Aktuell nybyggnation i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning och nybyggnad av Kultur- och bildningscentrum i Gävle
Rivning av befintlig byggnad och nybyggnad. Den nya mötesplatsen kommer att innehålla bland annat stadsbibliotek, konsthall, café och ytor för lek och studier.
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter fördelat på 6 st huskroppar. Byggnaderna är planerade att uppföras med stomme i KL-trä (korslimmat trä).
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
121 lägenheter. Tredje tvärgatan/Styrmansgatan.
Nybyggnad av förskola
Utveckling av området runt stadsdelen Gavlehov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 1
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.
Utbyggnad av handelsområde i Gävle
Nu ska en detaljplan tas fram som gör det möjligt att bygga ut handelsområdet. Området är totalt 18 hektar stort.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron, Gävle
Objektet avser nybyggnad av F3 Elektron inkl markarbeten. Total bruttoarea ca 630 m2, bruttovolym ca 5085 m3. Spänningsnivå 77/11 kV.
Nybyggnad av exploatering för bostadsområde i Gävle
Avser ny huvudgatan med tillhörande GC-väg som utgår från Planmyrstigen med anslutning till Bönavägen.
Utbyggnad av allmän plats i Gavlehov Västra, Gävle
Gävle Kommun upphandlar anläggande av allmänplatsmark, gator med tillhörande regnbäddar, dagvatten och VA på området Gavlehov Västra.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av bro över timmerränna i Bomhus, Gävle
Syftet med projektet är att ersätta befintlig bro över timmerränna vars tekniska livslängd gått ut. Objektet är beläget i Bomhus öster om Gävle centrum där Södra Nyvallsvägen och Ångermansvägen möts.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av växthus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av växthus.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal Brunn 2:4,36:1.
Nybyggnad av bryggeri i Gävle
Förhandsbesked för anläggning.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal Norrlandet 3:1,Brynäs 86:1.
Nybyggnad av värmeanläggning i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av laddningsstation i Gävle
Under november startar bygget av ett nytt laddområde på Nynäsplan.
Nybyggnad av fågeltorn i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).