Aktuell nybyggnation i Gävle

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av bostäder i Gävle
Peritas utvecklar ett kvarter till bostäder inne i Gävle centrum om ca 18000 kvm, cirka 200 meter från centralstationen. Ca 300 lägenheter kommer att nyproduceras. Utförs i etapper.
Nybyggnad av bostäder i Hemlingby, Gävle
Projektet omfattar nyproduktion av 132 hyresrättslägenheter fördelat på 6 st huskroppar. Byggnaderna är planerade att uppföras med stomme i KL-trä (korslimmat trä).
Allmän upprustning och nybyggnad av skola i Gävle
Upprustning och nybyggnad av skoldel.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av fjärrvärmeledning mellan Sandviken och Gävle, delsträcka 2 och 3
Delsträcka 2 och 3 innefattar ca 8 200 resp 10 100 m fjärrvärmeledning i dimension DN500 till större delen förlagd utefter kraftledningsgator i terrängen. Leveransen omfattar komplett monterad fjärrvärmeledning inkl. bl.a schakt, fyll, montage, svets, muffning, borrningar under järnväg och vägar, sjöförläggning i Gavleån samt återställning.
Nybyggnad av flerbostadshus på Brynäs, Gävle, Etapp 1
I denna etapp byggs ca 92 bostäder. Totalt ca 200 lgh totalt i en tornbyggnad samt 2 U-formade huskroppar med garage under mark. Även 7 stadsradhus i 3 våningar planeras.
Nybyggnad av parkeringshus i Gävle
Gävle Parkeringsservice AB upphandlar ett mobilitetshus för uppförande på en del av Culinarparkeringen i Magasinsområdet. Byggnaden är 6 våningar hög och har en fasad av trä, tegel, glas och metall. Totalt ryms ca 400 parkeringsplatser.
Nybyggnad av seniorbostäder i Engesberg
Ca 40 lgh. Huvudbyggnad i två delar som sammanfogas genom en servicebyggnad samt 4 radhuslägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 1
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle, etapp 2
Nybyggnad av bostadsrätter.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Gavlefastigheter Gävle kommun AB upphandlar rivning av Klintbergsgårdens förskola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av grupphus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av bostäder.
Nybyggnad av vätgasanläggning, Gävle Hamn
Företagen ska gemensamt undersöka möjligheten att etablera en anläggning för produktion av grön vätgas, anlägga mellanlager och etablera en tankstation.
Nybyggnad av parhus och radhus i Åbyfors
10 lgh i parhus samt 12 lgh i radhus, rivning av gamla spikfabriken.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Kontaktledningsupprustning vid rangerbangård i Gävle
Byte av kontaktledning och upprustning av bangårdsbelysning.
Nybyggnad av saluhall i Gävle
Nybyggnation av saluhall på området Godisfabriken Gävle.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av evakueringsmoduler vid sjukhus i Gävle
Projektet avser leverans och montage av evakueringsmoduler på ca 3 800 m2 LOA exklusive teknikutrymmen plan 6.
Ny och ombyggnad av produktionslokal i Gävle etapp 2
Ny och ombyggnad på ca 2000 kvm.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av industrihus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av förskola i Gävle
Nybyggnad av förskola.
Stängselåtgärder längs järnväg och väg i Region Mitt, etapp 6
Stängselåtgärder i Bergeforsen, Örnsköldsvik, Hudiksvall, Sundsvall, Bollnäs, Gävle, Hagaström, Ockelbo, Insjön, Smedjebacken, Falun, Åre, Kälarna, Östersund.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av flerbostadshus i Gävle
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.
Nybyggnad av produktionslokal i Gävle
Bygglov för nybyggnad av verksamhetslokal.
Nybyggnad av omklädningsrum och förråd i Gävle
Planer för 2 nya omklädningsrum samt förråd.
Utbyggnad av VA, el/opto samt belysning inom nytt exploateringsområde i Valbo
Avser utbyggnad av VA, el/opto, belysning inom nytt exploateringsområde Lund 1:32 norr om Valbo. 25 st enskilda fastigheter planeras att byggas med nya serviser för respektive ledningsslag. Terrassering av vägar inom området är innan entreprenadstart redan utförd och all återställning inom gatusektionen sker upp till terrass.
Omläggning av vattenledning i Gävle
Omläggning av befintlig vattenledning. Objektet avser ca 925 m nya vattenledningar. Objektet ligger vid Skogmursvägen- Gävle Brovägen, Gävle.
Nybyggnad av villor i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av 2 bostäder.
Resurskonsult erfaren projektingenjör till järnvägsprojekt i Gävle
Option: Beställaren har möjlighet att förlänga kontraktet med ytterligare 1+1 år.
Nybyggnad av cistern i Gävle
Bygglov för nybyggnad av anläggning.
Nybyggnad av utomhus padelbana i Gävle
Förhandsbesked för nybyggnad av Padelbana utomhus, markarbeten.
Nybyggnad av laddningsstation i Gävle
Under november startar bygget av ett nytt laddområde på Nynäsplan.
Projektledare buller till Gävle eller Malmö
Uppdraget avser att tillhandahålla resurskonsult inom Nationella Bullerprogrammet med stationeringsort i Gävle eller Malmö. Kontraktet gäller i 1 år med option på ytterligare 1 år.

Gratis erbjudande
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden. Du får därför möjlighet att boka en visning av nya Byggfakta SMART där vi tillsammans tar fram en gratis lista med planerade byggprojekt enligt ditt intresseområde. (Erbjudandet gäller inte privatpersoner).