping
Nybyggnad av brandstation på Dagbergsfältet, Ljura 1:1 & 1:2.
Nybyggnad av bostäder mm i Norrköping
Förtätning av centrala Arkösund med bostäder och service
Nybyggnad av lägenhetshotell i Norrköping, etapp 1
Projektet omfattar byggnation av ett bostadshus i vinkel med 71 lägenheter. Byggnaden ska bestå av sex våningar och storleken på lägenheterna varierar från ett till fyra rum. En del av byggnaden ska förses med takterrass. Fasaden kommer att bestå av betong och trä. Lägenhetshotellet ska byggas enligt Miljöbyggnad, nivå Silver. Ca 200 lägenheter kontor och affärslokaler. Detta är på 3 tomter: D2, E2 och G3.
Nybyggnad av bilhall i Norrköping
Uppförande av bilhall, industrihall och skärmtak.
Nybyggnad av förskola i Vilbergen, Norrköping
8 avdelningar varav 2 avd är anpassade avdelningar
Nybyggnad av fabrik i Klinga, Norrköping
Nybyggnad av fabrik i 2 plan.
Nybyggnad av förskola i Åby
Objektet avser nybyggnad av förskola, total bruttoarea ca 1832 m2.
Nybyggnad av radhus i Svärtinge
Det planerade projektet omfattar 22 radhusenheter och är en del av ett växande område med främst villor, radhus och parhus.
Nybyggnad av förskola i Ektorp, Norrköping
Nybyggnad av 2 avdelningar ca 250 kvm
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Ca 35 lägenheter Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Inre hamnen etapp 1 detaljplan 1
Nybyggnad av verkstad i Norrköping
Nybyggnad av verkstad, tvätthall.
Nybyggnad av boende med särskild service i Åby
Bostäder och bostäder med särskild service.
Nybyggnad av kajbyggnad i Norrköping
Entreprenaden omfattar nybyggnation av kontorsbyggnad i Inre hamnen, Norrköping. Byggnaden uppförs i två plan med tillhörande entresolplan. Byggnaden ska i ett första läge användas som kontor och innefattas av bland annat kontorslandskap/showroom, lounge, lobby, mötesrum, allmänna ytor, teknikrum, personalutrymmen samt ett antal biutrymmen. Byggnaden ska förberedas för att i framtiden kunna uppdateras till restaurang.
Nybyggnad av bostäder i Norrköping
Två tomter i Norrköping föreslås nu för markanvisningstävlingar där fokus är på klimatanpassning. Tävlingarna är en del av ett forskningsprojekt där syftet är att ta reda på hur klimatanpassat ett hus kan bli.
Nybyggnad av laddinfrastruktur och lager i Ingelstad
Avser laddinfrastruktur för tung trafik samt nybyggnad av lager.
Nybyggnad av verksamhetsområde i Klinga, Norrköping
Tomter från 0,5 till ca 2 hektar Möjliggöra ett nytt verksamhetsområde i Klinga samt en ny väganslutning till Linköpingsvägen
Nybyggnad av industri i Norrköping
Nybyggnad av industri 1-2 byggnader
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av gångbro i Norrköping
Utförande av ny bro samt anslutande markarbeten
Nybyggnad av vårdhem i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av vårdlokaler.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus samt rivning samt komplementbyggnad.
Ny och ombyggnad av gata och va i Nordantill, Norrköping
Mjölnaren 14, Mjölnaren 15 samt Bergsbron 7 med närområde, Nordantill
Nybyggnad av automatstation i Norrköping
Nybyggnad av drivmedelsanläggning.
Nybyggnad av slöjdsalar vid skola i Norrköping
Avser uppförande av nya slöjdsalar. Grund & golvbjälklag ska väljas och utföras på ett sådant sätt att beställaren undviker framtida fukt- och eller kondensproblem i byggnaden. Eventuell krypgrund ska utföras som varmgrund utan mekaniska lösningar och förses med erforderliga inspektionsluckor.
Nybyggnad av biogasanläggning i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av kompressorstation, pumpö samt skylt.
Nybyggnad av cykelbana i Norrköping
Sträckan mellan Värmlandsgatan och Norr tull längs med Norra promenaden.
Nybyggnad av lager i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad.
Uppförande av tillfällig paviljongbyggnad vid skola i Svärtinge
Entreprenaden omfattar uppförande av tillfällig modulbyggnad anpassad för skolverksamhet. Bruttoarea om ca 793 m.
Nybyggnad av industrihus i Norrköping
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Uppförande av paviljong för tillfällig förskola i Norrköping
Avser uppförande av 2 st tillfälliga paviljongbyggnad för förskoleverksamhet.
Förhyrning av paviljonger i Norrköpings kommun
Inköp av paviljonger, placering oklar.
Projektledare produktion järnväg inom installation/anläggningsövervakning, Ostlänken
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1+1 år.
Nybyggnad av lagertält i Norrköping
Uppsättning av lagertält.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).