Aktuell nybyggnation i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av vindkraftverk norr om Los
Nybyggnad av 43 turbinpositioner. Miljötillståndet omfattar 43 turbinpositioner med en totalhöjd om 220 m, vilket med dagens turbinteknik motsvarar nästan 300 MW i kapacitet.
Nya bostäder i Järvsö
Planområdet ligger söder om Stenevägen längs med Stationsgatan. Inom området får fastigheter om minst 1 000 m2 och mest 4 000 m2 avstyckas. Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 % och maximal totalhöjd är 9 respektive 12 meter.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tio enfamiljshus på gärde 2:30, del av, Kläppa by, i Ljusdal.
Ny 130 kV-ledningar mellan Tovåsen och Nordanberg
Avser en ca 17 km ny 130kV-ledning (AL148) mellan planerade stamnätstationen Tovåsen och planerade station Nordanberg i Ånge och Ljusdal kommuner, Västernorrland och Gävleborgs län. I entreprenaden ingår det också att bygga om inledning på 130kV ledningen L134 S2 till Tovåsen stamnätstation ca 1 km.
Ny gång- och cykelväg längs väg 83 mellan Rolfhamre-Nore
Ca 2 km belyst gc-väg från Nore camping till korsningen Rolfhamrevägen.
Nybyggnad av padelhall i Järvsö
Planer för för fyra fullstora banor och två singelbanor, omklädningsrum med duschar, två konferensrum och ett gym där spelarna kan värma upp.
Ny padelhall i Färila
I hörnet på den stora grusplanen utanför Färilaparken ska den ligga, den 750 kvadratmeter stora hallen. Hallen ska inrymma två fullstora banor och en enkel handikapptoalett med dusch.
Nybyggnad av padelhall i Järvsö
Avser nybyggnation av padelhall i Järvsö.
Nybyggnad av kontor i Ljusdal
Nybyggnad av verkstads- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på hamra kronopark 1:9 i los.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tre byggnader på kramsta 4:48 i järvsö.
Nybyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för tankanläggning på östernäs 15:5 i ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 komplementbyggnader på kläppa 10:68. julias, i ljusdal Kläppa 10:68.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av 3 komplementbyggnader på stenhamre 8:3 i ljusdal Kläppa 27:5,Slotte 14:1,Stenhamre 8:3.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av arena "wild kids" på nordsjö 4:7 i järvsö.
Nybyggnad av automatstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av drivmedelsanläggning på storbyn 8:38 i färila.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på borr 1:36 i ljusdal.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på järvsö kyrkby 23:120 i järvsö.
Nybyggnad av enbostadshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på väster-skästra 5:57 i järvsö.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus och carport/förråd på norrvåga 5:31 i järvsö.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad på gärde 15:2 i ljusdal.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnader på prästgården 1:29 i ljusdal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.