Aktuell nybyggnation i Gävleborgs län

Bollnäs (7)
Gävle (35)
Hofors (0)
Hudiksvall (16)
Ljusdal (10)
Ockelbo (3)
Ovanåker (3)
Sandviken (3)
Söderhamn (11)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier.
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Bollnäs Kommun upphandlar generalkonsultuppdrag för projektering av ny F-6 skola på ren i Bollnäs. Uppdrag avser ett generalkonsultuppdrag för att upprätta bygghandlingar som ska utgöra förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad enligt ABT 04 avseende nybyggnation av skola F-6 samt om- och tillbyggnationer samt markarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Fastighetsbolaget Amasten vill bygga 200 nya lägenheter i fem- och sjuvåningshus på Holmsundsallén och Nygårdsvägen i Bomhus. Husen byggs på nuvarande parkeringsplatser, som i så fall ersätts av ett parkeringshus.
Nybyggnad av byggvarubutik i Gävle
Nybyggnad av Bauhaus i Södra Hemlingby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av förskola Gavlehov.
Ny elektrisk ledning Njutånger
Njutånger-Mehedeby, ny 440 kV-dubbelledning
Ny elektrisk ledning Vattjom-Njutånger
Vattjom-Njutånger, ny 440 kV-dubbelledning 96
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Höghus bestående av 16 våningar
Nybyggnad av kaj i Ljusne
Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.
Utbyggnad av va-ledningar i Åbyggeby
Detaljprojektering och framtagande av FU för utförandeentreprenad avseende VA-utbyggnad Åbyggeby.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Ny 400 kv dubbelledning Grönviken Fallviken
Grönviken-Fallviken ny 400 kV dubbelledning
Ny 400 kv ledning Grönviken Fallviken
Grönviken-Fallviken ny 400 kV ledning
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Vårdboende/demensboende med totalt 96 lägenheter med gemensamhetsytor och storkök. Styrd totalentreprenad.
Nybyggnad terminalbyggnad i Hudiksvall
Avser nybyggnad av logistikcentral i Hudiksvall.
Nybyggnad av kontorshus i Ljusdal
Nybyggnad av kontorsbyggnad på Östernäsområdet i Ljusdal. Byggnaden skall inrymma 175 arbetsplatser.
Nytt verksamhetsområde Hudiksvall
17 000 kvm finns tillgängligt för nybyggnad av industri, kontor, hantverkarlängor med lokaler från 100-300 kv med egen port.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järbo, Sandviken
Det kommer att bli totalt 14 rymliga och ljusa lägenheter för 65-plussare centalt i Järbo. Huset blir försett med hiss eftersom det är 4 våningsplan. 8 lägenheter i plan 1 och 2 om 82–96,5 kvm får inglasad balkong. 4 lägenheter i souterräng på 59–75 kvm, med inglasad altan 2 vindslägenheter med 64,5 respektiv 68 kvm, med inbyggd takbalkong.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järvsö
Nybyggnad av flerbostadshus i Järvsö.
Nybyggnad av idrottshall i Bergsjö
Enligt ett förslag ska det både byggas en helt ny hall vid skolan samt att de befintliga idrotts- och simhallslokalerna renoveras. Idrottshallen ska bli 20 gånger 40 meter stor och kunna rymma en plan för både handboll, basket och seriespel på viss nivå, samtidigt som den gamla idrottshallen finns kvar.
Nybyggnad av bostäder i Sörkämsta, Ljusdal
Plats för 30-tal tomter, säljs styckevis.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Söderhamn
Den planerade upphandlingen omfattar antagande av en leverantör som genomför markköp, finansierar och uppför en byggnad, samt hyr ut fastigheten till kommunen där såväl inne- som utemiljö är anpassad för modern demensvård. Vård- och omsorgsboendet ska byggas i markplan. Boendet ska inrymma 36 lägenheter, nio per avdelning, gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt övriga utrymmen som erfordras för att möjliggöra driften av ett modernt vård- och omsorgsboende. Inflyttning i vård- och omsorgsboendet planeras ske första kvartalet 2024.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 8000 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt D: ca 1600 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt C: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt B: ca 4400 kvm.
Klimatåtgärder/ny trumma i Järvsö N
Tryckning av skyddsrör samt lansering av isolerad trumma, genom järnvägsbank. Bandel 217, km 367+480
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt A: ca 4700 kvm.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Ny och ombyggnad av produktionslokal i Gävle etapp 2
Ny och ombyggnad på ca 2000 kvm.
Exploatering för stadsdel i Söderhamn
Söderhamns kommun upphandlar ett entreprenadkontrakt för att bygga en ny bro, ny gata (Lokalgatan 3) med gång- och cykelvägar, gatubelysning samt bygga om en befintlig gata (Blötängsvägen) med ny gång- och cykelväg .
Nybyggnad av motell i Tönnebro
Planer finns för nybyggnad av ett motell i Tönnebro
Nybyggnad av flerbostadshus i Gnarp
Nybyggnad av 4 stycken hyreshus med totalt 16 lägenheter, samt förråd, carport och soprum.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av växthus i Hassela
Avser nybyggnad av växthus.
Stängselåtgärder inom region Mitt, etapp 7
Stängsling på olika sträckor i distrikt Mitt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron, Gävle
Objektet avser nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron inkl. markarbeten. Spänningsnivå 77/11 kV. Total bruttoarea ca 630 m2. Syfte med upphandlingen är att köpa en 70/10kV 40MVA transformator till fördelningsstation F3 Elektron som är föremål för nybyggnation.
Nybyggnad av bostäder i Forsa, etapp 1
Sju lägenheter/radhuslägenheter.
Nybyggnad av garage med tvätthall i Bollnäs
I såväl garage som tvätthall så kommer det att parkeras ca fyra sopbilar i vardera utrymme tvätthall och garage över natten.
Ny station i Hassela
M63 Hassela. Ny station 40/10 kV.
Ny flytande spa- och konferensanläggning i Hudiksvall
Planförslaget syftar till att vidareutveckla befintlig hotell- och restaurangverksamhet. Detta möjliggörs väster om befintlig byggnad inom fastigheten Varvet 8:4 och Köpmanberget 2:9 i form av en flytande spa- och konferensanläggning.
Nya villatomter i Bollnäs
Syftet med detaljplanen är att skapa nya attraktiva villatomter.
Exploatering för enbostadshus i Lindstahusviken
Exploatering inför ett 30 tal bostadstomter.
Nybyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av industri med kontorsdel.
Exploatering av område i Finnickaviken
Exploatering för ca 25-30 tomter.
Utbyte av pumpstation i Gävle
Pumpstationen, f.n benämnd Tredje tvärgatan, ska ersättas med en ny pumpstation i nära anslutning till den befintliga. Den befintliga stationen ska rivas när den nya har slutbesiktigats och godkänts för idrifttagning.
Ombyggnad av lågspänningsställverk vid pumpstation Piper, Gävle
Piper är en pumpstation för fjärrvärme. Befintligt ställverk 4130 samt tillhörande transformator T6 skall demonteras. Nytt ställverk samt ny transformator (T6) skall levereras och byggas upp Befintligt installationsgolv skall bytas.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av detektoranläggning i Gävle
Anmälan för nybyggnad.
Delprojektledare produktion Mittbanan samt järnvägsprojekt i distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av verkstad i Kilafors
Bygglov för nybyggnad av verkstad.
Anläggning av dagvattenledningar i Hemsta, etapp 3
Objektet avser anläggning av ca 700 m dagvattenledning. Samt renovering av ca 450 m vattenledning. Objektet ligger vid Bangårdsgatan - Hemstavägen - Rågatan, Gävle.
Nybyggnad av utsiktstorn i Jordbärsmurens naturreservat, Gävle kommun
Avser uppförande av ett utsiktstorn vid Jordbärsmuren, i Jordbärsmurens naturreservat norr om Gysinge Bruk i Gävle Kommun.
Riktade miljöåtgärder/byte av vägtrummor i Gävleborgs län
Vägtrumma 5371 längs väg 583 vid Axmar Bruk, vägtrumma 6289 längs väg 768 vid Klovbäcken och bro 21-1282-1 längs väg 580 vid Rännsjöbäcken utanför Ockelbo.
Nybyggnad av GC-väg Styrmansgatan i Gävle
Objektet avser byggnation av GC samt justering av kantsten med tillhörande justering av vägprofil för Styrmansgatan.
Nybyggnad av laddstolpar i Hudiksvall
Laddstolpar parkeringsplatser.
Nybyggnad av GC-vägar i Hudiksvalls kommun
GC- vägar i Hudiksvalls kommun.
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen i Tallåsen
Nybyggnad av bro vid Kvarndammen.
Nybyggnad av parkområde etapp 3 i Söderhamn
Parkområde samt gångväg.
Upphandling av moduler för kontors- och personallokaler till värmeverket i Söderhamn
Avser hyra av mobila moduler till Beställarens anläggning värmeverket i Söderhamn. 10 kontorsplatser, samt omklädningsrum och matsal för 18 personer.
Nybyggnad av industrihus i Edsbyn
Ansökan om bygglov för nybyggnad av träindustri.
Nybyggnad av enbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av lager i Söderhamn
Nybyggnad lagerlokaler.
Nybyggnad av omsorteringsplatta i Ljusdal
Nybyggnad av omsorteringsplatta, bullervall samt uppsättande av skylt.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).