Aktuell nybyggnation i Bollnäs

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av avloppsreningsverk i Rengsjö, Bollnäs kommun
Avser nybyggnad av avloppsreningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bollnäs
Nybyggnad av 16 lägenheter.
Nybyggnad av motorcenter i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av industri.
Utökning av industriområde i Bollnäs
Syftet med detaljplanen är att anpassa planen till rådande markanvändning samt en utökning av industrikvartersmarken för att möjliggöra en framtida utbyggnad av industriområdet.
Nya villatomter i Bollnäs
Syftet med detaljplanen är att skapa nya attraktiva villatomter.
Nybyggnad av industrihus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av industri.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av enbostadshus i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av bostadshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av stugby i Bollnäs
Bygglov för nybyggnad av övernattningsstugor.

Gratis erbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför en gratis lista med planerade byggprojekt och mer information om våra tjänster.