Aktuell nybyggnation i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av ishall i Bollnäs
Projektet omfattar uppförande av en ishall med ispist. Totalentreprenaden kommer att omfatta samtliga arbeten nödvändiga för uppförandet inklusive grundläggning och anslutningar av ledningar, men kommer även omfatta marksanering av hela fastigheten Bro 4:4 samt byggnation av skyddsmur mot järnvägen. Eventuellt utlösande av en eller flera optioner beslutas i samband med projekteringsstart. Även rivning av befintlig byggnad.
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Rengsjö, Bollnäs kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av skola och väg/gata i Bollnäs
Bollnäs Kommun upphandlar generalkonsultuppdrag för projektering av ny F-6 skola på ren i Bollnäs. Uppdrag avser ett generalkonsultuppdrag för att upprätta bygghandlingar som ska utgöra förfrågningsunderlag för upphandling av utförandeentreprenad enligt ABT 04 avseende nybyggnation av skola F-6 samt om- och tillbyggnationer samt markarbeten.
Nybyggnad av bostäder, Bollnäs
Ca 60 villatomter uppdelat i etapper med ca 35 tomter i första etappen. Exploatering på projekt: 1527609.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Planens syfte är att pröva området för bostads- och centrumändamål samt att utreda förutsättningarna för ett bostadshus om 10 våningar med ett 40-tal lägenheter på platsen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av Padelhall i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av Padelhall.
Nybyggnad av industrilokal i Bollnäs
Industri både för eget bruk och uthyrning.
Ny konstgräsplan i Bollnäs
Markundersökning pågår. Oklart om större markarbete krävs. 9-mannaplan vid B-plan.
Nybyggnad av affärshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av affärslokal.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av carport i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av carport.
Nybyggnad av garage i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av garage.
Nybyggnad av cistern i Bollnäs
Bygglov för cistern.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av parkeringsplats i Bollnäs
Bygglov för parkeringsplats.
Nybyggnad av läktare i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av läktare.
Nybyggnad av sophus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av miljöhus.
Nybyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av industri.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.