Aktuell nybyggnation i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Planer finns för bostäder.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Syftet med detaljplanen har varit att möjliggöra en förtätning av området med 180 nya bostäder inom främst outnyttjade parkeringsytor. Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse upp till sju våningar och omfattar 11 750 kvadratmeter bruttoarea.
Nybyggnad av byggvarubutik i Gävle
Nybyggnad av Bauhaus i Södra Hemlingby.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Skeppstornet är med sina 59 nybyggda lägenheter och 53 meter höga huskropp ett av Gävles högsta hus. Lägenheterna ligger nära vattnet, centralstationen, centrum och nya godisområdet. Det finns två hissar i huset som går hela vägen ner till källaren där förråd samt bil- och cykelparkering finns.
Utbyggnad av VA-ledningar i Åbyggeby
Utförandeentreprenad avseende VA-utbyggnad Åbyggeby.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Avser rivning och nybyggnad av förskola i Gävle.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 1
Projektet kommer troligen att etappindelas.
Ombyggnad av produktionslokal i Gävle etapp 3
Ombyggnad på ca 1000 kvm. Etapp 2, 2152772.
Nybyggnad av restaurang och kontor i Gävle
Avser nybyggnad av två kontor och lunchrestaurang i Gävle.
Nybyggnad av industiverksamhet i Gävle
Avser nybyggnad av industriverksamhet i Gävle.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Avser nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Dammsjöstigen AB har ansökt om planbesked för att omvandla industrifastigheten Björke 5:7 till bostäder. Inkommen ansökan redovisar förslag om ca 12 villatomter alternativt ca 9 villatomter och 7-8 radhus. Båda förslagen innebär en mindre ändring av dragning av vägen Dammsjöstigen genom fastigheten för att göra fastigheten byggbar på båda sidor om vägen.
Nybyggnad av gruppbostad i Gävle
Bygglov för nybyggnad av gruppbostäder på Bomhus i Gävle.
Nybyggnad av industri , lager, magasin och kontor i Gävle
Avser nybyggnation av industri, lager och kontor i Gävle.
Nybyggnad av konferenshotell i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
Planer för 2 nya omklädningsrum samt förråd.
Nybyggnad av batterilager i Gävle
Nybyggnad av batterilageranläggning
Nybyggnad av butik i Gävle
Den nya butiken kommer att ha en yta på ca 2 600 kvm med ett brett sortiment anpassat för restaurang, fast food och kafé. Förutom den fysiska butiken kommer man också att ha e-handel.
Nybyggnad av tälthall i Gävle
Bygglov för nybyggnad av tälthall i Gävle.
Nybyggnad av villa i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av servicebyggnad, vattenledning och avloppsledning i Gävle
Bygglov för nybyggnad av serviceanläggning på Forsbacka Bruk.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).