Aktuell nybyggnation i Hofors

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk i Hofors
Planera 6 st 230 meter höga vindkraftverk väster om Hofors vid Rummelberget.
Nybyggnad av verkstad i Hofors
Möjliggöra verkstad.
Förläggning av ny 22 kV-ledning till Tjärnäs vindkraftpark
Vattenfall Eldistribution planerar att förlägga en ny 22 kV-ledning mellan transformatorstationen Hofors Västra och anslutningspunkt för Tjärnäs vindkraftpark. Den planerade sträckningen är totalt 4,8 km lång och har delats upp i tre separata sträckor. Arbetet innefattar mark- och schaktarbeten för förläggning av markkablar och optokablar, tillhandahållande av material, utläggning av kabellängderna i kabeldiket, installation av kabel- och optosystem samt återfyllning av massor och återställning av mark.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hofors
Nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av plank i Hofors
Nybyggnad av plank.
Nybyggnad av skärmtak i Hofors
Nybyggnad av skärmtak.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.