Aktuell nybyggnation i Ljusdal

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av kontorshus i Ljusdal
Byggfakta Group har för avsikt att upphandla totalentreprenad för projektering och uppförande av kontorsbyggnad på Östernäsområdet i Ljusdal. Byggnaden skall inrymma 175 arbetsplatser och utföras i modern, tekniskt väl utformad samt med modern byggnadsteknik.
Nybyggnad av bostäder i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av tio enfamiljshus på gärde 2:30, del av, Kläppa by, i Ljusdal.
Nybyggnad av padelhall i Järvsö
Planer för för fyra fullstora banor och två singelbanor, omklädningsrum med duschar, två konferensrum och ett gym där spelarna kan värma upp.
Nybyggnad av kontor i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av kontorsbyggnad på prästgården 4:1 i ljusdal.
Nybyggnad av kontor & personalutrymmen i Ljusdal
Nybyggnad av verkstads- och kontorsbyggnad.
Nybyggnad av parkering i Ljusdal
Avser nybyggnad av parkering.
Nybyggnad av turistboende i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus på järvsö kyrkby 8:68 i Järvsö, turistboende med 4 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på järvsö kyrkby 23:75 i järvsö, Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidshus på järvsö kyrkby 23:76 .
Nybyggnad av klubbhus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av klubbhus på järvsö kyrkby 23:34 i järvsö.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Anmälan för nybyggnad av lovbefriad komplementbyggnad på öje 21:1 i järvsö.
Nybyggnad av barack i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av container på kläppaängarna 3:5 i ljusdal.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på bäckebo 5:15 i tallåsen.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på lillbyn 22:4 i färila.
Nybyggnad av transformatorstation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av transformatorstation på svedja 8:32 i färila.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av två komplementbyggnader/soprum på åkersta 26:1 i ljusdal.
Nybyggnad av skidlift i Ljusdal
Ansökan om bygglov för skidlift på järvsö kyrkby 23:3 i järvsö.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Ansökan om bygglov för uppförande av rastmöbel/paviljong på ön 1:1 i järvsö.
Nybyggnad av lager i Ljusdal
Ansökan om tidsbegränsat bygglov till och med 2022-10-26 för uppförande tälthall på sjöändan 4:3 i los.
Nybyggnad av servering i Ljusdal
Ansökan om tillfälligt bygglov för uteservering på fastigheten tälle 23:8.
Nybyggnad av fritidshus i Ljusdal
Nybyggnad av fritidshus och komplementbyggnad.
Nybyggnad av förråd i Ljusdal
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av sophus i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av miljöstation och uppsättande av skylt på kramsta 9:2 i järvsö.
Nybyggnad av telestation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod på katrineberg 1:25, högvilet, i färila.
Nybyggnad av telestation i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod på prästgården 1:1 i ljusdal.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av omklädningsrum och servicebyggnad på väster-skästra 4:37 i.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av parkering på östernäs 11:4 i ljusdal.
Nybyggnad av ställverk i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av ställverk på tandsjö 7:1, del av, pajkölen i los.
Nybyggnad av lager i Ljusdal
Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall på gärde 11:4 i ljusdal.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.