Aktuell nybyggnation i Sandviken

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Barrsätra
Det planeras för hyresrätter, ca 100 st.
Nybyggnad av bostäder i Säljan, Sandviken
Ca 45 bostäder planeras, kan bli flerbostadshus eller radhus.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 1
Delsträcka 1 innefattar ca 3 300 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd i tätbebyggt område. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, styrd borrning samt återställning.
Nybyggnad av handel, kontor mm i Sandviken
Omfattar 18 ha. Ligger invid E16. Ny infart till E16 kommer att byggas under 2022.
Nybyggnad av padelhall i Sandviken
Nybyggnad av padelhall.
Nybyggnad av övernattningsstuga mm i Färnebofjärdens nationalpark
Avser upphandling av en byggentreprenör som på generalentreprenad ska bygga: 1) en övernattningsstuga 2) ett vindskydd 3) ett dubbeldass och 4) ett enkeldass. Byggnaderna ska prefabriceras och monteras färdiga på plats i nationalparken.
Nybyggnad av pumpstation i Sandviken
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av småbåtshamn i Sandviken
Nybyggnad av småbåtshamn.
Nybyggnad av transformatorstation i Sandviken
Nybyggnad av transformatorstation på Eken 8, Sätra 5:229, Örta 2:1, Åsen 5:4, Näs 3:26, Björksätra 2:1, Vallhov 2:1, Vallarelåten 3 och Västanbyn 2:3.
Nybyggnad av förråd i Sandviken
Nybyggnad av komplementbyggnad.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.