Aktuell nybyggnation i Gävleborgs län

Bollnäs (5)
Gävle (38)
Hofors (2)
Hudiksvall (15)
Ljusdal (13)
Ockelbo (6)
Ovanåker (0)
Sandviken (11)
Söderhamn (10)
VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 102 st.

Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Nybyggnad av 43 turbinpositioner. Miljötillståndet omfattar 43 turbinpositioner med en totalhöjd om 220 m, vilket med dagens turbinteknik motsvarar nästan 300 MW i kapacitet.
Nybyggnad av teknikbyggnad på Hudiksvalls sjukhus, Etapp 2
Region Gävleborg avser att genomföra en totalentreprenad i samverkan för nybyggnation av teknikbyggnad och kulvert vid Hudiksvalls sjukhus.
Ny stadsdel på Blåsåsen i Gävle
Planer finns för att ta fram en ny stadsdel i Gävle. Enligt förslag i detaljplanen är det ca 50000 - 80000 kvm som kan byggas med blandade bostäder. Kommer troligtvis att etappindelas.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Bollnäs Kommun upphandlar generalkonsultuppdrag för projektering av ny F-6 skola på ren i Bollnäs. Uppdrag avser ett generalkonsultuppdrag för att upprätta bygghandlingar som ska utgöra förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad enligt ABT 04 avseende nybyggnation av skola F-6 samt om- och tillbyggnationer samt markarbeten.
Nybyggnad av multihall i Sandviken
Nybyggnad av multiarena och parkering samt laddningsstationer.
Nya bostäder mm i Bollnäs
Detaljplanens syfte är att möjliggöra förtätning i Bollnäs centrum genom påbyggnad av befintliga byggnader inom kvarteret Kringlan 5. Det möjliggörs nybyggnation av ca 80 st bostäder fördelat på lägenheter i flerbostadshus och stadsradhus. Syftet är att tillskapa bostäder med närhet till god kollektivtrafik och sociala platser i staden samt ge nytt liv och befolka stadskärnan. Utöver det kommer faciliteter som kontor, butiker och service vid Brotorget och stråk runt kvarteret förstärkas.
Nybyggnad av särskilt boende i Hofors
Äldreboende ca 127 platser.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola
Utveckling av området runt stadsdelen Gavlehov.
Ny elektrisk ledning Njutånger
Njutånger-Mehedeby, ny 440 kV-dubbelledning
Ny elektrisk ledning Vattjom-Njutånger
Vattjom-Njutånger, ny 440 kV-dubbelledning 96
Nybyggnad av bostadsområde i Gävle
Bönavägen B32 och 33.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ca 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av kaj i Ljusne
Upphandlingen avser Totalentreprenad för anläggning av 150 m kaj i södra Orrskärshamnen, Ljusne. Arbetena omfattar även ca 40 000 m3 muddring, samt ca 20 000 m2 landutfyllnad.
Nybyggnad av vindkraftspark i Ljusdals kommun
Avser 12 verk. Höjd 200 meter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.
Nybyggnad av butiker, kontor & företagslokaler i Ockelbo
Tre hektar skog ska bli butiker, kontor och företagslokaler på industriområdet Tegelbruket.
Nybyggnad av butiker, kontor & företagslokaler i Ockelbo
Tre hektar skog ska bli butiker, kontor och företagslokaler på industriområdet Tegelbruket.
Nybyggnad av butiker, kontor & företagslokaler i Ockelbo
Tre hektar skog ska bli butiker, kontor och företagslokaler på industriområdet Tegelbruket.
Nybyggnad av butiker, kontor & företagslokaler i Ockelbo
Tre hektar skog ska bli butiker, kontor och företagslokaler på industriområdet Tegelbruket.
Ny 400 kv dubbelledning Grönviken Fallviken
Grönviken-Fallviken ny 400 kV dubbelledning
Ny 400 kv ledning Grönviken Fallviken
Grönviken-Fallviken ny 400 kV ledning
Ny tågstation i Gävle
Ny tågstation i Gävle. Denna upphandling avser ett projektspecifikt avtal omfattande konsulttjänster inom teknik, miljö och arkitektur till de kommunala delarna av projektet Gävle Västra.
Nybyggnad av särskilt äldreboende i Hudiksvall
Vårdboende/demensboende med totalt 96 lägenheter med gemensamhetsytor och storkök. Styrd totalentreprenad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Nybyggnad av kontorshus i Ljusdal
Nybyggnad av kontorsbyggnad på Östernäsområdet i Ljusdal. Byggnaden skall inrymma 175 arbetsplatser och utföras i modern, tekniskt väl utformad samt med modern byggnadsteknik.
Nytt verksamhetsområde Hudiksvall
17 000 kvm finns tillgängligt för nybyggnad av industri, kontor, hantverkarlängor med lokaler från 100-300 kv med egen port.
Nybyggnad av förskola i Hudiksvall
Ny förskola i östra Hudiksvall vid korsningen mellan Fiskebyvägen och Agövägen med 6 avdelningar.
Förläggning av kabelförband mellan Broddlägret-Sävsberg i Bollnäs kommun
Uppdraget avser att öka driftssäkerheten till kunderna i Bollnäs kommuns centrala delar. Detta genom att Ellevio låtar utföra ett nytt kabelförband (Regionnät) mellan stationerna Broddlägret och Sävsberg, en sträcka om drygt 3km. I samband med detta vill vi byta ut befintliga 10 kV- och 0,4 kV-kablage samt en nätstation, för dessa Lokalnätsarbeten erfordras ytterligare schaktarbeten.
Nybyggnad av flerbostadshus i Hudiksvall
Plan 1 lokaler (inkl entresol), Planerat 5 bostäder (äganderätter), Vindsvåning med förråd, trädgård.
Nybyggnad av sjönära bostäder i Söderhamn, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1: 1131948.
Nybyggnad av bostäder i Sörkämsta, Ljusdal
Plats för 30-tal tomter, säljs styckevis.
Nybyggnad av förskola i Näsviken
Ny förskola, rivning ingår.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt B: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt C: ca 4400 kvm.
Nybyggnad av verksamhetslokaler i Hudiksvall
Planlagd mark för industri, kontor och verksamheter. Tomt E: ca 8000 kvm.
Nybyggnad av vård- och omsorgsboende i Söderhamn
Den planerade upphandlingen omfattar antagande av en leverantör som genomför markköp, finansierar och uppför en byggnad, samt hyr ut fastigheten till kommunen där såväl inne- som utemiljö är anpassad för modern demensvård. Vård- och omsorgsboendet ska byggas i markplan. Boendet ska inrymma 36 lägenheter, nio per avdelning, gemensamma utrymmen, personalutrymmen samt övriga utrymmen som erfordras för att möjliggöra driften av ett modernt vård- och omsorgsboende. Inflyttning i vård- och omsorgsboendet planeras ske första kvartalet 2024.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av kontor & lager i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad i 2 plan med kontor & lager.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Exploatering för stadsdel i Söderhamn
Söderhamns kommun upphandlar ett entreprenadkontrakt för att bygga en ny bro, ny gata (Lokalgatan 3) med gång- och cykelvägar, gatubelysning samt bygga om en befintlig gata (Blötängsvägen) med ny gång- och cykelväg .
Nybyggnad av gymnastiksal på skola i Sandviken
Gymnastiksal Norrsätraskolan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av motell i Tönnebro
Planer finns för nybyggnad av ett motell i Tönnebro
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Utbyggnad av allmän plats i Gavlehov Västra, Gävle
Gävle Kommun upphandlar anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA på området Gavlehov Västra.
Nya bostäder i Sandviken
Nyproduktion av 10 st lägenheter i Storvik.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Planeras efter etapp 1, 1620895.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av bostäder.
Nya bostäder i Söderhamn
Detaljplan för bostäder inom fastigheten Lagern 1.
Nybyggnad av handelshus i Söderhamn
Nybyggnad handelslokal.
Nybyggnad av exploatering för bostadsområde i Gävle
Avser ny huvudgatan med tillhörande GC-väg som utgår från Planmyrstigen med anslutning till Bönavägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Järvsö
Totalt är det två enplansbyggnader med vardera 3 lägenheter samt en byggnad för avfall och cykelförvaring.
Nybyggnad av vaktmästeri i Ljusdal
Sökt bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad på prästgården 4:1 i Ljusdal.
Exploatering för enbostadshus i Lindstahusviken
Exploatering inför ett 30 tal bostadstomter.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av parkering i Ljusdal
Avser nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av affärshus i Söderhamn
Nybyggnad affärslokal.
Utbyte av bro över timmerränna i Bomhus, Gävle
Syftet med projektet är att ersätta befintlig bro över timmerränna vars tekniska livslängd gått ut. Objektet är beläget i Bomhus öster om Gävle centrum där Södra Nyvallsvägen och Ångermansvägen möts.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av utsiktstorn i Jordbärsmurens naturreservat, Gävle kommun
Avser uppförande av ett utsiktstorn vid Jordbärsmuren, i Jordbärsmurens naturreservat norr om Gysinge Bruk i Gävle Kommun.
Ny lokalgata med ställplats vid Hagaparken i Hofors
Objektet avser ombyggnad av markanläggning vid Hagaparken. Ny lokalgata med parkering och ställplats för husbilar med tillhörande elarbeten.
Nybyggnad av GC-vägar i Hudiksvalls kommun
GC- vägar i Hudiksvalls kommun.
Tak mellan gallerior i Hudiksvall
Hudiksvalls kommun har nu beviljat bygglov för ett tak över gågatan mellan galleriorna Guldsmeden och Fyren.
Nybyggnad av klubbhus i Ljusdal
1 hus i 2 plan, sutterängbyggnad.
Delprojektledare produktion Mittbanan samt järnvägsprojekt i distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av verkstad i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av verkstad/butik på kläppa 27:17 i ljusdal.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal Norrlandet 3:1,Brynäs 86:1.
Nybyggnad av värmeanläggning i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Delprojektledare järnväg till Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av fågeltorn i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av vattenkiosker i Sandviken och Storvik
Omfattar uppförande och driftsättning av 2 st vattenkiosker i följande områden: Sandviken, och Storvik.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).