Aktuell nybyggnation i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Fastighetsbolaget Amasten vill bygga 200 nya lägenheter i fem- och sjuvåningshus på Holmsundsallén och Nygårdsvägen i Bomhus. Husen byggs på nuvarande parkeringsplatser, som i så fall ersätts av ett parkeringshus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av förskola
Nybyggnad av förskola Gavlehov.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Ca 75-80 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av flerbostadshus och rivning av livsmedelsbutik i Gävle
2-vånings flerfamiljshus med 3 lgh och 2 st parhus samt komplementbyggnader för lägenhetsförråd, cykelförvaring.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola med två avdelningar.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Avser nybyggnad av 18 par/radhus.
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Dammsjöstigen AB har ansökt om planbesked för att omvandla industrifastigheten Björke 5:7 till bostäder. Inkommen ansökan redovisar förslag om ca 12 villatomter alternativt ca 9 villatomter och 7-8 radhus. Båda förslagen innebär en mindre ändring av dragning av vägen Dammsjöstigen genom fastigheten för att göra fastigheten byggbar på båda sidor om vägen.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av gruppboende i Södra Hemlingby, Gävle
Nya Hemlingby gruppboende, 6 lgh.
Nybyggnad av motell i Tönnebro
Planer finns för nybyggnad av ett motell i Tönnebro
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Stängselåtgärder inom region Mitt, etapp 7
Stängsling på olika sträckor i distrikt Mitt.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Avser nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron, Gävle
Objektet avser nybyggnad av fördelningsstation F3 Elektron inkl. markarbeten. Spänningsnivå 77/11 kV. Total bruttoarea ca 630 m2. Syfte med upphandlingen är att köpa en 70/10kV 40MVA transformator till fördelningsstation F3 Elektron som är föremål för nybyggnation.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Utbyte av pumpstation i Gävle
Pumpstationen, f.n benämnd Tredje tvärgatan, ska ersättas med en ny pumpstation i nära anslutning till den befintliga. Den befintliga stationen ska rivas när den nya har slutbesiktigats och godkänts för idrifttagning.
Ombyggnad av lågspänningsställverk vid pumpstation Piper, Gävle
Piper är en pumpstation för fjärrvärme. Befintligt ställverk 4130 samt tillhörande transformator T6 skall demonteras. Nytt ställverk samt ny transformator (T6) skall levereras och byggas upp Befintligt installationsgolv skall bytas.
Utbyggnad av va-ledningar i Åbyggeby
Detaljprojektering och framtagande av FU för utförandeentreprenad avseende VA-utbyggnad Åbyggeby.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av verksamhetslokal i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av verksamhetslokal.
Anläggning av dagvattenledningar i Hemsta, etapp 3
Objektet avser anläggning av ca 700 m dagvattenledning. Samt renovering av ca 450 m vattenledning. Objektet ligger vid Bangårdsgatan - Hemstavägen - Rågatan, Gävle.
Riktade miljöåtgärder/byte av vägtrummor i Gävleborgs län
Vägtrumma 5371 längs väg 583 vid Axmar Bruk, vägtrumma 6289 längs väg 768 vid Klovbäcken och bro 21-1282-1 längs väg 580 vid Rännsjöbäcken utanför Ockelbo.
Nybyggnad av utsiktstorn i Jordbärsmurens naturreservat, Gävle kommun
Avser uppförande av ett utsiktstorn vid Jordbärsmuren, i Jordbärsmurens naturreservat norr om Gysinge Bruk i Gävle Kommun.
Nybyggnad av GC-väg Styrmansgatan i Gävle
Objektet avser byggnation av GC samt justering av kantsten med tillhörande justering av vägprofil för Styrmansgatan.
Delprojektledare produktion Mittbanan samt järnvägsprojekt i distrikt Mitt
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Boka visning och få en gratis lista från landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.
Vi tar tillsammans fram en gratis lista medan du får en visning av Byggfakta SMART (erbjudandet gäller inte privatpersoner).