Aktuell nybyggnation i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av värmeverk i Sandviken
Sandviken Energi planerar en ny anläggning för fjärrvärme som ska försörja ca 10 000 hushåll. Man väljer nu att ansluta sig till Gävle.
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras hyresrätter, ungefär 100 vanliga hyresrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Sandviken
15 lägenheter och med en kontorslokal på hela bottenvåningen.
Nybyggnad av servicebyggnad i Ovansjö
Ny servicebyggnad. Nybyggnad av omklädningsrum, personalrum & verkstad.
Nytt industriområde i Sandviken
Byggklara tomter. Området ligger bredvid E16.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus på Spjutet 19, 20, 21, 29, 33, 36, 37, 38, 40, och 41.
Ny- och ombyggnad av cirkulationsplats i Sandviken
Denna upphandling börjar med en ansökningsprocess. Ansökande som kvalificerar sig har möjlighet att bli inbjudna till nästa steg. Sista datum att svara på ansökningsinbjudan är 2020-12-18. Anläggande av ny cirkulationsplats i korsningen Järbovägen - Industrivägen samt åtgärder med separata höger-svängfält i befintlig cirkulationsplats i korsningen Gävlevägen - Järbovägen.
Nybyggnad av gruppbyggda hus i Sätra
En del tomter kommer säljas via kommunala tomtkön och en del till byggherrar för större bebyggelse.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av flerbostadshus med ca 6-8 lägenheter.
Nybyggnad av grupphus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus och komplementbyggnad på Spjutet 23 , Spjutet 24, Spjutet 25, Spjutet 26 och Spjutet 27.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av 2 flerbostadshus Kungsberg 3:54,3:55.
Nybyggnad av idrottsplats i Sandviken
Nybyggnad av idrottsplats.
Nybyggnad av industrihus i Sandviken
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av anslutningsväg i Sandviken
Nybyggnad av infart och parkering.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.
Nybyggnad av kontor i Sandviken
Nybyggnad av personalbod och kontorsbod.
Nybyggnad av telestation i Sandviken
Nybyggnad av teknikhus.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parhus i Sandviken
Nybyggnad av tvåbostadshus.
Nybyggnad av återvinningsstation i Sandviken
Nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av fritidshus i Sandviken
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av belysningsmast i Sandviken
Uppsättning av ljusanordning.
Nybyggnad av enbostadshus i Sandviken
Nybyggnad av enbostadshus.
Uppsättning av stängsel i Färnebofjärdens nationalpark
Avser stängseluppsättning i Färnebofjärdens nationalpark, Gävleborgs län.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.