Aktuell nybyggnation i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av bostäder, kontor och centrumändamål i Bollnäs
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av bostäder, kontor och centrumändamål i ett centralt och attraktivt läge. Området är beläget på kulturhusparkeringen mellan Bollnäs Resecentrum och Kulturhuset.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Rengsjö, Bollnäs kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av bostäder, Bollnäs
Ca 60 villatomter uppdelat i etapper med ca 35 tomter i första etappen. Exploatering på projekt: 1527609.
Nybyggnad av fritidshus i Backa, Vallsta
10 tomter belägen på ett berg ca 100-200 från Ljusnan med utsikt över vattnet. Beställare = Markägare.
Nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Detaljplanen avser möjliggörande för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Exploatering inför nybyggnad av handel och industri i Bollnäs
Exploatering inför för nybyggnad av småindustrier samt utökning av befintliga industrier. Markytan är ca 15000 kvm.
Exploatering inför nybyggnad av bostäder, kontor och centrumändamål i Bollnäs
Exploatering inför nybyggnad av av bostäder, kontor och centrumändamål i ett centralt och attraktivt läge. Området är beläget på kulturhusparkeringen mellan Bollnäs Resecentrum och Kulturhuset.
Nybyggnad av industrilokal i Bollnäs
Industri både för eget bruk och uthyrning.
Nybyggnad av affärshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för tälthall.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av carport i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av förråd.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av förråd i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av rök-kur.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bollnäs
Bygglov för parkeringsplats.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.